Пет въпроса за машиностроенето

  • 0
authorАвтор: .BG

Пет въпроса за машиностроенето

Огнян Чалъков изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Терем“ АД Търговище

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-Моите наблюдения са по-скоро само за оръжейната промишленост и за производството на специална продукция. Действително има данни за повишено производство и продажби, които според мен се дължат изключително на положителните данни за увеличението на износа. Те идват предимно от това, че има увеличение на военните конфликти по света. Което съвсем естествено се отразява и на конвенционалното машиностроене у нас, тъй като производството на специална продукция е тясно свързано с него.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Инвестициите в машиностроителните предприятия са свързани с увеличеното търсене на пазара. При условие, че продажбите растат, естествено, че предприятията се насочват към инвестиции, за да разширят още повече пазарното си присъствие. В нашия холдинг обаче няма особено големи вложения, тъй като ние не произвеждаме в чистия смисъл на думата, а сме се насочили към ремонта на военна техника.
Но очакваме участие в няколко проекта в близките 8 месеца, във връзка с които ще трябва да направим инвестиции. Като цяло проектите са на стойност около 1 милиард лева, а нужните за участието ни в тях инвестиции все още се уточняват.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?
-Като цяло очакванията в машиностроителния сектор във връзка с евентуалното излизане на Великобритания от Европейския съюз не са много оптимистични. Но специално нашият холдинг, а и производството на военна и специална продукция в България като цяло, са насочени към пазарите в Африка и Азия и нашите търговски взаимоотношения са основно с тези държави. Само 5-6% от дейността ни е свързана с европейския пазар, така че не очаквам силно негативни движения.

-Успява ли безработицата в България да тушира донякъде проблема с недостига на кадри в машиностроенето?

-Не в пълна степен, тъй като смея да кажа, че кадрите, които в момента се предлагат от бюрата по труда, са основно хора с по-ниска квалификация. Което води до там малко трудно да се справяме с недостига на квалифицирани специалисти. Ние определно имаме ръст на назначенията напоследък, но доста от специалистите, с които работим, или не са в градовете в които имаме дейност, или не са в страната.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Действително забелязвам такава тенденция. И не говоря само за производството на автомобилни части – по принцип има интерес от автомобилни компании. Визирам специално „Хюндай“, които имат интерес към инвестиции в специална продукция, тъй като те имат поделения и за такава техника. Друга южнокорейска компания - „КИА Моторс“ също проявява интерес, тъй като те произвеждат бронирани автомобили с висока проходимост.
Лично мое мнение е, че всичко това е свързано с по-ниската себестойност на продукцията от гледна точка на фонд „Работна заплата“, горива, енергия и други разходи. Това е интерес, който забелязвам, че се проявява предимно от компании от Изток, които искат оттук да навлязат на европейския пазар.

Васил Велев изпълнителен директор на „ХЕС“ АД и член на съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД, учредител и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-В България наистина имаме предпоставки, традиции, постижения, а и добри перспективи за развитие на машиностроенето. Голяма част от сектора е експортно ориентирана, участва в програми за еврофинансиране, имаме инфраструктура за производствените индустрии, лесен достъп до държавите от ЕС, Русия/ОНД и Средния Изток. Тоест, машиностроенето ни е част от благоприятна „екосистема“ от фактори, заобикалящи мултинационалните и местните фирми в бранша.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Традициите и успехите на българското машиностроене, неговите вече спечелени клиенти, пазари, контакти, отличия – всичко това не би имало смисъл, ако не стане част от по-дългосрочна и устойчива стратегия, ако не помислим за бъдещето на отрасъла и мястото му в цялостната икономическа картина. Инвестициите са важен аспект за обезпечаването на това бъдеще, но далеч не са единствен. В момента у нас работодателите изпитват остър недостиг на всякакви хора – и с висше, и със средно образование. Друга, не по-малко важна инвестиция: в изясняването и следването на ясна стратегия, визия за бъдещето – и на отраслово, но и на държавно ниво. Едно е да си догонващ и реактивен, а съвсем друго е проактивно да водиш, поне в някои области.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?

-Резултатът от вота във Великобритания е все още само и единствено психологически. Ще поживеем – ще видим. Досега не съм чул други оплаквания от наши износители, освен около промени във валутните курсове и предоговаряне на условия за доставки и плащания. Каквито и да са новите търговски рамки, (а те ще се изяснят след не по-малко от 2 години), износителите ни ще имат достатъчно време да се нагодят към тях. По-същественото е, че ако Великобритания наистина излезе от ЕС, европейският диалог като цяло ще се лиши от много ценен участник, от един глас в защита на стопанската инициатива, на предприемачеството, на пазарния и икономически разум.

