Пет въпроса за машиностроенето

  • 0
authorАвтор: .BG

Пет въпроса за машиностроенето

Огнян Чалъков изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Терем“ АД Търговище

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-Моите наблюдения са по-скоро само за оръжейната промишленост и за производството на специална продукция. Действително има данни за повишено производство и продажби, които според мен се дължат изключително на положителните данни за увеличението на износа. Те идват предимно от това, че има увеличение на военните конфликти по света. Което съвсем естествено се отразява и на конвенционалното машиностроене у нас, тъй като производството на специална продукция е тясно свързано с него.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Инвестициите в машиностроителните предприятия са свързани с увеличеното търсене на пазара. При условие, че продажбите растат, естествено, че предприятията се насочват към инвестиции, за да разширят още повече пазарното си присъствие. В нашия холдинг обаче няма особено големи вложения, тъй като ние не произвеждаме в чистия смисъл на думата, а сме се насочили към ремонта на военна техника.
Но очакваме участие в няколко проекта в близките 8 месеца, във връзка с които ще трябва да направим инвестиции. Като цяло проектите са на стойност около 1 милиард лева, а нужните за участието ни в тях инвестиции все още се уточняват.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?
-Като цяло очакванията в машиностроителния сектор във връзка с евентуалното излизане на Великобритания от Европейския съюз не са много оптимистични. Но специално нашият холдинг, а и производството на военна и специална продукция в България като цяло, са насочени към пазарите в Африка и Азия и нашите търговски взаимоотношения са основно с тези държави. Само 5-6% от дейността ни е свързана с европейския пазар, така че не очаквам силно негативни движения.

-Успява ли безработицата в България да тушира донякъде проблема с недостига на кадри в машиностроенето?

-Не в пълна степен, тъй като смея да кажа, че кадрите, които в момента се предлагат от бюрата по труда, са основно хора с по-ниска квалификация. Което води до там малко трудно да се справяме с недостига на квалифицирани специалисти. Ние определно имаме ръст на назначенията напоследък, но доста от специалистите, с които работим, или не са в градовете в които имаме дейност, или не са в страната.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Действително забелязвам такава тенденция. И не говоря само за производството на автомобилни части – по принцип има интерес от автомобилни компании. Визирам специално „Хюндай“, които имат интерес към инвестиции в специална продукция, тъй като те имат поделения и за такава техника. Друга южнокорейска компания - „КИА Моторс“ също проявява интерес, тъй като те произвеждат бронирани автомобили с висока проходимост.
Лично мое мнение е, че всичко това е свързано с по-ниската себестойност на продукцията от гледна точка на фонд „Работна заплата“, горива, енергия и други разходи. Това е интерес, който забелязвам, че се проявява предимно от компании от Изток, които искат оттук да навлязат на европейския пазар.

Васил Велев изпълнителен директор на „ХЕС“ АД и член на съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД, учредител и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-В България наистина имаме предпоставки, традиции, постижения, а и добри перспективи за развитие на машиностроенето. Голяма част от сектора е експортно ориентирана, участва в програми за еврофинансиране, имаме инфраструктура за производствените индустрии, лесен достъп до държавите от ЕС, Русия/ОНД и Средния Изток. Тоест, машиностроенето ни е част от благоприятна „екосистема“ от фактори, заобикалящи мултинационалните и местните фирми в бранша.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Традициите и успехите на българското машиностроене, неговите вече спечелени клиенти, пазари, контакти, отличия – всичко това не би имало смисъл, ако не стане част от по-дългосрочна и устойчива стратегия, ако не помислим за бъдещето на отрасъла и мястото му в цялостната икономическа картина. Инвестициите са важен аспект за обезпечаването на това бъдеще, но далеч не са единствен. В момента у нас работодателите изпитват остър недостиг на всякакви хора – и с висше, и със средно образование. Друга, не по-малко важна инвестиция: в изясняването и следването на ясна стратегия, визия за бъдещето – и на отраслово, но и на държавно ниво. Едно е да си догонващ и реактивен, а съвсем друго е проактивно да водиш, поне в някои области.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?

-Резултатът от вота във Великобритания е все още само и единствено психологически. Ще поживеем – ще видим. Досега не съм чул други оплаквания от наши износители, освен около промени във валутните курсове и предоговаряне на условия за доставки и плащания. Каквито и да са новите търговски рамки, (а те ще се изяснят след не по-малко от 2 години), износителите ни ще имат достатъчно време да се нагодят към тях. По-същественото е, че ако Великобритания наистина излезе от ЕС, европейският диалог като цяло ще се лиши от много ценен участник, от един глас в защита на стопанската инициатива, на предприемачеството, на пазарния и икономически разум.

