Пет въпроса за машиностроенето

  • 0
authorАвтор: .BG

Пет въпроса за машиностроенето

Огнян Чалъков изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Терем“ АД Търговище

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-Моите наблюдения са по-скоро само за оръжейната промишленост и за производството на специална продукция. Действително има данни за повишено производство и продажби, които според мен се дължат изключително на положителните данни за увеличението на износа. Те идват предимно от това, че има увеличение на военните конфликти по света. Което съвсем естествено се отразява и на конвенционалното машиностроене у нас, тъй като производството на специална продукция е тясно свързано с него.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Инвестициите в машиностроителните предприятия са свързани с увеличеното търсене на пазара. При условие, че продажбите растат, естествено, че предприятията се насочват към инвестиции, за да разширят още повече пазарното си присъствие. В нашия холдинг обаче няма особено големи вложения, тъй като ние не произвеждаме в чистия смисъл на думата, а сме се насочили към ремонта на военна техника.
Но очакваме участие в няколко проекта в близките 8 месеца, във връзка с които ще трябва да направим инвестиции. Като цяло проектите са на стойност около 1 милиард лева, а нужните за участието ни в тях инвестиции все още се уточняват.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?
-Като цяло очакванията в машиностроителния сектор във връзка с евентуалното излизане на Великобритания от Европейския съюз не са много оптимистични. Но специално нашият холдинг, а и производството на военна и специална продукция в България като цяло, са насочени към пазарите в Африка и Азия и нашите търговски взаимоотношения са основно с тези държави. Само 5-6% от дейността ни е свързана с европейския пазар, така че не очаквам силно негативни движения.

-Успява ли безработицата в България да тушира донякъде проблема с недостига на кадри в машиностроенето?

-Не в пълна степен, тъй като смея да кажа, че кадрите, които в момента се предлагат от бюрата по труда, са основно хора с по-ниска квалификация. Което води до там малко трудно да се справяме с недостига на квалифицирани специалисти. Ние определно имаме ръст на назначенията напоследък, но доста от специалистите, с които работим, или не са в градовете в които имаме дейност, или не са в страната.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Действително забелязвам такава тенденция. И не говоря само за производството на автомобилни части – по принцип има интерес от автомобилни компании. Визирам специално „Хюндай“, които имат интерес към инвестиции в специална продукция, тъй като те имат поделения и за такава техника. Друга южнокорейска компания - „КИА Моторс“ също проявява интерес, тъй като те произвеждат бронирани автомобили с висока проходимост.
Лично мое мнение е, че всичко това е свързано с по-ниската себестойност на продукцията от гледна точка на фонд „Работна заплата“, горива, енергия и други разходи. Това е интерес, който забелязвам, че се проявява предимно от компании от Изток, които искат оттук да навлязат на европейския пазар.

Васил Велев изпълнителен директор на „ХЕС“ АД и член на съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД, учредител и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-В България наистина имаме предпоставки, традиции, постижения, а и добри перспективи за развитие на машиностроенето. Голяма част от сектора е експортно ориентирана, участва в програми за еврофинансиране, имаме инфраструктура за производствените индустрии, лесен достъп до държавите от ЕС, Русия/ОНД и Средния Изток. Тоест, машиностроенето ни е част от благоприятна „екосистема“ от фактори, заобикалящи мултинационалните и местните фирми в бранша.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Традициите и успехите на българското машиностроене, неговите вече спечелени клиенти, пазари, контакти, отличия – всичко това не би имало смисъл, ако не стане част от по-дългосрочна и устойчива стратегия, ако не помислим за бъдещето на отрасъла и мястото му в цялостната икономическа картина. Инвестициите са важен аспект за обезпечаването на това бъдеще, но далеч не са единствен. В момента у нас работодателите изпитват остър недостиг на всякакви хора – и с висше, и със средно образование. Друга, не по-малко важна инвестиция: в изясняването и следването на ясна стратегия, визия за бъдещето – и на отраслово, но и на държавно ниво. Едно е да си догонващ и реактивен, а съвсем друго е проактивно да водиш, поне в някои области.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?

