Петър Славов: Обществото с право не е простило случая КТБ

  • 6
authorАвтор: Цветелина Йорданова

Петър Славов: Обществото с право не е простило случая КТБ

Петър Славов е магистър по макроикономика от УНСС от 1994 г. Няколко години по-късно става член на съвета на директорите на Евробанк. От 2001 г. кариерата му трайно се свързва с ПроКредит банк, където първоначално е изпълнителен директор и член на управителния съвет, а по-късно и негов председател. От 2008 г. е член на надзорния съвет на ПроКредит банк в Армения. В момента е председател на надзорния съвет на финансовата институция.

-Г-н Славов, как разчитате резултатите от прегледа на активите и стрес тестовете на банковата система? Какво е най-важно за обществото от този преглед?

-Този анализ показва коя банка има необходимост от допълнителен капитал и/или допълнителни провизии вследствие на външна оценка на качеството на кредитите в портфейла й, различна от тази, направена от самата банка. В допълнение, след първоначалната проверка на част от кредитите, банките бяха подложени и на т. нар. стрес тест, симулиращ доколко банката би събрала кредитите при негативна икономическа обстановка.
Въпреки, че резултатите от стрес теста показват, че банковата система е капитализирана, част от банките трябва да заделят допълнително провизии или капитал.
В последните години някои от финансовите институции не отчетоха необходимостта да провизират достатъчно за сметка на финансовия резултат, както и да създадат достатъчни капиталови буфери. Това са мерки, които винаги трябва да се предприемат навреме.
И тук е ролята на контролните органи превантивно да коригират невзетите управленски решения. Всъщност ефектът от този скъпо струващ проект за оценка на активите много бързо може да бъде пропилян, ако резултатите му се използват само за статични корекции на текущото състояние и не се трансформират в поведение при управлението на активите и в бъдеще.
Обществото с право още не е простило на банковия сектор случаят КТБ и аз много се надявам - вероятно малко наивно, на изграждането на фундамент в работата на финансовата ни система. Защото всъщност в основата на проблемите са липсата на отговорност при банкирането и поставяне на незадоволени лични икономически интереси пред тези на клиентите и общество.
За ПроКредит публикуваните резултати на 13 август показват, че капиталът на банката, предоставен от нейния международно признат финансов акционер ПроКредит Холдинг, е напълно достатъчен за покриване на евентуални рискове, които биха възникнали при негативна промяна на икономическата среда. Както и че допълнително заделяне на провизии не се налага. С други думи, независимата оценка не намира нужда от допълнителни мерки и корекции на правените периодично анализи и оперативно вземаните решения от самата банка.

-Иновативна банка ли е ПроКредит Банк? Какво правите по отношение на въвеждането на съвременни технологии?

-През последните години банката направи внушителни инвестиции за установяване на нов, модерен модел на обслужване и засега е единствената на пазара, която работи по него.

Всички рутинни операции, за които не се изисква консултация от служители, клиентите могат да извършат сами на модерни машини. Така служителите на банката имат време и възможност да обсъждат важните неща със своите клиенти – финансиране, проекти, планове.

Продължаваме да работим усилено в тази насока, тъй като тя има и друг аспект. Нашите клиенти са фирми, които подхождат сериозно към собственото си обкръжение, към работната среда и обществото като цяло – плащат данъци, осигуряват служителите си, имат реални бизнес резултати. С ограничаването на операциите с пари в брой и насочване на клиентите ни към безкасови разплащания и интернет банкиране осигуряваме здравословна среда за икономиката.

Циркулирането на големи суми в брой има негативен ефект за всяка една икономика. Политиката ни към безкасови операции е насочена и към предотвратяване на всички опити за избягване на данъчни задължения, нелегални практики или корупционни схеми и пране на пари. Ние затова и намалихме драстично таксите за изходящ превод към друга банка в единната зона за плащания в евро (SEPA) през електронната ни система. За да насочим клиентите си към електронни безкасови разплащания намалихме и таксите за преводи в левове.

-Как реагират клиентите на тези промени? Възприема ли българинът електронните банкови услуги?

