Петър Славов: Обществото с право не е простило случая КТБ

  • 6
authorАвтор: Цветелина Йорданова

Петър Славов: Обществото с право не е простило случая КТБ

Петър Славов е магистър по макроикономика от УНСС от 1994 г. Няколко години по-късно става член на съвета на директорите на Евробанк. От 2001 г. кариерата му трайно се свързва с ПроКредит банк, където първоначално е изпълнителен директор и член на управителния съвет, а по-късно и негов председател. От 2008 г. е член на надзорния съвет на ПроКредит банк в Армения. В момента е председател на надзорния съвет на финансовата институция.

-Г-н Славов, как разчитате резултатите от прегледа на активите и стрес тестовете на банковата система? Какво е най-важно за обществото от този преглед?

-Този анализ показва коя банка има необходимост от допълнителен капитал и/или допълнителни провизии вследствие на външна оценка на качеството на кредитите в портфейла й, различна от тази, направена от самата банка. В допълнение, след първоначалната проверка на част от кредитите, банките бяха подложени и на т. нар. стрес тест, симулиращ доколко банката би събрала кредитите при негативна икономическа обстановка.
Въпреки, че резултатите от стрес теста показват, че банковата система е капитализирана, част от банките трябва да заделят допълнително провизии или капитал.
В последните години някои от финансовите институции не отчетоха необходимостта да провизират достатъчно за сметка на финансовия резултат, както и да създадат достатъчни капиталови буфери. Това са мерки, които винаги трябва да се предприемат навреме.
И тук е ролята на контролните органи превантивно да коригират невзетите управленски решения. Всъщност ефектът от този скъпо струващ проект за оценка на активите много бързо може да бъде пропилян, ако резултатите му се използват само за статични корекции на текущото състояние и не се трансформират в поведение при управлението на активите и в бъдеще.
Обществото с право още не е простило на банковия сектор случаят КТБ и аз много се надявам - вероятно малко наивно, на изграждането на фундамент в работата на финансовата ни система. Защото всъщност в основата на проблемите са липсата на отговорност при банкирането и поставяне на незадоволени лични икономически интереси пред тези на клиентите и общество.
За ПроКредит публикуваните резултати на 13 август показват, че капиталът на банката, предоставен от нейния международно признат финансов акционер ПроКредит Холдинг, е напълно достатъчен за покриване на евентуални рискове, които биха възникнали при негативна промяна на икономическата среда. Както и че допълнително заделяне на провизии не се налага. С други думи, независимата оценка не намира нужда от допълнителни мерки и корекции на правените периодично анализи и оперативно вземаните решения от самата банка.

-Иновативна банка ли е ПроКредит Банк? Какво правите по отношение на въвеждането на съвременни технологии?

-През последните години банката направи внушителни инвестиции за установяване на нов, модерен модел на обслужване и засега е единствената на пазара, която работи по него.

Всички рутинни операции, за които не се изисква консултация от служители, клиентите могат да извършат сами на модерни машини. Така служителите на банката имат време и възможност да обсъждат важните неща със своите клиенти – финансиране, проекти, планове.

Продължаваме да работим усилено в тази насока, тъй като тя има и друг аспект. Нашите клиенти са фирми, които подхождат сериозно към собственото си обкръжение, към работната среда и обществото като цяло – плащат данъци, осигуряват служителите си, имат реални бизнес резултати. С ограничаването на операциите с пари в брой и насочване на клиентите ни към безкасови разплащания и интернет банкиране осигуряваме здравословна среда за икономиката.

Циркулирането на големи суми в брой има негативен ефект за всяка една икономика. Политиката ни към безкасови операции е насочена и към предотвратяване на всички опити за избягване на данъчни задължения, нелегални практики или корупционни схеми и пране на пари. Ние затова и намалихме драстично таксите за изходящ превод към друга банка в единната зона за плащания в евро (SEPA) през електронната ни система. За да насочим клиентите си към електронни безкасови разплащания намалихме и таксите за преводи в левове.

-Как реагират клиентите на тези промени? Възприема ли българинът електронните банкови услуги?

-Банката инвестира мащабно в обезпечаването на безкасови услуги, предлагани на клиентите си чрез съвременните зони 24/7. Към днешна дата имаме напълно оборудвани четиридесет и шест 24/7 зони.

