Нови 120 млн. евро за малките и средни фирми (целият текст)

  • 1
authorАвтор: Драгомир Николов

Нови 120 млн. евро за малките и средни фирми (целият текст)

Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) е един от основните механизми, на който българските фирми разчитат за модернизация на производството си. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната им ефективност. Досега по нея са отворени три схеми – първо „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“, последвана от „Внедряване на иновации в съществуващи предприятия“ и „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“. При последните две схеми вече е приключил срокът за подаване на проектни предложения и те са в етап на оценка. По първата схема вече са подписани 475 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 258 207 505,53 лв.

На 14 май стартира схемата „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“. Потенциални бенефициенти по нея са съществуващи микро, малки и средни предприятия от индустрията. Предприятията от областта на търговията и услугите могат да получат подкрепа единствено чрез финансовия инструмент за предоставяне на гаранции.

„Тази схема традиционно се радва на голям интерес от малките и средни предприятия. Предвиждаме срокът за кандидатстване да е 5 месеца. Специфика на подкрепата за енергийна ефективност е изискването мерките, които ще се финансират, да се основават на направен предварително енергиен одит, който трябва да се внесе за одобрение в Агенцията за устойчиво енергийно развитие през първите три месеца и да се направи оценка на енергийните спестявания, които ще се постигнат чрез проекта“, обясни Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Дирекцията е Управляващ орган на програма „Иновации и конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката.

След това, в следващите два месеца, въпросните компании трябваше да внесат проектите си заедно с одобрените енергийни одити пред Управляващия орган.
Целта на енергийните одити е да покажат точните мерки, които трябва да предприеме дадено предприятие, за да се повиши енергийната си ефективност. Затова по европрограмата ще се финансират само препоръки, които са изрично посочени в този енергиен доклад, одобрен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

По принцип ще се субсидират разходи както за строително-монтажни работи, така и за купуване на оборудване, което е с по-добри енергоефективни характеристики. „Разходите за този енергиен одит, които могат да бъдат до 20 000 лева, ще бъдат допустими за възстановяване по европрограмата, стига този доклад да е одобрен от агенцията и Управляващият орган да е одобрил и съответния проект за финансиране“, допълни Пенева.

Общият размер на финансирането по схемата е 90 млн. евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 50 000 лева, а максималният -1,5 млн. лева. В правилата на програмата е посочено, че размерът на субсидията ще зависи от това дали предприятията са ползвали и в какъв размер държавна помощ, като принципът е колкото по-голяма помощ са ползвали, толкова по-малка субсидия ще получат.

„Секторите, които ще бъдат допустими за финансиране, са добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. А също и доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване. За първи път по схемата се включва и строителство“, обясни Ивелина Пенева. Строителните фирми ще получат субсидии за строително-монтажни дейности на производствени бази и за енергоспестяващо оборудване.

За разлика от предходния програмен период, през този безвъзмездна помощ няма да се предоставя на сектори, свързани с услуги и търговия. Има и строги ограничения, за да не се допуснат некоректни фирми до европарите. Изисква се кандидатите да са изрядни платци и да нямат задължение към НАП или Агенция „Митници“, както и да не са новостартиращи фирми, което ще доказват с последните си три последователни годишни финансови отчети. Държавната администрация ще наблюдава проектите 3 години след завършването им, за да проследи устойчивостта на инвестициите.

Подаването на проектните предложения ще е изцяло по електронен път. „При предишните схеми някои от кандидатите чакаха последния момент, за да подадат проектното си предложение. Моята препоръка е по-навреме да си подготвят енергийните одитни доклади и да кандидатстват за финансиране“, посъветва Пенева. Крайната цел от прилагането на мярката е малките и средни предприятия да са подобрили енергийната си ефективност с минимум 5 %. Продължителността за изпълнение на проектите е до 18 месеца.