-Резултатът от вота във Великобритания е все още само и единствено психологически. Ще поживеем – ще видим. Досега не съм чул други оплаквания от наши износители, освен около промени във валутните курсове и предоговаряне на условия за доставки и плащания. Каквито и да са новите търговски рамки, (а те ще се изяснят след не по-малко от 2 години), износителите ни ще имат достатъчно време да се нагодят към тях. По-същественото е, че ако Великобритания наистина излезе от ЕС, европейският диалог като цяло ще се лиши от много ценен участник, от един глас в защита на стопанската инициатива, на предприемачеството, на пазарния и икономически разум.

-Успява ли според Вас широката безработица да тушира проблема с недостига на кадри за българското машиностроене?

-Може да звучи парадоксално, но у нас едновременно и нямаме работа за хората, и за работата нямаме нужните хора. Един пример: наскоро спечелихме 4-то място в света на международен конкурс по заваряване. Обаче, я се опитайте да намерите добри, опитни, квалифицирани заварчици. Не казвам дори да са млади. Каквито и условия да предложите, тях просто ги няма! Образованието ни хронично заобикаля реалния живот, практиката, индустрията – и на всичкото отгоре се държи високомерно, сякаш някой му е крив или все нещо му дължи. Смея да твърдя, че то не подготвя възпитаниците си за пълноценно и достойно участие в икономиката и в обществото. В България липсата на квалифицирана работна ръка и застаряването са вече факт. В нашите предприятия хората на възраст между 50 и 60 години сега са гръбнакът на производството. След още десет години нещата ще изглеждат драматично.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Явно тук имаме някои привлекателни условия, включително законодателство и данъчно облагане. Продължители сме на отдавнашни традиции, имаме някакъв опит и кадри, цената на труда ни е конкурентна. Логистично сме в близост до автомобилните клъстери на Централна и Източна Европа, ползваме 2 от най-големите черноморски пристанища, плюс солунското. България се пресича от пет главни пан-европейски коридора, осигурявайки трафик към регионални и европейски пазари. В страната ни вече функционират 14 индустриални зони, подходящи за компании-производители. Други още 13 са в строеж...

Кирил Яков, изпълнителен директор на „Спартак“ АД Бургас

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-Първата и най-важна причина е външният фактор – това, че има укрепване на производството, особено в Германия, с която имаме тесни връзки от много години. Нашето машиностроене е експротно ориентиран отрасъл и винаги е бил такъв.
Също така на обстоятелството, че ние произвеждаме качествена продукция в ниския ценови диапазон. Не бива да се пренебрегва и обстоятелството, че благодарение на европейските програми българските машиностроителни предприятия успяха в последните години да се превъоръжат технологично и в момента у нас има заводи на много високо техническо ниво.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Аз разделям инвестициите на две. Зависи дали се инвестира в основно оборудване, в технологии и машини или се инвестира в хора. По отношение на хората сме все още доста зле. Основният фактор е, че през последните 15 години т.нар. професионални училища в България вече почти не произвеждат кадри. В тези училища навремето имаше лаборатории, имаше практика, изучаваха се основни процеси в машиностроенето. За тези години добрите майстори вече стигнаха пенсионна възраст и се отвори една ножица между поколенията. Един стругар не може да стане добър, ако не го обучаваш и то продължително време. Просто не може да стане изведнъж – той почва с изработване на детайли с точност един милиметър, после с точност до една десета от милиметъра и т.нат.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?

