Когато абонатите ставаха клиенти

  • 0
authorАвтор: Христо Николов

Когато абонатите ставаха клиенти

Кариерата на Момчил Андреев е белязана от едно важно нещо – където и да заема управленски пост, в същата сфера и по същото време се случват сериозни преобразувания.

Когато ръководи Пощенска банка (в началото Българска пощенска банка), на нашия пазар току-що са се появили и се утвърждават частните финансови институции. През десетте години, когато е начело на Райфайзенбанк България, в българската банкова сфера навлизат чуждите финансови институции, които носят със себе си своето ноу-хау. По време на неговото управление активите на банката нарастват от 847 млн. лв. до 5,99 млрд. лв., а самата банка, позната дотогава като предимно корпоративна, успешно навлезе и в банкирането на дребно.

От средата на 2015 г. Момчил Андреев е управител на „Енерго-про“ за България и главен изпълнителен директор на компанията, която снабдява с ток Североизточна България. Става такъв точно по времето, когато на свободния пазар излизат и битовите потребители и вече всеки може свободно да избира доставчика си на ток, без да се съобразява с ЕРП-то, към което е свързан, освен за мрежовите услуги. А това е голямо предизвикателство за довчерашните териториални монополисти.

Момчил Андреев безспорно има огромен управленски опит, неизбежно свързван в днешно време с въвеждането на нови, по-модерни методи на работа, на нови технологии и иновации. Но признава, че не е имал специална стратегия за това, когато приел да оглави „Енерго-про“ за България. Първо, защото мащабите на българския пазар са такива, че не предполагат предприятието да има сериозна научно-развойна дейност. От друга страна бизнесът на „Енерго-про“ е доста разностранен. Обслужва над 1 милион клиенти в Североизточна България и поддържа 50 000 километра електропреносна мрежа. В същото време има дружество, което е национална структура и търгува с ток на един либерализиращ се в момента пазар.

„Подходът ни е по-скоро да следим нововъведенията и добрите практики в индустрията и да ги адаптираме към нашите потребности. Опитът на компанията майка в Чехия също си казва думата, а и нашите мениджъри са работили в Турция, Словения, Грузия и региона. Този опит също ни е полезен“, казва Андреев.

Иновации в “Енерго-про“ се правят в няколко направления. Едното е защитата на значителните материални активи на компанията. Следи се внимателно какви нови материали излизат на пазара, защото внедряването им може да доведе до значителни икономии. Интерес представлява и всичко, което води до по-голяма ефективност в работата. Например автомобили, които са по-ефективни, електромери, които са по-добре защитени и не могат лесно да бъдат манипулирани.

„Внедрихме и продължаваме да внедряваме нови технологии за подобряване на управлението на екипите и контрола върху тяхната работа.

Андреев изтъква още една новост: „Енерго-про“ е първата у нас компания от енергийния бранш, която започна да внедрява в търговията с ток мултилевъл маркетинг. Създава и развива из цялата страна търговска структура и мрежа от посредници, каквито в България съществуват в сферата на застраховането, в търговията с козметични продукти и в банковия сектор.

„Това са посредници, които не работят ексклузивно за нас , а развиват друга дейност. Ние ги обучаваме да продават електроенергия от наше име, така че търговската ни мрежа става много по-голяма отколкото е броят на нашите служители“, обяснява директорът на „Енерго-про“. Тази мрежа е създадена във връзка с либерализирането на пазара на ток.

На свобода

През 2016 година и последната част от пазара на ток – битовите потребители, излязоха на свободния пазар. Това означава, че всяко домакинство може „да се отвърже“ от местния си доставчик, на когото продължава да плаща само мрежовите услуги, но самия ток може вече да купува от някой от над 120-те лицензирани търговци на ток. Сред тях са и търговските дружества на трите електроразпределителни предприятия у нас. Образно казано, можете да живеете в София, Пловдив или Бургас, но да решите, че офертата на „Енерго-про“ е по-удачна за вас и сключвате договор с тях.

В момента, в зависимост от профила на потребление, един немалък процент от домакинствата вече могат да постигнат спестяване от порядъка на 5-10% от сметките. Така че изборът на търговец е въпрос на преценка и консултация със специалист.
„Енерго-про“ има предимството, че първи въведоха в тази област технологична новост: да се сключи договор с фирмата може и през специално създадената електронна платформа в интернет. Достатъчно е човек да изчисли през електронния калкулатор коя оферта му е най-изгодна, да сравни цените, да нанесе данните си в платформата и договорът вече е сключен, независимо, че потреблението на ток се извършва например във Видин.
Момчил Андреев уточнява, че когато е дошъл в „Енерго-про“ проектът за създаването на е-платформата вече е бил задвижен. Но стартира едновременно с освобождаването на пазара.

