Петър Славов: Обществото с право не е простило случая КТБ

  • 6
authorАвтор: Цветелина Йорданова

Петър Славов: Обществото с право не е простило случая КТБ

Петър Славов е магистър по макроикономика от УНСС от 1994 г. Няколко години по-късно става член на съвета на директорите на Евробанк. От 2001 г. кариерата му трайно се свързва с ПроКредит банк, където първоначално е изпълнителен директор и член на управителния съвет, а по-късно и негов председател. От 2008 г. е член на надзорния съвет на ПроКредит банк в Армения. В момента е председател на надзорния съвет на финансовата институция.

-Г-н Славов, как разчитате резултатите от прегледа на активите и стрес тестовете на банковата система? Какво е най-важно за обществото от този преглед?

-Този анализ показва коя банка има необходимост от допълнителен капитал и/или допълнителни провизии вследствие на външна оценка на качеството на кредитите в портфейла й, различна от тази, направена от самата банка. В допълнение, след първоначалната проверка на част от кредитите, банките бяха подложени и на т. нар. стрес тест, симулиращ доколко банката би събрала кредитите при негативна икономическа обстановка.
Въпреки, че резултатите от стрес теста показват, че банковата система е капитализирана, част от банките трябва да заделят допълнително провизии или капитал.
В последните години някои от финансовите институции не отчетоха необходимостта да провизират достатъчно за сметка на финансовия резултат, както и да създадат достатъчни капиталови буфери. Това са мерки, които винаги трябва да се предприемат навреме.
И тук е ролята на контролните органи превантивно да коригират невзетите управленски решения. Всъщност ефектът от този скъпо струващ проект за оценка на активите много бързо може да бъде пропилян, ако резултатите му се използват само за статични корекции на текущото състояние и не се трансформират в поведение при управлението на активите и в бъдеще.
Обществото с право още не е простило на банковия сектор случаят КТБ и аз много се надявам - вероятно малко наивно, на изграждането на фундамент в работата на финансовата ни система. Защото всъщност в основата на проблемите са липсата на отговорност при банкирането и поставяне на незадоволени лични икономически интереси пред тези на клиентите и общество.
За ПроКредит публикуваните резултати на 13 август показват, че капиталът на банката, предоставен от нейния международно признат финансов акционер ПроКредит Холдинг, е напълно достатъчен за покриване на евентуални рискове, които биха възникнали при негативна промяна на икономическата среда. Както и че допълнително заделяне на провизии не се налага. С други думи, независимата оценка не намира нужда от допълнителни мерки и корекции на правените периодично анализи и оперативно вземаните решения от самата банка.

-Иновативна банка ли е ПроКредит Банк? Какво правите по отношение на въвеждането на съвременни технологии?

-През последните години банката направи внушителни инвестиции за установяване на нов, модерен модел на обслужване и засега е единствената на пазара, която работи по него.

Всички рутинни операции, за които не се изисква консултация от служители, клиентите могат да извършат сами на модерни машини. Така служителите на банката имат време и възможност да обсъждат важните неща със своите клиенти – финансиране, проекти, планове.

Продължаваме да работим усилено в тази насока, тъй като тя има и друг аспект. Нашите клиенти са фирми, които подхождат сериозно към собственото си обкръжение, към работната среда и обществото като цяло – плащат данъци, осигуряват служителите си, имат реални бизнес резултати. С ограничаването на операциите с пари в брой и насочване на клиентите ни към безкасови разплащания и интернет банкиране осигуряваме здравословна среда за икономиката.

Циркулирането на големи суми в брой има негативен ефект за всяка една икономика. Политиката ни към безкасови операции е насочена и към предотвратяване на всички опити за избягване на данъчни задължения, нелегални практики или корупционни схеми и пране на пари. Ние затова и намалихме драстично таксите за изходящ превод към друга банка в единната зона за плащания в евро (SEPA) през електронната ни система. За да насочим клиентите си към електронни безкасови разплащания намалихме и таксите за преводи в левове.

