Петър Славов: Обществото с право не е простило случая КТБ

  • 6
authorАвтор: Цветелина Йорданова

Петър Славов: Обществото с право не е простило случая КТБ

Петър Славов е магистър по макроикономика от УНСС от 1994 г. Няколко години по-късно става член на съвета на директорите на Евробанк. От 2001 г. кариерата му трайно се свързва с ПроКредит банк, където първоначално е изпълнителен директор и член на управителния съвет, а по-късно и негов председател. От 2008 г. е член на надзорния съвет на ПроКредит банк в Армения. В момента е председател на надзорния съвет на финансовата институция.

-Г-н Славов, как разчитате резултатите от прегледа на активите и стрес тестовете на банковата система? Какво е най-важно за обществото от този преглед?

-Този анализ показва коя банка има необходимост от допълнителен капитал и/или допълнителни провизии вследствие на външна оценка на качеството на кредитите в портфейла й, различна от тази, направена от самата банка. В допълнение, след първоначалната проверка на част от кредитите, банките бяха подложени и на т. нар. стрес тест, симулиращ доколко банката би събрала кредитите при негативна икономическа обстановка.
Въпреки, че резултатите от стрес теста показват, че банковата система е капитализирана, част от банките трябва да заделят допълнително провизии или капитал.
В последните години някои от финансовите институции не отчетоха необходимостта да провизират достатъчно за сметка на финансовия резултат, както и да създадат достатъчни капиталови буфери. Това са мерки, които винаги трябва да се предприемат навреме.
И тук е ролята на контролните органи превантивно да коригират невзетите управленски решения. Всъщност ефектът от този скъпо струващ проект за оценка на активите много бързо може да бъде пропилян, ако резултатите му се използват само за статични корекции на текущото състояние и не се трансформират в поведение при управлението на активите и в бъдеще.
Обществото с право още не е простило на банковия сектор случаят КТБ и аз много се надявам - вероятно малко наивно, на изграждането на фундамент в работата на финансовата ни система. Защото всъщност в основата на проблемите са липсата на отговорност при банкирането и поставяне на незадоволени лични икономически интереси пред тези на клиентите и общество.
За ПроКредит публикуваните резултати на 13 август показват, че капиталът на банката, предоставен от нейния международно признат финансов акционер ПроКредит Холдинг, е напълно достатъчен за покриване на евентуални рискове, които биха възникнали при негативна промяна на икономическата среда. Както и че допълнително заделяне на провизии не се налага. С други думи, независимата оценка не намира нужда от допълнителни мерки и корекции на правените периодично анализи и оперативно вземаните решения от самата банка.

-Иновативна банка ли е ПроКредит Банк? Какво правите по отношение на въвеждането на съвременни технологии?

-През последните години банката направи внушителни инвестиции за установяване на нов, модерен модел на обслужване и засега е единствената на пазара, която работи по него.

Всички рутинни операции, за които не се изисква консултация от служители, клиентите могат да извършат сами на модерни машини. Така служителите на банката имат време и възможност да обсъждат важните неща със своите клиенти – финансиране, проекти, планове.

Продължаваме да работим усилено в тази насока, тъй като тя има и друг аспект. Нашите клиенти са фирми, които подхождат сериозно към собственото си обкръжение, към работната среда и обществото като цяло – плащат данъци, осигуряват служителите си, имат реални бизнес резултати. С ограничаването на операциите с пари в брой и насочване на клиентите ни към безкасови разплащания и интернет банкиране осигуряваме здравословна среда за икономиката.

Циркулирането на големи суми в брой има негативен ефект за всяка една икономика. Политиката ни към безкасови операции е насочена и към предотвратяване на всички опити за избягване на данъчни задължения, нелегални практики или корупционни схеми и пране на пари. Ние затова и намалихме драстично таксите за изходящ превод към друга банка в единната зона за плащания в евро (SEPA) през електронната ни система. За да насочим клиентите си към електронни безкасови разплащания намалихме и таксите за преводи в левове.

-Как реагират клиентите на тези промени? Възприема ли българинът електронните банкови услуги?

-Банката инвестира мащабно в обезпечаването на безкасови услуги, предлагани на клиентите си чрез съвременните зони 24/7. Към днешна дата имаме напълно оборудвани четиридесет и шест 24/7 зони.

Промяната бе възприета толкова позитивно, че през първите месеци след въвеждането им близо 90% от клиентите на банката започнаха да банкират само по електронен път – в 24/7 зоните или чрез интернет банкиране. Това се дължи и на факта, че денонощните ни зони са единствените, които предлагат пълно и съвременно банково обслужване. Те разполагат с машини за внасяне и теглене на пари в брой, както в български левове, така и в евро. Така за рутинните банкови операции като внасяне на фирмения оборот, разпечатване на извлечения или теглене от сметка, представителите на бизнеса и гражданите не се съобразяват с работното време, а разполагат свободно със своето.