-Няма да се отрази. Англичаните са умни хора и те правилно излязоха от ЕС. Според мен има една ситуация, в която германците управляват Евросъюза и това може би най-много подразни англичаните. Германия просто изсмуква кадрите от целия ЕС. Аз съм ходил на посещение в голяма немска машиностроителна фирма с много качествена продукция. В която обаче изпълнителният директор е унгарец, заварчиците са поляци, а главният инженер е от Казахстан. Просто в тези държави кадрите също не достигат, но Германия някак си успява по-успешно да извлича кадрите от източната част на ЕС.
-Успява ли според Вас широката безработица да тушира проблема с недостига на кадри за българското машиностроене?

-Не успява и няма и да успее, защото ние имаме структурна безработица. У нас няма безработни стругари, безработни фрезисти, безработни шлайфисти също няма. Има безработни психолози, безработни икономисти и дори безработни адвокати. Само в началото на прехода имаше безработни инженери машиностроители, сега също няма такива. Оттогава минаха 26 години и ако тогава тези инженери са почнали работа, те вече са пенсионери.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Ами първо, България е в Европейския съюз. В този смисъл защо една японска фирма като „Язаки“ да не отвори тук производство? Така не се налага да плаща такси, за да доставя автомобилни кабели на големите автомобилостроители, които са в ЕС. Близо се намираме до Германия, където са основните им клиенти. Освен това свободната работна ръка в Словакия, Унгария и други страни от региона свърши и тези фирми просто се изнасят малко по на изток. Според мен това нашествие тук ще свърши, когато Украйна започне да се асоциира с ЕС. Тези производства просто ще се установят там.
Производството в тези предприятия, които инвестираха в България, не изисква кой знае какви технически умения. В тях работят основно жени и всяка извършва някакво действие, на което човек бързо се научава. Не се нуждае от кой знае какви специфични умения. Произвеждат се основно кабели и смятам, че това не е устойчив бизнес. Ще стане такъв, когато видя тук да дойдат фирми, които примерно произвеждат скоростни кутии за автомобили. Това вече е висока технология и не изисква просто работна ръка като придатък към машината.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Забраняват по-стари дизелови коли в градовете в Германия

Забраняват по-стари дизелови коли в градовете в Германия

Германските градове вече могат да забраняват движението на по-стари дизелови автомобили по определени улици макар забраните за по-големи градски зони да са по-проблемни. Това се посочва в решение на Федералния административен съд на Германия, публикувано късно снощи, предаде БТА.  Съдът взе решението по принцип преди почти три месеца, но мотивите,

Телекомът А1 прави от GSM-ите банки (Обзор)

Телекомът А1 прави от GSM-ите банки (Обзор)

Телекомът с ново име и нови предложения Въвежда стандарт за услугите, ако не се спазва, има компенсации за клиентите “Мтел” си смени името и стана А1, а заедно с това даде заявка да превърне телефона в портфейл. Смяната започна точно в 11,30 часа във вторник. Първо сайтът на телекома стана А1.bg вместо mtel.bg.

Увеличават екотаксата за коли над 10 г. с 43 лв.

Увеличават екотаксата за коли над 10 г. с 43 лв.

Екотаксата за коли, които са над 10 г., която се плаща еднократно при първа регистрация, се увеличава с 43 лв. и от сегашните 267 става 310 лв. Плаща се само за леки, лекотоварни коли под 3,5 тона и автомобили с висока проходимост. Това показват приложенията към пакет от документи, които Министерството на околната среда и водите пусна за

Съдът пусна обхода на “Струма” през Креснa

Съдът пусна обхода на “Струма” през Креснa

Предвижда се участъкът да се ползва от коли на път от ГКПП Кулата към София Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбите срещу екооценката за изграждането на източния обход на магистрала “Струма” през Кресненското дефиле, съобщиха от съда. Решението още не е публикувано, тъй като се обезличават личните данни в него, както изисква законът.