-Банката инвестира мащабно в обезпечаването на безкасови услуги, предлагани на клиентите си чрез съвременните зони 24/7. Към днешна дата имаме напълно оборудвани четиридесет и шест 24/7 зони.

Промяната бе възприета толкова позитивно, че през първите месеци след въвеждането им близо 90% от клиентите на банката започнаха да банкират само по електронен път – в 24/7 зоните или чрез интернет банкиране. Това се дължи и на факта, че денонощните ни зони са единствените, които предлагат пълно и съвременно банково обслужване. Те разполагат с машини за внасяне и теглене на пари в брой, както в български левове, така и в евро. Така за рутинните банкови операции като внасяне на фирмения оборот, разпечатване на извлечения или теглене от сметка, представителите на бизнеса и гражданите не се съобразяват с работното време, а разполагат свободно със своето.

-Вие работите основно в бизнес кредитирането. Има ли раздвижване в тази ниша или по-скоро кредитирането е в застой? А и дали резултатите от стрес тестовете предполагат отпушване на кредитирането?

-В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които работят.

В момента се наблюдава готовност у много малки и средни фирми да инвестират, за да осъществят идеите си, да модернизират производството с нови машини или да излязат на нови пазари. Все повече предприемачи се опитват да установят международни отношения, за да изнасят продукция или да поемат поръчки за производство от чужбина.
Ние присъстваме в региона на Източна Европа вече над 20 години и имаме утвърдени позиции на експерти в обслужването на бизнеса. Все повече наши клиенти търсят бизнес със съседните ни страни. В тази връзка ние работим върху това да подпомогнем регионалната интеграция на малкия и средния бизнес и да му предложим адекватни банкови услуги. Искаме да дадем възможност на фирмите, които работят с нас в България, да могат да използват услугите ни във всяка друга страна, в която има ПроКредит Банк. Да работят свободно и най-вече изгодно със своите партньори зад граница. Това ще помогне на тях, а и на развитието на нашата икономика.

Това беше и причината през май да организираме международно бизнес събитие в Солун, на което поканихме 500 малки и средни предприятия от Югоизточна и Източна Европа. Целта на събитието бе да помогнем на клиентите от различните региони да изградят тесни бизнес връзки и да открият възможности извън границите на собствената си държава, така че да могат успешно да си сътрудничат в региона и с Европа като цяло. Осъществените над 3 500 срещи от всички присъстващи на събитието фирми потвърждават не само нашето желание, но и това на нашите клиенти, да бъде изградена мрежа между собствениците на бизнес от различни държави. Във време на икономическа нестабилност и политическа несигурност ние се надяваме да бъдем източник на стабилност за нашите клиенти.

-Имате ли нови, интересни и иновативни продукти в областта на бизнес кредитите?

-В началото на годината групата от банки ПроКредит подписахаме споразумение за насърчаване кредитирането на иновативни малки и средни предприятия с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Целта на програмата за гаранции InnovFin е да насърчи банки или други финансови институции да отпускат кредити на малки и средни предприятия, които се нуждаят от инвестиции или оборотен капитал за финансиране на научни изследвания, развойна дейност и иновации с финансовата подкрепа на ЕС. Това споразумение дава възможност на фирми, които искат да инвестират в нещо ново и не разполагат със средства, да го направят с помощта на кредит от банката при облекчени условия.

Често липсата на обезпечение е сериозен проблем за иновативните компании. Гаранцията позволява на банката да понижи изискванията си за обезпечение към клиентите. По този начин се създават условия за генериране на нови инвестиции, които в противен случай банката не би финансирала или ще финансира при по-високи разходи. Ползите от ЕИФ се насочват към намаляване на изискванията по обезпеченията на кредитите, без да се увеличават разходите на клиента.

По програмата могат да се финансират различни бизнес категории клиенти от различни области, включително и земеделски бизнес, стига те да отговарят на критериите за допустимост по програмата. Примерни сектори, които биха могли да получат финансиране по линия на InnovFin, са фармацевтичната, химическата и текстилната промишлености, мебелната индустрия, машиностроенето и производството на машинни части, всякакви видове производство, търговия на едро и дребно, секторът на услугите – туризъм, транспорт, дистрибуция.

