Нови 120 млн. евро за малките и средни фирми (целият текст)

  • 1
authorАвтор: Драгомир Николов

Нови 120 млн. евро за малките и средни фирми (целият текст)

Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) е един от основните механизми, на който българските фирми разчитат за модернизация на производството си. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната им ефективност. Досега по нея са отворени три схеми – първо „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“, последвана от „Внедряване на иновации в съществуващи предприятия“ и „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“. При последните две схеми вече е приключил срокът за подаване на проектни предложения и те са в етап на оценка. По първата схема вече са подписани 475 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 258 207 505,53 лв.

На 14 май стартира схемата „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“. Потенциални бенефициенти по нея са съществуващи микро, малки и средни предприятия от индустрията. Предприятията от областта на търговията и услугите могат да получат подкрепа единствено чрез финансовия инструмент за предоставяне на гаранции.

„Тази схема традиционно се радва на голям интерес от малките и средни предприятия. Предвиждаме срокът за кандидатстване да е 5 месеца. Специфика на подкрепата за енергийна ефективност е изискването мерките, които ще се финансират, да се основават на направен предварително енергиен одит, който трябва да се внесе за одобрение в Агенцията за устойчиво енергийно развитие през първите три месеца и да се направи оценка на енергийните спестявания, които ще се постигнат чрез проекта“, обясни Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Дирекцията е Управляващ орган на програма „Иновации и конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката.

След това, в следващите два месеца, въпросните компании трябваше да внесат проектите си заедно с одобрените енергийни одити пред Управляващия орган.
Целта на енергийните одити е да покажат точните мерки, които трябва да предприеме дадено предприятие, за да се повиши енергийната си ефективност. Затова по европрограмата ще се финансират само препоръки, които са изрично посочени в този енергиен доклад, одобрен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

По принцип ще се субсидират разходи както за строително-монтажни работи, така и за купуване на оборудване, което е с по-добри енергоефективни характеристики. „Разходите за този енергиен одит, които могат да бъдат до 20 000 лева, ще бъдат допустими за възстановяване по европрограмата, стига този доклад да е одобрен от агенцията и Управляващият орган да е одобрил и съответния проект за финансиране“, допълни Пенева.

Общият размер на финансирането по схемата е 90 млн. евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 50 000 лева, а максималният -1,5 млн. лева. В правилата на програмата е посочено, че размерът на субсидията ще зависи от това дали предприятията са ползвали и в какъв размер държавна помощ, като принципът е колкото по-голяма помощ са ползвали, толкова по-малка субсидия ще получат.

„Секторите, които ще бъдат допустими за финансиране, са добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. А също и доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване. За първи път по схемата се включва и строителство“, обясни Ивелина Пенева. Строителните фирми ще получат субсидии за строително-монтажни дейности на производствени бази и за енергоспестяващо оборудване.

За разлика от предходния програмен период, през този безвъзмездна помощ няма да се предоставя на сектори, свързани с услуги и търговия. Има и строги ограничения, за да не се допуснат некоректни фирми до европарите. Изисква се кандидатите да са изрядни платци и да нямат задължение към НАП или Агенция „Митници“, както и да не са новостартиращи фирми, което ще доказват с последните си три последователни годишни финансови отчети. Държавната администрация ще наблюдава проектите 3 години след завършването им, за да проследи устойчивостта на инвестициите.

Подаването на проектните предложения ще е изцяло по електронен път. „При предишните схеми някои от кандидатите чакаха последния момент, за да подадат проектното си предложение. Моята препоръка е по-навреме да си подготвят енергийните одитни доклади и да кандидатстват за финансиране“, посъветва Пенева. Крайната цел от прилагането на мярката е малките и средни предприятия да са подобрили енергийната си ефективност с минимум 5 %. Продължителността за изпълнение на проектите е до 18 месеца.

След одобрението на проекта, бенефициентите трябва да проведат процедури за избор на изпълнители по закона за обществените поръчки. За да улесни бизнесът, министерство на икономиката провежда обучения за целта.