-Успява ли според Вас широката безработица да тушира проблема с недостига на кадри за българското машиностроене?

-Може да звучи парадоксално, но у нас едновременно и нямаме работа за хората, и за работата нямаме нужните хора. Един пример: наскоро спечелихме 4-то място в света на международен конкурс по заваряване. Обаче, я се опитайте да намерите добри, опитни, квалифицирани заварчици. Не казвам дори да са млади. Каквито и условия да предложите, тях просто ги няма! Образованието ни хронично заобикаля реалния живот, практиката, индустрията – и на всичкото отгоре се държи високомерно, сякаш някой му е крив или все нещо му дължи. Смея да твърдя, че то не подготвя възпитаниците си за пълноценно и достойно участие в икономиката и в обществото. В България липсата на квалифицирана работна ръка и застаряването са вече факт. В нашите предприятия хората на възраст между 50 и 60 години сега са гръбнакът на производството. След още десет години нещата ще изглеждат драматично.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Явно тук имаме някои привлекателни условия, включително законодателство и данъчно облагане. Продължители сме на отдавнашни традиции, имаме някакъв опит и кадри, цената на труда ни е конкурентна. Логистично сме в близост до автомобилните клъстери на Централна и Източна Европа, ползваме 2 от най-големите черноморски пристанища, плюс солунското. България се пресича от пет главни пан-европейски коридора, осигурявайки трафик към регионални и европейски пазари. В страната ни вече функционират 14 индустриални зони, подходящи за компании-производители. Други още 13 са в строеж...

Кирил Яков, изпълнителен директор на „Спартак“ АД Бургас

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-Първата и най-важна причина е външният фактор – това, че има укрепване на производството, особено в Германия, с която имаме тесни връзки от много години. Нашето машиностроене е експротно ориентиран отрасъл и винаги е бил такъв.
Също така на обстоятелството, че ние произвеждаме качествена продукция в ниския ценови диапазон. Не бива да се пренебрегва и обстоятелството, че благодарение на европейските програми българските машиностроителни предприятия успяха в последните години да се превъоръжат технологично и в момента у нас има заводи на много високо техническо ниво.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Аз разделям инвестициите на две. Зависи дали се инвестира в основно оборудване, в технологии и машини или се инвестира в хора. По отношение на хората сме все още доста зле. Основният фактор е, че през последните 15 години т.нар. професионални училища в България вече почти не произвеждат кадри. В тези училища навремето имаше лаборатории, имаше практика, изучаваха се основни процеси в машиностроенето. За тези години добрите майстори вече стигнаха пенсионна възраст и се отвори една ножица между поколенията. Един стругар не може да стане добър, ако не го обучаваш и то продължително време. Просто не може да стане изведнъж – той почва с изработване на детайли с точност един милиметър, после с точност до една десета от милиметъра и т.нат.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?

-Няма да се отрази. Англичаните са умни хора и те правилно излязоха от ЕС. Според мен има една ситуация, в която германците управляват Евросъюза и това може би най-много подразни англичаните. Германия просто изсмуква кадрите от целия ЕС. Аз съм ходил на посещение в голяма немска машиностроителна фирма с много качествена продукция. В която обаче изпълнителният директор е унгарец, заварчиците са поляци, а главният инженер е от Казахстан. Просто в тези държави кадрите също не достигат, но Германия някак си успява по-успешно да извлича кадрите от източната част на ЕС.
-Успява ли според Вас широката безработица да тушира проблема с недостига на кадри за българското машиностроене?

-Не успява и няма и да успее, защото ние имаме структурна безработица. У нас няма безработни стругари, безработни фрезисти, безработни шлайфисти също няма. Има безработни психолози, безработни икономисти и дори безработни адвокати. Само в началото на прехода имаше безработни инженери машиностроители, сега също няма такива. Оттогава минаха 26 години и ако тогава тези инженери са почнали работа, те вече са пенсионери.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Ами първо, България е в Европейския съюз. В този смисъл защо една японска фирма като „Язаки“ да не отвори тук производство? Така не се налага да плаща такси, за да доставя автомобилни кабели на големите автомобилостроители, които са в ЕС. Близо се намираме до Германия, където са основните им клиенти. Освен това свободната работна ръка в Словакия, Унгария и други страни от региона свърши и тези фирми просто се изнасят малко по на изток. Според мен това нашествие тук ще свърши, когато Украйна започне да се асоциира с ЕС. Тези производства просто ще се установят там.
Производството в тези предприятия, които инвестираха в България, не изисква кой знае какви технически умения. В тях работят основно жени и всяка извършва някакво действие, на което човек бързо се научава. Не се нуждае от кой знае какви специфични умения. Произвеждат се основно кабели и смятам, че това не е устойчив бизнес. Ще стане такъв, когато видя тук да дойдат фирми, които примерно произвеждат скоростни кутии за автомобили. Това вече е висока технология и не изисква просто работна ръка като придатък към машината.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Европа ще бъде разделена на нови часови зони

Европа ще бъде разделена на нови часови зони

Няколко варианта на нова карта на часовите зони в Европа се разглеждат в работните групи на ЕК заради премахването на смяната на часовото време. Това заяви зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на заседание на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.