Михаил Петров: С технологиите в "Кауфланд", клиентите ще се чувстват уникално

Михаил Петров: С технологиите в "Кауфланд", клиентите ще се чувстват уникално

Мобилното ни приложение прави пазаруването още по-лесно и комфортно, казва изпълнителният директор на Kaufland Service - Какво е Kaufland Service, г-н Петров? - Когато решихме да изграждаме Kaufland Service в средата на 2016 г., целта ни бе да направим в България бизнес с голяма добавена стойност с високотехнологични услуги и висококвалифицирани

Букурещ дава 2400 за нова кола, ако се върне старата

Букурещ дава 2400 за нова кола, ако се върне старата

Условието да се вземат парите, е да няма дългове към общината Жителите на Букурещ ще получават близо 2400 евро, ако купят нова кола и с нея заменят старата, която трябва да предадат за рециклиране. Това съобщиха медии в северната ни съседка. Сумата се получава от това, че към националната помощ от 1400 евро, която действа още от миналата година,

Дестилериите ще изкупят максимално възможно количество розов цвят

Дестилериите ще изкупят максимално възможно количество розов цвят

Дестилериите, които преработват розов цвят, ще изкупят максимално възможно количество дори и надвишавайки производствените си капацитети. Подобна договорка е постигната след тричасова среща на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с представители на розопроизводители, преработватели, кметове и депутати,

Не допуснаха до пазара стоки от Китай, Турция и Бангладеш, нямали анализ за азобагрила

Не допуснаха до пазара стоки от Китай, Турция и Бангладеш, нямали анализ за азобагрила

Текстилни стоки от Китай, Турция и Бангладеш не са били допуснати до българския пазар поради липса на анализ за допустими стойности на азобагрила, липса на документи и маркировка, поради което се смятат за опасни за човешкото здраве. Това съобщиха от пресслужбата на министерството на здарвеопазването, цитирани от БТА.

Петкова: Трима са кандидатите за “Белене”

Петкова: Трима са кандидатите за “Белене”

Има заявен интерес от няколко инвеститора - китайската компания CNNC, френската Framatom, и Areva, за проекта АЕЦ “Белене” у нас. Това заяви пред Би Ти Ви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. През миналата седмица правителството внесе в парламента доклад с три възможни варианта за бъдещето на АЕЦ “Белене”, допълни още тя.

Турската централна банка повиши лихвата по рефинансирането от 13,5 на 16,5 процента

Турската централна банка повиши лихвата по рефинансирането от 13,5 на 16,5 процента

Турската централна банка обяви днес, че повишава с 300 базови пункта една от основните си лихви, за да подкрепи турската лира, която отслабва рекордно през последните дни, предаде Франс прес. След спешно заседание на централната банка, свикано заради поевтиняването на лирата с над 3,5 процента спрямо долара,

Най-коментирани

"24 часа" и МРРБ организират втори форум за магистрала "Хемус" във Велико Търново

"24 часа" и МРРБ организират втори форум за магистрала "Хемус" във Велико Търново

“24 часа” и Министерството на регионалното развитие и благоустройството организират в понеделник, 28 май, дискусионен форум на тема “Магистрала “Хемус” – възраждане на българския Север”. Заради големия интерес, това е втора среща по темата, която медията и министерството организират във Велико Търново, първата беше преди година.

Ангелкова участва в откриването на Петербургския икономически форум

Ангелкова участва в откриването на Петербургския икономически форум

Министърът на туризма Николина Ангелкова участва в отриването на Петербургския международен икономически форум, съобщи пресцентърът на Министерството на туризма. Събитието се провежда в периода 24-26 май в Санкт Петербург. Министърът е там по лична покана на досегашния вицепремиер и председател на организационния комитет на форума Сергей Приходко.

