Нови 120 млн. евро за малките и средни фирми (целият текст)

  • 1
authorАвтор: Драгомир Николов

Нови 120 млн. евро за малките и средни фирми (целият текст)

Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) е един от основните механизми, на който българските фирми разчитат за модернизация на производството си. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната им ефективност. Досега по нея са отворени три схеми – първо „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“, последвана от „Внедряване на иновации в съществуващи предприятия“ и „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“. При последните две схеми вече е приключил срокът за подаване на проектни предложения и те са в етап на оценка. По първата схема вече са подписани 475 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 258 207 505,53 лв.

На 14 май стартира схемата „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“. Потенциални бенефициенти по нея са съществуващи микро, малки и средни предприятия от индустрията. Предприятията от областта на търговията и услугите могат да получат подкрепа единствено чрез финансовия инструмент за предоставяне на гаранции.

„Тази схема традиционно се радва на голям интерес от малките и средни предприятия. Предвиждаме срокът за кандидатстване да е 5 месеца. Специфика на подкрепата за енергийна ефективност е изискването мерките, които ще се финансират, да се основават на направен предварително енергиен одит, който трябва да се внесе за одобрение в Агенцията за устойчиво енергийно развитие през първите три месеца и да се направи оценка на енергийните спестявания, които ще се постигнат чрез проекта“, обясни Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Дирекцията е Управляващ орган на програма „Иновации и конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката.

След това, в следващите два месеца, въпросните компании трябваше да внесат проектите си заедно с одобрените енергийни одити пред Управляващия орган.
Целта на енергийните одити е да покажат точните мерки, които трябва да предприеме дадено предприятие, за да се повиши енергийната си ефективност. Затова по европрограмата ще се финансират само препоръки, които са изрично посочени в този енергиен доклад, одобрен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

По принцип ще се субсидират разходи както за строително-монтажни работи, така и за купуване на оборудване, което е с по-добри енергоефективни характеристики. „Разходите за този енергиен одит, които могат да бъдат до 20 000 лева, ще бъдат допустими за възстановяване по европрограмата, стига този доклад да е одобрен от агенцията и Управляващият орган да е одобрил и съответния проект за финансиране“, допълни Пенева.

Общият размер на финансирането по схемата е 90 млн. евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 50 000 лева, а максималният -1,5 млн. лева. В правилата на програмата е посочено, че размерът на субсидията ще зависи от това дали предприятията са ползвали и в какъв размер държавна помощ, като принципът е колкото по-голяма помощ са ползвали, толкова по-малка субсидия ще получат.

„Секторите, които ще бъдат допустими за финансиране, са добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. А също и доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване. За първи път по схемата се включва и строителство“, обясни Ивелина Пенева. Строителните фирми ще получат субсидии за строително-монтажни дейности на производствени бази и за енергоспестяващо оборудване.

За разлика от предходния програмен период, през този безвъзмездна помощ няма да се предоставя на сектори, свързани с услуги и търговия. Има и строги ограничения, за да не се допуснат некоректни фирми до европарите. Изисква се кандидатите да са изрядни платци и да нямат задължение към НАП или Агенция „Митници“, както и да не са новостартиращи фирми, което ще доказват с последните си три последователни годишни финансови отчети. Държавната администрация ще наблюдава проектите 3 години след завършването им, за да проследи устойчивостта на инвестициите.

Подаването на проектните предложения ще е изцяло по електронен път. „При предишните схеми някои от кандидатите чакаха последния момент, за да подадат проектното си предложение. Моята препоръка е по-навреме да си подготвят енергийните одитни доклади и да кандидатстват за финансиране“, посъветва Пенева. Крайната цел от прилагането на мярката е малките и средни предприятия да са подобрили енергийната си ефективност с минимум 5 %. Продължителността за изпълнение на проектите е до 18 месеца.

След одобрението на проекта, бенефициентите трябва да проведат процедури за избор на изпълнители по закона за обществените поръчки. За да улесни бизнесът, министерство на икономиката провежда обучения за целта.