-Успява ли според Вас широката безработица да тушира проблема с недостига на кадри за българското машиностроене?

-Може да звучи парадоксално, но у нас едновременно и нямаме работа за хората, и за работата нямаме нужните хора. Един пример: наскоро спечелихме 4-то място в света на международен конкурс по заваряване. Обаче, я се опитайте да намерите добри, опитни, квалифицирани заварчици. Не казвам дори да са млади. Каквито и условия да предложите, тях просто ги няма! Образованието ни хронично заобикаля реалния живот, практиката, индустрията – и на всичкото отгоре се държи високомерно, сякаш някой му е крив или все нещо му дължи. Смея да твърдя, че то не подготвя възпитаниците си за пълноценно и достойно участие в икономиката и в обществото. В България липсата на квалифицирана работна ръка и застаряването са вече факт. В нашите предприятия хората на възраст между 50 и 60 години сега са гръбнакът на производството. След още десет години нещата ще изглеждат драматично.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Явно тук имаме някои привлекателни условия, включително законодателство и данъчно облагане. Продължители сме на отдавнашни традиции, имаме някакъв опит и кадри, цената на труда ни е конкурентна. Логистично сме в близост до автомобилните клъстери на Централна и Източна Европа, ползваме 2 от най-големите черноморски пристанища, плюс солунското. България се пресича от пет главни пан-европейски коридора, осигурявайки трафик към регионални и европейски пазари. В страната ни вече функционират 14 индустриални зони, подходящи за компании-производители. Други още 13 са в строеж...

Кирил Яков, изпълнителен директор на „Спартак“ АД Бургас

-На какво според Вас се дължат положителните данни на статистиката за българското машиностроене от около година и половина насам?

-Първата и най-важна причина е външният фактор – това, че има укрепване на производството, особено в Германия, с която имаме тесни връзки от много години. Нашето машиностроене е експротно ориентиран отрасъл и винаги е бил такъв.
Също така на обстоятелството, че ние произвеждаме качествена продукция в ниския ценови диапазон. Не бива да се пренебрегва и обстоятелството, че благодарение на европейските програми българските машиностроителни предприятия успяха в последните години да се превъоръжат технологично и в момента у нас има заводи на много високо техническо ниво.

-Инвестират ли достатъчно машиностроителните предприятия у нас, за да са конкурентоспособни и да разширят пазарите си?

-Аз разделям инвестициите на две. Зависи дали се инвестира в основно оборудване, в технологии и машини или се инвестира в хора. По отношение на хората сме все още доста зле. Основният фактор е, че през последните 15 години т.нар. професионални училища в България вече почти не произвеждат кадри. В тези училища навремето имаше лаборатории, имаше практика, изучаваха се основни процеси в машиностроенето. За тези години добрите майстори вече стигнаха пенсионна възраст и се отвори една ножица между поколенията. Един стругар не може да стане добър, ако не го обучаваш и то продължително време. Просто не може да стане изведнъж – той почва с изработване на детайли с точност един милиметър, после с точност до една десета от милиметъра и т.нат.

-Как според Вас ще се отрази Брекзит на предприятията от сектора, които са ориентирани към външни и по-специално европейските пазари?

-Няма да се отрази. Англичаните са умни хора и те правилно излязоха от ЕС. Според мен има една ситуация, в която германците управляват Евросъюза и това може би най-много подразни англичаните. Германия просто изсмуква кадрите от целия ЕС. Аз съм ходил на посещение в голяма немска машиностроителна фирма с много качествена продукция. В която обаче изпълнителният директор е унгарец, заварчиците са поляци, а главният инженер е от Казахстан. Просто в тези държави кадрите също не достигат, но Германия някак си успява по-успешно да извлича кадрите от източната част на ЕС.
-Успява ли според Вас широката безработица да тушира проблема с недостига на кадри за българското машиностроене?

-Не успява и няма и да успее, защото ние имаме структурна безработица. У нас няма безработни стругари, безработни фрезисти, безработни шлайфисти също няма. Има безработни психолози, безработни икономисти и дори безработни адвокати. Само в началото на прехода имаше безработни инженери машиностроители, сега също няма такива. Оттогава минаха 26 години и ако тогава тези инженери са почнали работа, те вече са пенсионери.

-На какво според Вас се дължи факта, че у нас напоследък инвестираха толкова много чужди производители на автомобилни части?