След одобрението на проекта, бенефициентите трябва да проведат процедури за избор на изпълнители по закона за обществените поръчки. За да улесни бизнесът, министерство на икономиката провежда обучения за целта.

Очаква се през юни по оперативната програма да бъде отворена и процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Общият размер на финансирането за този прием по схемата е 30 млн. евро. „Тук прилагаме специфичен режим на минимална държавна помощ, който предопределя финансирането на проектите. Заложено е, че независимо каква категория е предприятието - микро, малко или средно, то може да получи финансиране в рамките на 70% от инвестиционната стойност на проекта си, ако е получило държавна помощ до 200 000 евро“, посочи Ивелина Пенева.
Срокът за кандидатстване ще е минимум 60 дни от официалното обявяване на процедурата. Компаниите-бенефициенти трябва да развиват основна икономическа дейност в един от секторите, заложени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия – нискотехнологични, среднотехнологични и високотехнологични дейности. Тук се включват фирми както от хранителната индустрия, така и от химическата, машиностроенето, металодобива и др.

„Ще се субсидират разходи за развиване и укрепване на управленския капацитет. Става дума за въвеждане и сертифициране на системи на управление, системи, чрез които съответните продукти на компаниите да покрият национални, европейски и световни стандарти. И още - внедряване и сертифициране на добри производствени практики и дейности за внедряване на международни и комуникационни услуги“, уточни директорът на Управляващия орган на ОПИК. Всеки проект трябва да се изпълнява поне 18 месеца. Подаването на документите и при тази схема ще е изцяло по електронен път.

Ако подадените проекти са по-малко от 500, Управляващият орган ще има срок от 3 месеца да ги разгледа инвестиционните предложения. Ако проектите са повече, срокът се увеличава на 4 месеца. Условието важи и за двете схеми.

И по двете ще има допълнителни бонус точки за предложения на малки и средни предприятия, които са регистрирани в Северозападна България и развиват и дейност в този район. Бонус точки ще има за микро, малки и средни фирми, които за първи път кандидатстват по програма „Иновации и конкурентоспособност“, каза Ивелина Пенева.

3 месеца

е срокът за разглеждане на проектите по схемите „Енергийна ефективност“ и „Развитие на управленския капацитет“ на малките и средни фирми, ако броят им е под 500 за всяка. При по-голям интерес срокът ще се удължи на 4 месеца

90 млн. евро

общо е финансирането по схемата за повишаване на енергийната ефективност. От безвъзмездна помощ могат да се възползват микро, малки и средни предприятия от индустрията. Тези от сферите на търговията и услугите могат да ползват гаранционен финансов инструмент.

70 процента

от стойността на проекта ще е грантовото финансиране за одобрените кандидати по схемата за повишаване на управленския капацитет на малките и средни компании, ако бенефициентите не са ползвали държавна помощ или тя е на стойност под 200 000 евро. Общо по схемата ще бъдат отпуснати 30 млн. евро.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Отличието се дава и за екологичност, безопасност и предлагани модерни услуги “Виктория груп” дава работа на младежи в неравностойно положение като помощник сервитьори в хотел "Чайка бийч" Плажът в курорта Елените е получил тази година сертификат “Син флаг”, което показва високото качество на плажа, чистотата на морската вода, екологичност,

КНСБ: До 4 години заплатите в България ще станат 60% от средноевропейските

КНСБ: До 4 години заплатите в България ще станат 60% от средноевропейските

Президентът на КНСБ Пламен Димитров прогнозира, че до четири години заплатите в България ще станат 60 процента от средноевропейските. Това ще се случи, ако възнагражденията продължат да растат със сегашните темпове. Димитров коментира това пред журналисти след доклад на генералния директор на Европейския синдикален институт към Европейската

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

В наддаването има и инвестиционен фонд   Българо-американската кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк и Пощенска банка са сред кандидатите да придобият “Банка Пиреос България”, твърдят източници от банкерските среди. Пет обвързващи оферти са подадени за “Банка Пиреос България”, съобщи през миналата седмица гръцкият информационен сайт banks.com.gr.

