Нови 120 млн. евро за малките и средни фирми (целият текст)

  • 1
authorАвтор: Драгомир Николов

Нови 120 млн. евро за малките и средни фирми (целият текст)

Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) е един от основните механизми, на който българските фирми разчитат за модернизация на производството си. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната им ефективност. Досега по нея са отворени три схеми – първо „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“, последвана от „Внедряване на иновации в съществуващи предприятия“ и „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“. При последните две схеми вече е приключил срокът за подаване на проектни предложения и те са в етап на оценка. По първата схема вече са подписани 475 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 258 207 505,53 лв.

На 14 май стартира схемата „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“. Потенциални бенефициенти по нея са съществуващи микро, малки и средни предприятия от индустрията. Предприятията от областта на търговията и услугите могат да получат подкрепа единствено чрез финансовия инструмент за предоставяне на гаранции.

„Тази схема традиционно се радва на голям интерес от малките и средни предприятия. Предвиждаме срокът за кандидатстване да е 5 месеца. Специфика на подкрепата за енергийна ефективност е изискването мерките, които ще се финансират, да се основават на направен предварително енергиен одит, който трябва да се внесе за одобрение в Агенцията за устойчиво енергийно развитие през първите три месеца и да се направи оценка на енергийните спестявания, които ще се постигнат чрез проекта“, обясни Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Дирекцията е Управляващ орган на програма „Иновации и конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката.

След това, в следващите два месеца, въпросните компании трябваше да внесат проектите си заедно с одобрените енергийни одити пред Управляващия орган.
Целта на енергийните одити е да покажат точните мерки, които трябва да предприеме дадено предприятие, за да се повиши енергийната си ефективност. Затова по европрограмата ще се финансират само препоръки, които са изрично посочени в този енергиен доклад, одобрен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

По принцип ще се субсидират разходи както за строително-монтажни работи, така и за купуване на оборудване, което е с по-добри енергоефективни характеристики. „Разходите за този енергиен одит, които могат да бъдат до 20 000 лева, ще бъдат допустими за възстановяване по европрограмата, стига този доклад да е одобрен от агенцията и Управляващият орган да е одобрил и съответния проект за финансиране“, допълни Пенева.

Общият размер на финансирането по схемата е 90 млн. евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 50 000 лева, а максималният -1,5 млн. лева. В правилата на програмата е посочено, че размерът на субсидията ще зависи от това дали предприятията са ползвали и в какъв размер държавна помощ, като принципът е колкото по-голяма помощ са ползвали, толкова по-малка субсидия ще получат.

„Секторите, които ще бъдат допустими за финансиране, са добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. А също и доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване. За първи път по схемата се включва и строителство“, обясни Ивелина Пенева. Строителните фирми ще получат субсидии за строително-монтажни дейности на производствени бази и за енергоспестяващо оборудване.

За разлика от предходния програмен период, през този безвъзмездна помощ няма да се предоставя на сектори, свързани с услуги и търговия. Има и строги ограничения, за да не се допуснат некоректни фирми до европарите. Изисква се кандидатите да са изрядни платци и да нямат задължение към НАП или Агенция „Митници“, както и да не са новостартиращи фирми, което ще доказват с последните си три последователни годишни финансови отчети. Държавната администрация ще наблюдава проектите 3 години след завършването им, за да проследи устойчивостта на инвестициите.

Подаването на проектните предложения ще е изцяло по електронен път. „При предишните схеми някои от кандидатите чакаха последния момент, за да подадат проектното си предложение. Моята препоръка е по-навреме да си подготвят енергийните одитни доклади и да кандидатстват за финансиране“, посъветва Пенева. Крайната цел от прилагането на мярката е малките и средни предприятия да са подобрили енергийната си ефективност с минимум 5 %. Продължителността за изпълнение на проектите е до 18 месеца.

След одобрението на проекта, бенефициентите трябва да проведат процедури за избор на изпълнители по закона за обществените поръчки. За да улесни бизнесът, министерство на икономиката провежда обучения за целта.

Очаква се през юни по оперативната програма да бъде отворена и процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Общият размер на финансирането за този прием по схемата е 30 млн. евро. „Тук прилагаме специфичен режим на минимална държавна помощ, който предопределя финансирането на проектите. Заложено е, че независимо каква категория е предприятието - микро, малко или средно, то може да получи финансиране в рамките на 70% от инвестиционната стойност на проекта си, ако е получило държавна помощ до 200 000 евро“, посочи Ивелина Пенева.
Срокът за кандидатстване ще е минимум 60 дни от официалното обявяване на процедурата. Компаниите-бенефициенти трябва да развиват основна икономическа дейност в един от секторите, заложени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия – нискотехнологични, среднотехнологични и високотехнологични дейности. Тук се включват фирми както от хранителната индустрия, така и от химическата, машиностроенето, металодобива и др.

