Когато абонатите ставаха клиенти

  • 0
authorАвтор: Христо Николов

Когато абонатите ставаха клиенти

Кариерата на Момчил Андреев е белязана от едно важно нещо – където и да заема управленски пост, в същата сфера и по същото време се случват сериозни преобразувания.

Когато ръководи Пощенска банка (в началото Българска пощенска банка), на нашия пазар току-що са се появили и се утвърждават частните финансови институции. През десетте години, когато е начело на Райфайзенбанк България, в българската банкова сфера навлизат чуждите финансови институции, които носят със себе си своето ноу-хау. По време на неговото управление активите на банката нарастват от 847 млн. лв. до 5,99 млрд. лв., а самата банка, позната дотогава като предимно корпоративна, успешно навлезе и в банкирането на дребно.

От средата на 2015 г. Момчил Андреев е управител на „Енерго-про“ за България и главен изпълнителен директор на компанията, която снабдява с ток Североизточна България. Става такъв точно по времето, когато на свободния пазар излизат и битовите потребители и вече всеки може свободно да избира доставчика си на ток, без да се съобразява с ЕРП-то, към което е свързан, освен за мрежовите услуги. А това е голямо предизвикателство за довчерашните териториални монополисти.

Момчил Андреев безспорно има огромен управленски опит, неизбежно свързван в днешно време с въвеждането на нови, по-модерни методи на работа, на нови технологии и иновации. Но признава, че не е имал специална стратегия за това, когато приел да оглави „Енерго-про“ за България. Първо, защото мащабите на българския пазар са такива, че не предполагат предприятието да има сериозна научно-развойна дейност. От друга страна бизнесът на „Енерго-про“ е доста разностранен. Обслужва над 1 милион клиенти в Североизточна България и поддържа 50 000 километра електропреносна мрежа. В същото време има дружество, което е национална структура и търгува с ток на един либерализиращ се в момента пазар.

„Подходът ни е по-скоро да следим нововъведенията и добрите практики в индустрията и да ги адаптираме към нашите потребности. Опитът на компанията майка в Чехия също си казва думата, а и нашите мениджъри са работили в Турция, Словения, Грузия и региона. Този опит също ни е полезен“, казва Андреев.

Иновации в “Енерго-про“ се правят в няколко направления. Едното е защитата на значителните материални активи на компанията. Следи се внимателно какви нови материали излизат на пазара, защото внедряването им може да доведе до значителни икономии. Интерес представлява и всичко, което води до по-голяма ефективност в работата. Например автомобили, които са по-ефективни, електромери, които са по-добре защитени и не могат лесно да бъдат манипулирани.

„Внедрихме и продължаваме да внедряваме нови технологии за подобряване на управлението на екипите и контрола върху тяхната работа.

Андреев изтъква още една новост: „Енерго-про“ е първата у нас компания от енергийния бранш, която започна да внедрява в търговията с ток мултилевъл маркетинг. Създава и развива из цялата страна търговска структура и мрежа от посредници, каквито в България съществуват в сферата на застраховането, в търговията с козметични продукти и в банковия сектор.

„Това са посредници, които не работят ексклузивно за нас , а развиват друга дейност. Ние ги обучаваме да продават електроенергия от наше име, така че търговската ни мрежа става много по-голяма отколкото е броят на нашите служители“, обяснява директорът на „Енерго-про“. Тази мрежа е създадена във връзка с либерализирането на пазара на ток.

На свобода

През 2016 година и последната част от пазара на ток – битовите потребители, излязоха на свободния пазар. Това означава, че всяко домакинство може „да се отвърже“ от местния си доставчик, на когото продължава да плаща само мрежовите услуги, но самия ток може вече да купува от някой от над 120-те лицензирани търговци на ток. Сред тях са и търговските дружества на трите електроразпределителни предприятия у нас. Образно казано, можете да живеете в София, Пловдив или Бургас, но да решите, че офертата на „Енерго-про“ е по-удачна за вас и сключвате договор с тях.