Иновативните инвестиции на предприятията, допустими за финансиране по InnovFin в ПроКредит Банк, могат да бъдат проекти по внедряване на нови или подобряване на съществуващи продукти, нововъведения или подобряване в производствените процеси, реорганизации в работните процеси, нова организация на работното място или отношения с нови контрагенти или доставчици, които носят известен риск за технологичен или производствен неуспех.

Вярвам, че инвестициите в съвременните технологии, новаторското мислене и насочеността към околната среда са ключови фактори за бъдещото развитие на стабилни и конкурентоспособни предприятия в международен план.

Следвайки убеждението си, че опазването на околната среда е инвестиция, която си заслужава, разработихме и нов за пазара кредит „Екомобилност“, насочен към клиенти, които искат да закупят свой електрически автомобил, при преференциални условия. Желанието ни да подкрепим клиентите си при взимането на решение за инвестиция в подобно иновативно решение дойде, след като ние като институция подменихме голяма част от автомобилния си парк с електрически автомобили.

Сериозна пречка пред развитието на този вид транспорт е все още малкия брой зарядни станции. По тази причина решихме да стартираме проект по изграждането на собствени такива. Първата зарядна станция в София вече е факт, намира се на нашия централен офис на бул. "Тодор Александров" 26, като тя е още една от нашите стъпки към по-чиста природа.

-До какви нива паднаха лихвите?

-От гледна точка на потребителите на банкови услуги годината бе белязана от спад на лихвите по кредитите. Това доведе до раздвижване на пазара и на повишаване на търсенето от една страна, а от друга до засилване на конкуренцията сред банките. Условията станаха изключително благоприятни както за гражданите, така и за бизнеса, който като че ли излиза от стагнацията и търси възможности за финансиране.

-Има ли някакви нови тенденции в услугите за граждани?

-Приоритетите ни остават свързани с финансирането на малките и средните фирми в България и в превръщането ни в тяхната основна банка. След като модернизирахме обслужването си и въведохме 24/7 зони във всички наши клонове миналата година, сега времето на служителите ни е отдадено изцяло на клиентите и можем да им предложим комплексна услуга. Услугите, предлагани от ПроКредит Банк за частни лица, следват разбирането на банката да предлага отговорно банкиране на своите клиенти, като взима предвид техните финансови възможности и конкретни нужди. Следвайки този свой подход, смятаме, че покупката на дом е една обмислена и разумна стъпка. Това е и причината в момента да предлагаме жилищни кредити при едни от най-конкурентните условия.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Мобилна вана се бори за златото на “Есен 2018” Слънчев колектор, който е без аналог в света, изобрети българска компания. Супермощното съоръжение е една от новостите на международното изложение “Есен 2018” в Пловдив. Той ще се превърне в сензация на деловия форум, предричат учени. Колекторът произвежда топла вода,

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Ще спират водата на крадци и ще им начисляват сметки за една година назад При смяната на водомери гражданите трябва задължително да поставят такива с дистанционно отчитане. Това предвижда нова наредба, пусната от МРРБ за обществено обсъждане. Данните от отчитането ще се публикуват на интернет страницата на съответния ВиК оператор.

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

- Дъжд и градушки съсипаха лозята - Очаква се добивите да са с 20% по-ниски - В Брестовица пръскали 15 пъти след пороите и опазили реколтата - Диви прасета нападат масивите в Пиринския край Реколтата от винено грозде през 2018 г. ще е по-слаба спрямо миналогодишната. Прогнозите са за около 150-160 млн. кг при около 171 млн. през 2017 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Политиците говорят за 15 милиона, но няма достоверни данни, които да ги опровергаят Според правилата на Евростат в една и съща година – 2021 г., преброяване на населението и жилищния фонд се провежда във всяка страна членка. Тъй като отговорът на въпроса за националността на всеки преброен е задължителен,

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

Предложение за обединяване на атомната централа "Козлодуй" и държавната "Мини Марица" в едно дружество, направено от Българския енергиен холдинг, вече е обсъждано на експертен съвет в Министерството на енергетиката. Ако това стане, стопански и финансово ще бъде съсипана атомната централа - едно от най-силните дружества в Европа.