Келнер купува и банката на “Теленор”

Келнер купува и банката на “Теленор”

“Теленор” ще продаде банката си в Сърбия на чешката инвестиционна група PFF Group, която е собственост на Петр Келнер. Новината обявява чешката група на сайта си. Сделката за Теленор банка трябва да получи разрешение от Сръбската централна банка и антимонополните органи. Финансовата институция е собственост на “Теленор” от 2013 г.

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Газовият хъб “Балкан” може да доставя между 25 и 60 млрд. куб. м газ на година според различните сценарии. Това са предвижданията на междинния доклад за предпроектното проучване на газоразпределителния център, който бе представен преди дни в Брюксел от зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков и шефа на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов.

Кола на ток по-евтина от дизел, ако се ползва 7 години

Кола на ток по-евтина от дизел, ако се ползва 7 години

Кола на ток, купена през 2018 г., излиза по-евтина, ако се сметнат всички разходи за 7 години напред, отколкото дизелов автомобил от същия клас, купен също през тази година. Това показват резултатите от мащабно проучване на разходите на притежателите на автомобили у нас, проведено от асоциация “Активни потребители” и представено на кръгла маса

Българи и румънци отвориха туристическия сезон в „Двореца”-Балчик

Българи и румънци отвориха туристическия сезон в „Двореца”-Балчик

„В „Двореца” туристите започнаха да идват през месеците май и юни, като основните посетители са българи и румънци. През май повече бяха българите, а през юни водят румънците” – каза директорът на културния център Жени Михайлова. Тя очаква през този сезон много туристи от Полша и Чехия, които и през миналата година са били основен контингент.

Въвеждат данък и за апартхотели по курорти

Въвеждат данък и за апартхотели по курорти

“Въвежда се нов данък за облагане на апартаментните комплекси в курортите, които се отдават под наем.” Това заяви вицепремиерът Валери Симеонов с предложените от “Обединени патриоти” промени в Закона за местните данъци и такси. Те бяха приети в сряда от бюджетна комисия на първо гласуване. Той поясни, че целта е да се обхванат апартаменти,

Тръмп: Ако Китай увеличи митата, ние ще наложим нови на стоки за 200 млрд. долара

Тръмп: Ако Китай увеличи митата, ние ще наложим нови на стоки за 200 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши снощи, че ще наложи допълнително мита от 10 на сто на вносни стоки от Китай за 200 милиарда долара, след като Китай обяви мита върху американски стоки за 50 милиарда долара в отговор на първите наложени от САЩ мита, предадоха Франс прес и Ройтерс. "Допълнителни мерки трябва да бъдат взети,

Най-коментирани

Конференция за Европейския стълб на социалните права ще се състои в София на 27 юни

Конференция за Европейския стълб на социалните права ще се състои в София на 27 юни

Европейска конференция на високо равнище на тема "Европейският стълб на социалните права: Да работим заедно за постигането на резултати" ще се състои на 27 юни в Националния дворец на културата в София. Това съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. Основната цел на форума е да продължи дебата за укрепването на социалното измерение на

Водещи компании подкрепиха Мария Габриел за повече жени в цифровия сектор

Водещи компании подкрепиха Мария Габриел за повече жени в цифровия сектор

Лидери на водещи европейски компании в областта на цифровите технологии, телекомуникациите и медиите подписаха предложена от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел декларация за по-голямо участие на жените в цифровия сектор. Това стана по време на конференцията на високо равнище в Брюксел Digital4Her,

Fibank проведе Общо събрание на акционерите

Fibank проведе Общо събрание на акционерите

На 21 юни 2018 г. в “София Хотел Балкан” се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Fibank (Първа инвестиционна банка). На събранието присъстваха: г-н Неделчо Неделчев - Главен изпълнителен директор (CEO) на банката, г-н Светозар Попов - Главен директор Риск (CRO), г-жа Севдалина Василева - Главен директор ритейл (CRBO),

Емил Димитров: Малките бензиностанции не искат да са легални

Емил Димитров: Малките бензиностанции не искат да са легални

Малките бензиностанции не искат да бъдат легални, не искат да бъдат регистрирани и следени. Това заяви по БНТ депутатът Емил Димитров по повод готвения протест срещу новия закона за горивата. Вече 20 години такива бензиностанции се борят да останат в сивия сектор и им се получава, каза още Димитров, който е сред вносителите на закона.