В момента, в зависимост от профила на потребление, един немалък процент от домакинствата вече могат да постигнат спестяване от порядъка на 5-10% от сметките. Така че изборът на търговец е въпрос на преценка и консултация със специалист.
„Енерго-про“ има предимството, че първи въведоха в тази област технологична новост: да се сключи договор с фирмата може и през специално създадената електронна платформа в интернет. Достатъчно е човек да изчисли през електронния калкулатор коя оферта му е най-изгодна, да сравни цените, да нанесе данните си в платформата и договорът вече е сключен, независимо, че потреблението на ток се извършва например във Видин.
Момчил Андреев уточнява, че когато е дошъл в „Енерго-про“ проектът за създаването на е-платформата вече е бил задвижен. Но стартира едновременно с освобождаването на пазара.

„За нас това е един от начините да стигнем директно и с ниски разходи до клиента. Данните ни показват, че до момента в сайта са влезли над 120 000 души, от които няколко стотици сключват договори през интернет. Разбира се, една немалка част просто се осведомяват какво им предлагаме, но за да вземат окончателно решение, се нуждаят от консултация на живо, която предлагаме чрез нашите търговци“, казва Андреев.

Търговията с ток на свободния пазар за битовите потребители у нас се осъществява чрез т.нар. „стандартизирани товарови профили“. Това са определени схеми за потреблението, между които може да се избира в зависимост от това кога имате най-висока консумация – през деня или през нощта, в събота и неделя или през делнични дни и т.нат. Създаването им се наложи от това, че в България делът на „умните“ електромери, които могат да запаметяват параметрите на консумацията по дни и часове, е твърде малък сред битовите потребители.

„Ние имаме изградена мрежа от „умни“ електромери, която наброява над 100 000 уреда при общ брой над 1 милион. Но това зависи и от района, в който живеете. За да оперирате една смарт мрежа, трябва да има и добра комуникационна среда, което не навсякъде е възможно“, обяснява директорът на „Енерго-про“.

Освен това доскоро тези електромери са били доста скъпи и монтирането им се е рентирало само при клиенти с голяма консумация, каквито са стопанските. Средната сметка в бита в България не е висока - от около 45 лева месечно.

Противодействие

Престъпният свят, както е известно, няма почивен ден. Противодействието на кражбите на ток е един постоянен проект в „Енерго-про“, който няма край, защото технологиите и прийомите се развиват и променят постоянно.

„Имаме специфично ноу-хау в зависимост от типа кражби. Например в големите градове са типични софтуерните манипулации на електромерите, докато извън градовете и в селата по-разпространени са директните присъединявания. И в единия, и в другия случай използваме добре разработени програми за анализ, чрез които идентифицираме рисковите казуси“, обяснява Момчил Андреев.

Един от начините е напрмер да се аналзира потреблението и да се обръща внимание къде има необичаен спад.

Анализира се потреблението и на всеки трафопост, на дадени балансови райони. Има специален механизъм за достигане по-точно до мястото, където се губи енергия. Тогава проверките и работата на контрола стават съвсем целенасочени и дават добри резултати.
Така само през последната година компанията успява да намали загубите в мрежата с над 1 процентен пункт, което за мащабите й е над 5 млн. лева. Загубите са свалени от 12,03% на около 11 процента.

Друга новост в „Енерго-про“ са продажбите на зелена енергия. Тя първа на пазара пуска за продажба ток, за който се гарантира, че е произведен от възобновяеми енергийни източници. „Енерго-про“ е собственик на водни централи с мощност 166 мегавата в България, 585 в Грузуя, 95 в Турция. Освен от собствените централи, компанията купува ток от други възобновяеми източници. За тази енергия получава т.нар. „гаранции за произход“, регистрирани в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Така определени потребители, които искат да консумират такъв ток, получават енергията и самата „Енерго-про“ им удостоверява това чрез сертификат.
Клиенти са предимно големи западни фирми, които имат в политиката си на корпоративна социална отговоррност ангажимент пред обществото, че ще консумират само зелен ток. И го плащат, въпреки че той е с около 1% по-скъп от несертифицирания ток. Сред тези клиенти са „Елдом инвест“, „Фикосота“ и „Кауфланд“.

