Пет въпроса за машиностроенето

  • 0
authorАвтор: .BG

Пет въпроса за машиностроенето

Огнян Чалъков изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Терем“ АД Търговище

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-Моите наблюдения са по-скоро само за оръжейната промишленост и за производството на специална продукция. Действително има данни за повишено производство и продажби, които според мен се дължат изключително на положителните данни за увеличението на износа. Те идват предимно от това, че има увеличение на военните конфликти по света. Което съвсем естествено се отразява и на конвенционалното машиностроене у нас, тъй като производството на специална продукция е тясно свързано с него.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Инвестициите в машиностроителните предприятия са свързани с увеличеното търсене на пазара. При условие, че продажбите растат, естествено, че предприятията се насочват към инвестиции, за да разширят още повече пазарното си присъствие. В нашия холдинг обаче няма особено големи вложения, тъй като ние не произвеждаме в чистия смисъл на думата, а сме се насочили към ремонта на военна техника.
Но очакваме участие в няколко проекта в близките 8 месеца, във връзка с които ще трябва да направим инвестиции. Като цяло проектите са на стойност около 1 милиард лева, а нужните за участието ни в тях инвестиции все още се уточняват.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?
-Като цяло очакванията в машиностроителния сектор във връзка с евентуалното излизане на Великобритания от Европейския съюз не са много оптимистични. Но специално нашият холдинг, а и производството на военна и специална продукция в България като цяло, са насочени към пазарите в Африка и Азия и нашите търговски взаимоотношения са основно с тези държави. Само 5-6% от дейността ни е свързана с европейския пазар, така че не очаквам силно негативни движения.

-Успява ли безработицата в България да тушира донякъде проблема с недостига на кадри в машиностроенето?

-Не в пълна степен, тъй като смея да кажа, че кадрите, които в момента се предлагат от бюрата по труда, са основно хора с по-ниска квалификация. Което води до там малко трудно да се справяме с недостига на квалифицирани специалисти. Ние определно имаме ръст на назначенията напоследък, но доста от специалистите, с които работим, или не са в градовете в които имаме дейност, или не са в страната.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Действително забелязвам такава тенденция. И не говоря само за производството на автомобилни части – по принцип има интерес от автомобилни компании. Визирам специално „Хюндай“, които имат интерес към инвестиции в специална продукция, тъй като те имат поделения и за такава техника. Друга южнокорейска компания - „КИА Моторс“ също проявява интерес, тъй като те произвеждат бронирани автомобили с висока проходимост.
Лично мое мнение е, че всичко това е свързано с по-ниската себестойност на продукцията от гледна точка на фонд „Работна заплата“, горива, енергия и други разходи. Това е интерес, който забелязвам, че се проявява предимно от компании от Изток, които искат оттук да навлязат на европейския пазар.

Васил Велев изпълнителен директор на „ХЕС“ АД и член на съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД, учредител и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-В България наистина имаме предпоставки, традиции, постижения, а и добри перспективи за развитие на машиностроенето. Голяма част от сектора е експортно ориентирана, участва в програми за еврофинансиране, имаме инфраструктура за производствените индустрии, лесен достъп до държавите от ЕС, Русия/ОНД и Средния Изток. Тоест, машиностроенето ни е част от благоприятна „екосистема“ от фактори, заобикалящи мултинационалните и местните фирми в бранша.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Традициите и успехите на българското машиностроене, неговите вече спечелени клиенти, пазари, контакти, отличия – всичко това не би имало смисъл, ако не стане част от по-дългосрочна и устойчива стратегия, ако не помислим за бъдещето на отрасъла и мястото му в цялостната икономическа картина. Инвестициите са важен аспект за обезпечаването на това бъдеще, но далеч не са единствен. В момента у нас работодателите изпитват остър недостиг на всякакви хора – и с висше, и със средно образование. Друга, не по-малко важна инвестиция: в изясняването и следването на ясна стратегия, визия за бъдещето – и на отраслово, но и на държавно ниво. Едно е да си догонващ и реактивен, а съвсем друго е проактивно да водиш, поне в някои области.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?

-Резултатът от вота във Великобритания е все още само и единствено психологически. Ще поживеем – ще видим. Досега не съм чул други оплаквания от наши износители, освен около промени във валутните курсове и предоговаряне на условия за доставки и плащания. Каквито и да са новите търговски рамки, (а те ще се изяснят след не по-малко от 2 години), износителите ни ще имат достатъчно време да се нагодят към тях. По-същественото е, че ако Великобритания наистина излезе от ЕС, европейският диалог като цяло ще се лиши от много ценен участник, от един глас в защита на стопанската инициатива, на предприемачеството, на пазарния и икономически разум.