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

“Да, открихме го” - казват митниците. Екипът на Миню Стайков: “Абсурд! Ако е отворен, ще се взривят заводът и гарата От митниците разпространиха клип, на който се вижда, че нелегалният кран действа.  И вчера работници от винпрома протестираха с искане заводът да бъде отворен. Съдът разпореди в неделя вечер да се отвори винзаводът в село

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

Българите с имоти в Гърция ще плащат по-високи данъци, съобщи в. "Монитор". Това стана ясно, след като южната ни съседка обяви увеличение на данъка на 950 xил. дoмa?инcтвa c по o?oлo 200 eвpo, сочат данните на финансовото министерство в Атина. Mинимaлнaтa данъчна оценка нa имoтa обаче, зa ?oятo ce нaлaгa дoпълнитeлният дaнъ?,

H&M обвинен, че не осигурява справедливо 
заплащане на работниците си по света

H&M обвинен, че не осигурява справедливо заплащане на работниците си по света

Компанията за облекла Ейч енд Ем (H&M) не изпълнява ангажимента си да осигурява справедливо заплащане на работниците си по света, което принуждава много от тях да работят допълнителни часове, за да оцеляват, съобщиха правозащитни организации, цитирани от Томсън Ройтерс. Въз основа на интервюта с 62-ма души от шест доставчици на Ейч енд Ем в

"Инерком" пак поиска ЧЕЗ

"Инерком" пак поиска ЧЕЗ

"Днес, 21 септември 2018 г., „Инерком България“ ЕАД, след значителна промяна в обстоятелствата и отстраняването на всички предпоставки и изразени опасения от Комисията за защита на конкуренцията по предстоящата концентрация, подаде в Комисията ново уведомление по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗЗК". Това гласи официално съобщение на компанията „Инерком

Най-коментирани

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите, които предлага китайския пазар за развитието на туризма в Източна Европа и на Балканите, бе във фокуса на годишния Форум за развитие Милочер, който започна вчера в черногорската столица Подгорица, предава bulgarian.cri.cn. Събитието, чиято основна тема е „Икономическо развитие чрез туризъм – предизвикателства и заплахи“,

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с Луис Алфонсо де Алба, специален пратеник на генералния секретар на ООН за Срещата на върха по въпросите на климата през 2019 г. Двамата разговаряха в рамките на второто издание на Световния икономически форум в Ню Йорк. Той се провежда в периода 24-25 септември,

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Двудневна международна конференция “Социални услуги на едно гише - нов подход за социално включване” започна във Варна. Общата стойност на проекта, спечелен от Община Аксаково, е 198 000 лв. и е вход от ноември миналата година до края на 2018 г. Външните партньори са испанската община Игуалада и Полската асоциация за социална политика.

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Първите дипломати на България и Кения се договориха да организират съвместен бизнес форум, да работят за инвестиции на български ИТ компании и да възобновят обучението на кенийски студенти в страната ни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. Външните министри Екатерина Захариева и Моника Джума разговаряха в Монреал в

Манолова: Новата наредба не решава проблема с високите сметки за вода

Манолова: Новата наредба не решава проблема с високите сметки за вода

„Предложената нова наредба на регионалното министерство няма да реши основните проблеми, които имат гражданите с ВиК дружествата, защото там не се решава основният проблем – за справедливостта при формирането на сметките за вода. Напротив, ще се появят нови междусъседски спорове и разправи, в резултат на това,

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Цената на природния газ се очаква да се увеличи с почти 14 на сто от 1 октомври. На днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше разгледан доклад за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти,

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

До края на годината инфлацията може да достигне по-високи стойности от предварително планираните 2,1%, прогнозират експертите на БНБ. Като причина те посочват по-високото от очакваното поскъпване на храните, задържането на цените на петрола на високи нива и по-висок ръст на административно регулираните цени.