-Ами първо, България е в Европейския съюз. В този смисъл защо една японска фирма като „Язаки“ да не отвори тук производство? Така не се налага да плаща такси, за да доставя автомобилни кабели на големите автомобилостроители, които са в ЕС. Близо се намираме до Германия, където са основните им клиенти. Освен това свободната работна ръка в Словакия, Унгария и други страни от региона свърши и тези фирми просто се изнасят малко по на изток. Според мен това нашествие тук ще свърши, когато Украйна започне да се асоциира с ЕС. Тези производства просто ще се установят там.
Производството в тези предприятия, които инвестираха в България, не изисква кой знае какви технически умения. В тях работят основно жени и всяка извършва някакво действие, на което човек бързо се научава. Не се нуждае от кой знае какви специфични умения. Произвеждат се основно кабели и смятам, че това не е устойчив бизнес. Ще стане такъв, когато видя тук да дойдат фирми, които примерно произвеждат скоростни кутии за автомобили. Това вече е висока технология и не изисква просто работна ръка като придатък към машината.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Веднъж извадена,  скицата за имот  ще важи завинаги

Веднъж извадена, скицата за имот ще важи завинаги

С промени в наредба отпада изискването за презаверка.  Нова трябва да се издаде    само при промяна в данните Имотните скици стават безсрочни. Нови трябва да се издават само при промени в данните за имота. Това става възможно с промени в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

5 пъти повече мъже вземат максимална пенсия 53 541 са т.нар. богати пенсионери, които вземат тавана на пенсията от 910 лв. Те са се увеличили с 8206 в сравнение с 2016 г., показва справка от онлайн статистиката на Националния осигурителен институт. В това число не влизат хората, които вземат максимална пенсия с включени вдовишки или инвалидни

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Хляб, богат на протеини, белтъци, аминокиселини и с ниско съдържание на натриев хлорид е създаден в Института по криобиология. Той намалява холестерола 5 пъти и помага за редуциране на теглото. Препоръчва се за диабетици и сърдечно болни. Подобен продукт се прави за първи път в Европа. Изделието е сред иновациите на мегафорума за агробизнес,

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Габриела Козарева е новият изпълнителен директор на агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия   В един ден премиерът Бойко Борисов освободи зам.-министъра на спорта Габриела Козарева, а министърът на икономиката Емил Караниколов я назначи за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните

От шведска Нова тв стана чешка - Келнер я купи на 100% - 95% от MTG и 5% от Щосел

От шведска Нова тв стана чешка - Келнер я купи на 100% - 95% от MTG и 5% от Щосел

MTG нарече Дидие Щосел “чудесен ръководител”, той изпрати мейл до екипа на медията, че работният процес продължава независимо от сделката Появиха се първи прогнози за промени през май-юни, както и очакване, че Комисията за защита на конкуренцията може и да забави финала заради предстояща покупка на “Теленор” от чешкия милиардер Нова тв става

Мей: Всички от ЕС, които живеят във Великобритания, да останат след Брекзит

Мей: Всички от ЕС, които живеят във Великобритания, да останат след Брекзит

Британската министър-председателка Тереза Мей заяви днес, че иска всички граждани на Европейския съюз, които законно живеят във Великобритания, да останат след Брекзит през 2019 г., и обеща модернизирана система за тяхното регистриране, за да могат да останат, предаде Ройтерс. "Те имат огромен принос за нашата страна,

ЧЕЗ продадоха активите си в България на "Инерком груп"

ЧЕЗ продадоха активите си в България на "Инерком груп"

"Инерком груп" купиха българските активи на ЧЕЗ. Това потвърди за "24 часа" говорителката на ЧЕЗ в Прага Алис Хоракова.  Окончателното решение беше взето от борда на днешното им заседание преди минути. Пазарджишката компания "Инерком груп" със собственик Гинка Върбанова беше спряган за фаворит по сделката.

Полският президент: Изненадан съм, че ЕС иска да е зависим от "Газпром"

Полският президент: Изненадан съм, че ЕС иска да е зависим от "Газпром"

"Искам да изразя учудването си, че Европейският съюз, предимно западната му част, иска да бъде зависим от Газпром", заяви днес във Вилнюс полският президент Анджей Дуда в отговор на въпрос за концепцията на газопровода "Северен поток 2", предава БТА. По думите му, цитирани от варшавския вестник "Газета виборча",

Сорос посъветвал човек от ЕЦБ да не прави ядро от страните, влизащи в еврозоната

Сорос посъветвал човек от ЕЦБ да не прави ядро от страните, влизащи в еврозоната

Миналата година милиардерът Джордж Сорос се е срещнал с един от хората, които определят политиката на Европейската централна банка (ЕЦБ) – Беноа Куьор, за да обсъдят въпрос, който интересува силно роденият в Унгария интернационалист: по-дълбоката интеграция на еврозоната, предава американската агенция Bloomberg, цитирана от Фокус.