-Как реагират клиентите на тези промени? Възприема ли българинът електронните банкови услуги?

-Банката инвестира мащабно в обезпечаването на безкасови услуги, предлагани на клиентите си чрез съвременните зони 24/7. Към днешна дата имаме напълно оборудвани четиридесет и шест 24/7 зони.

Промяната бе възприета толкова позитивно, че през първите месеци след въвеждането им близо 90% от клиентите на банката започнаха да банкират само по електронен път – в 24/7 зоните или чрез интернет банкиране. Това се дължи и на факта, че денонощните ни зони са единствените, които предлагат пълно и съвременно банково обслужване. Те разполагат с машини за внасяне и теглене на пари в брой, както в български левове, така и в евро. Така за рутинните банкови операции като внасяне на фирмения оборот, разпечатване на извлечения или теглене от сметка, представителите на бизнеса и гражданите не се съобразяват с работното време, а разполагат свободно със своето.

-Вие работите основно в бизнес кредитирането. Има ли раздвижване в тази ниша или по-скоро кредитирането е в застой? А и дали резултатите от стрес тестовете предполагат отпушване на кредитирането?

-В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които работят.

В момента се наблюдава готовност у много малки и средни фирми да инвестират, за да осъществят идеите си, да модернизират производството с нови машини или да излязат на нови пазари. Все повече предприемачи се опитват да установят международни отношения, за да изнасят продукция или да поемат поръчки за производство от чужбина.
Ние присъстваме в региона на Източна Европа вече над 20 години и имаме утвърдени позиции на експерти в обслужването на бизнеса. Все повече наши клиенти търсят бизнес със съседните ни страни. В тази връзка ние работим върху това да подпомогнем регионалната интеграция на малкия и средния бизнес и да му предложим адекватни банкови услуги. Искаме да дадем възможност на фирмите, които работят с нас в България, да могат да използват услугите ни във всяка друга страна, в която има ПроКредит Банк. Да работят свободно и най-вече изгодно със своите партньори зад граница. Това ще помогне на тях, а и на развитието на нашата икономика.

Това беше и причината през май да организираме международно бизнес събитие в Солун, на което поканихме 500 малки и средни предприятия от Югоизточна и Източна Европа. Целта на събитието бе да помогнем на клиентите от различните региони да изградят тесни бизнес връзки и да открият възможности извън границите на собствената си държава, така че да могат успешно да си сътрудничат в региона и с Европа като цяло. Осъществените над 3 500 срещи от всички присъстващи на събитието фирми потвърждават не само нашето желание, но и това на нашите клиенти, да бъде изградена мрежа между собствениците на бизнес от различни държави. Във време на икономическа нестабилност и политическа несигурност ние се надяваме да бъдем източник на стабилност за нашите клиенти.

-Имате ли нови, интересни и иновативни продукти в областта на бизнес кредитите?

-В началото на годината групата от банки ПроКредит подписахаме споразумение за насърчаване кредитирането на иновативни малки и средни предприятия с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Целта на програмата за гаранции InnovFin е да насърчи банки или други финансови институции да отпускат кредити на малки и средни предприятия, които се нуждаят от инвестиции или оборотен капитал за финансиране на научни изследвания, развойна дейност и иновации с финансовата подкрепа на ЕС. Това споразумение дава възможност на фирми, които искат да инвестират в нещо ново и не разполагат със средства, да го направят с помощта на кредит от банката при облекчени условия.

Често липсата на обезпечение е сериозен проблем за иновативните компании. Гаранцията позволява на банката да понижи изискванията си за обезпечение към клиентите. По този начин се създават условия за генериране на нови инвестиции, които в противен случай банката не би финансирала или ще финансира при по-високи разходи. Ползите от ЕИФ се насочват към намаляване на изискванията по обезпеченията на кредитите, без да се увеличават разходите на клиента.