Очаква се през юни по оперативната програма да бъде отворена и процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Общият размер на финансирането за този прием по схемата е 30 млн. евро. „Тук прилагаме специфичен режим на минимална държавна помощ, който предопределя финансирането на проектите. Заложено е, че независимо каква категория е предприятието - микро, малко или средно, то може да получи финансиране в рамките на 70% от инвестиционната стойност на проекта си, ако е получило държавна помощ до 200 000 евро“, посочи Ивелина Пенева.
Срокът за кандидатстване ще е минимум 60 дни от официалното обявяване на процедурата. Компаниите-бенефициенти трябва да развиват основна икономическа дейност в един от секторите, заложени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия – нискотехнологични, среднотехнологични и високотехнологични дейности. Тук се включват фирми както от хранителната индустрия, така и от химическата, машиностроенето, металодобива и др.

„Ще се субсидират разходи за развиване и укрепване на управленския капацитет. Става дума за въвеждане и сертифициране на системи на управление, системи, чрез които съответните продукти на компаниите да покрият национални, европейски и световни стандарти. И още - внедряване и сертифициране на добри производствени практики и дейности за внедряване на международни и комуникационни услуги“, уточни директорът на Управляващия орган на ОПИК. Всеки проект трябва да се изпълнява поне 18 месеца. Подаването на документите и при тази схема ще е изцяло по електронен път.

Ако подадените проекти са по-малко от 500, Управляващият орган ще има срок от 3 месеца да ги разгледа инвестиционните предложения. Ако проектите са повече, срокът се увеличава на 4 месеца. Условието важи и за двете схеми.

И по двете ще има допълнителни бонус точки за предложения на малки и средни предприятия, които са регистрирани в Северозападна България и развиват и дейност в този район. Бонус точки ще има за микро, малки и средни фирми, които за първи път кандидатстват по програма „Иновации и конкурентоспособност“, каза Ивелина Пенева.

3 месеца

е срокът за разглеждане на проектите по схемите „Енергийна ефективност“ и „Развитие на управленския капацитет“ на малките и средни фирми, ако броят им е под 500 за всяка. При по-голям интерес срокът ще се удължи на 4 месеца

90 млн. евро

общо е финансирането по схемата за повишаване на енергийната ефективност. От безвъзмездна помощ могат да се възползват микро, малки и средни предприятия от индустрията. Тези от сферите на търговията и услугите могат да ползват гаранционен финансов инструмент.

70 процента

от стойността на проекта ще е грантовото финансиране за одобрените кандидати по схемата за повишаване на управленския капацитет на малките и средни компании, ако бенефициентите не са ползвали държавна помощ или тя е на стойност под 200 000 евро. Общо по схемата ще бъдат отпуснати 30 млн. евро.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Мобилна вана се бори за златото на “Есен 2018” Слънчев колектор, който е без аналог в света, изобрети българска компания. Супермощното съоръжение е една от новостите на международното изложение “Есен 2018” в Пловдив. Той ще се превърне в сензация на деловия форум, предричат учени. Колекторът произвежда топла вода,

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Ще спират водата на крадци и ще им начисляват сметки за една година назад При смяната на водомери гражданите трябва задължително да поставят такива с дистанционно отчитане. Това предвижда нова наредба, пусната от МРРБ за обществено обсъждане. Данните от отчитането ще се публикуват на интернет страницата на съответния ВиК оператор.

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

- Дъжд и градушки съсипаха лозята - Очаква се добивите да са с 20% по-ниски - В Брестовица пръскали 15 пъти след пороите и опазили реколтата - Диви прасета нападат масивите в Пиринския край Реколтата от винено грозде през 2018 г. ще е по-слаба спрямо миналогодишната. Прогнозите са за около 150-160 млн. кг при около 171 млн. през 2017 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Политиците говорят за 15 милиона, но няма достоверни данни, които да ги опровергаят Според правилата на Евростат в една и съща година – 2021 г., преброяване на населението и жилищния фонд се провежда във всяка страна членка. Тъй като отговорът на въпроса за националността на всеки преброен е задължителен,

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

Предложение за обединяване на атомната централа "Козлодуй" и държавната "Мини Марица" в едно дружество, направено от Българския енергиен холдинг, вече е обсъждано на експертен съвет в Министерството на енергетиката. Ако това стане, стопански и финансово ще бъде съсипана атомната централа - едно от най-силните дружества в Европа.

