Когато абонатите ставаха клиенти

  • 0
authorАвтор: Христо Николов

Когато абонатите ставаха клиенти

Кариерата на Момчил Андреев е белязана от едно важно нещо – където и да заема управленски пост, в същата сфера и по същото време се случват сериозни преобразувания.

Когато ръководи Пощенска банка (в началото Българска пощенска банка), на нашия пазар току-що са се появили и се утвърждават частните финансови институции. През десетте години, когато е начело на Райфайзенбанк България, в българската банкова сфера навлизат чуждите финансови институции, които носят със себе си своето ноу-хау. По време на неговото управление активите на банката нарастват от 847 млн. лв. до 5,99 млрд. лв., а самата банка, позната дотогава като предимно корпоративна, успешно навлезе и в банкирането на дребно.

От средата на 2015 г. Момчил Андреев е управител на „Енерго-про“ за България и главен изпълнителен директор на компанията, която снабдява с ток Североизточна България. Става такъв точно по времето, когато на свободния пазар излизат и битовите потребители и вече всеки може свободно да избира доставчика си на ток, без да се съобразява с ЕРП-то, към което е свързан, освен за мрежовите услуги. А това е голямо предизвикателство за довчерашните териториални монополисти.

Момчил Андреев безспорно има огромен управленски опит, неизбежно свързван в днешно време с въвеждането на нови, по-модерни методи на работа, на нови технологии и иновации. Но признава, че не е имал специална стратегия за това, когато приел да оглави „Енерго-про“ за България. Първо, защото мащабите на българския пазар са такива, че не предполагат предприятието да има сериозна научно-развойна дейност. От друга страна бизнесът на „Енерго-про“ е доста разностранен. Обслужва над 1 милион клиенти в Североизточна България и поддържа 50 000 километра електропреносна мрежа. В същото време има дружество, което е национална структура и търгува с ток на един либерализиращ се в момента пазар.

„Подходът ни е по-скоро да следим нововъведенията и добрите практики в индустрията и да ги адаптираме към нашите потребности. Опитът на компанията майка в Чехия също си казва думата, а и нашите мениджъри са работили в Турция, Словения, Грузия и региона. Този опит също ни е полезен“, казва Андреев.

Иновации в “Енерго-про“ се правят в няколко направления. Едното е защитата на значителните материални активи на компанията. Следи се внимателно какви нови материали излизат на пазара, защото внедряването им може да доведе до значителни икономии. Интерес представлява и всичко, което води до по-голяма ефективност в работата. Например автомобили, които са по-ефективни, електромери, които са по-добре защитени и не могат лесно да бъдат манипулирани.

„Внедрихме и продължаваме да внедряваме нови технологии за подобряване на управлението на екипите и контрола върху тяхната работа.

Андреев изтъква още една новост: „Енерго-про“ е първата у нас компания от енергийния бранш, която започна да внедрява в търговията с ток мултилевъл маркетинг. Създава и развива из цялата страна търговска структура и мрежа от посредници, каквито в България съществуват в сферата на застраховането, в търговията с козметични продукти и в банковия сектор.

„Това са посредници, които не работят ексклузивно за нас , а развиват друга дейност. Ние ги обучаваме да продават електроенергия от наше име, така че търговската ни мрежа става много по-голяма отколкото е броят на нашите служители“, обяснява директорът на „Енерго-про“. Тази мрежа е създадена във връзка с либерализирането на пазара на ток.

На свобода

През 2016 година и последната част от пазара на ток – битовите потребители, излязоха на свободния пазар. Това означава, че всяко домакинство може „да се отвърже“ от местния си доставчик, на когото продължава да плаща само мрежовите услуги, но самия ток може вече да купува от някой от над 120-те лицензирани търговци на ток. Сред тях са и търговските дружества на трите електроразпределителни предприятия у нас. Образно казано, можете да живеете в София, Пловдив или Бургас, но да решите, че офертата на „Енерго-про“ е по-удачна за вас и сключвате договор с тях.