По програмата могат да се финансират различни бизнес категории клиенти от различни области, включително и земеделски бизнес, стига те да отговарят на критериите за допустимост по програмата. Примерни сектори, които биха могли да получат финансиране по линия на InnovFin, са фармацевтичната, химическата и текстилната промишлености, мебелната индустрия, машиностроенето и производството на машинни части, всякакви видове производство, търговия на едро и дребно, секторът на услугите – туризъм, транспорт, дистрибуция.

Иновативните инвестиции на предприятията, допустими за финансиране по InnovFin в ПроКредит Банк, могат да бъдат проекти по внедряване на нови или подобряване на съществуващи продукти, нововъведения или подобряване в производствените процеси, реорганизации в работните процеси, нова организация на работното място или отношения с нови контрагенти или доставчици, които носят известен риск за технологичен или производствен неуспех.

Вярвам, че инвестициите в съвременните технологии, новаторското мислене и насочеността към околната среда са ключови фактори за бъдещото развитие на стабилни и конкурентоспособни предприятия в международен план.

Следвайки убеждението си, че опазването на околната среда е инвестиция, която си заслужава, разработихме и нов за пазара кредит „Екомобилност“, насочен към клиенти, които искат да закупят свой електрически автомобил, при преференциални условия. Желанието ни да подкрепим клиентите си при взимането на решение за инвестиция в подобно иновативно решение дойде, след като ние като институция подменихме голяма част от автомобилния си парк с електрически автомобили.

Сериозна пречка пред развитието на този вид транспорт е все още малкия брой зарядни станции. По тази причина решихме да стартираме проект по изграждането на собствени такива. Първата зарядна станция в София вече е факт, намира се на нашия централен офис на бул. "Тодор Александров" 26, като тя е още една от нашите стъпки към по-чиста природа.

-До какви нива паднаха лихвите?

-От гледна точка на потребителите на банкови услуги годината бе белязана от спад на лихвите по кредитите. Това доведе до раздвижване на пазара и на повишаване на търсенето от една страна, а от друга до засилване на конкуренцията сред банките. Условията станаха изключително благоприятни както за гражданите, така и за бизнеса, който като че ли излиза от стагнацията и търси възможности за финансиране.

-Има ли някакви нови тенденции в услугите за граждани?

-Приоритетите ни остават свързани с финансирането на малките и средните фирми в България и в превръщането ни в тяхната основна банка. След като модернизирахме обслужването си и въведохме 24/7 зони във всички наши клонове миналата година, сега времето на служителите ни е отдадено изцяло на клиентите и можем да им предложим комплексна услуга. Услугите, предлагани от ПроКредит Банк за частни лица, следват разбирането на банката да предлага отговорно банкиране на своите клиенти, като взима предвид техните финансови възможности и конкретни нужди. Следвайки този свой подход, смятаме, че покупката на дом е една обмислена и разумна стъпка. Това е и причината в момента да предлагаме жилищни кредити при едни от най-конкурентните условия.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Срамните тайни на хляба

Срамните тайни на хляба

Правят го с боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори и овкусители Боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори, овкусители. Това са част от срамните тайни на българския хляб. Че черният, смятан за по-здравословен е всъщност боядисан, е известно отдавна.