„Ще се субсидират разходи за развиване и укрепване на управленския капацитет. Става дума за въвеждане и сертифициране на системи на управление, системи, чрез които съответните продукти на компаниите да покрият национални, европейски и световни стандарти. И още - внедряване и сертифициране на добри производствени практики и дейности за внедряване на международни и комуникационни услуги“, уточни директорът на Управляващия орган на ОПИК. Всеки проект трябва да се изпълнява поне 18 месеца. Подаването на документите и при тази схема ще е изцяло по електронен път.

Ако подадените проекти са по-малко от 500, Управляващият орган ще има срок от 3 месеца да ги разгледа инвестиционните предложения. Ако проектите са повече, срокът се увеличава на 4 месеца. Условието важи и за двете схеми.

И по двете ще има допълнителни бонус точки за предложения на малки и средни предприятия, които са регистрирани в Северозападна България и развиват и дейност в този район. Бонус точки ще има за микро, малки и средни фирми, които за първи път кандидатстват по програма „Иновации и конкурентоспособност“, каза Ивелина Пенева.

3 месеца

е срокът за разглеждане на проектите по схемите „Енергийна ефективност“ и „Развитие на управленския капацитет“ на малките и средни фирми, ако броят им е под 500 за всяка. При по-голям интерес срокът ще се удължи на 4 месеца

90 млн. евро

общо е финансирането по схемата за повишаване на енергийната ефективност. От безвъзмездна помощ могат да се възползват микро, малки и средни предприятия от индустрията. Тези от сферите на търговията и услугите могат да ползват гаранционен финансов инструмент.

70 процента

от стойността на проекта ще е грантовото финансиране за одобрените кандидати по схемата за повишаване на управленския капацитет на малките и средни компании, ако бенефициентите не са ползвали държавна помощ или тя е на стойност под 200 000 евро. Общо по схемата ще бъдат отпуснати 30 млн. евро.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Срамните тайни на хляба

Срамните тайни на хляба

Правят го с боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори и овкусители Боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори, овкусители. Това са част от срамните тайни на българския хляб. Че черният, смятан за по-здравословен е всъщност боядисан, е известно отдавна.

Експерт: Няма недостиг на кадри в България

Експерт: Няма недостиг на кадри в България

В България няма недостиг на кадри. Повечето обявени свободни работни места са за хора с ниско образование, на които се предлага ниско заплащане и не се осигурява обучение. Това каза председателят на сдружение "Солидарна България" и икономически съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова на форум за недостига на работна сила,

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Руският президент Владимир Путин не изключи възможността Южна Европа да се включи към "Турски поток" през Гърция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Путин каза това на съвместна пресконференция след разговори с гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Готови сме да реализираме заедно с Гърция големи инфраструктурни енергийни проекти.

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

На върха на две от най-големите банки в България са жени, към тях скоро ще се присъедини и трета Образът на жените като мениджъри, които поемат по-малко рискове и които е малко вероятно да прахосат финансите на банката, която управляват, е погрешен и това трябва да се взема под внимание. Изненадващата констатация е записана в доклад на

Двойно повече митничари, съкращават чиновници

Двойно повече митничари, съкращават чиновници

Закриват митниците на 7 януари 2019 година, ще стават управления и дирекции Митниците в сегашния им вид ще бъдат закрити на 7 януари 2019 г., за да бъдат основно преструктурирани. Това е записано в проект за промени в Устройствения правилник на едната от двете приходни агенции, които са предложени от финансовия министър Владислав Горанов за

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Откриват градска железница по линията Казичене – Банкя. Първата мотриса потегли днес в 12:05ч. и ще стигне до крайната си точка за час и десет минути, предаде Би Ти Ви. „Идеята е да направим нова градска железница, която да свързва кварталите на София. В последствие идеята ни е да се свързва Перник със София.

Сглобява се най-големият автогигант - Fordswagen!

Сглобява се най-големият автогигант - Fordswagen!

Две от водещите автомобилни компании Volkswagen и Ford са все по-близо до пълно сливане. Ако това се случи, това ще бъде най-голямата автомобилна фирма в света. Генералният директор на германската компания Хербет Дийс потвърди пред Ройтерс, че преговорите с Ford моге да доведат до създаване на "глобален автомобилен алианс".