Промяната бе възприета толкова позитивно, че през първите месеци след въвеждането им близо 90% от клиентите на банката започнаха да банкират само по електронен път – в 24/7 зоните или чрез интернет банкиране. Това се дължи и на факта, че денонощните ни зони са единствените, които предлагат пълно и съвременно банково обслужване. Те разполагат с машини за внасяне и теглене на пари в брой, както в български левове, така и в евро. Така за рутинните банкови операции като внасяне на фирмения оборот, разпечатване на извлечения или теглене от сметка, представителите на бизнеса и гражданите не се съобразяват с работното време, а разполагат свободно със своето.

-Вие работите основно в бизнес кредитирането. Има ли раздвижване в тази ниша или по-скоро кредитирането е в застой? А и дали резултатите от стрес тестовете предполагат отпушване на кредитирането?

-В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които работят.

В момента се наблюдава готовност у много малки и средни фирми да инвестират, за да осъществят идеите си, да модернизират производството с нови машини или да излязат на нови пазари. Все повече предприемачи се опитват да установят международни отношения, за да изнасят продукция или да поемат поръчки за производство от чужбина.
Ние присъстваме в региона на Източна Европа вече над 20 години и имаме утвърдени позиции на експерти в обслужването на бизнеса. Все повече наши клиенти търсят бизнес със съседните ни страни. В тази връзка ние работим върху това да подпомогнем регионалната интеграция на малкия и средния бизнес и да му предложим адекватни банкови услуги. Искаме да дадем възможност на фирмите, които работят с нас в България, да могат да използват услугите ни във всяка друга страна, в която има ПроКредит Банк. Да работят свободно и най-вече изгодно със своите партньори зад граница. Това ще помогне на тях, а и на развитието на нашата икономика.

Това беше и причината през май да организираме международно бизнес събитие в Солун, на което поканихме 500 малки и средни предприятия от Югоизточна и Източна Европа. Целта на събитието бе да помогнем на клиентите от различните региони да изградят тесни бизнес връзки и да открият възможности извън границите на собствената си държава, така че да могат успешно да си сътрудничат в региона и с Европа като цяло. Осъществените над 3 500 срещи от всички присъстващи на събитието фирми потвърждават не само нашето желание, но и това на нашите клиенти, да бъде изградена мрежа между собствениците на бизнес от различни държави. Във време на икономическа нестабилност и политическа несигурност ние се надяваме да бъдем източник на стабилност за нашите клиенти.

-Имате ли нови, интересни и иновативни продукти в областта на бизнес кредитите?

-В началото на годината групата от банки ПроКредит подписахаме споразумение за насърчаване кредитирането на иновативни малки и средни предприятия с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Целта на програмата за гаранции InnovFin е да насърчи банки или други финансови институции да отпускат кредити на малки и средни предприятия, които се нуждаят от инвестиции или оборотен капитал за финансиране на научни изследвания, развойна дейност и иновации с финансовата подкрепа на ЕС. Това споразумение дава възможност на фирми, които искат да инвестират в нещо ново и не разполагат със средства, да го направят с помощта на кредит от банката при облекчени условия.

Често липсата на обезпечение е сериозен проблем за иновативните компании. Гаранцията позволява на банката да понижи изискванията си за обезпечение към клиентите. По този начин се създават условия за генериране на нови инвестиции, които в противен случай банката не би финансирала или ще финансира при по-високи разходи. Ползите от ЕИФ се насочват към намаляване на изискванията по обезпеченията на кредитите, без да се увеличават разходите на клиента.

По програмата могат да се финансират различни бизнес категории клиенти от различни области, включително и земеделски бизнес, стига те да отговарят на критериите за допустимост по програмата. Примерни сектори, които биха могли да получат финансиране по линия на InnovFin, са фармацевтичната, химическата и текстилната промишлености, мебелната индустрия, машиностроенето и производството на машинни части, всякакви видове производство, търговия на едро и дребно, секторът на услугите – туризъм, транспорт, дистрибуция.

Иновативните инвестиции на предприятията, допустими за финансиране по InnovFin в ПроКредит Банк, могат да бъдат проекти по внедряване на нови или подобряване на съществуващи продукти, нововъведения или подобряване в производствените процеси, реорганизации в работните процеси, нова организация на работното място или отношения с нови контрагенти или доставчици, които носят известен риск за технологичен или производствен неуспех.

Вярвам, че инвестициите в съвременните технологии, новаторското мислене и насочеността към околната среда са ключови фактори за бъдещото развитие на стабилни и конкурентоспособни предприятия в международен план.