Паундът рязко поскъпна след решението, че Лондон може да се откаже от Брекзит едностранно

Паундът рязко поскъпна след решението, че Лондон може да се откаже от Брекзит едностранно

Британската лира поскъпва рязко спрямо останалите валути, след като Генералният адвокат на Съда на Европейския съюз прецени, че Великобритания има право едностранно да се откаже от Брекзит. Въпреки че решенията на генералния адвокат не са задължителни за Европейския съд и още по-малко за Обединеното кралство,

Експерт: Няма недостиг на кадри в България

Експерт: Няма недостиг на кадри в България

В България няма недостиг на кадри. Повечето обявени свободни работни места са за хора с ниско образование, на които се предлага ниско заплащане и не се осигурява обучение. Това каза председателят на сдружение "Солидарна България" и икономически съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова на форум за недостига на работна сила,

Емил Димитров: Сигнал има, Марешки да дойде с мен и да ни изслушат и двамата

Емил Димитров: Сигнал има, Марешки да дойде с мен и да ни изслушат и двамата

Снети са ми показанията, казва председателят на парламентарната комисия за борба със сивата икономика и контрабандата - Г-н Димитров, Марешки подава сигнал срещу вас до прокуратурата заради думите ви, че има двама крупни контрабандисти в горивата с политически чадър. Защо не сте подали сигнал, ако имате такива сведения?

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Руският президент Владимир Путин не изключи възможността Южна Европа да се включи към "Турски поток" през Гърция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Путин каза това на съвместна пресконференция след разговори с гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Готови сме да реализираме заедно с Гърция големи инфраструктурни енергийни проекти.

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

На върха на две от най-големите банки в България са жени, към тях скоро ще се присъедини и трета Образът на жените като мениджъри, които поемат по-малко рискове и които е малко вероятно да прахосат финансите на банката, която управляват, е погрешен и това трябва да се взема под внимание. Изненадващата констатация е записана в доклад на

Сглобява се най-големият автогигант - Fordswagen!

Сглобява се най-големият автогигант - Fordswagen!

Две от водещите автомобилни компании Volkswagen и Ford са все по-близо до пълно сливане. Ако това се случи, това ще бъде най-голямата автомобилна фирма в света. Генералният директор на германската компания Хербет Дийс потвърди пред Ройтерс, че преговорите с Ford моге да доведат до създаване на "глобален автомобилен алианс".

Хлябът трябва да се подбира според храната

Хлябът трябва да се подбира според храната

Ако е 100% ръжен, е като тухличка, останалото е лъжа Объл, красив, добре оформен, но никъде не е напукан, има формата на бял хляб, но на етикета пише, че ръжен. Това означава, че в него има поне 90% бяло брашно и 10% ръжено, обясняват експерти пекари част от заблудите, които прилагат търговци. 100% ръжен хляб може да има само в един вариант -

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Откриват градска железница по линията Казичене – Банкя. Първата мотриса потегли днес в 12:05ч. и ще стигне до крайната си точка за час и десет минути, предаде Би Ти Ви. „Идеята е да направим нова градска железница, която да свързва кварталите на София. В последствие идеята ни е да се свързва Перник със София.

Голям растеж на гръцкия износ през октомври

Голям растеж на гръцкия износ през октомври

За голям растеж на гръцкия износ през октомври информира в съобщение Гръцкият съюз на износителите, цитиран от агенция АНА-МПА. Според анализа на Центъра за експортни изследвания, който се основава на неокончателни данни на гръцката статистическа служба, през октомври износът на страната е нараснал с около 24 процента на годишна база и възлиза на

Най-коментирани

Пампорово открива ски сезона на 8 декември

Пампорово открива ски сезона на 8 декември

Ски сезонът в Пампорово ще бъде открит на 8 декември, съобщи на пресконференция в София Мариан Беляков, изпълнителен директор на "Пампорово" АД, предава БТА. На пресконференцията за представяне на новостите в курорта за предстоящия зимен сезон участва и олимпийската шампионка Катя Дафовска, която е сред хотелиерите в Пампорово.

Събират разделно отпадъците на близо 6,4 милиона българи от 183 общини

Събират разделно отпадъците на близо 6,4 милиона българи от 183 общини

Близо 6,4 млн. души от 183 общини са обхванати от разделното събиране на отпадъци в момента. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на заключителния форум "Зелена икономика", който се състоя в София хотел Балкан, съобщи БТА. В България са рециклирани 917 000 тона битови отпадъци през 2016 г.