„За нас това е един от начините да стигнем директно и с ниски разходи до клиента. Данните ни показват, че до момента в сайта са влезли над 120 000 души, от които няколко стотици сключват договори през интернет. Разбира се, една немалка част просто се осведомяват какво им предлагаме, но за да вземат окончателно решение, се нуждаят от консултация на живо, която предлагаме чрез нашите търговци“, казва Андреев.

Търговията с ток на свободния пазар за битовите потребители у нас се осъществява чрез т.нар. „стандартизирани товарови профили“. Това са определени схеми за потреблението, между които може да се избира в зависимост от това кога имате най-висока консумация – през деня или през нощта, в събота и неделя или през делнични дни и т.нат. Създаването им се наложи от това, че в България делът на „умните“ електромери, които могат да запаметяват параметрите на консумацията по дни и часове, е твърде малък сред битовите потребители.

„Ние имаме изградена мрежа от „умни“ електромери, която наброява над 100 000 уреда при общ брой над 1 милион. Но това зависи и от района, в който живеете. За да оперирате една смарт мрежа, трябва да има и добра комуникационна среда, което не навсякъде е възможно“, обяснява директорът на „Енерго-про“.

Освен това доскоро тези електромери са били доста скъпи и монтирането им се е рентирало само при клиенти с голяма консумация, каквито са стопанските. Средната сметка в бита в България не е висока - от около 45 лева месечно.

Противодействие

Престъпният свят, както е известно, няма почивен ден. Противодействието на кражбите на ток е един постоянен проект в „Енерго-про“, който няма край, защото технологиите и прийомите се развиват и променят постоянно.

„Имаме специфично ноу-хау в зависимост от типа кражби. Например в големите градове са типични софтуерните манипулации на електромерите, докато извън градовете и в селата по-разпространени са директните присъединявания. И в единия, и в другия случай използваме добре разработени програми за анализ, чрез които идентифицираме рисковите казуси“, обяснява Момчил Андреев.

Един от начините е напрмер да се аналзира потреблението и да се обръща внимание къде има необичаен спад.

Анализира се потреблението и на всеки трафопост, на дадени балансови райони. Има специален механизъм за достигане по-точно до мястото, където се губи енергия. Тогава проверките и работата на контрола стават съвсем целенасочени и дават добри резултати.
Така само през последната година компанията успява да намали загубите в мрежата с над 1 процентен пункт, което за мащабите й е над 5 млн. лева. Загубите са свалени от 12,03% на около 11 процента.

Друга новост в „Енерго-про“ са продажбите на зелена енергия. Тя първа на пазара пуска за продажба ток, за който се гарантира, че е произведен от възобновяеми енергийни източници. „Енерго-про“ е собственик на водни централи с мощност 166 мегавата в България, 585 в Грузуя, 95 в Турция. Освен от собствените централи, компанията купува ток от други възобновяеми източници. За тази енергия получава т.нар. „гаранции за произход“, регистрирани в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Така определени потребители, които искат да консумират такъв ток, получават енергията и самата „Енерго-про“ им удостоверява това чрез сертификат.
Клиенти са предимно големи западни фирми, които имат в политиката си на корпоративна социална отговоррност ангажимент пред обществото, че ще консумират само зелен ток. И го плащат, въпреки че той е с около 1% по-скъп от несертифицирания ток. Сред тези клиенти са „Елдом инвест“, „Фикосота“ и „Кауфланд“.

Предизвикателства

Но все пак най-голямото предизвикателство пред „Енерго-про“ е свързано с клиентите му в условията на либерализиран пазар. Защото така както компанията може да привлече нови клиенти от цялата страна, на които да продава ток, така може и останалите компании да отнемат от нейните клиенти.

Андреев нарича купувачите неслучайно именно „клиенти“. Довчера енергийните дружества ги наричаха абонати. Трансформацията не е просто лингвистична – Андреев признава, че предстои много работа

„Трябва да се промени отношението към тях, да бъдат добре обслужвани и доволни, а това предполага инвестиции и грижа към клиента. Необходимо е обучение на служителите, подобряване на тяхната мотивация. Правим периодични проучвания „таен клиент“, служителите ни също трябва да покрият тестове и да спазват стандарти на обслужване. Неслучайно само през последната година намалихме броя на клиентските жалби с над 50%. Неизбежно е да има жалби при
1 100 000 клиенти.