Очаква се през юни по оперативната програма да бъде отворена и процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Общият размер на финансирането за този прием по схемата е 30 млн. евро. „Тук прилагаме специфичен режим на минимална държавна помощ, който предопределя финансирането на проектите. Заложено е, че независимо каква категория е предприятието - микро, малко или средно, то може да получи финансиране в рамките на 70% от инвестиционната стойност на проекта си, ако е получило държавна помощ до 200 000 евро“, посочи Ивелина Пенева.
Срокът за кандидатстване ще е минимум 60 дни от официалното обявяване на процедурата. Компаниите-бенефициенти трябва да развиват основна икономическа дейност в един от секторите, заложени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия – нискотехнологични, среднотехнологични и високотехнологични дейности. Тук се включват фирми както от хранителната индустрия, така и от химическата, машиностроенето, металодобива и др.

„Ще се субсидират разходи за развиване и укрепване на управленския капацитет. Става дума за въвеждане и сертифициране на системи на управление, системи, чрез които съответните продукти на компаниите да покрият национални, европейски и световни стандарти. И още - внедряване и сертифициране на добри производствени практики и дейности за внедряване на международни и комуникационни услуги“, уточни директорът на Управляващия орган на ОПИК. Всеки проект трябва да се изпълнява поне 18 месеца. Подаването на документите и при тази схема ще е изцяло по електронен път.

Ако подадените проекти са по-малко от 500, Управляващият орган ще има срок от 3 месеца да ги разгледа инвестиционните предложения. Ако проектите са повече, срокът се увеличава на 4 месеца. Условието важи и за двете схеми.

И по двете ще има допълнителни бонус точки за предложения на малки и средни предприятия, които са регистрирани в Северозападна България и развиват и дейност в този район. Бонус точки ще има за микро, малки и средни фирми, които за първи път кандидатстват по програма „Иновации и конкурентоспособност“, каза Ивелина Пенева.

3 месеца

е срокът за разглеждане на проектите по схемите „Енергийна ефективност“ и „Развитие на управленския капацитет“ на малките и средни фирми, ако броят им е под 500 за всяка. При по-голям интерес срокът ще се удължи на 4 месеца

90 млн. евро

общо е финансирането по схемата за повишаване на енергийната ефективност. От безвъзмездна помощ могат да се възползват микро, малки и средни предприятия от индустрията. Тези от сферите на търговията и услугите могат да ползват гаранционен финансов инструмент.

70 процента

от стойността на проекта ще е грантовото финансиране за одобрените кандидати по схемата за повишаване на управленския капацитет на малките и средни компании, ако бенефициентите не са ползвали държавна помощ или тя е на стойност под 200 000 евро. Общо по схемата ще бъдат отпуснати 30 млн. евро.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

“Мтел” полека и без много шум става А1

“Мтел” полека и без много шум става А1

Българският оператор вече добави към името си, че е част от международната телеком група Шест месеца след като бе обявено, че “Мтел” ще смени логото и името с това на австрийския бранд А1, първият български мобилен оператор вече го прави, но полека, негласно и без да вдига много шум. Пример за това е,

Чужди търговци продават по-скъпо на българи, не приемат и BG кредитни карти, ще ги спират

Чужди търговци продават по-скъпо на българи, не приемат и BG кредитни карти, ще ги спират

Търговци от европейски държави продават по-скъпо на българи, отколкото на съгражданите си. Има случаи, при които хора от България капарират коли под наем. Когато отидат да вземат ключовете и да платят с кредитна карта, фирмата отказва да им даде автомобила, защото не е издадена в съответната държава. Освен това не връщат и капарото.

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди да бъде извършен цялостен одит на обществена поръчка с предмет: "Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002,

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

“Лидл” открива 300 нови работни места в София, отваря поне 7 нови магазина в страната

“Лидл” открива 300 нови работни места в София, отваря поне 7 нови магазина в страната

Новината идва месец след като компанията получи приз за най-добър работодател “Лидл България” открива 300 нови работни места в София. Те са за позицията касиер-продавач с начална брутна заплата от 1260 лв., от която 60 лв. са под формата на ваучери. Това съобщи в петък Милена Драгийска - главен изпълнителен директор на “Лидл България”.

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

"Господин Цветанов отново е открил топлата вода, БСП иска отдавна предсрочни избори. Нима не е заплаха за националната сигурност, след като столицата се електроснабдява чрез ЧЕЗ. Въпросът е кой купува дружеството, с какви пари, кой ще връща кредитите?". Така коментира сделката за ЧЕЗ бившият енергиен министър Румен Овчаров пред БНТ.