Предизвикателства

Но все пак най-голямото предизвикателство пред „Енерго-про“ е свързано с клиентите му в условията на либерализиран пазар. Защото така както компанията може да привлече нови клиенти от цялата страна, на които да продава ток, така може и останалите компании да отнемат от нейните клиенти.

Андреев нарича купувачите неслучайно именно „клиенти“. Довчера енергийните дружества ги наричаха абонати. Трансформацията не е просто лингвистична – Андреев признава, че предстои много работа

„Трябва да се промени отношението към тях, да бъдат добре обслужвани и доволни, а това предполага инвестиции и грижа към клиента. Необходимо е обучение на служителите, подобряване на тяхната мотивация. Правим периодични проучвания „таен клиент“, служителите ни също трябва да покрият тестове и да спазват стандарти на обслужване. Неслучайно само през последната година намалихме броя на клиентските жалби с над 50%. Неизбежно е да има жалби при
1 100 000 клиенти.

Когато става въпрос за инвестиции, на „Енерго-про“ принадлежи и рекордната за момента корпоративна облигационна емисия, пусната миналата година. Тя е 7-годишна и е за 130 млн. евро. Целта й е да осигури подходящо по размер средносрочно финансиране.

Компанията има инвестиционна програма, насочена към развитие на мрежата в Североизточна България. Друга част е свързана със смяната на електромери с по-нови и по-трудни за манипулиране. Пари ще трябват и за изнасяне на електромерите на границата на собственост, което се е забавило досега заради забавени регулации предимно във вилните зони и курортите.

Където и да е работил Момчил Андреев, не му е било трудно да убеждава акционерите, че в компанията Приоритет имат инвестициите, които дават бърза и висока възвръщаемост. Но извън това трябва да гледаме и напред, отвъд тримесечните отчети и годишния бюджет, за да сме сигурни, че бизнеса ни е устойчив“, казва Андреев.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

“Мтел” полека и без много шум става А1

“Мтел” полека и без много шум става А1

Българският оператор вече добави към името си, че е част от международната телеком група Шест месеца след като бе обявено, че “Мтел” ще смени логото и името с това на австрийския бранд А1, първият български мобилен оператор вече го прави, но полека, негласно и без да вдига много шум. Пример за това е,

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Чужди търговци продават по-скъпо на българи, не приемат и BG кредитни карти, ще ги спират

Чужди търговци продават по-скъпо на българи, не приемат и BG кредитни карти, ще ги спират

Търговци от европейски държави продават по-скъпо на българи, отколкото на съгражданите си. Има случаи, при които хора от България капарират коли под наем. Когато отидат да вземат ключовете и да платят с кредитна карта, фирмата отказва да им даде автомобила, защото не е издадена в съответната държава. Освен това не връщат и капарото.

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди да бъде извършен цялостен одит на обществена поръчка с предмет: "Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002,

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Най-евтините къщи
ще струват $4000,
печатат ги с 3D (ВИДЕО)

Най-евтините къщи ще струват $4000, печатат ги с 3D (ВИДЕО)

Американската компания ICON уверява, че е създала технология, с чиято помощ се изработват най-евтините пълноценни къщи, пише Inhabitat.com. Те ще са с площ от 55 - 57 кв. м и ще струват само 4000 долара при масово производство. Друго голямо тяхно предимство е фактът, че една може да бъде изградена в рамките на 24 часа на съответното място.