Нанков открива утре дискусионен форум "Новите инвестиции във ВиК инфраструктура"

Нанков открива утре дискусионен форум "Новите инвестиции във ВиК инфраструктура"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще открие дискусионен форум "Новите инвестиции във ВиК инфраструктура" от 10.00 ч. утре - 22 май, в "София хотел Балкан", съобщиха от министерството. Модератор на организираното от Министерството на регионалното развитие и благоустройството събитие ще бъде заместник-министър

България предлага създаване на единна европейска стратегия за енергийна ефективност в туризма

България предлага създаване на единна европейска стратегия за енергийна ефективност в туризма

Министърът на туризма Николина Ангелкова заяви по време на форум за макрорегионално сътрудничество в областта на туризма и енергетиката, че една от темите, които ще бъдат обсъдени, е дали е необходимо да се създаде единна стратегия за енергийна ефективност в сектор "туризъм", която да подпомогне усилията на малките и средни предприятия,

Китайски инвеститори с интерес към
тунела под Шипка и АМ "Черно море"

Китайски инвеститори с интерес към тунела под Шипка и АМ "Черно море"

Китайски инвеститори проявяват интерес към изграждането на тунел под Шипка и АМ "Черно море". Това стана ясно на Четвъртата международна конференция "Инвестиции и инфраструктура в Северна България", която се състоя днес в Луковит. Форумът беше организиран от Камарата на строителите в България /КСБ/ и Искра Михайлова,

Борисов: Без “Белене” може да внасяме  (Обзор)

Борисов: Без “Белене” може да внасяме (Обзор)

За новата централа няма да са нужни договор за тока и държавни гаранции “Относно АЕЦ “Белене” какви ли не теории чух. В момента имаме стока и площадка, в която българският данъкоплатец е вложил над 3,5 млрд. лв. Ако не вземем мерки за тази стока - тя не е домати и краставици, а ядрени реактори, от милиарди ще стане милиони и ще отиде за скрап.

КЗК проверява сделката за банка  “Виктория”

КЗК проверява сделката за банка “Виктория”

Комисията за защита на конкуренцията ще извърши анализ на сделката за банка “Виктория”. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на регулатора. Всяко заинтересовано лице може да представи информация или да изрази писмено становище относно сделката, посочват от КЗК. Според антимонополния орган тя ще окаже въздействие върху пазара в

КРИБ със становище срещу промените в Закона за хазарта

КРИБ със становище срещу промените в Закона за хазарта

Определя ги като неверни и правно неиздържани   Конфедерацията на работодателите и индустриалците е против промените в Закона за хазарта. В становище на най-голямата работодателска организация се посочва, че част от измененията са неверни и правно неиздържани. "Житейски и правно нелогично е да бъде забранявана или строго ограничавана непряката

ЕК: Първо в банковия съюз, след това приемате еврото (Обзор)

ЕК: Първо в банковия съюз, след това приемате еврото (Обзор)

ЕЦБ смята, че още не сме готови за еврозоната  Брюксел обяви допълнително изискване за влизане в еврозоната - членство в банковия съюз. Това съобщи зам.- председателят на ЕК Валдис Домбровскис малко след като ЕЦБ пусна доклада си за конвергенцията на държавите кандидатки. Той се мотивира с поуките от кризата,

Дончев: Средствата за ВиК сектора в следващия европейски бюджет ще са със сходен обем

Дончев: Средствата за ВиК сектора в следващия европейски бюджет ще са със сходен обем

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че средствата за ВиК сектора в България в следващия европейски бюджет ще са със сходен обем. Номинално средствата за кохезионна политика, като предложение на ЕК, са същите като предишния програмен период, допълни министърът. Голямото предизвикателство, дори при ползването на еврофинансиране,

Михаил Петров: С технологиите в "Кауфланд", клиентите ще се чувстват уникално

Михаил Петров: С технологиите в "Кауфланд", клиентите ще се чувстват уникално

Мобилното ни приложение прави пазаруването още по-лесно и комфортно, казва изпълнителният директор на Kaufland Service - Какво е Kaufland Service, г-н Петров? - Когато решихме да изграждаме Kaufland Service в средата на 2016 г., целта ни бе да направим в България бизнес с голяма добавена стойност с високотехнологични услуги и висококвалифицирани