Най-евтините къщи
ще струват $4000,
печатат ги с 3D (ВИДЕО)

Най-евтините къщи ще струват $4000, печатат ги с 3D (ВИДЕО)

Американската компания ICON уверява, че е създала технология, с чиято помощ се изработват най-евтините пълноценни къщи, пише Inhabitat.com. Те ще са с площ от 55 - 57 кв. м и ще струват само 4000 долара при масово производство. Друго голямо тяхно предимство е фактът, че една може да бъде изградена в рамките на 24 часа на съответното място.

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 са подадените заявления за участие в процедурата за производство и доставка на тръби за нуждите на газовата връзка Гърция - България. Това стана ясно преди публичното заседание, на което ще бъдат отворени подадените заявления за участие в ограничената процедура за „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка

Ройтерс: Русия ще модернизира българските МиГ-29

Ройтерс: Русия ще модернизира българските МиГ-29

Българските власти са избрали руската РСК „МиГ” за ремонта и модернизацията на 15-те си изтребителя МиГ-29 до 2022 г., предаде „Ройтерс”, като се позова на документи от Министерството на отбраната. Сделката е на стойност 81,3 млн. лева. Агенцията отбелязва, че нашата страна е член на ЕС и НАТО, но от ведомството на Красимир Каракачанов са

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

"Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ в България. Бизнесът на фирмата се финансира от банки и две непрозрачни структури – „Score Trade“ и „Global Victory Trust“.  Това става ясно от ново разследване на чешки медии. Според разследването индийската компания "Индия Пауър" заедно с малка българска компания "Фючър

Най-коментирани

“Булмаркет”: Незаключена стрелка е виновна за Хитрино. Прокуратурата отрича (Обзор)

“Булмаркет”: Незаключена стрелка е виновна за Хитрино. Прокуратурата отрича (Обзор)

Не високата скорост, а незаключена стрелка е причина за трагедията в Хитрино, каза на пресконференция зам.- управителят на “Булмаркет” Светослав Първанов. Той цитира експертиза, поръчана от фирмата в чужбина и правена от немски и румънски експерти. От нея ставало ясно, че проблемът възникнал при преминаването на шести вагон,

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Шефчович: Подкрепяме хъба, за да стане България от транзитьор - търговец на газ (Видео)

Шефчович: Подкрепяме хъба, за да стане България от транзитьор - търговец на газ (Видео)

"Знаете какъв е вашият министър председател. Той изважда карти, схеми", така обясни вицепрезидентът на европейската комисия Марош Шефчович закъснението си с над половин час за конференцията "Ролята на неправителствените организации при формиране на енергийната политика". С Бойко Борисов са обсъждали тази сутрин инфраструктурата на западните

Георги Икономов: Добрият туризъм без добрата храна не върви

Георги Икономов: Добрият туризъм без добрата храна не върви

Добрият туризъм без добрата храна, не върви. Всеки който пътува някъде иска да опита местната кухня. Идята за винени маршрути е добра и за българите едва ли е подходящо да рекламираме страната си, без да знаем какво има в нея. Това заяви кметът на Банско Георги Икономов на кръглата маса за обсъждането на проекта „Сподели България“.

Нанков: До 2020 г. над 90 на сто от страната се очаква да е покрита с кадастрална карта

Нанков: До 2020 г. над 90 на сто от страната се очаква да е покрита с кадастрална карта

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи на форум, че амбициозната задача на Агенцията по кадастър е в рамките на следващите две години над 90 на сто от територията на страната да бъде покрита с кадастрална карта. Сега 36 на сто от територията на България е с такава карта, допълни той.

Безработицата у нас пада до 179 000 души през 2019 г.

Безработицата у нас пада до 179 000 души през 2019 г.

Безработицата в България ще продължи да намалява, достигайки 179 000 души през 2019 година. Това е една от прогнозите за страната ни в доклад на Международната организация на труда, огласена при вчерашното откриване на пролетната сесия на управляващия й орган, съобщиха от пресцентъра на КНСБ, цитирани от БТА.