Когато става въпрос за инвестиции, на „Енерго-про“ принадлежи и рекордната за момента корпоративна облигационна емисия, пусната миналата година. Тя е 7-годишна и е за 130 млн. евро. Целта й е да осигури подходящо по размер средносрочно финансиране.

Компанията има инвестиционна програма, насочена към развитие на мрежата в Североизточна България. Друга част е свързана със смяната на електромери с по-нови и по-трудни за манипулиране. Пари ще трябват и за изнасяне на електромерите на границата на собственост, което се е забавило досега заради забавени регулации предимно във вилните зони и курортите.

Където и да е работил Момчил Андреев, не му е било трудно да убеждава акционерите, че в компанията Приоритет имат инвестициите, които дават бърза и висока възвръщаемост. Но извън това трябва да гледаме и напред, отвъд тримесечните отчети и годишния бюджет, за да сме сигурни, че бизнеса ни е устойчив“, казва Андреев.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Търг и за ИПК “Родина” и “Родина тауър”, искат за имотите поне 38 млн.

Търг и за ИПК “Родина” и “Родина тауър”, искат за имотите поне 38 млн.

Синдиците на КТБ ще погасяват  заеми, взети от банката  Още два имота, собственост на фирми, близки до банкера беглец Цветан Васиев, се продават от частен съдебен изпълнител по искане на синдиците на КТБ, научи “24 часа”. На търг са пуснати Издателско-полиграфически комплекс “Родина” и “Родина тауър” - т.нар.

Руски издания коментират възможното развитие на "Турски поток"

Руски издания коментират възможното развитие на "Турски поток"

Русия постави на Европа ултиматум във връзка с доставките на "синьо гориво", коментира онлайн изданието "Росийский диалог" изявления на външния министър на федерацията Сергей Лавров. Москва е готова да доставя газ на територията на Европейския съюз по тръбопровода "Турски поток", но за това са необходими гаранции от европейските власти,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Ведомствените  бензиностанции без обезпечения

Ведомствените бензиностанции без обезпечения

Регистрираните земеделски производители, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, няма да издават обезпечение за горивата, които ползват за собствено потребление. Това предвиждат промени в Правилника за ДДС, предложени от финансовия министър Владислав Горанов.

Пламен Димитров призна, че се водят разговори да отпадне минималният осигурителен доход

Пламен Димитров призна, че се водят разговори да отпадне минималният осигурителен доход

Според Пламен Димитров евентуално отпадане на минималните осигурителни доходи минава само през заменяне на съществуващите модели с по-добри, а не с по-лоши. Президентът на КНСБ коментира пред журналисти изказването на социалния министър Бисер Петков, че е възможно да се постигне съгласие със социалните партньори за отпадането на минималните

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Отличието се дава и за екологичност, безопасност и предлагани модерни услуги “Виктория груп” дава работа на младежи в неравностойно положение като помощник сервитьори в хотел "Чайка бийч" Плажът в курорта Елените е получил тази година сертификат “Син флаг”, което показва високото качество на плажа, чистотата на морската вода, екологичност,

ЧСИ продава зала "Универсиада" за над 15 млн. лв., Тити Папазов пази имота

ЧСИ продава зала "Универсиада" за над 15 млн. лв., Тити Папазов пази имота

Заради дълг от 15,6 милиона лева частният съдия - изпълнител Стоян Якимов №844 в регистъра е пуснал на търг емблематичната за българския спорт зала "Универиада". началната цена е 15 602 028,30 лева.  Треньор на "Левски Лукойл" Константин Папазов е определен за пазител на имота. Според търговския регистър той е представител на "Универсиада" ЕАД,

Откриха най-дългия магистрален тунел в Турция

Откриха най-дългия магистрален тунел в Турция

Най-дългият магистрален тунел в Турция - тунелът Овит, преминаващ през планината Овит в североизточната част на страната, бе открит вчера с церемония, на която присъства турският президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава в."Хюриет дейли нюз". Когато за първи път стартирахме този проект, хората казваха, че това е само мечта. Но ние го осъществихме.

