Нови 120 млн. евро за малките и средни фирми (целият текст)

  • 1
authorАвтор: Драгомир Николов

Нови 120 млн. евро за малките и средни фирми (целият текст)

Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) е един от основните механизми, на който българските фирми разчитат за модернизация на производството си. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната им ефективност. Досега по нея са отворени три схеми – първо „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“, последвана от „Внедряване на иновации в съществуващи предприятия“ и „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“. При последните две схеми вече е приключил срокът за подаване на проектни предложения и те са в етап на оценка. По първата схема вече са подписани 475 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 258 207 505,53 лв.

На 14 май стартира схемата „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“. Потенциални бенефициенти по нея са съществуващи микро, малки и средни предприятия от индустрията. Предприятията от областта на търговията и услугите могат да получат подкрепа единствено чрез финансовия инструмент за предоставяне на гаранции.

„Тази схема традиционно се радва на голям интерес от малките и средни предприятия. Предвиждаме срокът за кандидатстване да е 5 месеца. Специфика на подкрепата за енергийна ефективност е изискването мерките, които ще се финансират, да се основават на направен предварително енергиен одит, който трябва да се внесе за одобрение в Агенцията за устойчиво енергийно развитие през първите три месеца и да се направи оценка на енергийните спестявания, които ще се постигнат чрез проекта“, обясни Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Дирекцията е Управляващ орган на програма „Иновации и конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката.

След това, в следващите два месеца, въпросните компании трябваше да внесат проектите си заедно с одобрените енергийни одити пред Управляващия орган.
Целта на енергийните одити е да покажат точните мерки, които трябва да предприеме дадено предприятие, за да се повиши енергийната си ефективност. Затова по европрограмата ще се финансират само препоръки, които са изрично посочени в този енергиен доклад, одобрен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

По принцип ще се субсидират разходи както за строително-монтажни работи, така и за купуване на оборудване, което е с по-добри енергоефективни характеристики. „Разходите за този енергиен одит, които могат да бъдат до 20 000 лева, ще бъдат допустими за възстановяване по европрограмата, стига този доклад да е одобрен от агенцията и Управляващият орган да е одобрил и съответния проект за финансиране“, допълни Пенева.

Общият размер на финансирането по схемата е 90 млн. евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 50 000 лева, а максималният -1,5 млн. лева. В правилата на програмата е посочено, че размерът на субсидията ще зависи от това дали предприятията са ползвали и в какъв размер държавна помощ, като принципът е колкото по-голяма помощ са ползвали, толкова по-малка субсидия ще получат.

„Секторите, които ще бъдат допустими за финансиране, са добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. А също и доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване. За първи път по схемата се включва и строителство“, обясни Ивелина Пенева. Строителните фирми ще получат субсидии за строително-монтажни дейности на производствени бази и за енергоспестяващо оборудване.

За разлика от предходния програмен период, през този безвъзмездна помощ няма да се предоставя на сектори, свързани с услуги и търговия. Има и строги ограничения, за да не се допуснат некоректни фирми до европарите. Изисква се кандидатите да са изрядни платци и да нямат задължение към НАП или Агенция „Митници“, както и да не са новостартиращи фирми, което ще доказват с последните си три последователни годишни финансови отчети. Държавната администрация ще наблюдава проектите 3 години след завършването им, за да проследи устойчивостта на инвестициите.

Подаването на проектните предложения ще е изцяло по електронен път. „При предишните схеми някои от кандидатите чакаха последния момент, за да подадат проектното си предложение. Моята препоръка е по-навреме да си подготвят енергийните одитни доклади и да кандидатстват за финансиране“, посъветва Пенева. Крайната цел от прилагането на мярката е малките и средни предприятия да са подобрили енергийната си ефективност с минимум 5 %. Продължителността за изпълнение на проектите е до 18 месеца.

След одобрението на проекта, бенефициентите трябва да проведат процедури за избор на изпълнители по закона за обществените поръчки. За да улесни бизнесът, министерство на икономиката провежда обучения за целта.