Wizz Air въвежда нови правила за багажа от 1 ноември

Wizz Air въвежда нови правила за багажа от 1 ноември

Авиокомпания Wizz Air въвежда от 1 ноември нова политика за багажа на пътниците в името на това качването на самолета да става по-бързо и да се избегнат случаи на забавяне на полети заради подреждане на ръчния багаж, съобщи "Дневник". На всички полети на Wizz Air вече ще може безплатно да се качва само багаж с размери 40 x 30 x 20 сантиметра

През 2019 година се очаква реален ръст на пенсиите от 3,1 на сто

През 2019 година се очаква реален ръст на пенсиите от 3,1 на сто

Очаква се ръст на пенсиите от 3,1 на сто през 2019 година при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация за 2019 година от 3 на сто. Това е заложено в проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година, научи БТА от социалните партньори. Проектобюджетът ще се разглежда на Надзорен съвет на НОИ в

Пети софийски  мол смени  собственика си

Пети софийски мол смени собственика си

“България мол”, който се намира на пресечката между булевард “България” и улица “Тодор Каблешков”, стана петият поред търговски център в столицата, който сменя собственика си в рамките на последната година. Сделката е станала между септември и октомври и след нея фирмата собственик на мола - “България булевард холдинг”,

15 523  са заможните българи с по над 106 800 лева за година

15 523 са заможните българи с по над 106 800 лева за година

1 657 906 милиона си докарват по 6120 лева 15 523 души са официално заможните в България. Те са декларирали пред НАП, че за 2017 г. са заработили над 106 800 лв. Общата сума на платените от тях налози е 447 557 лв. Доход между 90 000 и 106 800 лв. са декларирали 4506 човека. Парите, влезли в семейната хазна на 6 967-ма,

ТЕЦ “Марица-изток 2”  трябва да плати  460 млн. или затваря (Обзор)

ТЕЦ “Марица-изток 2” трябва да плати 460 млн. или затваря (Обзор)

460 млн. евро ще трябва да плати за емисии ТЕЦ “Марица-изток 2”, ако цената на емисиите се запази 25 евро на тон. В началото на годината тя беше 8 евро. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова след заседание на ресорната комисия в парламента. Ако емисиите не бъдат купени, според европравилата тецът трябва да спре работа.

Над 1500 са си купили стаж за пенсия през първите 6 месеца на 2018 г.

Над 1500 са си купили стаж за пенсия през първите 6 месеца на 2018 г.

Над 1500 са си купили у нас стаж за пенсия през първите шест месеца на годината. Броят им е намалял значително в сравнение с 2017 г., когато за недостигащ стаж са платили над 5000, съобщи БНТ. От НОИ изчисляват, че заради увеличението на минималния осигурителен доход и повишаването на вноската за пенсия с 1% през тази година цената за 1 месец стаж

Кораб за 50 000 лева продадоха на
търг великотърновските данъчни

Кораб за 50 000 лева продадоха на търг великотърновските данъчни

За първи път бе продаден на търг кораб, отнет през 2017 г. в полза на държавата - , съобщиха от НАП - Велико Търново. Данъчните от великотърновската дирекция продадоха през август т. г. кораба „Bolkan Princess“ /„Балканска принцеса“/, след отнемането му от КОНПИ /Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/.

Фалира търговският гигант "Сиърс" - магазинът, който промени Америка

Фалира търговският гигант "Сиърс" - магазинът, който промени Америка

132-годишната търговска компания "Сиърс" е подала документи за банкрут. Тази верига бе известна като "Магазинът, който промени Америка". През последните месеци обаче дълговете започнали да се трупат с огромна скорост и в понеделник не е покрито плащане на стойност от 132 милиона долара. "Сиърс" става поредният търговски гигант,

Окончателно: ЕС спира производството на колите, които са само на бензин и дизел!

Окончателно: ЕС спира производството на колите, които са само на бензин и дизел!