-Вие работите основно в бизнес кредитирането. Има ли раздвижване в тази ниша или по-скоро кредитирането е в застой? А и дали резултатите от стрес тестовете предполагат отпушване на кредитирането?

-В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които работят.

В момента се наблюдава готовност у много малки и средни фирми да инвестират, за да осъществят идеите си, да модернизират производството с нови машини или да излязат на нови пазари. Все повече предприемачи се опитват да установят международни отношения, за да изнасят продукция или да поемат поръчки за производство от чужбина.
Ние присъстваме в региона на Източна Европа вече над 20 години и имаме утвърдени позиции на експерти в обслужването на бизнеса. Все повече наши клиенти търсят бизнес със съседните ни страни. В тази връзка ние работим върху това да подпомогнем регионалната интеграция на малкия и средния бизнес и да му предложим адекватни банкови услуги. Искаме да дадем възможност на фирмите, които работят с нас в България, да могат да използват услугите ни във всяка друга страна, в която има ПроКредит Банк. Да работят свободно и най-вече изгодно със своите партньори зад граница. Това ще помогне на тях, а и на развитието на нашата икономика.

Това беше и причината през май да организираме международно бизнес събитие в Солун, на което поканихме 500 малки и средни предприятия от Югоизточна и Източна Европа. Целта на събитието бе да помогнем на клиентите от различните региони да изградят тесни бизнес връзки и да открият възможности извън границите на собствената си държава, така че да могат успешно да си сътрудничат в региона и с Европа като цяло. Осъществените над 3 500 срещи от всички присъстващи на събитието фирми потвърждават не само нашето желание, но и това на нашите клиенти, да бъде изградена мрежа между собствениците на бизнес от различни държави. Във време на икономическа нестабилност и политическа несигурност ние се надяваме да бъдем източник на стабилност за нашите клиенти.

-Имате ли нови, интересни и иновативни продукти в областта на бизнес кредитите?

-В началото на годината групата от банки ПроКредит подписахаме споразумение за насърчаване кредитирането на иновативни малки и средни предприятия с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Целта на програмата за гаранции InnovFin е да насърчи банки или други финансови институции да отпускат кредити на малки и средни предприятия, които се нуждаят от инвестиции или оборотен капитал за финансиране на научни изследвания, развойна дейност и иновации с финансовата подкрепа на ЕС. Това споразумение дава възможност на фирми, които искат да инвестират в нещо ново и не разполагат със средства, да го направят с помощта на кредит от банката при облекчени условия.

Често липсата на обезпечение е сериозен проблем за иновативните компании. Гаранцията позволява на банката да понижи изискванията си за обезпечение към клиентите. По този начин се създават условия за генериране на нови инвестиции, които в противен случай банката не би финансирала или ще финансира при по-високи разходи. Ползите от ЕИФ се насочват към намаляване на изискванията по обезпеченията на кредитите, без да се увеличават разходите на клиента.

По програмата могат да се финансират различни бизнес категории клиенти от различни области, включително и земеделски бизнес, стига те да отговарят на критериите за допустимост по програмата. Примерни сектори, които биха могли да получат финансиране по линия на InnovFin, са фармацевтичната, химическата и текстилната промишлености, мебелната индустрия, машиностроенето и производството на машинни части, всякакви видове производство, търговия на едро и дребно, секторът на услугите – туризъм, транспорт, дистрибуция.

Иновативните инвестиции на предприятията, допустими за финансиране по InnovFin в ПроКредит Банк, могат да бъдат проекти по внедряване на нови или подобряване на съществуващи продукти, нововъведения или подобряване в производствените процеси, реорганизации в работните процеси, нова организация на работното място или отношения с нови контрагенти или доставчици, които носят известен риск за технологичен или производствен неуспех.

Вярвам, че инвестициите в съвременните технологии, новаторското мислене и насочеността към околната среда са ключови фактори за бъдещото развитие на стабилни и конкурентоспособни предприятия в международен план.

Следвайки убеждението си, че опазването на околната среда е инвестиция, която си заслужава, разработихме и нов за пазара кредит „Екомобилност“, насочен към клиенти, които искат да закупят свой електрически автомобил, при преференциални условия. Желанието ни да подкрепим клиентите си при взимането на решение за инвестиция в подобно иновативно решение дойде, след като ние като институция подменихме голяма част от автомобилния си парк с електрически автомобили.

Сериозна пречка пред развитието на този вид транспорт е все още малкия брой зарядни станции. По тази причина решихме да стартираме проект по изграждането на собствени такива. Първата зарядна станция в София вече е факт, намира се на нашия централен офис на бул. "Тодор Александров" 26, като тя е още една от нашите стъпки към по-чиста природа.