-Успява ли според Вас широката безработица да тушира проблема с недостига на кадри за българското машиностроене?

-Може да звучи парадоксално, но у нас едновременно и нямаме работа за хората, и за работата нямаме нужните хора. Един пример: наскоро спечелихме 4-то място в света на международен конкурс по заваряване. Обаче, я се опитайте да намерите добри, опитни, квалифицирани заварчици. Не казвам дори да са млади. Каквито и условия да предложите, тях просто ги няма! Образованието ни хронично заобикаля реалния живот, практиката, индустрията – и на всичкото отгоре се държи високомерно, сякаш някой му е крив или все нещо му дължи. Смея да твърдя, че то не подготвя възпитаниците си за пълноценно и достойно участие в икономиката и в обществото. В България липсата на квалифицирана работна ръка и застаряването са вече факт. В нашите предприятия хората на възраст между 50 и 60 години сега са гръбнакът на производството. След още десет години нещата ще изглеждат драматично.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Явно тук имаме някои привлекателни условия, включително законодателство и данъчно облагане. Продължители сме на отдавнашни традиции, имаме някакъв опит и кадри, цената на труда ни е конкурентна. Логистично сме в близост до автомобилните клъстери на Централна и Източна Европа, ползваме 2 от най-големите черноморски пристанища, плюс солунското. България се пресича от пет главни пан-европейски коридора, осигурявайки трафик към регионални и европейски пазари. В страната ни вече функционират 14 индустриални зони, подходящи за компании-производители. Други още 13 са в строеж...

Кирил Яков, изпълнителен директор на „Спартак“ АД Бургас

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-Първата и най-важна причина е външният фактор – това, че има укрепване на производството, особено в Германия, с която имаме тесни връзки от много години. Нашето машиностроене е експротно ориентиран отрасъл и винаги е бил такъв.
Също така на обстоятелството, че ние произвеждаме качествена продукция в ниския ценови диапазон. Не бива да се пренебрегва и обстоятелството, че благодарение на европейските програми българските машиностроителни предприятия успяха в последните години да се превъоръжат технологично и в момента у нас има заводи на много високо техническо ниво.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Аз разделям инвестициите на две. Зависи дали се инвестира в основно оборудване, в технологии и машини или се инвестира в хора. По отношение на хората сме все още доста зле. Основният фактор е, че през последните 15 години т.нар. професионални училища в България вече почти не произвеждат кадри. В тези училища навремето имаше лаборатории, имаше практика, изучаваха се основни процеси в машиностроенето. За тези години добрите майстори вече стигнаха пенсионна възраст и се отвори една ножица между поколенията. Един стругар не може да стане добър, ако не го обучаваш и то продължително време. Просто не може да стане изведнъж – той почва с изработване на детайли с точност един милиметър, после с точност до една десета от милиметъра и т.нат.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?

-Няма да се отрази. Англичаните са умни хора и те правилно излязоха от ЕС. Според мен има една ситуация, в която германците управляват Евросъюза и това може би най-много подразни англичаните. Германия просто изсмуква кадрите от целия ЕС. Аз съм ходил на посещение в голяма немска машиностроителна фирма с много качествена продукция. В която обаче изпълнителният директор е унгарец, заварчиците са поляци, а главният инженер е от Казахстан. Просто в тези държави кадрите също не достигат, но Германия някак си успява по-успешно да извлича кадрите от източната част на ЕС.
-Успява ли според Вас широката безработица да тушира проблема с недостига на кадри за българското машиностроене?

-Не успява и няма и да успее, защото ние имаме структурна безработица. У нас няма безработни стругари, безработни фрезисти, безработни шлайфисти също няма. Има безработни психолози, безработни икономисти и дори безработни адвокати. Само в началото на прехода имаше безработни инженери машиностроители, сега също няма такива. Оттогава минаха 26 години и ако тогава тези инженери са почнали работа, те вече са пенсионери.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Ами първо, България е в Европейския съюз. В този смисъл защо една японска фирма като „Язаки“ да не отвори тук производство? Така не се налага да плаща такси, за да доставя автомобилни кабели на големите автомобилостроители, които са в ЕС. Близо се намираме до Германия, където са основните им клиенти. Освен това свободната работна ръка в Словакия, Унгария и други страни от региона свърши и тези фирми просто се изнасят малко по на изток. Според мен това нашествие тук ще свърши, когато Украйна започне да се асоциира с ЕС. Тези производства просто ще се установят там.
Производството в тези предприятия, които инвестираха в България, не изисква кой знае какви технически умения. В тях работят основно жени и всяка извършва някакво действие, на което човек бързо се научава. Не се нуждае от кой знае какви специфични умения. Произвеждат се основно кабели и смятам, че това не е устойчив бизнес. Ще стане такъв, когато видя тук да дойдат фирми, които примерно произвеждат скоростни кутии за автомобили. Това вече е висока технология и не изисква просто работна ръка като придатък към машината.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Добруджанска пшеница се изнася за Европейския съюз