Очаква се през юни по оперативната програма да бъде отворена и процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Общият размер на финансирането за този прием по схемата е 30 млн. евро. „Тук прилагаме специфичен режим на минимална държавна помощ, който предопределя финансирането на проектите. Заложено е, че независимо каква категория е предприятието - микро, малко или средно, то може да получи финансиране в рамките на 70% от инвестиционната стойност на проекта си, ако е получило държавна помощ до 200 000 евро“, посочи Ивелина Пенева.
Срокът за кандидатстване ще е минимум 60 дни от официалното обявяване на процедурата. Компаниите-бенефициенти трябва да развиват основна икономическа дейност в един от секторите, заложени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия – нискотехнологични, среднотехнологични и високотехнологични дейности. Тук се включват фирми както от хранителната индустрия, така и от химическата, машиностроенето, металодобива и др.

„Ще се субсидират разходи за развиване и укрепване на управленския капацитет. Става дума за въвеждане и сертифициране на системи на управление, системи, чрез които съответните продукти на компаниите да покрият национални, европейски и световни стандарти. И още - внедряване и сертифициране на добри производствени практики и дейности за внедряване на международни и комуникационни услуги“, уточни директорът на Управляващия орган на ОПИК. Всеки проект трябва да се изпълнява поне 18 месеца. Подаването на документите и при тази схема ще е изцяло по електронен път.

Ако подадените проекти са по-малко от 500, Управляващият орган ще има срок от 3 месеца да ги разгледа инвестиционните предложения. Ако проектите са повече, срокът се увеличава на 4 месеца. Условието важи и за двете схеми.

И по двете ще има допълнителни бонус точки за предложения на малки и средни предприятия, които са регистрирани в Северозападна България и развиват и дейност в този район. Бонус точки ще има за микро, малки и средни фирми, които за първи път кандидатстват по програма „Иновации и конкурентоспособност“, каза Ивелина Пенева.

3 месеца

е срокът за разглеждане на проектите по схемите „Енергийна ефективност“ и „Развитие на управленския капацитет“ на малките и средни фирми, ако броят им е под 500 за всяка. При по-голям интерес срокът ще се удължи на 4 месеца

90 млн. евро

общо е финансирането по схемата за повишаване на енергийната ефективност. От безвъзмездна помощ могат да се възползват микро, малки и средни предприятия от индустрията. Тези от сферите на търговията и услугите могат да ползват гаранционен финансов инструмент.

70 процента

от стойността на проекта ще е грантовото финансиране за одобрените кандидати по схемата за повишаване на управленския капацитет на малките и средни компании, ако бенефициентите не са ползвали държавна помощ или тя е на стойност под 200 000 евро. Общо по схемата ще бъдат отпуснати 30 млн. евро.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Вдигат заплати по морето с 10-15%, 6 хиляди работници избягали в чужбина

Вдигат заплати по морето с 10-15%, 6 хиляди работници избягали в чужбина

Камериерките вземат 800 лв., готвачите в най-скъпите хотели - до 6 хил. Към проблема със спадащите записвания за почивка на Българското Черноморие това лято се добавя още един - очертава се липса на персонал, показва проучване на “24 часа”. Конкуренцията на Турция, Египет, Испания и други дестинации за летуване доведе до спад с около 15-20%

Електрически коли при завод на VW в Кремиковци или край Пловдив

Електрически коли при завод на VW в Кремиковци или край Пловдив

След като стана ясно, че България им лек превес пред Сърбия за изграждането на чисто новия завод на Volkswagen, логичен е въпросът какви автомобили ще се сглобяват в Кремиковци или край Пловдив, ако нашата страна бъде избрана от германския концерн. Със сигурност това ще са модели на Skoda и Seat, като се очаква през 2023 година тези коли да са

Незаконно уволнени да нямат право на отпуск

Незаконно уволнени да нямат право на отпуск

Незаконно уволнени работници да нямат право на право на платен годишен отпуск и парично обезщетение, за времето, в което са отстранени и върнати от съда на работа. Тази позиция ще защитава правителството пред Съда на Европейския съюз, алармираха синдикатите от КНСБ. Времето през, което едно лице е останало без работа в резултат на незаконно

Нова тв вече е българска, финансист сменя Дидие Щосел, почва техническа революция в телевизията

Нова тв вече е българска, финансист сменя Дидие Щосел, почва техническа революция в телевизията