Средните емисии на CO2 на новите леките автомобили, регистрирани в ЕС ще трябва да бъдат с 15% по-ниски през 2025 г. и с 35% по-ниски през 2030 г. в сравнение с ограниченията за емисиите, валидни през 2021 г. Това реши съветът на министрите след 13-часово заседание в Люксембург. За лекотоварните превозни средства Съветът на министрите прие целите,

Най-коментирани

Нова държавна агенция ще бори войната по пътищата (Обзор)

Нова държавна агенция ще бори войната по пътищата (Обзор)

Малина Крумова ще я оглави, там ще работят около 60 души Държавна агенция за пътна безопасност, подчинена на Министерския съвет, обяви в сряда вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференция в Интер Експо Център. Ще я оглави Малина Крумова, която беше зам.-министър на регионалното развитие. Постът ѝ ще бъде зает от бившия регионален

Хонконг може да играе важна роля в инфраструктурното финансиране в рамките на „Един пояс, един път"

Хонконг може да играе важна роля в инфраструктурното финансиране в рамките на „Един пояс, един път"

Вчера в Хонконг се проведе форум за финансирането на инфраструктурни проекти в рамките на „Един пояс, един път". Участниците от финансови и други среди от континенталната част и специалния административен район постигнаха консенсус: Хонконг притежава специално преимущество благодарение на политиката „една страна с два строя ",

Ангелкова: За цяло лято имаме само 2 жалби срещу шума

Ангелкова: За цяло лято имаме само 2 жалби срещу шума

През цялото лято има подадени само 2 официални жалби срещу шум в български хотели. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на пресконконференция в София. След края на активния летен сезон министерството е пратило над 800 писма до хотели по българското Черноморие, в които им е задало въпрос колко и какви жалби са получени през сезона.

Кристалина Георгиева: България е на 44-о място по Индекс на човешкия капитал

Кристалина Георгиева: България е на 44-о място по Индекс на човешкия капитал

България е на 44-о място по Индекс на човешкия капитал, каза главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева днес по време на видеопресконференция за български медии, след края на годишните срещи между Световната банка и МВФ в Индонезия, предава БТА. Индексът се определя на базата на критерии, свързани със здраве, училище,

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Бизнес и одитори в спор за проверките в малките фирми Пакетът промени в данъчните закони мина на първо четене в бюджетната комисия на парламента във вторник. Дебати очаквано предизвикаха заложените в закона за местните данъци и такси нова методика за облагане на колите и пресичане на злоупотребите с отстъпката за основно жилище.

Бизнесът иска повече пари за национална 
туристическа реклама

Бизнесът иска повече пари за национална туристическа реклама

Представители на туристическия бизнес предлагат средствата за национална туристическа за 2019 г. да бъдат около 32 млн. лева спрямо сегашните 14 млн. лева с промяна на начина на формиране на бюджета за такава дейност, съобщи БТА. Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Поли Карастоянова съобщи, че организацията,

Фандъкова: "Джи Пи Груп" няма да прави ремонта на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III"

Фандъкова: "Джи Пи Груп" няма да прави ремонта на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III"

"Джи Пи груп" се оттегля от процедурата за ремонт на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III". Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова при проверката на ремонта на градината "Св. Климент Охридски". Компанията беше класирана на първо място, но процедурата все още не е приключила и не сме сключили договор.

ТЕЦ “Марица-изток 2”  трябва да плати  460 млн. или затваря (Обзор)

ТЕЦ “Марица-изток 2” трябва да плати 460 млн. или затваря (Обзор)

460 млн. евро ще трябва да плати за емисии ТЕЦ “Марица-изток 2”, ако цената на емисиите се запази 25 евро на тон. В началото на годината тя беше 8 евро. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова след заседание на ресорната комисия в парламента. Ако емисиите не бъдат купени, според европравилата тецът трябва да спре работа.

Wizz Air въвежда нови правила за багажа от 1 ноември

Wizz Air въвежда нови правила за багажа от 1 ноември

Авиокомпания Wizz Air въвежда от 1 ноември нова политика за багажа на пътниците в името на това качването на самолета да става по-бързо и да се избегнат случаи на забавяне на полети заради подреждане на ръчния багаж, съобщи "Дневник". На всички полети на Wizz Air вече ще може безплатно да се качва само багаж с размери 40 x 30 x 20 сантиметра

8,9% ръст на инвестициите

8,9% ръст на инвестициите

“През 2018 г. очакваме реален растеж от 8,9% на инвестициите в структурата на БВП. Надеждата ни е през 2019 г. той да е 9,5%”. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на конференция за индустриални имоти София. Борисов допълни, че България се утвърждава като една от най-конкурентните инвестиционни дестинации в Югоизточна