Явор Божанков: Слагаш камера в колата - отстъпка от застраховката

Явор Божанков: Слагаш камера в колата - отстъпка от застраховката

Още акценти от интервюто с депутата от БСП: Идеята за видеорегистратори е на студенти по право от Великотърновския университет, ще го съгласуваме със застрахователи и пострадали от катастрофи Очаквах след инцидента реакцията на другата страна, но тя не показа съжаление и не се извини, а е арогантна и смята, че може да си вади пистолета,

Покупателната способност на българина се вдигна с 2%

Покупателната способност на българина се вдигна с 2%

Напредването на България към жизненото равнище на средния европеец продължава, но темповете са повече от бавни. Това показват данни на Евростат за паритета на покупателната способност и за БВП на глава от населението, публикувани във вторник. юРеалното индивидуално потребление на българина през 2017 г.

Отпускат извънредна помощ за розопроизводителите

Отпускат извънредна помощ за розопроизводителите

Извънредна помощ de minimis се отпуска за розопроизводителите. Целта е укрепване на розопроизводството и запазване и стимулиране на този традиционен и важен отрасъл за страната. Срокът за подаване на заявленията е от 2-ри до 13-ти юли 2018 г. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Германският министър на финансите: Еврото ще го има

Германският министър на финансите: Еврото ще го има

Еврото е нещо необратимо. Това заявява германският министър на финансите Олаф Шолц в отговор на въпрос в интервю дали еврото ще го има след десет години, предаде Ройтерс. "Да, еврото е (нещо) необратимо", казва той в интервю за германския вестник "Райнише пост". "То е гаранция за нашето общо бъдеще в Европа.

Fitch вдигна рейтинг на УниКредит Булбанк

Fitch вдигна рейтинг на УниКредит Булбанк

Рейтинговата агенция Fitch повиши рейтинга на самостоятелна основа (Viability Rating - VR) на УниКредит Булбанк на „bb+”. Като причина за повишението на оценката от досегашното „bb” анализаторите на агенцията посочват подобреното качество на активите на банката. Агенцията потвърди дългосрочния рейтинг на банката на “BBB-“ (Long-Term Issuer Default

Германският министър на финансите: Еврото ще го има

Германският министър на финансите: Еврото ще го има

Еврото е нещо необратимо. Това заявява германският министър на финансите Олаф Шолц в отговор на въпрос в интервю дали еврото ще го има след десет години, предаде Ройтерс. "Да, еврото е (нещо) необратимо", казва той в интервю за германския вестник "Райнише пост". "То е гаранция за нашето общо бъдеще в Европа.

Нови 62 площадки ще пазят от градушки

Нови 62 площадки ще пазят от градушки

9000 ракети изстреляни досега по облаците През 2018 г. се въвеждат 2 нови командни пункта за борба с градушките - в село Тъжа, Старозагорско, и в Хасково, както и прилежащите 62 нови ракетни площадки. Те ще защитават целия регион на Подбалкана, съобщи в парламента земеделският министър Румен Порожанов.

90% от пластмасовите бутилки от минерална вода да се събират за рециклиране до 2025 г.

90% от пластмасовите бутилки от минерална вода да се събират за рециклиране до 2025 г.