Хлябът трябва да се подбира според храната

Хлябът трябва да се подбира според храната

Ако е 100% ръжен, е като тухличка, останалото е лъжа Объл, красив, добре оформен, но никъде не е напукан, има формата на бял хляб, но на етикета пише, че ръжен. Това означава, че в него има поне 90% бяло брашно и 10% ръжено, обясняват експерти пекари част от заблудите, които прилагат търговци. 100% ръжен хляб може да има само в един вариант -

Голям растеж на гръцкия износ през октомври

Голям растеж на гръцкия износ през октомври

За голям растеж на гръцкия износ през октомври информира в съобщение Гръцкият съюз на износителите, цитиран от агенция АНА-МПА. Според анализа на Центъра за експортни изследвания, който се основава на неокончателни данни на гръцката статистическа служба, през октомври износът на страната е нараснал с около 24 процента на годишна база и възлиза на

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Увеличението е от 1 януари, най-много е в Бургас и София Инфлацията за ноември, която НСИ ще обяви до няколко дни, ще е решаваща за това с колко ще поскъпне водата от 1 януари. На 17 декември КЕВР, чийто председател е Иван Иванов, ще разгледа заявленията на ВиК операторите в 23 града с новите цени.

Най-коментирани

Събират разделно отпадъците на близо 6,4 милиона българи от 183 общини

Събират разделно отпадъците на близо 6,4 милиона българи от 183 общини

Близо 6,4 млн. души от 183 общини са обхванати от разделното събиране на отпадъци в момента. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на заключителния форум "Зелена икономика", който се състоя в София хотел Балкан, съобщи БТА. В България са рециклирани 917 000 тона битови отпадъци през 2016 г.

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

На върха на две от най-големите банки в България са жени, към тях скоро ще се присъедини и трета Образът на жените като мениджъри, които поемат по-малко рискове и които е малко вероятно да прахосат финансите на банката, която управляват, е погрешен и това трябва да се взема под внимание. Изненадващата констатация е записана в доклад на

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Увеличението е от 1 януари, най-много е в Бургас и София Инфлацията за ноември, която НСИ ще обяви до няколко дни, ще е решаваща за това с колко ще поскъпне водата от 1 януари. На 17 декември КЕВР, чийто председател е Иван Иванов, ще разгледа заявленията на ВиК операторите в 23 града с новите цени.

Почват преговори за концесията в Банско (Обзор)

Почват преговори за концесията в Банско (Обзор)

Петчленка на ВАС потвърди, че не трябва ОВОС за плана за управление на “Пирин” Кабинетът упълномощи в сряда министъра на околната среда и водите Нено Димов да предоговори концесионния договор с “Юлен” АД за ски зоната над Банско. По същото време 5-членният състав на Върховния административен съд (ВАС) публикува решение,

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Откриват градска железница по линията Казичене – Банкя. Първата мотриса потегли днес в 12:05ч. и ще стигне до крайната си точка за час и десет минути, предаде Би Ти Ви. „Идеята е да направим нова градска железница, която да свързва кварталите на София. В последствие идеята ни е да се свързва Перник със София.

Левон Хампарцумян: Не се очаква рязко повишаване на лихвите

Левон Хампарцумян: Не се очаква рязко повишаване на лихвите

Финансистът Левон Хампарцумян, който стана „Банкер на 2018 г.” коментира проблемът с хроничната бедност пред Би Ти Ви. По думите му страната ни винаги е била най-бедната държава в Европа, дори по времето на комунизма. „През 1944 г. България е на същото икономическо положение като Дания – селскостопански държави с наченки на индустрия.

Срамните тайни на хляба

Срамните тайни на хляба

Правят го с боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори и овкусители Боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори, овкусители. Това са част от срамните тайни на българския хляб. Че черният, смятан за по-здравословен е всъщност боядисан, е известно отдавна.

Банско подарява кола за старта на сезона

Банско подарява кола за старта на сезона

Курортът отваря тържествено на 15 декември Чисто ново Audi A3 ще чака своя пръв притежател следващата събота, 15 декември, на Бъндеришка поляна. Автомобилът може да бъде спечелен в играта “Ловци на съкровища” - една от многото, които ще отбележат стартирането на ски сезона тази година. В приключението могат да се включат всички желаещи да

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Руският президент Владимир Путин не изключи възможността Южна Европа да се включи към "Турски поток" през Гърция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Путин каза това на съвместна пресконференция след разговори с гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Готови сме да реализираме заедно с Гърция големи инфраструктурни енергийни проекти.