Добруджанска пшеница се изнася за Европейския съюз

Търговията с пшеница в Добричка област е активна – каза председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов. „В региона нямаше покълнала пшеница при жътвата и това я прави с добро качество” – добави той. Основно се търсят сделки на 340 лв за тон. Добруджанската пшеница отива за износ в Европейския съюз,

Хиляди туристи се втурнаха да пазаруват в Турция заради срива на лирата

Хиляди туристи се втурнаха да пазаруват в Турция заради срива на лирата

Туристите в Турция се втурнаха да пазаруват, възползвайки се от резкия спад на турската лира, който изведнъж повиши покупателните им способности. Пред луксозните магазини на Шанел и Луи Вюитон в истанбулския квартал Нишанташъ се извиха опашки от предимно арабски туристи, очакващи да се възползват от кризата с турската национална валута,

Над 1 млрд. евро са загубите за фермерите в Германия заради сушата

Над 1 млрд. евро са загубите за фермерите в Германия заради сушата

Сушата, обхванала от седмици много райони в Германия, е причинили на селското стопанство до момента щети за повече от 1 милиард евро, предаде ДПА. Сумата на загубите в най-тежко засегнатите провинции е достигнала 1,1 млрд. евро, става ясно от информация, до която ДПА е получила достъп преди планирана за понеделник кризисна среща между федералното

Вноска до 580 лв. годишно осигурява лечение и за 1 милион евро

Вноска до 580 лв. годишно осигурява лечение и за 1 милион евро

Застраховки покриват и разходи за адвокат, ако има дело за причинени щети От 20 до 120 лв., инвестирани в здравна застраховка, могат да спестят много нерви и пари на хората, които пътуват в чужбина. В най-общия случай полиците гарантират 100 000 лв. разходи за лечение, ако се наложи кратък болничен престой.

С над 412 хиляди лв. компенсират
притежатели на лихвоточки във Велико Търново

С над 412 хиляди лв. компенсират притежатели на лихвоточки във Велико Търново

Компенсации в размер на 412 323 лева ще получат притежатели на многогодишни жилищно спестовни влогове (т.нар. лихвоточки), жители на Велико Търново и населените места в общината. Това информира във фейсбук страницата си кметът Даниел Панов. Средствата са осигурени от Националния компенсационен жилищен фонд.

Свалиха цените на доматите и чушките от полето, но пак са най-скъпи от 5 г.

Свалиха цените на доматите и чушките от полето, но пак са най-скъпи от 5 г.

На едро сега струват съответно 1,25 и 0,98 лв., а през 2013 г. са били по 0,73 и 0,63 лева Цените на доматите и чушките, отглеждани на открити площи, падат през последните дни, но въпреки това остават най-високи за последните 5 г. С 8,1% се е понижила цената на доматите от полето за седмица и вече е 1,25 лв. за килограм.

Все повече туристи избират Куба

Все повече туристи избират Куба

Броят на туристите, които посещават Куба бележи покачване въпреки "кампаниите" на САЩ да ограничат най-големия икономически сектор на острова, обявиха кубинските власти, цитирани от Франс прес. От 1 януари до 9 август Куба е посетена от 3 милиона туристи, а прогнозите за цялата 2018 година са за 5 милиона посетители спрямо 4,5 милиона през 2017 г.

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Властите на Катар имат намерение да инвестират в икономиката на Турция 15 милиарда долара, съобщи днес източник от турското президентство, цитиран от БТА. Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани разговаряха днес в президентския дворец в Анкара. Двамата обсъдиха двустранните отношения и регионални

Два хотела на един собственик по морето с рекорд за нарушения

Два хотела на един собственик по морето с рекорд за нарушения

Само за няколко часа екипите на „Фискален контрол“, които извършват проверки по Южното Черноморие, установиха редица нарушения на данъчното и осигурителното законодателство при два хотела, които са собственост на един и същи човек, съобщиха от пресцентъра на НАП. Инспекторите ще наложат общо 23 акта за установяване на административни нарушения,

Депутатската заплата се вдига със 108 лв., но остава под рекорда (Обзор)

Депутатската заплата се вдига със 108 лв., но остава под рекорда (Обзор)

Средната с ръст от 8,2% за година, стигна 1119 лв. за юни Със 108 лева се увеличава депутатската заплата и става 3429 лева. Възнаграждението на народните представители е равно на три средни заплати за страната в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. В петък НСИ обяви, че то е 1143 лв.