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

На върха на две от най-големите банки в България са жени, към тях скоро ще се присъедини и трета Образът на жените като мениджъри, които поемат по-малко рискове и които е малко вероятно да прахосат финансите на банката, която управляват, е погрешен и това трябва да се взема под внимание. Изненадващата констатация е записана в доклад на

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Увеличението е от 1 януари, най-много е в Бургас и София Инфлацията за ноември, която НСИ ще обяви до няколко дни, ще е решаваща за това с колко ще поскъпне водата от 1 януари. На 17 декември КЕВР, чийто председател е Иван Иванов, ще разгледа заявленията на ВиК операторите в 23 града с новите цени.

Почват преговори за концесията в Банско (Обзор)

Почват преговори за концесията в Банско (Обзор)

Петчленка на ВАС потвърди, че не трябва ОВОС за плана за управление на “Пирин” Кабинетът упълномощи в сряда министъра на околната среда и водите Нено Димов да предоговори концесионния договор с “Юлен” АД за ски зоната над Банско. По същото време 5-членният състав на Върховния административен съд (ВАС) публикува решение,

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Откриват градска железница по линията Казичене – Банкя. Първата мотриса потегли днес в 12:05ч. и ще стигне до крайната си точка за час и десет минути, предаде Би Ти Ви. „Идеята е да направим нова градска железница, която да свързва кварталите на София. В последствие идеята ни е да се свързва Перник със София.

Левон Хампарцумян: Не се очаква рязко повишаване на лихвите

Левон Хампарцумян: Не се очаква рязко повишаване на лихвите

Финансистът Левон Хампарцумян, който стана „Банкер на 2018 г.” коментира проблемът с хроничната бедност пред Би Ти Ви. По думите му страната ни винаги е била най-бедната държава в Европа, дори по времето на комунизма. „През 1944 г. България е на същото икономическо положение като Дания – селскостопански държави с наченки на индустрия.

Срамните тайни на хляба

Срамните тайни на хляба

Правят го с боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори и овкусители Боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори, овкусители. Това са част от срамните тайни на българския хляб. Че черният, смятан за по-здравословен е всъщност боядисан, е известно отдавна.

Банско подарява кола за старта на сезона

Банско подарява кола за старта на сезона

Курортът отваря тържествено на 15 декември Чисто ново Audi A3 ще чака своя пръв притежател следващата събота, 15 декември, на Бъндеришка поляна. Автомобилът може да бъде спечелен в играта “Ловци на съкровища” - една от многото, които ще отбележат стартирането на ски сезона тази година. В приключението могат да се включат всички желаещи да

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Руският президент Владимир Путин не изключи възможността Южна Европа да се включи към "Турски поток" през Гърция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Путин каза това на съвместна пресконференция след разговори с гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Готови сме да реализираме заедно с Гърция големи инфраструктурни енергийни проекти.

Двойно повече митничари, съкращават чиновници

Двойно повече митничари, съкращават чиновници

Закриват митниците на 7 януари 2019 година, ще стават управления и дирекции Митниците в сегашния им вид ще бъдат закрити на 7 януари 2019 г., за да бъдат основно преструктурирани. Това е записано в проект за промени в Устройствения правилник на едната от двете приходни агенции, които са предложени от финансовия министър Владислав Горанов за

Фонд "Земеделие" преведе 4,3 млн. лева в помощ на 2841 животновъди

Фонд "Земеделие" преведе 4,3 млн. лева в помощ на 2841 животновъди

Държавен фонд "Земеделие" продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани в планинските райони. Днес са били преведени над 4,3 млн. лева на 2841 животновъди, съобщават от фонда. По схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони 2603-ма фермери са получили 3 787 448 лева получиха.