Рокади в борда на директорите на БДЖ: 2-ма шефове уволнени, нови на техните места

Рокади в борда на директорите на БДЖ: 2-ма шефове уволнени, нови на техните места

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков извърши промени в състава на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД, съобщи на сайта си ведомството. С протоколно решение на министъра като членове на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД са избрани Григори Григоров и Светломир Николов.

Всеки месец износът на България е за 2,2 млрд. евро

Всеки месец износът на България е за 2,2 млрд. евро

Стоки за 2,2 млрд. евро средно изнася България всеки месец през 2018 г. Това обяви зам.-министърът на икономиката Александър Манолев при връчването на наградите “Експортьор на годината”. В топ 10 на нашите пазари има само една държава, която е извън ЕС - Турция. Китай все по-бързо се доближава до първите 10 дестинации за износ на българския

В пет града ще се търсят нови работници през 2019 г.

В пет града ще се търсят нови работници през 2019 г.

Очакванията за ръст на заетостта обаче са най-слаби от 4 г. насам През следващата година работодателите ще търсят нови служители във всички големи региони в страната, като основно те са съсредоточени в пет града. Това показва изследване на заетостта на “Менпауър груп”, което обхваща данни от 620 работодатели в пет региона в България.

Започна връчването на годишните награди в туризма (Снимки)

Започна връчването на годишните награди в туризма (Снимки)

В концертната зала на Централния военен клуб в столицата започна връчванета на годишните награди в туризма. Те са разделени в 16 категории,като тази година има общо 125 участници. Очаквайте

Мисия “Безопасност за потребителите”

Мисия “Безопасност за потребителите”

Комисията за защита на потребителите започва масирани проверки за фалшиви намаления Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще проведе масирани проверки по търговските обекти за нелоялни търговски практики, фалшиви намаления и дали потребителите са в безопасност, докато пазаруват или пътуват. Върху това акцентира дейността си комисията.

Рекорди в туризма на Балканите

Рекорди в туризма на Балканите

Независимо от информациите за политически сътресения и протести, Балканите изпращат 2018 г. като поредна година на рекорди в сферата на туризма, предава БТА. ТУРЦИЯ Турция постигна нов исторически рекорд в сферата на туризма, като тази година посрещна около 40 милиона туристи, заяви в края на миналия месец турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Оливие Маркет, президент на "AES България": В следващите 5-10 години България не може без централите от Маришкия басейн

Оливие Маркет, президент на "AES България": В следващите 5-10 години България не може без централите от Маришкия басейн

Американската компания влага 2 милиона лева за ремонт на стадиона в Гълъбово "Производството на енергия от въглища е изключително важно за България. Няма никакво съмнение, че в краткосрочен план от 5-10 години, не само нашата централа, но и всички централи в Маришкия басейн, както и мини "Марица изток",

7 правила за наистина изгодни намаления

7 правила за наистина изгодни намаления

Или как да разберете дали промоциите дават това, което обещават Проверките на Комисията за защита на потребителите показват, че търговците знаят какви законови изискванията трябва да спазват при кампаниите за намаления на цените, но винаги има някои, които опитват да нарушават правилата. Особено пък преди Коледа,

Строителите изкарват 1000 машини на протест утре в София

Строителите изкарват 1000 машини на протест утре в София

1000 строителни машини ще бъдат изкарани на бул. "Цариградско шосе" утре между 7:00 и 12:00 часа в знак на протест срещу целенасочената кампания за дискредитиране на строителните фирми в България. Това съобщи председателят на управителния съвет в Камарата на строителите инж. Илиян Терзиев. Също утре в Народното събрание,

Износът на България за ЕС се увеличава с 10%

Износът на България за ЕС се увеличава с 10%

Износът на български стоки за Европейския съюз се увеличава с 10,1% от януари до края на септември спрямо същия период на миналата година, показва статистиката, цитирана от БТА. Изнесени са стоки за 28, 147 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.

Турският печат с лоши новини за икономиката на страната

Турският печат с лоши новини за икономиката на страната

"Най-лошото тепърва започна" (в. Айдънлък), "Икономиката се отклони от пътя" (в. "Йени месаж"), "От растеж към свиване" (в. "Йени Ася"), "Растежът се свива" (в. "Милли газете") - това са някои от заглавията в турския печат, който съобщава за регистрираното забавяне в растежа на турската икономика, предаде БТА.