Най-коментирани

Над 160 000 купувачи са се регистрирали за първото ЕКСПО за внос в Китай

Над 160 000 купувачи са се регистрирали за първото ЕКСПО за внос в Китай

Повече от 160 хиляди купувачи от 80 хиляди местни и чуждестранни компании са се регистрирали за участие в първото Китайско международно ЕКСПО за внос (CIIE) до този вторник, съобщиха организаторите. Те добавят още, че са планирали да допуснат общо 150 хиляди, но регистрацията е надминала очакванията им, предава bulgarian.cri.cn.

417 млн. лв. за градско развитие и стартъпи от Фонд на фондовете

417 млн. лв. за градско развитие и стартъпи от Фонд на фондовете

417 млн. лв. предоставя Фонд на фондовете за инвестиции в градско развитие и развиване на стартиращи компании. Това обяви изпълнителният директор на фонда Светослава Георгиева на пресконференция. Тя посочи, че са приключили 2 ключови процедури и обяви финансовите посредници, които ще управляват средствата по двата фонда.

Близо 175 000 молдовци посетили България през последната година

Близо 175 000 молдовци посетили България през последната година

Близо 175 000 са молдовските граждани, посетили България през последната една година. В университетите в Бургас учат десетки студенти от Молдова. Това каза днес в Бургас посланикът на Република Молдова у нас Щефан Горда, цитиран от БТА. Той се срещна с кмета на морския град Димитър Николов, с когото обсъдиха възможността за откриване на почетно

Нанков: България и Румъния имат нужда от повече мостове на река Дунав

Нанков: България и Румъния имат нужда от повече мостове на река Дунав

Българската и румънската страна имат нужда от повече мостове на река Дунав, каза министър Николай Нанков, цитиран от БТА. Той подчерта, че на базата на реалните трафик данни и на предстоящото изграждане на магистралата Русе - Велико Търново ще е нужна бърза връзка с транспортен коридор номер девет, и това ще бъде изграждането на втори мост до Русе.

"Вашингтон пост": Кризата с турската лира буди страхове от глобална финансова криза

"Вашингтон пост": Кризата с турската лира буди страхове от глобална финансова криза

Кризата с турската лира предизвика вълнения на световните валутни пазари, пише в. "Гардиън". Британският ежедневник отбелязва, че аржентинското песо и южноафриканският ранд са станали косвена жертва на спада на курса на турската валута, която е загубила 8 процента от стойността си спрямо долара, предава БТА.

Изгорели дискове спрели Търговския регистър, пускат справки в сряда (обзор)

Изгорели дискове спрели Търговския регистър, пускат справки в сряда (обзор)

Информацията се пази на две места Няколко изгорели харддиска, на които се пази информация от Търговския регистър, го блокираха и 5 дни той бе недостъпен. Аварията, настъпила в петък, вече се отстранява поетапно. Макар да имаше подозрения за хакерска атака, източници на “24 часа” бяха категорични, че няма външна намеса, а причината е претоварване.

Забраняват на туроператори да предлагат екскурзии, по-скъпи от застраховката им

Забраняват на туроператори да предлагат екскурзии, по-скъпи от застраховката им

Министерството на туризма дава на прокурор фирма, измамила група българи с неплатени нощувки в Канада Туроператорите да нямат право да предлагат екскурзии, чиято стойност е по-висока от застрахователната им полица. Такова изменение в законодателството ще предложи министърът на туризма Николина Ангелкова.

Турски кмет нареди да махнат шенлонгите от 43-километров плаж в Мендерес

Турски кмет нареди да махнат шенлонгите от 43-километров плаж в Мендерес

Кметът на турския егейски град Мендерес обяви, че достъпът до 43-километровия плаж в района ще бъде безплатен за всички, съобщи турската телевизия НТВ. Бюлент Сойлу, кмет на град Мендерес, окръг Измир, нареди да бъдат премахнати всички шезлонги, за които се плаща по цялата плажна ивица в района, предава БТА.

Спешен ремонт на всички мостове

Спешен ремонт на всички мостове

130 млн. лв. по предварителни данни ще трябват само за пътните 17 от 34 по магистралите са в лошо състояние Ремонт на всички мостове в държавата наведнъж, и то скоро. Това поиска премиерът Бойко Борисов от министрите на регионалното развитие и на транспорта Николай Нанков и Ивайло Московски на заседанието на кабинета в сряда.