Най-коментирани

Представят план за иновации на ЕК за 100 млрд. евро на конференция в София

Представят план за иновации на ЕК за 100 млрд. евро на конференция в София

Конференцията "Иновативна седмица на предприемачеството - Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите" ще се състои утре в "София тех парк" и на нея ще бъде представен новият седемгодишен план за иновации на Европейската комисия на стойност 100 милиарда евро. България е домакин на конференцията на най-високо равнище

Горанов: Подаваме молба за еврото и за банковия съюз едновременно (Обзор)

Горанов: Подаваме молба за еврото и за банковия съюз едновременно (Обзор)

България ще кандидатства в един и същи ден за чакалнята на еврото ERM II и за Европейския банков съюз. Това съобщи финансовият министър на конференция в София. Така той опроверга спекулациите, че кабинетът ще кандидатства само за еврозоната, но не и за банковия съюз. Министърът подчерта, че тъй като сме първата държава,

Седмата среща на върха "16+1" ще се състои в София на 6 и 7 юли

Седмата среща на върха "16+1" ще се състои в София на 6 и 7 юли

В периода 6-7 юли в София ще се състои седмата среща на върха "16+1" заедно със съпътстващ бизнес форум, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирана от БТА. Седмата годишна среща ще събере заедно у нас лидерите на 16-те страни от ЦИЕ (България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

Дунавската стратегия има вече изготвен бранд Дунав

Дунавската стратегия има вече изготвен бранд Дунав

Предстои разработването и на бранд Черно море На 18 и 19 октомври министрите на туризма от страните в Дунавската стратегия ще проведат голям форум „Икономически растеж и териториално сближаване чрез инвестиции в туризма” – съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на конференцията „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с

Домбровскис: Гърция е на финалната права за изход от спасителната програма

Домбровскис: Гърция е на финалната права за изход от спасителната програма

Гърция се намира на финалната права за успешен изход от спасителната програма, заяви заместник председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис са конференция на Economist в Атина, предаде агенция АНА-МПА. Домбровскис заяви още, че "през последните години станаха явни реформаторските усилия за справяне с предизвикателствата,

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

От 2020 г. “Софийска вода” въвежда допълнително най-модерния в момента начин за пречистване на водата - чрез нагряване с ултравиолетови лъчи. Това съобщи в петък новият изпълнителен директор на компанията Васил Тренев. Инвестицията вече е предвидена в бизнес плана на дружеството, като този метод се въвежда постепенно във всички дружества на

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния, въпреки спада на руските туристи. Регистриран е ръст на туристите от Полша, скандинавските страни, Франция и други пазари. Тази вечер Ангелкова откри официално "Лято 2018" в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БТА. Изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров информира,

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Газовият хъб “Балкан” може да доставя между 25 и 60 млрд. куб. м газ на година според различните сценарии. Това са предвижданията на междинния доклад за предпроектното проучване на газоразпределителния център, който бе представен преди дни в Брюксел от зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков и шефа на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов.

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

В наддаването има и инвестиционен фонд   Българо-американската кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк и Пощенска банка са сред кандидатите да придобият “Банка Пиреос България”, твърдят източници от банкерските среди. Пет обвързващи оферти са подадени за “Банка Пиреос България”, съобщи през миналата седмица гръцкият информационен сайт banks.com.gr.

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Отличието се дава и за екологичност, безопасност и предлагани модерни услуги “Виктория груп” дава работа на младежи в неравностойно положение като помощник сервитьори в хотел "Чайка бийч" Плажът в курорта Елените е получил тази година сертификат “Син флаг”, което показва високото качество на плажа, чистотата на морската вода, екологичност,

32% дял на ВЕИ в микса електроенергия до 2030 г.

32% дял на ВЕИ в микса електроенергия до 2030 г.

Делът на тока от възобновяеми източници за ЕС да стигне до 32% от общия енергиен дял до 2030 година. За това се договориха само преди ден Европейската комисия, Европарламентът и Съветът на ЕС. Директивата за възобновяема енергия е била затворена късно вечерта в четвъртък след 9-часови разговори. Това съобщи зам.

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

От 2020 г. “Софийска вода” въвежда допълнително най-модерния в момента начин за пречистване на водата - чрез нагряване с ултравиолетови лъчи. Това съобщи в петък новият изпълнителен директор на компанията Васил Тренев. Инвестицията вече е предвидена в бизнес плана на дружеството, като този метод се въвежда постепенно във всички дружества на

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния, въпреки спада на руските туристи. Регистриран е ръст на туристите от Полша, скандинавските страни, Франция и други пазари. Тази вечер Ангелкова откри официално "Лято 2018" в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БТА. Изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров информира,

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

КЕВР предлага увеличение с 10,81% на природния газ от 1 юли, вместо с 18,5%

КЕВР предлага увеличение с 10,81% на природния газ от 1 юли, вместо с 18,5%

Комисията за енергийно регулиране /КЕВР/ предлага увеличение с 10,81 на сто на природния газ от 1 юли, вместо исканите от "Булгаргаз" 18,5 процента. Това става ясно от доклад на работна група към КЕВР, качен днес на сайта на енергийния регулатор. Цената от 1 юли, по която "Булгаргаз" следва да продава природен газ през следващите три месеца,