-До какви нива паднаха лихвите?

-От гледна точка на потребителите на банкови услуги годината бе белязана от спад на лихвите по кредитите. Това доведе до раздвижване на пазара и на повишаване на търсенето от една страна, а от друга до засилване на конкуренцията сред банките. Условията станаха изключително благоприятни както за гражданите, така и за бизнеса, който като че ли излиза от стагнацията и търси възможности за финансиране.

-Има ли някакви нови тенденции в услугите за граждани?

-Приоритетите ни остават свързани с финансирането на малките и средните фирми в България и в превръщането ни в тяхната основна банка. След като модернизирахме обслужването си и въведохме 24/7 зони във всички наши клонове миналата година, сега времето на служителите ни е отдадено изцяло на клиентите и можем да им предложим комплексна услуга. Услугите, предлагани от ПроКредит Банк за частни лица, следват разбирането на банката да предлага отговорно банкиране на своите клиенти, като взима предвид техните финансови възможности и конкретни нужди. Следвайки този свой подход, смятаме, че покупката на дом е една обмислена и разумна стъпка. Това е и причината в момента да предлагаме жилищни кредити при едни от най-конкурентните условия.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Търг и за ИПК “Родина” и “Родина тауър”, искат за имотите поне 38 млн.

Търг и за ИПК “Родина” и “Родина тауър”, искат за имотите поне 38 млн.

Синдиците на КТБ ще погасяват  заеми, взети от банката  Още два имота, собственост на фирми, близки до банкера беглец Цветан Васиев, се продават от частен съдебен изпълнител по искане на синдиците на КТБ, научи “24 часа”. На търг са пуснати Издателско-полиграфически комплекс “Родина” и “Родина тауър” - т.нар.

Руски издания коментират възможното развитие на "Турски поток"

Руски издания коментират възможното развитие на "Турски поток"

Русия постави на Европа ултиматум във връзка с доставките на "синьо гориво", коментира онлайн изданието "Росийский диалог" изявления на външния министър на федерацията Сергей Лавров. Москва е готова да доставя газ на територията на Европейския съюз по тръбопровода "Турски поток", но за това са необходими гаранции от европейските власти,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Ведомствените  бензиностанции без обезпечения

Ведомствените бензиностанции без обезпечения

Регистрираните земеделски производители, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, няма да издават обезпечение за горивата, които ползват за собствено потребление. Това предвиждат промени в Правилника за ДДС, предложени от финансовия министър Владислав Горанов.

Пламен Димитров призна, че се водят разговори да отпадне минималният осигурителен доход

Пламен Димитров призна, че се водят разговори да отпадне минималният осигурителен доход

Според Пламен Димитров евентуално отпадане на минималните осигурителни доходи минава само през заменяне на съществуващите модели с по-добри, а не с по-лоши. Президентът на КНСБ коментира пред журналисти изказването на социалния министър Бисер Петков, че е възможно да се постигне съгласие със социалните партньори за отпадането на минималните

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Отличието се дава и за екологичност, безопасност и предлагани модерни услуги “Виктория груп” дава работа на младежи в неравностойно положение като помощник сервитьори в хотел "Чайка бийч" Плажът в курорта Елените е получил тази година сертификат “Син флаг”, което показва високото качество на плажа, чистотата на морската вода, екологичност,

ЧСИ продава зала "Универсиада" за над 15 млн. лв., Тити Папазов пази имота

ЧСИ продава зала "Универсиада" за над 15 млн. лв., Тити Папазов пази имота

Заради дълг от 15,6 милиона лева частният съдия - изпълнител Стоян Якимов №844 в регистъра е пуснал на търг емблематичната за българския спорт зала "Универиада". началната цена е 15 602 028,30 лева.  Треньор на "Левски Лукойл" Константин Папазов е определен за пазител на имота. Според търговския регистър той е представител на "Универсиада" ЕАД,

Откриха най-дългия магистрален тунел в Турция

Откриха най-дългия магистрален тунел в Турция

Най-дългият магистрален тунел в Турция - тунелът Овит, преминаващ през планината Овит в североизточната част на страната, бе открит вчера с церемония, на която присъства турският президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава в."Хюриет дейли нюз". Когато за първи път стартирахме този проект, хората казваха, че това е само мечта. Но ние го осъществихме.