8,9% ръст на инвестициите

8,9% ръст на инвестициите

“През 2018 г. очакваме реален растеж от 8,9% на инвестициите в структурата на БВП. Надеждата ни е през 2019 г. той да е 9,5%”. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на конференция за индустриални имоти София. Борисов допълни, че България се утвърждава като една от най-конкурентните инвестиционни дестинации в Югоизточна

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Бизнес и одитори в спор за проверките в малките фирми Пакетът промени в данъчните закони мина на първо четене в бюджетната комисия на парламента във вторник. Дебати очаквано предизвикаха заложените в закона за местните данъци и такси нова методика за облагане на колите и пресичане на злоупотребите с отстъпката за основно жилище.

Камарата на строителите в България: Искаме срещи с президента, председателя на НС и премиера

Камарата на строителите в България: Искаме срещи с президента, председателя на НС и премиера

Камарата на строителите в България иска спешни срещи с президента, председателя на Народното събрание и премиера на страната, за да изрази недоволството си от използването на целия бранш за предизборни цели. Категорично не сме съгласни съдбата на 250 000 души и техните семейства, които са свързани с нашия бранш да се използват за политически цели,

В Гуанджоу бе открито 124-то изложение за внос и износ

В Гуанджоу бе открито 124-то изложение за внос и износ

Вчера в Гуанджоу бе открито 124-то изложение за внос и износ. Броят на участващите в него вносители продължава да нараства, а нивото за специализация и интернационализация на изложението за внос се повишава стабилно съобщава bulgarian.cri.cn Говорителят на изложението в Гуанджоу Сиу Бин заяви, че от началото на тази година,

Китай с най-много преки чуждестранни инвестиции през първата половина на годината

Китай с най-много преки чуждестранни инвестиции през първата половина на годината

Китай е бил най-големият получател на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през първата половина на 2018 г., привличайки приблизително 70 милиарда щатски долара входящи потоци, според последния мониторинг на инвестиционните тенденции, публикуван в понеделник от Конференцията на ООН за търговията и развитието (UNCTAD). Това съобщиха от bulgarian.cri.

Хонконг може да играе важна роля в инфраструктурното финансиране в рамките на „Един пояс, един път"

Хонконг може да играе важна роля в инфраструктурното финансиране в рамките на „Един пояс, един път"

Вчера в Хонконг се проведе форум за финансирането на инфраструктурни проекти в рамките на „Един пояс, един път". Участниците от финансови и други среди от континенталната част и специалния административен район постигнаха консенсус: Хонконг притежава специално преимущество благодарение на политиката „една страна с два строя ",

Дизелът най-скъп от 3 г. въпреки атаката срещу колите на нафта

Дизелът най-скъп от 3 г. въпреки атаката срещу колите на нафта

Вече е 2,40 лв. Горивата с 30 ст. нагоре за година 2,40 лв. стигна средната цена на дизела по големите вериги бензиностанции, показа проверка на “24 часа”. Това е най-високата му стойност от 3 години насам. Поскъпването е факт въпреки атаките срещу колите на дизел, рестрикциите за движението им в редица градове на Европа и новите изисквания за

Инфлацията с нов рекорд, стигна 3,6%

Инфлацията с нов рекорд, стигна 3,6%

За първи път през октомври повишението на цените на пшеницата в края на лятото се отрази чувствително върху инфлацията, която на годишна база вече стига рекордните 3,6%, личи от данните на НСИ. Групата на хранителните стоки отбелязва най-голямо поскъпване в сравнение с предния месец - 1,5%, като това се дължи главно на хляба, който поскъпва с 4,

Фандъкова: Обявяваме нова процедура за трамвайните трасета

Фандъкова: Обявяваме нова процедура за трамвайните трасета

Столична община прекратява процедурата за избор на изпълнител за реконструкцията на релсовия път по бул. „Цар Борис III“ поради получен отказ от класирания на първо място участник „Джи Пи Груп“ АД. Това написа във фейсбук кметът на София Йорданка Фандъкова. В най-кратки срокове ще обявим нова процедура за избор на изпълнител по Закона за

Фалира търговският гигант "Сиърс" - магазинът, който промени Америка

Фалира търговският гигант "Сиърс" - магазинът, който промени Америка

132-годишната търговска компания "Сиърс" е подала документи за банкрут. Тази верига бе известна като "Магазинът, който промени Америка". През последните месеци обаче дълговете започнали да се трупат с огромна скорост и в понеделник не е покрито плащане на стойност от 132 милиона долара. "Сиърс" става поредният търговски гигант,