90% събираемост на пластмасовите бутилки от минерална вода. Тази цел си постави Европейската федерация на бутилираните води (EFBW) на годишната асамблея на европейската бутилираща индустрия, която се проведе за първи път в София между 20 и 22 юни. Ангажиментът е поет в съответствие с целите на ЕК и трябва да се изпълни до 2025 г.

Гръцката авиокомпания "Иджиън еърлайнс" 
купува нови самолети от "Еърбъс" за 5 млрд. евро

Гръцката авиокомпания "Иджиън еърлайнс" купува нови самолети от "Еърбъс" за 5 млрд. евро

Гръцката авиокомпания "Иджиън еърлайнс" (Aegean Airlines) съобщи, че е подписала сделка с "Еърбъс" (Airbus) на стойност пет милиарда евро за закупуването на до 42 нови пътнически самолета A320 neo, предаде Асошиейтед прес. Президентът на "Иджиън еърлайнс" Ефтихиос Василакис каза, че компанията ще закупи между 30 и 42 самолета в рамките на

Енергийният холдинг пласира третата си емисия еврооблигации на стойност 400 млн. евро

Енергийният холдинг пласира третата си емисия еврооблигации на стойност 400 млн. евро

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД /БЕХ/ пласира вчера своята трета емисия еврооблигации на стойност 400 милиона евро, която ще бъде листвана на Ирландската фондова борса /Euronext Dublin/, съобщиха от БЕХ. БЕХ е първият корпоративен емитент на пазара от региона на Централна и Източна Европа от началото на май 2018 г., информираха от дружеството.

Новият Volkswagen Тouareg с дебют у нас

Новият Volkswagen Тouareg с дебют у нас

Новият флагман в моделната гама на Volkswagen – Тouareg бе представен зрелищно в София с театрални постановки, които предефинираха от различни гледни точки какво означава да си лидер. Ованес Торосян, Иван Бърнев, Деян Донков, танцьори, музиканти и визуални артисти създадоха два паралелни свята в две отделни помещения,

Ангелкова: Искаме да е устойчива туристическа дестинация в топ 5 на Югоизточна Европа

Ангелкова: Искаме да е устойчива туристическа дестинация в топ 5 на Югоизточна Европа

Туризмът е един от основните стълбове на икономиката на България и само за миналата година ние посрещнаха повече от 8 900 000 чуждестранни туристи, повече от 9 милиона нощувки са регистрирани от българи, а чужденците са закупили над 27 милиона нощувки. Това посочи министърът на туризма Николина Ангелкова в дебата за туризма по време на първия

Томислав Дончев: Прозрачна процедура за АЕЦ "Белене", без държавни гаранции

Томислав Дончев: Прозрачна процедура за АЕЦ "Белене", без държавни гаранции

Необходима е прозрачна процедура за АЕЦ "Белене", където участието на държавата би могло да бъде максимум в размера на това, която тя вече притежава - площадка плюс реактори. Без договори за дългосрочно изкупуване на еленергията, без държавни гаранция. Досега никой не е опитал да строи ядрена централа по този начин.

Гръцки вестник: Пътят за излизане на пазарите вече е отворен

Гръцки вестник: Пътят за излизане на пазарите вече е отворен

Водещите заглавия в днешния гръцки печат очаквано са посветени на постигнатото късно снощи от Еврогрупата решение за излизането на Гърция от последната спасителна програма и за мерките за облекчаване на гръцкия външен дълг, предава БТА. "Та неа" се спира на болезнените мерки, които Гърция ще трябва да прилага още дълги години, и на икономиите,

Таксиджии мамят с по-високи цени клиенти на летище "Пловдив"

Таксиджии мамят с по-високи цени клиенти на летище "Пловдив"

Таксиметрови шофьори мамят с по-високи цени клиенти на летище "Пловдив". За това сигнализираха от Сдружение "Бизнесът за Пловдив". Те поискаха пътническия терминал да се обслужва от само една лицензирана фирма, цената на превоза да бъде регламентирана, както и да има контрол над този вид транспорт, предава БНТ.