България вече  може да договаря  по-евтин руски газ

България вече може да договаря по-евтин руски газ

“Газпром” се отказа да иска обезщетение заради “Южен поток” “Булгаргаз” и други клиенти на “Газпром” в България могат да поискат по-ниска цена на газа, когато действащата се отклонява от конкурентните западноевропейски стойности. Тази възможност се отваря след решението на ЕК, с което на руската компания се налагат ред задължения при доставката

Съдът пусна обхода на “Струма” през Креснa

Съдът пусна обхода на “Струма” през Креснa

Предвижда се участъкът да се ползва от коли на път от ГКПП Кулата към София Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбите срещу екооценката за изграждането на източния обход на магистрала “Струма” през Кресненското дефиле, съобщиха от съда. Решението още не е публикувано, тъй като се обезличават личните данни в него, както изисква законът.

Не допуснаха до пазара стоки от Китай, Турция и Бангладеш, нямали анализ за азобагрила

Не допуснаха до пазара стоки от Китай, Турция и Бангладеш, нямали анализ за азобагрила

Текстилни стоки от Китай, Турция и Бангладеш не са били допуснати до българския пазар поради липса на анализ за допустими стойности на азобагрила, липса на документи и маркировка, поради което се смятат за опасни за човешкото здраве. Това съобщиха от пресслужбата на министерството на здарвеопазването, цитирани от БТА.

Оборотите в транспорта, складирането и пощите повече през първото тримесечие на 2018 г.

Оборотите в транспорта, складирането и пощите повече през първото тримесечие на 2018 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонни данни, се увеличава с 3.5 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Ръст се наблюдава при всички дейности в сектора,

"Взгляд": ЕК направи реверанс към България със задълженията, наложени на "Газпром"

"Взгляд": ЕК направи реверанс към България със задълженията, наложени на "Газпром"

Антимонополното разследване на Европейската комисия срещу "Газпром" най-сетне е прекратено и руската компания вече не е застрашена от гигантски глоби за милиарди евро, обобщава "Взгляд" вчерашното решение на ЕК. В замяна обаче ЕС задължи "Газпром" да доставя газ в Централна и Източна Европа на конкурентни цени и да разреши на клиентите си в ЕС

4,9 млн. чужди туристи се очаква да посетят страната ни през лятото

4,9 млн. чужди туристи се очаква да посетят страната ни през лятото

4,9 млн. чужди туристи се очаква да посетят страната ни през лятото, съобщи Нова тв. Те ще бъдат с 7% повече от миналата година. 1 млн. туристи са посетили България само през май. За сравнение преди година те са били 880 000. Лятото ще има отлив на руски туристи заради завръщането на Турция на този пазар,

Букурещ дава 2400 за нова кола, ако се върне старата

Букурещ дава 2400 за нова кола, ако се върне старата

Условието да се вземат парите, е да няма дългове към общината Жителите на Букурещ ще получават близо 2400 евро, ако купят нова кола и с нея заменят старата, която трябва да предадат за рециклиране. Това съобщиха медии в северната ни съседка. Сумата се получава от това, че към националната помощ от 1400 евро, която действа още от миналата година,

Ще променят закони, за  да влезем в еврозоната

Ще променят закони, за да влезем в еврозоната

Българските разпоредби са по-строги от европейските, твърдят от министерството на Владислав Горанов Измененията на българското законодателство, които да дадат допълнителна правна сигурност на ЕЦБ, може да бъдат извършени в кратък срок в периода, предшестващ присъединяването на България към еврозоната.

България със 7 места нагоре в класация за конкурентност

България със 7 места нагоре в класация за конкурентност

Българската икономика е на 48-о място по конкурентоспособност в ежегодната класация на Центъра за изследване на демокрацията и на швейцарския Институт за развитие на управлението. Сегашното класиране е със седем места нагоре в сравнение с 2015 г., но е малко по-лошо, отколкото е било през 2007 г. В класацията тази година участват 63 държави.