Следвайки убеждението си, че опазването на околната среда е инвестиция, която си заслужава, разработихме и нов за пазара кредит „Екомобилност“, насочен към клиенти, които искат да закупят свой електрически автомобил, при преференциални условия. Желанието ни да подкрепим клиентите си при взимането на решение за инвестиция в подобно иновативно решение дойде, след като ние като институция подменихме голяма част от автомобилния си парк с електрически автомобили.

Сериозна пречка пред развитието на този вид транспорт е все още малкия брой зарядни станции. По тази причина решихме да стартираме проект по изграждането на собствени такива. Първата зарядна станция в София вече е факт, намира се на нашия централен офис на бул. "Тодор Александров" 26, като тя е още една от нашите стъпки към по-чиста природа.

-До какви нива паднаха лихвите?

-От гледна точка на потребителите на банкови услуги годината бе белязана от спад на лихвите по кредитите. Това доведе до раздвижване на пазара и на повишаване на търсенето от една страна, а от друга до засилване на конкуренцията сред банките. Условията станаха изключително благоприятни както за гражданите, така и за бизнеса, който като че ли излиза от стагнацията и търси възможности за финансиране.

-Има ли някакви нови тенденции в услугите за граждани?

-Приоритетите ни остават свързани с финансирането на малките и средните фирми в България и в превръщането ни в тяхната основна банка. След като модернизирахме обслужването си и въведохме 24/7 зони във всички наши клонове миналата година, сега времето на служителите ни е отдадено изцяло на клиентите и можем да им предложим комплексна услуга. Услугите, предлагани от ПроКредит Банк за частни лица, следват разбирането на банката да предлага отговорно банкиране на своите клиенти, като взима предвид техните финансови възможности и конкретни нужди. Следвайки този свой подход, смятаме, че покупката на дом е една обмислена и разумна стъпка. Това е и причината в момента да предлагаме жилищни кредити при едни от най-конкурентните условия.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Килограм джанки в Турция струва колкото 14 кг агнешко месо

Килограм джанки в Турция струва колкото 14 кг агнешко месо

Джанки се предлагат на цена от 500 турски лири (160 лв.) за килограм на пазара в Турция - сума, за която в страната може да се купят 14 кг агнешко месо, съобщава турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА. Първите за сезона джанки са отгледани в парници в Анталия и Мерсин и вече се появиха на щандовете на турските пазари за плодове и зеленчуци.

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

МРРБ приема предложения до 15 април, след това ще изготви промени в закона МРРБ подготвя нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградите и механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост.

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром експорт“ е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 година, съобщава Sputnik Turkiye, като се позовава на агенция Bloomberg. Българската министърка на енергетиката Теменужка Петкова е потвърдила,

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

“Газпром експорт” е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 г. съобщава агенция “Блумбърг”. Ако това стане, България ще се възползва от правото си да се обърне към арбитражен съд, за да получи дължимите си транзитни такси до 2030

Виена е най-добрият град за живеене, София е на 116-о място

Виена е най-добрият град за живеене, София е на 116-о място

Международната консултантска компания Mercer публикува традиционната си годишна класация за най-добрите за живеене градове в света. За десета поредна година класацията се оглавява от австрийската столица Виена, следвана от Цюрих, Швейцария и Ванкувър, Канада, предаде БНР. Българската столица София е на 116-о място от общо 231 града.

Данъчните продават  свлачище край Варна

Данъчните продават свлачище край Варна

Ваканционен имот върху 22 декара в местността Прибой на юг ог Варна е обявен от НАП на търг за 2 349 000 лева. Заради свлачищната зона върху него по времето на соца бяха разположени 70 бунгала. В базата, която е популярна сред варненци за уикендите, има още заведение с кухня, барбекю и тераса. Търгът, който не е първи, ще бъде проведен на 5 април.

Магазините в Черна гора вече няма да работят в неделя

Магазините в Черна гора вече няма да работят в неделя

Правителството на Черна гора одобри предложение за изменение на закона за вътрешната търговия, според което се забранява търговията на едро и дребно в неделя и на празници, написа черногорският премиер Душко Маркович на профила си в Туитър, като добави, че това е положителна новина за 37 хиляди работници в търговията, предаде Танюг.