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

България е сред четирите държави в ЕС, в които измамите с ДДС са намалели с най-много - над 5% на годишна база, показва доклад на ЕК за 2016 г. Другите страни отличнички са Латвия, Кипър и Холандия. 150 млрд. евро годишно струва на ЕС укриването и източването на ДДС. Загубата е с 10,5 млрд. евро, или 12,3% по-малка спрямо 2015 г.

Спас Русев купува в Албания до 6 месеца  втория GSM оператор

Спас Русев купува в Албания до 6 месеца втория GSM оператор

Телекомът, за който българският бизнесмен играе сам без братя Велчеви, в момента е собственост на “Дойче телеком” Спас Русев - собственик на “Виваком” и на футболния отбор “Левски”, води преговори за закупуване на албанския оператор “Телеком Албания”, притежаван от германския “Дойче телеком”. Новината за сделката, появила се в “Блиц”,

Парите в банките достигнаха 76 млрд. лева

Парите в банките достигнаха 76 млрд. лева

Въпреки ниските лихви общият размер на депозитите в България продължава да се повишава рекордно и през август е достигнал 76 млрд. лв. Повишението на годишна база е с 8,8% и изпреварва ръста на кредитите за същия период, показват данните на БНБ. Домакинствата държат 49,5 млрд. лв. в банките, или със 7,6% повече, отколкото година по-рано.

Хакерска атака на сайта на "Юнион Ивкони"

Хакерска атака на сайта на "Юнион Ивкони"

Фалшива новина за изтекли лични данни от сайта на транспортната фирма "Юнион Ивкони" се получи на имейли на в. "24 часа".  В съобщението, което уж е от името на компанията се казва: "Бяхме уведомени, че поради дупка в системата е изтекла цялата лична клиентска информация от нашата база данни. Изтичането на данни означава поверителна информация да

Американската компания "Майкъл Корс" купи "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Американската компания "Майкъл Корс" купи "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Базираната в Ню Йорк модна компания "Майкъл Корс" (Michael Kors Holdings Ltd.) обяви във вторник, че ще придобие известната италианска модна фирма Gianni Versace S.p.A. ("Версаче") за 2,1 млрд. долара. След приключване на процедурата по закупуване, американската компания ще промени името си на Capri Holding?s Ltd, съобщават финансовите агенции,

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Главният изпълнителен директор  Момчил Андреев преминава в надзорния съвет след три години начело на дружеството. През този период компаниите от групата на "Енерго-Про Варна" утвърдиха позициите си на българския енергиен пазар, увеличиха пазарното си присъствие и запазиха устойчивото си развитие, съобщават от фирмата.

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Планираните или обмисляни инвестиции в китайския сектор на високите технологии показват стабилен ръст за осми пореден месец, сочат данни от онлайн платформата за одобрение и мониторинг на капиталови проекти, поддържана от Държавната комисия за развитие и реформи (ДКРР), предаде bulgarian.cri.cn. Те показват, че за месеците от януари до август т.г.

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

Цената на електроенергията от 1 октомври няма да бъде променяна. Това увери пред журналисти председателят на КЕВР Иван Иванов. Той уточни, че Комисията е намерила необходимия буфер, за да не се увеличава цената на тока. По този начин е било записано и в доклада, който ще бъде разгледан от КЕВР. Той уточни, че е намерен излишък от средства,

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

България се нарежда на 46-то място от 162 държави и територии, включени в "Икономическа свобода по света: годишен доклад 2018", изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен за България от Института за пазарна икономика, съобщиха от ИПИ, цитирани от БТА. Докладът представя картината през 2016 г.

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка (КНБ) изтегли от пазара 90 млрд. юана (около 13 млрд. долара), за да поддържа ликвидността „на разумно и достатъчно ниво", предава bulgarian.cri.cn. В съобщение на институцията се посочва, че нивото на ликвидност в банковата система е в състояние да компенсира влиянието от ценните книжа с наближаващ падеж.