В момента, в зависимост от профила на потребление, един немалък процент от домакинствата вече могат да постигнат спестяване от порядъка на 5-10% от сметките. Така че изборът на търговец е въпрос на преценка и консултация със специалист.
„Енерго-про“ има предимството, че първи въведоха в тази област технологична новост: да се сключи договор с фирмата може и през специално създадената електронна платформа в интернет. Достатъчно е човек да изчисли през електронния калкулатор коя оферта му е най-изгодна, да сравни цените, да нанесе данните си в платформата и договорът вече е сключен, независимо, че потреблението на ток се извършва например във Видин.
Момчил Андреев уточнява, че когато е дошъл в „Енерго-про“ проектът за създаването на е-платформата вече е бил задвижен. Но стартира едновременно с освобождаването на пазара.

„За нас това е един от начините да стигнем директно и с ниски разходи до клиента. Данните ни показват, че до момента в сайта са влезли над 120 000 души, от които няколко стотици сключват договори през интернет. Разбира се, една немалка част просто се осведомяват какво им предлагаме, но за да вземат окончателно решение, се нуждаят от консултация на живо, която предлагаме чрез нашите търговци“, казва Андреев.

Търговията с ток на свободния пазар за битовите потребители у нас се осъществява чрез т.нар. „стандартизирани товарови профили“. Това са определени схеми за потреблението, между които може да се избира в зависимост от това кога имате най-висока консумация – през деня или през нощта, в събота и неделя или през делнични дни и т.нат. Създаването им се наложи от това, че в България делът на „умните“ електромери, които могат да запаметяват параметрите на консумацията по дни и часове, е твърде малък сред битовите потребители.

„Ние имаме изградена мрежа от „умни“ електромери, която наброява над 100 000 уреда при общ брой над 1 милион. Но това зависи и от района, в който живеете. За да оперирате една смарт мрежа, трябва да има и добра комуникационна среда, което не навсякъде е възможно“, обяснява директорът на „Енерго-про“.

Освен това доскоро тези електромери са били доста скъпи и монтирането им се е рентирало само при клиенти с голяма консумация, каквито са стопанските. Средната сметка в бита в България не е висока - от около 45 лева месечно.

Противодействие

Престъпният свят, както е известно, няма почивен ден. Противодействието на кражбите на ток е един постоянен проект в „Енерго-про“, който няма край, защото технологиите и прийомите се развиват и променят постоянно.

„Имаме специфично ноу-хау в зависимост от типа кражби. Например в големите градове са типични софтуерните манипулации на електромерите, докато извън градовете и в селата по-разпространени са директните присъединявания. И в единия, и в другия случай използваме добре разработени програми за анализ, чрез които идентифицираме рисковите казуси“, обяснява Момчил Андреев.

Един от начините е напрмер да се аналзира потреблението и да се обръща внимание къде има необичаен спад.

Анализира се потреблението и на всеки трафопост, на дадени балансови райони. Има специален механизъм за достигане по-точно до мястото, където се губи енергия. Тогава проверките и работата на контрола стават съвсем целенасочени и дават добри резултати.
Така само през последната година компанията успява да намали загубите в мрежата с над 1 процентен пункт, което за мащабите й е над 5 млн. лева. Загубите са свалени от 12,03% на около 11 процента.

Друга новост в „Енерго-про“ са продажбите на зелена енергия. Тя първа на пазара пуска за продажба ток, за който се гарантира, че е произведен от възобновяеми енергийни източници. „Енерго-про“ е собственик на водни централи с мощност 166 мегавата в България, 585 в Грузуя, 95 в Турция. Освен от собствените централи, компанията купува ток от други възобновяеми източници. За тази енергия получава т.нар. „гаранции за произход“, регистрирани в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Така определени потребители, които искат да консумират такъв ток, получават енергията и самата „Енерго-про“ им удостоверява това чрез сертификат.
Клиенти са предимно големи западни фирми, които имат в политиката си на корпоративна социална отговоррност ангажимент пред обществото, че ще консумират само зелен ток. И го плащат, въпреки че той е с около 1% по-скъп от несертифицирания ток. Сред тези клиенти са „Елдом инвест“, „Фикосота“ и „Кауфланд“.