"Боинг-737-8 Mакс" на “Туи” се връща в България, застигнат над Румъния от забраната да лети в Европа (Обзор)

"Боинг-737-8 Mакс" на “Туи” се връща в България, застигнат над Румъния от забраната да лети в Европа (Обзор)

В сряда във въздушното ни пространство е трябвало да влязат два такива самолета, авиокомпаниите ги сменят "Боинг-737-8 Mакс” на “Туи флай” се приземи извънредно в София в 20,53 ч във вторник. Това става седем минути преди да влезе в сила забраната на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) моделите B737-8 и B737-9 Макс да летят над

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Настъпи хаос с полетите в Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че засега също спира полетите на модела „Боинг”, информира Би Ти Ви. Втори път за последните шест години американските власти взимат решение да спрат за полети определен тип самолети на „Боинг”. Решението беше взето след катастрофата в Етиопия,

Рестартиране на алианса между "Рено", "Нисан" и "Мицубиши"

Рестартиране на алианса между "Рено", "Нисан" и "Мицубиши"

Председателят на "Рено" (Renault SA) Жан-Доминик Сенар обяви във вторник "рестартирането на алианса" между френския производител на автомобили и японските компании "Нисан" (Nissan Motor Corp.) и "Мицубиши" (Mitsubishi Motors), предаде БНР. Алиансът Рено-Нисан-Мицубиши създаде нов съвместен съвет, който ще се председателства именно от Жан-Доминик

Най-коментирани

Москва бе домакин на седмия китайско-руски туристически форум

Москва бе домакин на седмия китайско-руски туристически форум

Вчера в Москва се проведе седмият китайско-руски туристически форум. На него бе съобщено, че през 2018 г. броят на китайските туристи в Русия, освободени от групова виза, е надхвърлил за първи път 1 милион, предаде Радио Китай. Зам.-изпълнителният директор на туристическата асоциация „Свят без граници" Анна Сибиркина коментира,

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

“Газпром експорт” е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 г. съобщава агенция “Блумбърг”. Ако това стане, България ще се възползва от правото си да се обърне към арбитражен съд, за да получи дължимите си транзитни такси до 2030

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Настъпи хаос с полетите в Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че засега също спира полетите на модела „Боинг”, информира Би Ти Ви. Втори път за последните шест години американските власти взимат решение да спрат за полети определен тип самолети на „Боинг”. Решението беше взето след катастрофата в Етиопия,

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром експорт“ е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 година, съобщава Sputnik Turkiye, като се позовава на агенция Bloomberg. Българската министърка на енергетиката Теменужка Петкова е потвърдила,

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

МРРБ приема предложения до 15 април, след това ще изготви промени в закона МРРБ подготвя нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградите и механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост.

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

Крайният срок за решението на немския гигант е през май Решение къде да построи завод за автомобили в Източна Европа германският автомобилен концерн VW ще вземе в края на май. В момента проучването на най-подходящи за целта страни е в етап, в който кандидатите са ограничени до четири. В следващия две страни ще отпаднат и накрая ще се избере

Още в понеделник новият шеф на КФН Бойко Атанасов се заема с “Бонус-малус” (Обзор)

Още в понеделник новият шеф на КФН Бойко Атанасов се заема с “Бонус-малус” (Обзор)

Иска да запълни целия състав на комисията Още в понеделник новият шеф на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов започва работа по системата “Бонус-малус”. Това заяви той в кулоарите на парламента, минути след като депутатите единодушно със 134 гласа “за” решиха да оглави финансовия надзор. Атанасов подчерта,

Бразилия продаде 12 летища

Бразилия продаде 12 летища

Правителството на президента на Бразилия Жаир Болсонаро обяви приватизацията на 12 летища, предаде БГНЕС. Въпреки че приходите в държавната хазна от първоначалния търг да са сравнително малки - 2,3 милиарда реала (620 милиона долара), продажбата се разглежда като първи тест за доверието на пазара в огромната приватизационна програма на Болсонаро.

Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се дигитализират

Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се дигитализират

Вицепремиерът Томислав Дончев очаква в рамките на десетилетието в строителния бранш ескалацията на разходите за труд да продължи. Той не се ангажира със средногодишния темп на нарастването й, стана ясно по време на форум на тема "Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България" с конвергенцията на България с

Срещат в София инвеститори с иновативни стартъпи

Срещат в София инвеститори с иновативни стартъпи

“София Тех парк” прави специална програма в подкрепа на изобретатели, иноватори и предприемачи Ще има демо ден на преакселераторска програма Конференция Investum Supersonic в подкрепа на новатори и стартъпи ще се проведе на 25 март в “София Тех парк”. Целта на събитието е да даде възможност за среща и взаимодействие между водещи инвеститори и