"Булгаргаз" ЕАД предлага увеличение на цената на природния газ с 3,51%

"Булгаргаз" ЕАД предлага увеличение на цената на природния газ с 3,51%

"Булгаргаз" ЕАД предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ да утвърди цена на природния газ за първо тримесечие на 2019 г. в размер 44,80 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от обществения доставчик. В сравнение с утвърдената за четвърто тримесечие на 2018 г.

Растежът на турската икономика се забави до 1,6% през третото тримесечие на 2018 г.

Растежът на турската икономика се забави до 1,6% през третото тримесечие на 2018 г.

Икономическият растеж на Турция се забави до 1,6 на сто на годишна основа през третото тримесечие под натиска на високата инфлация и валутната криза. Това сочат обявените днес официални данни на турския статистически институт, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Те показват, че брутният вътрешен продукт на Турция се е увеличил с 1,

Китайският индекс на цените на производителите през ноември се е увеличил с 2,7%

Китайският индекс на цените на производителите през ноември се е увеличил с 2,7%

Според публикуваните от Китайското статистическо бюро данни, през ноември индексът на цените на производителите се е увеличил с 2,7%, предаде bulgarian.cri.cn. Старшият статистик Шън Гуоцин заяви, че според оценките, 0,8 процентни пункта от 2,7-процентния ръст са повлияни от промените на цените през миналата година, а 1,9% от новото им увеличение.

За ноември месец китайският индекс на потребителските цени се е повишил с 2,2%

За ноември месец китайският индекс на потребителските цени се е повишил с 2,2%

Публикуваните вчера данни от Държавното статистическо управление данни показват, че през първите 11 месеца на тази година индексът на потребителските цени (CPI) на Китай се е повишил с 2,1% спрямо същия период на миналата година, а за ноември с 2,2%, предава bulgarian.cri.cn. По-конкретно увеличението в градовете и селата е било на едно и също

Близо 31 млн. частни фирми и 71 млн. семейни бизнеси оперират в Китай

Близо 31 млн. частни фирми и 71 млн. семейни бизнеси оперират в Китай

Броят на частните компании и семейните бизнеси в Китай се е увеличил бързо след старта на политиката за реформи и отваряне преди 40 години, сочат данни на Държавната агенция за пазарна регулация. Към края на октомври 2018 г. в страната е имало 71,37 милиона семейни бизнеса и 30,67 милиона частни фирми, предаде bulgarian.cri.cn.

„Блумбърг": До 2030 г. Китай може да се превърне глобален лидер в изкуствения интелект

„Блумбърг": До 2030 г. Китай може да се превърне глобален лидер в изкуствения интелект

Стойността на основните индустрии, свързани с разработката на изкуствен интелект в Китай може да надхвърли 1 трилион юана (над 145 милиарда долара) до 2030 г., а тази на секторите, в които тази технология се използва – над 10 трилиона юана, прогнозира доклад на „Блумбърг" (Bloomberg Intelligence), предаде bulgarian.cri.cn.

Русия вече на второ място сред
най-големите производители на оръжие в света

Русия вече на второ място сред най-големите производители на оръжие в света

Русия се е изкачила на второ място сред страните производителки на оръжия през 2017 г. Така тя се нарежда след първенеца САЩ. Данните се съдържат в доклад на Института за изследвания на международния мир в Стокхолм (СИПРИ), предадоха световните агенции, цитирани от БТА. "Руските предприятия преживяват значителен ръст в техните продажби на оръжия

Кирил Домусчиев призова да се разследва спекулата с цената на тока

Кирил Домусчиев призова да се разследва спекулата с цената на тока

Уважавайте бизнеса, който не търси работа, а създава работа, каза председателят на КРИБ на живо в предаването „Беновска пита“ по Канал 3. Кирил Домусчиев за бизнеса, представляван от КРИБ, като обединител на нацията срещу повишаването на цените на тока, срещу безотговорните изказвания на политици, срещу нежеланието и направо отказа за реформи в