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

“Да, открихме го” - казват митниците. Екипът на Миню Стайков: “Абсурд! Ако е отворен, ще се взривят заводът и гарата От митниците разпространиха клип, на който се вижда, че нелегалният кран действа.  И вчера работници от винпрома протестираха с искане заводът да бъде отворен. Съдът разпореди в неделя вечер да се отвори винзаводът в село

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

Българите с имоти в Гърция ще плащат по-високи данъци, съобщи в. "Монитор". Това стана ясно, след като южната ни съседка обяви увеличение на данъка на 950 xил. дoмa?инcтвa c по o?oлo 200 eвpo, сочат данните на финансовото министерство в Атина. Mинимaлнaтa данъчна оценка нa имoтa обаче, зa ?oятo ce нaлaгa дoпълнитeлният дaнъ?,

90 секунди, за да се купи електронна винетка от терминал (Снимки)

90 секунди, за да се купи електронна винетка от терминал (Снимки)

Стикер само за уикенда ще струва 10 лева Около 90 секунди отнема купуването на електронна винетка от терминала за самообслужване. Това стана ясно след демонстрация в пътната агенция на новата система, която се изгражда в момента. Менюто позволява да се изберат осем езика - български, английски, немски,

H&M обвинен, че не осигурява справедливо 
заплащане на работниците си по света

H&M обвинен, че не осигурява справедливо заплащане на работниците си по света

Компанията за облекла Ейч енд Ем (H&M) не изпълнява ангажимента си да осигурява справедливо заплащане на работниците си по света, което принуждава много от тях да работят допълнителни часове, за да оцеляват, съобщиха правозащитни организации, цитирани от Томсън Ройтерс. Въз основа на интервюта с 62-ма души от шест доставчици на Ейч енд Ем в

Най-коментирани

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите, които предлага китайския пазар за развитието на туризма в Източна Европа и на Балканите, бе във фокуса на годишния Форум за развитие Милочер, който започна вчера в черногорската столица Подгорица, предава bulgarian.cri.cn. Събитието, чиято основна тема е „Икономическо развитие чрез туризъм – предизвикателства и заплахи“,

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Първите дипломати на България и Кения се договориха да организират съвместен бизнес форум, да работят за инвестиции на български ИТ компании и да възобновят обучението на кенийски студенти в страната ни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. Външните министри Екатерина Захариева и Моника Джума разговаряха в Монреал в

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Двудневна международна конференция “Социални услуги на едно гише - нов подход за социално включване” започна във Варна. Общата стойност на проекта, спечелен от Община Аксаково, е 198 000 лв. и е вход от ноември миналата година до края на 2018 г. Външните партньори са испанската община Игуалада и Полската асоциация за социална политика.

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Цената на природния газ се очаква да се увеличи с почти 14 на сто от 1 октомври. На днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше разгледан доклад за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти,

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

До края на годината инфлацията може да достигне по-високи стойности от предварително планираните 2,1%, прогнозират експертите на БНБ. Като причина те посочват по-високото от очакваното поскъпване на храните, задържането на цените на петрола на високи нива и по-висок ръст на административно регулираните цени.

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

България е сред четирите държави в ЕС, в които измамите с ДДС са намалели с най-много - над 5% на годишна база, показва доклад на ЕК за 2016 г. Другите страни отличнички са Латвия, Кипър и Холандия. 150 млрд. евро годишно струва на ЕС укриването и източването на ДДС. Загубата е с 10,5 млрд. евро, или 12,3% по-малка спрямо 2015 г.