40 години пътуване за Пролетния празник в Китай

40 години пътуване за Пролетния празник в Китай

От 1979 г. до 2019 г. пътуванията в Китай са се увеличили от 100 милиона на 3 милиарда. Китайците днес разполагат с по-голям избор на транспорт и по-добри услуги, съобщава "Радио Китай". Наскоро приключи Китайската нова година и свързаното с нея „голямо пролетно преселение", когато милиони китайци се прибират у дома,

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

Крайният срок за решението на немския гигант е през май Решение къде да построи завод за автомобили в Източна Европа германският автомобилен концерн VW ще вземе в края на май. В момента проучването на най-подходящи за целта страни е в етап, в който кандидатите са ограничени до четири. В следващия две страни ще отпаднат и накрая ще се избере

Фандъкова: До месец ще приключим преговорите за заплатите на шофьорите в градския транспорт

Фандъкова: До месец ще приключим преговорите за заплатите на шофьорите в градския транспорт

Най-късно до един месец преговорите за споразумение за програма за тригодишно ежегодно увеличение с поне 10 процента на заплатите на заетите в градския транспорт трябва да приключат. Това каза пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова след като участва в откриването на XVIII Годишна конференция на Мрежата на синдикалните организации от

Заетостта в Китай остава стабилна въпреки по-високия месечен ръст на безработица

Заетостта в Китай остава стабилна въпреки по-високия месечен ръст на безработица

Заетостта в Китай се запазва стабилна, въпреки по-високия ръст на безработицата през януари и февруари, сочат данни на Държавното статистическо управление. Нивото на безработица в градовете през януари е отчело 5.1% и 5.3% през февруари съответно с 0.1% и 0.3% по-висок от предходната година за същия период, съобщава "Радио Китай".

Износът на Япония спада за трети пореден месец

Износът на Япония спада за трети пореден месец

Японският износ се е понижил с 1,2 процента на годишна база до 6,38 трлн. йени (57,3 млрд. долара) през февруари, съобщи днес правителството, цитирано от ДПА. Това е трети пореден месец на спад, предава БТА. Износът към други азиатски страни, който представлява 52 на сто от изнесените в Япония стоки, е намалял с 1,8 процента до 3,3 трлн.

Данъчните продават  свлачище край Варна

Данъчните продават свлачище край Варна

Ваканционен имот върху 22 декара в местността Прибой на юг ог Варна е обявен от НАП на търг за 2 349 000 лева. Заради свлачищната зона върху него по времето на соца бяха разположени 70 бунгала. В базата, която е популярна сред варненци за уикендите, има още заведение с кухня, барбекю и тераса. Търгът, който не е първи, ще бъде проведен на 5 април.

Проектират нова станция на метрото в “Обеля”, свързва го с влака за Кюстендил

Проектират нова станция на метрото в “Обеля”, свързва го с влака за Кюстендил

Ще е първата построена в партньорство между общината и частен инвеститор С още една станция може да се разшири до 3 г. метромрежата на София. Плановете са тя да е на бул. “П. Владигеров” и да има връзка с влаковете по жп линията София - Кюстендил. Вече тече процедура за избор на изпълнител, който да направи идейния проект на бъдещата метростанция

Местните власти  управляват по-добре бюджетните пари

Местните власти управляват по-добре бюджетните пари

38 кметства с повече собствени приходи, само 8 чакат помощ от хазната Местните власти управляват по-добре бюджетните пари, а все повече от тях събират повече собствени приходи. Просрочените дългове на много от тях намаляват. Тази равносметка за финансовото състояние на общините в края на 2018 в сравнение с 2017 г.

Дойче банк и Комерцбанк започнат преговори за евентуално сливане

Дойче банк и Комерцбанк започнат преговори за евентуално сливане

Водещите финансови институции на Германия Дойче банк (Deutshe Bank) и Комерцбанк (Commerzbank) започват официално преговори за евентуално сливане, съобщи ДПА, позовавайки се на свои източници, предаде БТА. Разговори по плановете за сливането на банките се водят вече от месеци. Правителството заяви преди време по този повод,

Товарните влакове по маршрута Китай-Европа са извършили 14 000 пътувания

Товарните влакове по маршрута Китай-Европа са извършили 14 000 пътувания

Мрежата за товарен железопътен превоз между Китай и Европа, ключова част от инициативата „Един пояс един път", се разширява бързо. До края на февруари тази година, са били извършени 14 000 пътувания по маршрута, по данни на китайския икономически регулатор, съобщава bulgarian.cri.cn. Мрежата свързва Китай с 50 града в 15 европейски държави,