Предизвикателства

Но все пак най-голямото предизвикателство пред „Енерго-про“ е свързано с клиентите му в условията на либерализиран пазар. Защото така както компанията може да привлече нови клиенти от цялата страна, на които да продава ток, така може и останалите компании да отнемат от нейните клиенти.

Андреев нарича купувачите неслучайно именно „клиенти“. Довчера енергийните дружества ги наричаха абонати. Трансформацията не е просто лингвистична – Андреев признава, че предстои много работа

„Трябва да се промени отношението към тях, да бъдат добре обслужвани и доволни, а това предполага инвестиции и грижа към клиента. Необходимо е обучение на служителите, подобряване на тяхната мотивация. Правим периодични проучвания „таен клиент“, служителите ни също трябва да покрият тестове и да спазват стандарти на обслужване. Неслучайно само през последната година намалихме броя на клиентските жалби с над 50%. Неизбежно е да има жалби при
1 100 000 клиенти.

Когато става въпрос за инвестиции, на „Енерго-про“ принадлежи и рекордната за момента корпоративна облигационна емисия, пусната миналата година. Тя е 7-годишна и е за 130 млн. евро. Целта й е да осигури подходящо по размер средносрочно финансиране.

Компанията има инвестиционна програма, насочена към развитие на мрежата в Североизточна България. Друга част е свързана със смяната на електромери с по-нови и по-трудни за манипулиране. Пари ще трябват и за изнасяне на електромерите на границата на собственост, което се е забавило досега заради забавени регулации предимно във вилните зони и курортите.

Където и да е работил Момчил Андреев, не му е било трудно да убеждава акционерите, че в компанията Приоритет имат инвестициите, които дават бърза и висока възвръщаемост. Но извън това трябва да гледаме и напред, отвъд тримесечните отчети и годишния бюджет, за да сме сигурни, че бизнеса ни е устойчив“, казва Андреев.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Мобилна вана се бори за златото на “Есен 2018” Слънчев колектор, който е без аналог в света, изобрети българска компания. Супермощното съоръжение е една от новостите на международното изложение “Есен 2018” в Пловдив. Той ще се превърне в сензация на деловия форум, предричат учени. Колекторът произвежда топла вода,

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Ще спират водата на крадци и ще им начисляват сметки за една година назад При смяната на водомери гражданите трябва задължително да поставят такива с дистанционно отчитане. Това предвижда нова наредба, пусната от МРРБ за обществено обсъждане. Данните от отчитането ще се публикуват на интернет страницата на съответния ВиК оператор.

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

- Дъжд и градушки съсипаха лозята - Очаква се добивите да са с 20% по-ниски - В Брестовица пръскали 15 пъти след пороите и опазили реколтата - Диви прасета нападат масивите в Пиринския край Реколтата от винено грозде през 2018 г. ще е по-слаба спрямо миналогодишната. Прогнозите са за около 150-160 млн. кг при около 171 млн. през 2017 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Политиците говорят за 15 милиона, но няма достоверни данни, които да ги опровергаят Според правилата на Евростат в една и съща година – 2021 г., преброяване на населението и жилищния фонд се провежда във всяка страна членка. Тъй като отговорът на въпроса за националността на всеки преброен е задължителен,

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

Предложение за обединяване на атомната централа "Козлодуй" и държавната "Мини Марица" в едно дружество, направено от Българския енергиен холдинг, вече е обсъждано на експертен съвет в Министерството на енергетиката. Ако това стане, стопански и финансово ще бъде съсипана атомната централа - едно от най-силните дружества в Европа.