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

"Господин Цветанов отново е открил топлата вода, БСП иска отдавна предсрочни избори. Нима не е заплаха за националната сигурност, след като столицата се електроснабдява чрез ЧЕЗ. Въпросът е кой купува дружеството, с какви пари, кой ще връща кредитите?". Така коментира сделката за ЧЕЗ бившият енергиен министър Румен Овчаров пред БНТ.

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 са подадените заявления за участие в процедурата за производство и доставка на тръби за нуждите на газовата връзка Гърция - България. Това стана ясно преди публичното заседание, на което ще бъдат отворени подадените заявления за участие в ограничената процедура за „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка

Ройтерс: Русия ще модернизира българските МиГ-29

Ройтерс: Русия ще модернизира българските МиГ-29

Българските власти са избрали руската РСК „МиГ” за ремонта и модернизацията на 15-те си изтребителя МиГ-29 до 2022 г., предаде „Ройтерс”, като се позова на документи от Министерството на отбраната. Сделката е на стойност 81,3 млн. лева. Агенцията отбелязва, че нашата страна е член на ЕС и НАТО, но от ведомството на Красимир Каракачанов са

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

"Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ в България. Бизнесът на фирмата се финансира от банки и две непрозрачни структури – „Score Trade“ и „Global Victory Trust“.  Това става ясно от ново разследване на чешки медии. Според разследването индийската компания "Индия Пауър" заедно с малка българска компания "Фючър

Най-коментирани

“Булмаркет”: Незаключена стрелка е виновна за Хитрино. Прокуратурата отрича (Обзор)

“Булмаркет”: Незаключена стрелка е виновна за Хитрино. Прокуратурата отрича (Обзор)

Не високата скорост, а незаключена стрелка е причина за трагедията в Хитрино, каза на пресконференция зам.- управителят на “Булмаркет” Светослав Първанов. Той цитира експертиза, поръчана от фирмата в чужбина и правена от немски и румънски експерти. От нея ставало ясно, че проблемът възникнал при преминаването на шести вагон,

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Шефчович: Подкрепяме хъба, за да стане България от транзитьор - търговец на газ (Видео)

Шефчович: Подкрепяме хъба, за да стане България от транзитьор - търговец на газ (Видео)

"Знаете какъв е вашият министър председател. Той изважда карти, схеми", така обясни вицепрезидентът на европейската комисия Марош Шефчович закъснението си с над половин час за конференцията "Ролята на неправителствените организации при формиране на енергийната политика". С Бойко Борисов са обсъждали тази сутрин инфраструктурата на западните

Георги Икономов: Добрият туризъм без добрата храна не върви

Георги Икономов: Добрият туризъм без добрата храна не върви

Добрият туризъм без добрата храна, не върви. Всеки който пътува някъде иска да опита местната кухня. Идята за винени маршрути е добра и за българите едва ли е подходящо да рекламираме страната си, без да знаем какво има в нея. Това заяви кметът на Банско Георги Икономов на кръглата маса за обсъждането на проекта „Сподели България“.

Регистрираните безработни намаляват и през февруари

Регистрираните безработни намаляват и през февруари

Продължава да намалява броят на регистрираните безработни в бюрата по труда и през февруари - общо 230 611 за месеца, което представлява намаление от 2.8 на сто спрямо януари. Сравнението с година по-рано пък показва, че безработните намаляват с 14.5 на сто, съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Нанков: До 2020 г. над 90 на сто от страната се очаква да е покрита с кадастрална карта

Нанков: До 2020 г. над 90 на сто от страната се очаква да е покрита с кадастрална карта

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи на форум, че амбициозната задача на Агенцията по кадастър е в рамките на следващите две години над 90 на сто от територията на страната да бъде покрита с кадастрална карта. Сега 36 на сто от територията на България е с такава карта, допълни той.

Безработицата у нас пада до 179 000 души през 2019 г.

Безработицата у нас пада до 179 000 души през 2019 г.