Най-коментирани

Представят план за иновации на ЕК за 100 млрд. евро на конференция в София

Представят план за иновации на ЕК за 100 млрд. евро на конференция в София

Конференцията "Иновативна седмица на предприемачеството - Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите" ще се състои утре в "София тех парк" и на нея ще бъде представен новият седемгодишен план за иновации на Европейската комисия на стойност 100 милиарда евро. България е домакин на конференцията на най-високо равнище

Горанов: Подаваме молба за еврото и за банковия съюз едновременно (Обзор)

Горанов: Подаваме молба за еврото и за банковия съюз едновременно (Обзор)

България ще кандидатства в един и същи ден за чакалнята на еврото ERM II и за Европейския банков съюз. Това съобщи финансовият министър на конференция в София. Така той опроверга спекулациите, че кабинетът ще кандидатства само за еврозоната, но не и за банковия съюз. Министърът подчерта, че тъй като сме първата държава,

Седмата среща на върха "16+1" ще се състои в София на 6 и 7 юли

Седмата среща на върха "16+1" ще се състои в София на 6 и 7 юли

В периода 6-7 юли в София ще се състои седмата среща на върха "16+1" заедно със съпътстващ бизнес форум, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирана от БТА. Седмата годишна среща ще събере заедно у нас лидерите на 16-те страни от ЦИЕ (България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

Дунавската стратегия има вече изготвен бранд Дунав

Дунавската стратегия има вече изготвен бранд Дунав

Предстои разработването и на бранд Черно море На 18 и 19 октомври министрите на туризма от страните в Дунавската стратегия ще проведат голям форум „Икономически растеж и териториално сближаване чрез инвестиции в туризма” – съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на конференцията „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с

Домбровскис: Гърция е на финалната права за изход от спасителната програма

Домбровскис: Гърция е на финалната права за изход от спасителната програма

Гърция се намира на финалната права за успешен изход от спасителната програма, заяви заместник председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис са конференция на Economist в Атина, предаде агенция АНА-МПА. Домбровскис заяви още, че "през последните години станаха явни реформаторските усилия за справяне с предизвикателствата,

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

От 2020 г. “Софийска вода” въвежда допълнително най-модерния в момента начин за пречистване на водата - чрез нагряване с ултравиолетови лъчи. Това съобщи в петък новият изпълнителен директор на компанията Васил Тренев. Инвестицията вече е предвидена в бизнес плана на дружеството, като този метод се въвежда постепенно във всички дружества на

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния, въпреки спада на руските туристи. Регистриран е ръст на туристите от Полша, скандинавските страни, Франция и други пазари. Тази вечер Ангелкова откри официално "Лято 2018" в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БТА. Изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров информира,

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Газовият хъб “Балкан” може да доставя между 25 и 60 млрд. куб. м газ на година според различните сценарии. Това са предвижданията на междинния доклад за предпроектното проучване на газоразпределителния център, който бе представен преди дни в Брюксел от зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков и шефа на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов.

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

В наддаването има и инвестиционен фонд   Българо-американската кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк и Пощенска банка са сред кандидатите да придобият “Банка Пиреос България”, твърдят източници от банкерските среди. Пет обвързващи оферти са подадени за “Банка Пиреос България”, съобщи през миналата седмица гръцкият информационен сайт banks.com.gr.

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Отличието се дава и за екологичност, безопасност и предлагани модерни услуги “Виктория груп” дава работа на младежи в неравностойно положение като помощник сервитьори в хотел "Чайка бийч" Плажът в курорта Елените е получил тази година сертификат “Син флаг”, което показва високото качество на плажа, чистотата на морската вода, екологичност,

32% дял на ВЕИ в микса електроенергия до 2030 г.

32% дял на ВЕИ в микса електроенергия до 2030 г.

Делът на тока от възобновяеми източници за ЕС да стигне до 32% от общия енергиен дял до 2030 година. За това се договориха само преди ден Европейската комисия, Европарламентът и Съветът на ЕС. Директивата за възобновяема енергия е била затворена късно вечерта в четвъртък след 9-часови разговори. Това съобщи зам.

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

От 2020 г. “Софийска вода” въвежда допълнително най-модерния в момента начин за пречистване на водата - чрез нагряване с ултравиолетови лъчи. Това съобщи в петък новият изпълнителен директор на компанията Васил Тренев. Инвестицията вече е предвидена в бизнес плана на дружеството, като този метод се въвежда постепенно във всички дружества на

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния, въпреки спада на руските туристи. Регистриран е ръст на туристите от Полша, скандинавските страни, Франция и други пазари. Тази вечер Ангелкова откри официално "Лято 2018" в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БТА. Изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров информира,

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

КЕВР предлага увеличение с 10,81% на природния газ от 1 юли, вместо с 18,5%

КЕВР предлага увеличение с 10,81% на природния газ от 1 юли, вместо с 18,5%

Комисията за енергийно регулиране /КЕВР/ предлага увеличение с 10,81 на сто на природния газ от 1 юли, вместо исканите от "Булгаргаз" 18,5 процента. Това става ясно от доклад на работна група към КЕВР, качен днес на сайта на енергийния регулатор. Цената от 1 юли, по която "Булгаргаз" следва да продава природен газ през следващите три месеца,