КЗК разреши сделката за най-голямата медийна група, за която Кирил и Георги Домусчиеви платиха 185 млн. евро Истинска техническа революция в Нова телевизия ще е първата стъпка на новите собственици на най-голямата медийна група в България. Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката по продажбата на Нова тв,

Брокер: Скандалът с апартаментите на властта няма да понижи цените на имотите

Брокер: Скандалът с апартаментите на властта няма да понижи цените на имотите

Скандалът с апартаментите на властта няма да доведе спад в цените на имотите. Това прогнозира пред bTV кредитният консултант Тихомир Тошев. По негови наблюдения цените в столичния квартал „Изток” най-често са между 1500 и 3000 евро на квадрат. Справки в 2 компании за недвижими имоти показват, че в последната година сделките за старо и ново

Експерт: Български пилоти няма, авиокомпанията ни наемат чужденци

Експерт: Български пилоти няма, авиокомпанията ни наемат чужденци

Един от нерешените и най-тежки проблеми на гражданската ни авиация остава този с кадрите, коментира председателят на Асоциацията на българските авиокомпании /АБА/, Светослав Станулов за БТА. Професионалните пилоти в страната към момента са общо 750, около 50 от тях са на вертолети. Продължава тенденцията за недостиг на пилоти и наемане на

Двойната формула ще прецака  пенсиите. Гарантирано!

Двойната формула ще прецака пенсиите. Гарантирано!

Отказвайки се от една от най-смислените реформи, правителството оставя десетки хиляди с неизчислени пенсии до края на годината 2019 година едва изкара три месеца, но вече е ясно, че ще бъде запомнена като годината на хаоса в пенсиите. Който може да доведе до пълното разрушаване на пенсионната система и да остави практически стотици хиляди

Обсъждат по области нов закон за земеделските кооперации

Обсъждат по области нов закон за земеделските кооперации

„Законът за земеделските кооперации, който действа в момента, не е само за тях. Още повече, че той е и остарял, правен е в други времена” – каза в Добрич Явор Гечев, председател на Националния съюз на земеделските кооперации в България. „Мислим, че е крайно време кооперативното движение да влезе в 21 век” – добави той.

Появи се и трети купувач за бизнеса на ЧЕЗ в България

Появи се и трети купувач за бизнеса на ЧЕЗ в България

Оферта от него се чака през април, “Инерком” и “Индия пауър” също остават в сделката ЧЕЗ е започнала преговори с трети купувач за придобиване на българските ѝ активи. Това потвърдиха пред “24 часа” от централата на компанията в Прага. Новината е съобщил вицепрезидентът на ЧЕЗ Томаш Плескач, цитиран от чешкото издание “Лидове новини”.

Желязков: Бесен съм, двама български депутати можеха да решат проблем на половин Европа

Желязков: Бесен съм, двама български депутати можеха да решат проблем на половин Европа

Това заяви транспортният министър Росен Желязков в коментар за резултатите от гласуването пакетът за "Мобилност" да влезе в дневния ред на последното заседание на Европейския парламент.  "Бесен съм от този резултат. Два гласа не ни достигнаха, за да отпадне точката за разглеждане на пакета за "Мобилност" от дневния ред на последното заседание на

Най-коментирани

Китайският форум за развитието-2019 ще се проведе в Пекин

Китайският форум за развитието-2019 ще се проведе в Пекин

20-ят китайски форум за развитието, който е ежегодно международно събитие, ще се проведе от 23 до 25 март в Пекин, съобщава "Радио Китай". Тазгодишната му тема ще бъде „По-широко отваряне за взаимноизгодно сътрудничество". Участниците във форума ще се фокусират върху ключови въпроси като структурната реформа,

Незаконно уволнени да нямат право на отпуск

Незаконно уволнени да нямат право на отпуск

Незаконно уволнени работници да нямат право на право на платен годишен отпуск и парично обезщетение, за времето, в което са отстранени и върнати от съда на работа. Тази позиция ще защитава правителството пред Съда на Европейския съюз, алармираха синдикатите от КНСБ. Времето през, което едно лице е останало без работа в резултат на незаконно