Безработицата в България ще продължи да намалява, достигайки 179 000 души през 2019 година. Това е една от прогнозите за страната ни в доклад на Международната организация на труда, огласена при вчерашното откриване на пролетната сесия на управляващия й орган, съобщиха от пресцентъра на КНСБ, цитирани от БТА.

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

В ГЕРБ нямат притеснение относно купувача на ЧЕЗ, обяви депутатът и бивш енергиен министър Делян Добрев в предаването "Панорама" по БНТ и допълни, че КЕВР има достатъчно механизми за регулация, а цената на тока не се определя от самото ЕРП и регулаторът има функция да отстранява мениджмънта му. "Казвам, че няма проблем не,

От 20 март общините в ЕС ще се борят за 15 000 евро за безплатен Wi-Fi

От 20 март общините в ЕС ще се борят за 15 000 евро за безплатен Wi-Fi

Дават им 3 г. гратисен период за подготовка на безплатен високоскоростен интернет на публично място На 20 март пускаме сайта, на който общините от целия ЕС ще могат да кандидатстват за финансиране на безплатен интернет на публично място. Страницата ще е различна от тази на ЕК и на нея ще е качен достъпен формуляр на всички езици на общността.

Без български праскови тази година

Без български праскови тази година

Реколтата от праскови в Сливенско е под въпрос. Заради големите температурни разлики в последните седмици овошките измръзнаха. Над 70% са засегнатите дървета. Долината на прасковите тази година ще остане без праскови. В Сливенско не са виждали подобно поголовно измръзване на овошките повече 30 години. „Поражението е 100%.

891 ощетили бюджета с над 23 млн. лв.

891 ощетили бюджета с над 23 млн. лв.

891 лица са участвали в организирани схеми за данъчни или осигурителни измами през 2017 г. Това показва отчет на финансовото министерство за предходната година. Щетите са на стойност над 23 млн. лв. Проверени са общо 55 732 души в 386 проверки и 168 ревизии. Допълнително начисленият данък е около 11,2 млн. лв.

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Нанков разгледа строежа на кораб за маркиране на Дунав

Нанков разгледа строежа на кораб за маркиране на Дунав

Избираме с конкурс името на плавателния съд, чието изграждане е сред приоритетните проекти на Дунавската стратегия Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков разгледа строителството на български кораб за маркиране на плавателния път в долното течение на река Дунав, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

В ГЕРБ нямат притеснение относно купувача на ЧЕЗ, обяви депутатът и бивш енергиен министър Делян Добрев в предаването "Панорама" по БНТ и допълни, че КЕВР има достатъчно механизми за регулация, а цената на тока не се определя от самото ЕРП и регулаторът има функция да отстранява мениджмънта му. "Казвам, че няма проблем не,

От 20 март общините в ЕС ще се борят за 15 000 евро за безплатен Wi-Fi

От 20 март общините в ЕС ще се борят за 15 000 евро за безплатен Wi-Fi

Дават им 3 г. гратисен период за подготовка на безплатен високоскоростен интернет на публично място На 20 март пускаме сайта, на който общините от целия ЕС ще могат да кандидатстват за финансиране на безплатен интернет на публично място. Страницата ще е различна от тази на ЕК и на нея ще е качен достъпен формуляр на всички езици на общността.

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди да бъде извършен цялостен одит на обществена поръчка с предмет: "Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002,

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 са подадените заявления за участие в процедурата за производство и доставка на тръби за нуждите на газовата връзка Гърция - България. Това стана ясно преди публичното заседание, на което ще бъдат отворени подадените заявления за участие в ограничената процедура за „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

"Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ в България. Бизнесът на фирмата се финансира от банки и две непрозрачни структури – „Score Trade“ и „Global Victory Trust“.  Това става ясно от ново разследване на чешки медии. Според разследването индийската компания "Индия Пауър" заедно с малка българска компания "Фючър