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

Предложение за обединяване на атомната централа "Козлодуй" и държавната "Мини Марица" в едно дружество, направено от Българския енергиен холдинг, вече е обсъждано на експертен съвет в Министерството на енергетиката. Ако това стане, стопански и финансово ще бъде съсипана атомната централа - едно от най-силните дружества в Европа.

Ли Къцян: Китай ще продължи да подкрепя и работи за развитието на частния сектор

Ли Къцян: Китай ще продължи да подкрепя и работи за развитието на частния сектор

Китайското правителство и държава ще продължат да оказват подкрепа, включително чрез изготвянето и прилагането на различни политики, на частния сектор, тъй като той вече е значителна част от националната икономика и важен източник на пазарна жизненост. Това заяви премиерът Ли Къцян по време на лятното издание на Световния икономически форум,

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Главният изпълнителен директор  Момчил Андреев преминава в надзорния съвет след три години начело на дружеството. През този период компаниите от групата на "Енерго-Про Варна" утвърдиха позициите си на българския енергиен пазар, увеличиха пазарното си присъствие и запазиха устойчивото си развитие, съобщават от фирмата.

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Планираните или обмисляни инвестиции в китайския сектор на високите технологии показват стабилен ръст за осми пореден месец, сочат данни от онлайн платформата за одобрение и мониторинг на капиталови проекти, поддържана от Държавната комисия за развитие и реформи (ДКРР), предаде bulgarian.cri.cn. Те показват, че за месеците от януари до август т.г.

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

Цената на електроенергията от 1 октомври няма да бъде променяна. Това увери пред журналисти председателят на КЕВР Иван Иванов. Той уточни, че Комисията е намерила необходимия буфер, за да не се увеличава цената на тока. По този начин е било записано и в доклада, който ще бъде разгледан от КЕВР. Той уточни, че е намерен излишък от средства,

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

България се нарежда на 46-то място от 162 държави и територии, включени в "Икономическа свобода по света: годишен доклад 2018", изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен за България от Института за пазарна икономика, съобщиха от ИПИ, цитирани от БТА. Докладът представя картината през 2016 г.

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка (КНБ) изтегли от пазара 90 млрд. юана (около 13 млрд. долара), за да поддържа ликвидността „на разумно и достатъчно ниво", предава bulgarian.cri.cn. В съобщение на институцията се посочва, че нивото на ликвидност в банковата система е в състояние да компенсира влиянието от ценните книжа с наближаващ падеж.

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Цената на природния газ се очаква да се увеличи с почти 14 на сто от 1 октомври. На днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше разгледан доклад за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти,

Бисер Петков: Отпадането на тавана на всички пенсии е въпрос на справедливост

Бисер Петков: Отпадането на тавана на всички пенсии е въпрос на справедливост

Според социалния министър Бисер Петков въпросът с отпадането на тавана на всички пенсии има не само финансова страна, но е въпрос и на справедливост. Бисер Петков коментира предложение на пенсионерските организации за отпадане на тавана на всички пенсии, а не само на новоотпуснатите, което ще се разглежда утре в социалната комисия, предаде БТА.

Пламен Димитров: Плоският данък вече носи негативи

Пламен Димитров: Плоският данък вече носи негативи

Плоският данък вече носи негативи и ние предлагаме той да се осъвремени. Това обяви в предаването „Тази сутрин” на Би Ти Ви президентът на КНСБ Пламен Димитров. По повод 10 години от въвеждането на плоския данък синдикатът организира наскоро дискусия „за” и „против” този налог. Предложението на КНСБ е да се въведе необлагаем минимум от 510 лв.

Съоснователите на Инстаграм напускат

Съоснователите на Инстаграм напускат

Съоснователите на социалната мрежа Инстаграм, която е притежавана от Фейсбук, обявиха, че подават оставки и че са готови да започнат нова глава в живота си, предадоха световните агенции. Причините за оттеглянето на Кевин Систром и на Майк Крийгър остават неизвестни. В изявление Систром казва, че той и Крийгър ще напуснат в идните няколко седмици.