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

В ГЕРБ нямат притеснение относно купувача на ЧЕЗ, обяви депутатът и бивш енергиен министър Делян Добрев в предаването "Панорама" по БНТ и допълни, че КЕВР има достатъчно механизми за регулация, а цената на тока не се определя от самото ЕРП и регулаторът има функция да отстранява мениджмънта му. "Казвам, че няма проблем не,

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

"Господин Цветанов отново е открил топлата вода, БСП иска отдавна предсрочни избори. Нима не е заплаха за националната сигурност, след като столицата се електроснабдява чрез ЧЕЗ. Въпросът е кой купува дружеството, с какви пари, кой ще връща кредитите?". Така коментира сделката за ЧЕЗ бившият енергиен министър Румен Овчаров пред БНТ.

Зам.-министър Николова: С районирането се цели да се даде тласък на развитието на страната

Зам.-министър Николова: С районирането се цели да се даде тласък на развитието на страната

С новото статистическо райониране на страната се цели да се даде тласък на нейното устойчиво развитие в дългосрочен период от минимум 20 години с помощта на целенасочена държавна политика в регионите. Това е заявила заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на заседание на Регионалния съвет за

Регистрираните безработни намаляват и през февруари

Регистрираните безработни намаляват и през февруари

Продължава да намалява броят на регистрираните безработни в бюрата по труда и през февруари - общо 230 611 за месеца, което представлява намаление от 2.8 на сто спрямо януари. Сравнението с година по-рано пък показва, че безработните намаляват с 14.5 на сто, съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Нанков разгледа строежа на кораб за маркиране на Дунав

Нанков разгледа строежа на кораб за маркиране на Дунав

Избираме с конкурс името на плавателния съд, чието изграждане е сред приоритетните проекти на Дунавската стратегия Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков разгледа строителството на български кораб за маркиране на плавателния път в долното течение на река Дунав, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

В ГЕРБ нямат притеснение относно купувача на ЧЕЗ, обяви депутатът и бивш енергиен министър Делян Добрев в предаването "Панорама" по БНТ и допълни, че КЕВР има достатъчно механизми за регулация, а цената на тока не се определя от самото ЕРП и регулаторът има функция да отстранява мениджмънта му. "Казвам, че няма проблем не,

От 20 март общините в ЕС ще се борят за 15 000 евро за безплатен Wi-Fi

От 20 март общините в ЕС ще се борят за 15 000 евро за безплатен Wi-Fi

Дават им 3 г. гратисен период за подготовка на безплатен високоскоростен интернет на публично място На 20 март пускаме сайта, на който общините от целия ЕС ще могат да кандидатстват за финансиране на безплатен интернет на публично място. Страницата ще е различна от тази на ЕК и на нея ще е качен достъпен формуляр на всички езици на общността.

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди да бъде извършен цялостен одит на обществена поръчка с предмет: "Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002,

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 са подадените заявления за участие в процедурата за производство и доставка на тръби за нуждите на газовата връзка Гърция - България. Това стана ясно преди публичното заседание, на което ще бъдат отворени подадените заявления за участие в ограничената процедура за „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

"Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ в България. Бизнесът на фирмата се финансира от банки и две непрозрачни структури – „Score Trade“ и „Global Victory Trust“.  Това става ясно от ново разследване на чешки медии. Според разследването индийската компания "Индия Пауър" заедно с малка българска компания "Фючър

Работодатели: До няколко седмици може да прекратят договорите на US-тецовете

Работодатели: До няколко седмици може да прекратят договорите на US-тецовете

Има предпоставки до няколко седмици да се прекратят сегашните преференциални договори за изкупуване на тока от двете "американски" централи - ТЕЦ Ей И Ес Марица-изток 1 Гълъбово и ТЕЦ "Контур Глобал Марица-изцток 3". Това се твърди в съобщение на Българската стопанска камара за резултатите от състояла се днес среща на четирите национално

София прави безплатна Wi-Fi зона с пари от ЕС

София прави безплатна Wi-Fi зона с пари от ЕС

Столичната община влиза в състезание с общини от ЕС за 1000 ваучера за изграждане на безплатни Wi-Fi зони в обществени пространства. Стойността на един ваучер е 15 000 евро и с него в София може да бъде пуснат безплатен интернет на още едно оживено място, съобщи кметът Йорданка Фандъкова. Инициативата WiFi4EU е на българския еврокомисар по