“София Тех Парк” учредява клуб на иноваторите

“София Тех Парк” учредява клуб на иноваторите

Първата среща на Клуба на анонимните иноватори ще е днес в “София Тех Парк” по време на конференцията Investum Supersonic в подкрепа на новатори и стартъпи”. Нейната цел е изобретатели и иноватори да получат видимост и подкрепа, за да превърнат добрите си идеи в успешен бизнес. По време на събитието с помощта на ментори и експерти стартиращите

Порожанов пред ветеринари: Всички животни трябва да бъдат регистрирани

Порожанов пред ветеринари: Всички животни трябва да бъдат регистрирани

В Министерство на земеделието, храните и горите се проведе среща с Управителния съвет на Български ветеринарен съюз и областните колегии, както и представители на Българската агенция по безопасност на храните. Тя е във връзка с извършени проверки в страната от екипи на Министерството за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор,

Двойната формула ще прецака  пенсиите. Гарантирано!

Двойната формула ще прецака пенсиите. Гарантирано!

Отказвайки се от една от най-смислените реформи, правителството оставя десетки хиляди с неизчислени пенсии до края на годината 2019 година едва изкара три месеца, но вече е ясно, че ще бъде запомнена като годината на хаоса в пенсиите. Който може да доведе до пълното разрушаване на пенсионната система и да остави практически стотици хиляди

Обсъждат по области нов закон за земеделските кооперации

Обсъждат по области нов закон за земеделските кооперации

„Законът за земеделските кооперации, който действа в момента, не е само за тях. Още повече, че той е и остарял, правен е в други времена” – каза в Добрич Явор Гечев, председател на Националния съюз на земеделските кооперации в България. „Мислим, че е крайно време кооперативното движение да влезе в 21 век” – добави той.

САЩ и Китай ще разменят търговски 
делегации през идните седмици в търсене на споразумение

САЩ и Китай ще разменят търговски делегации през идните седмици в търсене на споразумение

Министърът на финансите на САЩ Стивън Мнучин и постоянният търговски представител Робърт Лайтхайзър ще пътуват до Пекин за търговски преговори, които се очаква да започнат в четвъртък, 28 март, информира ДПА. Китайският вицепремиер Лю Хъ ще посети Вашингтон на 3 април, обяви Белият дом. Новият преговорен кръг идната седмица идва,

10% от пилотите у нас - чужденци

10% от пилотите у нас - чужденци

10% от пилотите на българските авиокомпании са чужденци. Това каза Светослав Станулов - председател на Асоциацията на българските авиокомпании, при годишния отчет на авиационния пазар. У нас работят италианци, словенци, французи, сърби, хървати, македонци, поляци. Недостигът на година е около 20-30 пилоти при 750 лицензирани.

Порожанов: Нови 63 ракетни площадки за борба с градушките ще заработят тази година

Порожанов: Нови 63 ракетни площадки за борба с градушките ще заработят тази година

През 2018 г. са извършени инвестиции за въвеждане в действие на две нови регионални дирекции включващи два нови командни пункта и 63 нови ракетни площадки при с. Тъжа, област Стара Загора и Хасково. Това заяви в отговор министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на парламентарен контрол, цитиран от БТА.

Избираме по коя формула да се пенсионираме през следващите 4 г.

Избираме по коя формула да се пенсионираме през следващите 4 г.

До началото на 2023 г. хората, които излизат в пенсия, ще могат да избират дали да го направят по старата, или по новата формула.Това е едно от предложенията, които се обсъждат в момента, обяви социалният министър Бисер Петков в кулоарите на парламента в. След обществената реакция и разпореждането на премиера да няма ощетени НОИ вече няколко дни

Росен Желязков: Ако няма триалози, няма второ гледане в ЕП, няма пакет "Мобилност"

Росен Желязков: Ако няма триалози, няма второ гледане в ЕП, няма пакет "Мобилност"

Ако няма триалози, няма второ гледане в Европейския парламент, няма пакет. Ако бяхме успели с гласовете на нашите евродепутати, нямаше да се стигне до тук. Ще разговаряме с румънците да няма триалози. Това каза на извънредна пресконференция днес транспортният министър Росен Желязков, цитиран от БТА.