ЧЕЗ продаде бизнеса си у нас за над 300 млн. (Обзор)

ЧЕЗ продаде бизнеса си у нас за над 300 млн. (Обзор)

Купувач е Гинка Върбакова, която има соларни паркове “Инерком България” купи бизнеса на ЧЕЗ в България, съобщи за “24 часа” говорителката на компанията в Прага Алис Хоракова. Окончателното решение е взето на заседание на наздорния съвет в четвъртък. “Инерком България”, със собственик Гинка Върбакова,

Най-коментирани

9 месеца чака бизнесът, за да получи ток, по закон са 55 дни

9 месеца чака бизнесът, за да получи ток, по закон са 55 дни

269 дни - т.е. близо 9 месеца, е средната продължителност на чакането на българска фирма да получи възможност за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Това показват данни от анкета, която е направило наскоро икономическото министерство. Тя бе представена на съвместно заседание на парламентарната икономическа комисия с подкомисията за

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Хляб, богат на протеини, белтъци, аминокиселини и с ниско съдържание на натриев хлорид е създаден в Института по криобиология. Той намалява холестерола 5 пъти и помага за редуциране на теглото. Препоръчва се за диабетици и сърдечно болни. Подобен продукт се прави за първи път в Европа. Изделието е сред иновациите на мегафорума за агробизнес,

Фандъкова: Високите сгради в София ще са разрешени на някои места, няма да никнат като гъби

Фандъкова: Високите сгради в София ще са разрешени на някои места, няма да никнат като гъби

Промените, които сме предложили заедно с главния архитект в Закона за устройството и застрояването на Столична община, и се надяваме да бъдат одобрени от Народното събрание, означават защита на зелени площи. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова пред журналисти след като валидира пощенска марка на тема "София - Европейска столица на спорта",

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Габриела Козарева е новият изпълнителен директор на агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия   В един ден премиерът Бойко Борисов освободи зам.-министъра на спорта Габриела Козарева, а министърът на икономиката Емил Караниколов я назначи за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните

6 пътни възела на магистралата след Видин

6 пътни възела на магистралата след Видин

Кръгови кръстовища осигуряват връзката на аутобана с общинските пътища Шест пътни възела ще има на магистралния път от Видин до Ботевград. Пет са в участъка Видин - Ружинци и един на трасето от Мездра до Ботевград. Това предвижда проектът за аутобана Видин - Ботевград. Възлите осигуряват връзката на аутобана с шосетата,

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

5 пъти повече мъже вземат максимална пенсия 53 541 са т.нар. богати пенсионери, които вземат тавана на пенсията от 910 лв. Те са се увеличили с 8206 в сравнение с 2016 г., показва справка от онлайн статистиката на Националния осигурителен институт. В това число не влизат хората, които вземат максимална пенсия с включени вдовишки или инвалидни

Протестът във Видин продължава „до дупка”

Протестът във Видин продължава „до дупка”

За четвърта поредна събота във Видин се проведе протест за магистрален път и тунел под Петрохан и протестиращите блокираха за няколко часа движението към Дунав мост 2. Макар че в него се включиха по-малко хора в сравнение с предишните съботи, организаторите обявиха, че протести ще има и на 24 февруари,

Кристин Лагард: Следим какви ще бъдат последиците от данъчната реформа в САЩ

Кристин Лагард: Следим какви ще бъдат последиците от данъчната реформа в САЩ

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард заяви днес, че следи с голямо внимание последиците от данъчната реформа, одобрена през декември от Конгреса на САЩ, и най-вече дали тя води до повишаване на лихвите, което би могло да засегне световната икономика, предаде АФП, цитирана от БТА.