Пари от “Олимпик” ще се вземат след  години, когато мине фалитът на застрахователя

Пари от “Олимпик” ще се вземат след години, когато мине фалитът на застрахователя

Ликвидаторът ще обяви кога да се предявят исканията за неизплатени обезщетения Хората, които имат да получават остатък от платени застраховки на “Олимпик” или обезщетения, вероятно ще трябва да почакат години, за да си вземат парите. Това коментираха експерти, след като от Комисията за финансов надзор заявиха, че лицата,

Спешен ремонт на всички мостове

Спешен ремонт на всички мостове

130 млн. лв. по предварителни данни ще трябват само за пътните 17 от 34 по магистралите са в лошо състояние Ремонт на всички мостове в държавата наведнъж, и то скоро. Това поиска премиерът Бойко Борисов от министрите на регионалното развитие и на транспорта Николай Нанков и Ивайло Московски на заседанието на кабинета в сряда.

Пари от “Олимпик” ще се вземат след  години, когато мине фалитът на застрахователя

Пари от “Олимпик” ще се вземат след години, когато мине фалитът на застрахователя

Ликвидаторът ще обяви кога да се предявят исканията за неизплатени обезщетения Хората, които имат да получават остатък от платени застраховки на “Олимпик” или обезщетения, вероятно ще трябва да почакат години, за да си вземат парите. Това коментираха експерти, след като от Комисията за финансов надзор заявиха, че лицата,

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Властите на Катар имат намерение да инвестират в икономиката на Турция 15 милиарда долара, съобщи днес източник от турското президентство, цитиран от БТА. Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани разговаряха днес в президентския дворец в Анкара. Двамата обсъдиха двустранните отношения и регионални

Българските банки предупредени да се чистят от турски активи

Българските банки предупредени да се чистят от турски активи

Лирата възстанови част от позициите си във вторник, поскъпна с 4% Българските банки максимално бързо да излязат от инвестициите си в турски активи - акции, облигации и други. Това им е препоръчала БНБ, научи “24 часа”. От централната банка заявиха, че не коментират политиката си, като не потвърдиха, но и не отрекоха, че има такава препоръка.

Китай стартира процедура по разрешаване на търговските спорове със САЩ чрез механизмите на СТО

Китай стартира процедура по разрешаване на търговските спорове със САЩ чрез механизмите на СТО

На 14 август във връзка с предприетите от САЩ защитни мерки срещу вноса на соларни продукти и субсидиите за американските предприятия в сектора на възобновяемите енергии Китай официално стартира процедурите за разрешаване на спорове в рамките на Световната търговска организация (СТО). Говорителят на китайското Министерство на търговията заяви,

Достъпни някои от справките в Търговския регистър

Достъпни някои от справките в Търговския регистър

От тази сутрин, 15 август 2018 г., вторник, и в изпълнение на поетия ангажимент от Агенция по вписванията, потребителите могат да извършват справки за актуалното състояние на фирмите в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Това съобщиха от Агенция по вписванията. Продължава работата по възобновяване на достъпа до

Турция повишава митата на внасяни от САЩ стоки

Турция повишава митата на внасяни от САЩ стоки

Турция повишава митата на някои внасяни от САЩ стоки, включително пътнически автомобили, алкохол и тютюн, съобщи турският държавен вестник, цитиран от БТА. Очаквайте

Държавата плаща 2 години на фирмите да наемат инвалиди

Държавата плаща 2 години на фирмите да наемат инвалиди

Държавата ще плаща 2 години на фирмите, за да наемат хора с увреждания. Заплатите ще са на база минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност, като ще се поемат и осигурителните вноски. Ако работодателите задържат служителя още 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални

417 млн. лв. за градско развитие и стартъпи от Фонд на фондовете

417 млн. лв. за градско развитие и стартъпи от Фонд на фондовете

417 млн. лв. предоставя Фонд на фондовете за инвестиции в градско развитие и развиване на стартиращи компании. Това обяви изпълнителният директор на фонда Светослава Георгиева на пресконференция. Тя посочи, че са приключили 2 ключови процедури и обяви финансовите посредници, които ще управляват средствата по двата фонда.

Българският бизнесмен - брокер, кръчмар или търговец

Българският бизнесмен - брокер, кръчмар или търговец

80 на сто от новосъздадените компании не изкарват и година За средностатистическия български предприемач най-лесното нещо е да основе фирма за търговия с коли и автосервиз. Или да започне да търгува с имоти, ако междувременно не е основал строителна фирма, в чийто предмет на дейност продажбата на апартаменти се подразбира.