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

“Да, открихме го” - казват митниците. Екипът на Миню Стайков: “Абсурд! Ако е отворен, ще се взривят заводът и гарата От митниците разпространиха клип, на който се вижда, че нелегалният кран действа.  И вчера работници от винпрома протестираха с искане заводът да бъде отворен. Съдът разпореди в неделя вечер да се отвори винзаводът в село

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

Българите с имоти в Гърция ще плащат по-високи данъци, съобщи в. "Монитор". Това стана ясно, след като южната ни съседка обяви увеличение на данъка на 950 xил. дoмa?инcтвa c по o?oлo 200 eвpo, сочат данните на финансовото министерство в Атина. Mинимaлнaтa данъчна оценка нa имoтa обаче, зa ?oятo ce нaлaгa дoпълнитeлният дaнъ?,

H&M обвинен, че не осигурява справедливо 
заплащане на работниците си по света

H&M обвинен, че не осигурява справедливо заплащане на работниците си по света

Компанията за облекла Ейч енд Ем (H&M) не изпълнява ангажимента си да осигурява справедливо заплащане на работниците си по света, което принуждава много от тях да работят допълнителни часове, за да оцеляват, съобщиха правозащитни организации, цитирани от Томсън Ройтерс. Въз основа на интервюта с 62-ма души от шест доставчици на Ейч енд Ем в

"Инерком" пак поиска ЧЕЗ

"Инерком" пак поиска ЧЕЗ

"Днес, 21 септември 2018 г., „Инерком България“ ЕАД, след значителна промяна в обстоятелствата и отстраняването на всички предпоставки и изразени опасения от Комисията за защита на конкуренцията по предстоящата концентрация, подаде в Комисията ново уведомление по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗЗК". Това гласи официално съобщение на компанията „Инерком

Най-коментирани

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите, които предлага китайския пазар за развитието на туризма в Източна Европа и на Балканите, бе във фокуса на годишния Форум за развитие Милочер, който започна вчера в черногорската столица Подгорица, предава bulgarian.cri.cn. Събитието, чиято основна тема е „Икономическо развитие чрез туризъм – предизвикателства и заплахи“,

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с Луис Алфонсо де Алба, специален пратеник на генералния секретар на ООН за Срещата на върха по въпросите на климата през 2019 г. Двамата разговаряха в рамките на второто издание на Световния икономически форум в Ню Йорк. Той се провежда в периода 24-25 септември,

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Двудневна международна конференция “Социални услуги на едно гише - нов подход за социално включване” започна във Варна. Общата стойност на проекта, спечелен от Община Аксаково, е 198 000 лв. и е вход от ноември миналата година до края на 2018 г. Външните партньори са испанската община Игуалада и Полската асоциация за социална политика.

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Първите дипломати на България и Кения се договориха да организират съвместен бизнес форум, да работят за инвестиции на български ИТ компании и да възобновят обучението на кенийски студенти в страната ни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. Външните министри Екатерина Захариева и Моника Джума разговаряха в Монреал в

Манолова: Новата наредба не решава проблема с високите сметки за вода

Манолова: Новата наредба не решава проблема с високите сметки за вода

„Предложената нова наредба на регионалното министерство няма да реши основните проблеми, които имат гражданите с ВиК дружествата, защото там не се решава основният проблем – за справедливостта при формирането на сметките за вода. Напротив, ще се появят нови междусъседски спорове и разправи, в резултат на това,

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Цената на природния газ се очаква да се увеличи с почти 14 на сто от 1 октомври. На днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше разгледан доклад за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти,

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

До края на годината инфлацията може да достигне по-високи стойности от предварително планираните 2,1%, прогнозират експертите на БНБ. Като причина те посочват по-високото от очакваното поскъпване на храните, задържането на цените на петрола на високи нива и по-висок ръст на административно регулираните цени.