Европарламентът гласува: по-екологично чист и по-добър пазар на електроенергия в ЕС

Европарламентът гласува: по-екологично чист и по-добър пазар на електроенергия в ЕС

Потребителите ще имат достъп до интелигентни измервателни уреди, динамично ценообразуване и опция за смяна на доставчика Поетапно премахване на държавното финансиране за електроцентрали, използващи изкопаеми горива Нови мерки за предотвратяване прекъсването на електроснабдяването Нови правила за създаването на общоевропейски пазар на

На 1 април "Шел" пуска сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат"

На 1 април "Шел" пуска сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат"

Шансът да се открият залежи е едно към пет На 1 април "Шел" пуска проучвателната сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат" (бивш "Силистар") в дълОко Черно море, на 80 км от българския бряг. Това съобщиха на пресконференция от компанията. Шансът при подобни неизследвани дълбоководни проучвания да се открият въглеводороди е едно към пет,

На 1 април "Шел" пуска сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат"

На 1 април "Шел" пуска сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат"

Шансът да се открият залежи е едно към пет На 1 април "Шел" пуска проучвателната сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат" (бивш "Силистар") в дълОко Черно море, на 80 км от българския бряг. Това съобщиха на пресконференция от компанията. Шансът при подобни неизследвани дълбоководни проучвания да се открият въглеводороди е едно към пет,

Експерт: Български пилоти няма, авиокомпанията ни наемат чужденци

Експерт: Български пилоти няма, авиокомпанията ни наемат чужденци

Един от нерешените и най-тежки проблеми на гражданската ни авиация остава този с кадрите, коментира председателят на Асоциацията на българските авиокомпании /АБА/, Светослав Станулов за БТА. Професионалните пилоти в страната към момента са общо 750, около 50 от тях са на вертолети. Продължава тенденцията за недостиг на пилоти и наемане на

Жените все по-голяма сила на пазара на недвижими имоти в Китай

Жените все по-голяма сила на пазара на недвижими имоти в Китай

Все повече жени навлизат на пазара на недвижими имоти в Китай като процентът на купувачките се е увеличил с близо 18% за последните четири години. Според неотдавнашно проучване на сайта за продажби ke.com, макар мъжкото присъствие на пазара да е доминиращо, все повече жени купуват самостоятелно жилища.

Желязков: Бесен съм, двама български депутати можеха да решат проблем на половин Европа

Желязков: Бесен съм, двама български депутати можеха да решат проблем на половин Европа

Това заяви транспортният министър Росен Желязков в коментар за резултатите от гласуването пакетът за "Мобилност" да влезе в дневния ред на последното заседание на Европейския парламент.  "Бесен съм от този резултат. Два гласа не ни достигнаха, за да отпадне точката за разглеждане на пакета за "Мобилност" от дневния ред на последното заседание на

Немски институт тества здравината и безопасността на дрехи за България

Немски институт тества здравината и безопасността на дрехи за България

Всички собствени марки на “Лидл” са проверени в “Хоенщайн” Непромокаемите якета са подложени на “дъждовна” проверка - с фуния върху тях се изсипва вода, а след това се проследява каква част от нея попива. здравината и безопасността на дрехи за България Здрави тъкани и копчета, трайни цветове, безопасност за кожата - това са качествата,

София Тех парк стартира нова програма за иноватори (Снимки)

София Тех парк стартира нова програма за иноватори (Снимки)

Кандидатства за суперкомпютър Нова програма за иноватори стартира „София Тех парк". Освен за стартъпи, тя ще е насочена основно към развитието на приложната наука и нейното комерсиализиране. Идеята е да се създаде среда, в която иноваторите да могат да се срещат и да осъществяват идеите си. Програмата няма да е съсредоточена в София,

И "Еврохолд" кандидат за ЧЕЗ. Фирмата: Не коментираме слухове

И "Еврохолд" кандидат за ЧЕЗ. Фирмата: Не коментираме слухове

Българската финансова група “Еврохолд” е новият кандидат за активите на ЧЕЗ в България, съобщи чешкият вестник “Лидове новини”. Според медията преди няколко дни се е провела среща между мениджърите на чешката компания и “Еврохолд”, но още не е представена окончателната оферта. Ако интересът им продължава, те трябва да го направят през април.