През август 2019 г. дават разрешение за строеж на пътя Ружинци-Монтана

През август 2019 г. дават разрешение за строеж на пътя Ружинци-Монтана

През август 2019 г. ще бъде издадено разрешението за строеж на пътя Ружинци-Монтана. "Това ще се случи след тежка и тромава процедура. Тя изисква да се изпълнят 27 условия, които са задължителни според закона. Освен отчуждителните процедури, в тях са включени издаване на заповеди от министъра и други административни дела",

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Изграждането на твърде високи сгради на неподходящи места в големите градове сваля цените на имотите около тях. Това заявиха брокерите на недвижими имоти от няколко агенции по време на дискусия за правилата на застрояването. Според шефката на “Софконсулт” Галина Максимова трябва да се въведе законов текст,

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Изграждането на твърде високи сгради на неподходящи места в големите градове сваля цените на имотите около тях. Това заявиха брокерите на недвижими имоти от няколко агенции по време на дискусия за правилата на застрояването. Според шефката на “Софконсулт” Галина Максимова трябва да се въведе законов текст,

Теменужка Петкова даде оставка, нов министър може да има в понеделник (Обзор)

Теменужка Петкова даде оставка, нов министър може да има в понеделник (Обзор)

Това е достойната постъпка при съмнение за въздействие, обясни енергийният министър и потвърди, че познава от 20 години Гинка Върбакова от Пазарджик, която е новият собственик на най-голямото енергоразпределително дружество у нас с 3 милиона клиенти и оборот от 1,8 милиарда лева   Теменужка Петкова отиде изненадващо в парламента в петък,

Българска фирма за доставка на храна продадена за 10,5 млн.

Българска фирма за доставка на храна продадена за 10,5 млн.

Българският доставчик на храна BGmenu е продаден на една от големите компании в Европа, извършваща същата услуга - Takeaway.com. Сделката включва и румънския бизнес “Оливиера” и е на стойност 10,5 млн. евро. Освен това Takeaway.com ще инвестира значителна сума в българския пазар, за да развие бизнеса си у нас.

Забраните за строителство са талибанщина

Забраните за строителство са талибанщина

Изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Иван Бойков не се бои да нарече „талибански“ исканията за спиране на всякакво строителство в столичния „Младост“. „Една забрана не води до нищо хубаво. Води до повече глупости, защото се стига до всякакви чудатости“, казва той. Истината изисква да се отбележи, че и сега има закони,

Инерком: Подписахме договор, придобиваме всички активи на ЧЕЗ в България

Инерком: Подписахме договор, придобиваме всички активи на ЧЕЗ в България

Предстои сделката да получи одобрение от Комисията за защита на конкуренцията. Инерком България беше избрана за купувач на всички активи на ЧЕЗ, a. с. в България. Това съобщиха от "Инерком" официално в писмо до медиите. Договорът между дружествата от групата на ЧЕЗ и Инерком България беше подписан на 23.02.2018 г.

Кои са най-добрите варианти за новото райониране на България

Кои са най-добрите варианти за новото райониране на България

Какво налага да се направи ново райониране на страната и какви ще са ползите за населението. Тези въпроси ще бъдат поставени на дискусия, която "24 часа" организира в понеделник в София. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще обясни как държавата ще постигне целта си да създаде силни и жизнени райони,

Наградиха 24 нови продукта от мегаизложението в Пловдив

Наградиха 24 нови продукта от мегаизложението в Пловдив

24 експоната станаха победители в Конкурса за иновации на изложбите „Агра“, „Фудтех“ и „Винария“, които се провеждат в Пловдив. В надпреварата участваха рекорден брой претенденти - общо 75 изделия на 56 фирми и научни институти. Най-авангардните разработки бяха определени от комисия с ръководител проф.

Теменужка Петкова подаде оставка

Теменужка Петкова подаде оставка

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова току-що обяви пред журналисти в парламента, че подава оставка. Причината - съмненията около сделката за ЧЕЗ и желанието й да изчисти името си. Очаквайте

Сидеров: Министерският съвет трябва да се занимае със сделката за ЧЕЗ

Сидеров: Министерският съвет трябва да се занимае със сделката за ЧЕЗ

Министерският съвет трябва да се занимае с тази тема, няма кой друг, а може би и прокуратурата трябва да се занимае със сделката за ЧЕЗ. Това заяви председателят на ПГ на Обединените патриоти Волен Сидеров пред журналисти в парламента в коментар на информация за продажбата на електроразпределителното дружество.

Делян Добрев: Сделката за ЧЕЗ ще мине през щателна проверка от КЗК и КЕВР

Делян Добрев: Сделката за ЧЕЗ ще мине през щателна проверка от КЗК и КЕВР

Сделката за ЧЕЗ ще мине през щателна проверка от КЗК и КВЕР и други институции.Това отговори на притесненията на БСП председателят на енергийната комисия Делян Добрев. Той самият по-рано тази сутрин изрази притеснения пред медиите, но, по думите му от трибуната на НС, темата не трябва да се драматизира, предава БТА.