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

България е сред четирите държави в ЕС, в които измамите с ДДС са намалели с най-много - над 5% на годишна база, показва доклад на ЕК за 2016 г. Другите страни отличнички са Латвия, Кипър и Холандия. 150 млрд. евро годишно струва на ЕС укриването и източването на ДДС. Загубата е с 10,5 млрд. евро, или 12,3% по-малка спрямо 2015 г.

Спас Русев купува в Албания до 6 месеца  втория GSM оператор

Спас Русев купува в Албания до 6 месеца втория GSM оператор

Телекомът, за който българският бизнесмен играе сам без братя Велчеви, в момента е собственост на “Дойче телеком” Спас Русев - собственик на “Виваком” и на футболния отбор “Левски”, води преговори за закупуване на албанския оператор “Телеком Албания”, притежаван от германския “Дойче телеком”. Новината за сделката, появила се в “Блиц”,

Парите в банките достигнаха 76 млрд. лева

Парите в банките достигнаха 76 млрд. лева

Въпреки ниските лихви общият размер на депозитите в България продължава да се повишава рекордно и през август е достигнал 76 млрд. лв. Повишението на годишна база е с 8,8% и изпреварва ръста на кредитите за същия период, показват данните на БНБ. Домакинствата държат 49,5 млрд. лв. в банките, или със 7,6% повече, отколкото година по-рано.

Хакерска атака на сайта на "Юнион Ивкони"

Хакерска атака на сайта на "Юнион Ивкони"

Фалшива новина за изтекли лични данни от сайта на транспортната фирма "Юнион Ивкони" се получи на имейли на в. "24 часа".  В съобщението, което уж е от името на компанията се казва: "Бяхме уведомени, че поради дупка в системата е изтекла цялата лична клиентска информация от нашата база данни. Изтичането на данни означава поверителна информация да

Американската компания "Майкъл Корс" купи "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Американската компания "Майкъл Корс" купи "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Базираната в Ню Йорк модна компания "Майкъл Корс" (Michael Kors Holdings Ltd.) обяви във вторник, че ще придобие известната италианска модна фирма Gianni Versace S.p.A. ("Версаче") за 2,1 млрд. долара. След приключване на процедурата по закупуване, американската компания ще промени името си на Capri Holding?s Ltd, съобщават финансовите агенции,

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Главният изпълнителен директор  Момчил Андреев преминава в надзорния съвет след три години начело на дружеството. През този период компаниите от групата на "Енерго-Про Варна" утвърдиха позициите си на българския енергиен пазар, увеличиха пазарното си присъствие и запазиха устойчивото си развитие, съобщават от фирмата.

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Планираните или обмисляни инвестиции в китайския сектор на високите технологии показват стабилен ръст за осми пореден месец, сочат данни от онлайн платформата за одобрение и мониторинг на капиталови проекти, поддържана от Държавната комисия за развитие и реформи (ДКРР), предаде bulgarian.cri.cn. Те показват, че за месеците от януари до август т.г.

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

Цената на електроенергията от 1 октомври няма да бъде променяна. Това увери пред журналисти председателят на КЕВР Иван Иванов. Той уточни, че Комисията е намерила необходимия буфер, за да не се увеличава цената на тока. По този начин е било записано и в доклада, който ще бъде разгледан от КЕВР. Той уточни, че е намерен излишък от средства,

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

България се нарежда на 46-то място от 162 държави и територии, включени в "Икономическа свобода по света: годишен доклад 2018", изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен за България от Института за пазарна икономика, съобщиха от ИПИ, цитирани от БТА. Докладът представя картината през 2016 г.

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка (КНБ) изтегли от пазара 90 млрд. юана (около 13 млрд. долара), за да поддържа ликвидността „на разумно и достатъчно ниво", предава bulgarian.cri.cn. В съобщение на институцията се посочва, че нивото на ликвидност в банковата система е в състояние да компенсира влиянието от ценните книжа с наближаващ падеж.