Когато абонатите ставаха клиенти

  • 0
authorАвтор: Христо Николов

Когато абонатите ставаха клиенти

Кариерата на Момчил Андреев е белязана от едно важно нещо – където и да заема управленски пост, в същата сфера и по същото време се случват сериозни преобразувания.

Когато ръководи Пощенска банка (в началото Българска пощенска банка), на нашия пазар току-що са се появили и се утвърждават частните финансови институции. През десетте години, когато е начело на Райфайзенбанк България, в българската банкова сфера навлизат чуждите финансови институции, които носят със себе си своето ноу-хау. По време на неговото управление активите на банката нарастват от 847 млн. лв. до 5,99 млрд. лв., а самата банка, позната дотогава като предимно корпоративна, успешно навлезе и в банкирането на дребно.

От средата на 2015 г. Момчил Андреев е управител на „Енерго-про“ за България и главен изпълнителен директор на компанията, която снабдява с ток Североизточна България. Става такъв точно по времето, когато на свободния пазар излизат и битовите потребители и вече всеки може свободно да избира доставчика си на ток, без да се съобразява с ЕРП-то, към което е свързан, освен за мрежовите услуги. А това е голямо предизвикателство за довчерашните териториални монополисти.

Момчил Андреев безспорно има огромен управленски опит, неизбежно свързван в днешно време с въвеждането на нови, по-модерни методи на работа, на нови технологии и иновации. Но признава, че не е имал специална стратегия за това, когато приел да оглави „Енерго-про“ за България. Първо, защото мащабите на българския пазар са такива, че не предполагат предприятието да има сериозна научно-развойна дейност. От друга страна бизнесът на „Енерго-про“ е доста разностранен. Обслужва над 1 милион клиенти в Североизточна България и поддържа 50 000 километра електропреносна мрежа. В същото време има дружество, което е национална структура и търгува с ток на един либерализиращ се в момента пазар.

„Подходът ни е по-скоро да следим нововъведенията и добрите практики в индустрията и да ги адаптираме към нашите потребности. Опитът на компанията майка в Чехия също си казва думата, а и нашите мениджъри са работили в Турция, Словения, Грузия и региона. Този опит също ни е полезен“, казва Андреев.

Иновации в “Енерго-про“ се правят в няколко направления. Едното е защитата на значителните материални активи на компанията. Следи се внимателно какви нови материали излизат на пазара, защото внедряването им може да доведе до значителни икономии. Интерес представлява и всичко, което води до по-голяма ефективност в работата. Например автомобили, които са по-ефективни, електромери, които са по-добре защитени и не могат лесно да бъдат манипулирани.

„Внедрихме и продължаваме да внедряваме нови технологии за подобряване на управлението на екипите и контрола върху тяхната работа.

Андреев изтъква още една новост: „Енерго-про“ е първата у нас компания от енергийния бранш, която започна да внедрява в търговията с ток мултилевъл маркетинг. Създава и развива из цялата страна търговска структура и мрежа от посредници, каквито в България съществуват в сферата на застраховането, в търговията с козметични продукти и в банковия сектор.

„Това са посредници, които не работят ексклузивно за нас , а развиват друга дейност. Ние ги обучаваме да продават електроенергия от наше име, така че търговската ни мрежа става много по-голяма отколкото е броят на нашите служители“, обяснява директорът на „Енерго-про“. Тази мрежа е създадена във връзка с либерализирането на пазара на ток.

На свобода

През 2016 година и последната част от пазара на ток – битовите потребители, излязоха на свободния пазар. Това означава, че всяко домакинство може „да се отвърже“ от местния си доставчик, на когото продължава да плаща само мрежовите услуги, но самия ток може вече да купува от някой от над 120-те лицензирани търговци на ток. Сред тях са и търговските дружества на трите електроразпределителни предприятия у нас. Образно казано, можете да живеете в София, Пловдив или Бургас, но да решите, че офертата на „Енерго-про“ е по-удачна за вас и сключвате договор с тях.

В момента, в зависимост от профила на потребление, един немалък процент от домакинствата вече могат да постигнат спестяване от порядъка на 5-10% от сметките. Така че изборът на търговец е въпрос на преценка и консултация със специалист.
„Енерго-про“ има предимството, че първи въведоха в тази област технологична новост: да се сключи договор с фирмата може и през специално създадената електронна платформа в интернет. Достатъчно е човек да изчисли през електронния калкулатор коя оферта му е най-изгодна, да сравни цените, да нанесе данните си в платформата и договорът вече е сключен, независимо, че потреблението на ток се извършва например във Видин.
Момчил Андреев уточнява, че когато е дошъл в „Енерго-про“ проектът за създаването на е-платформата вече е бил задвижен. Но стартира едновременно с освобождаването на пазара.

„За нас това е един от начините да стигнем директно и с ниски разходи до клиента. Данните ни показват, че до момента в сайта са влезли над 120 000 души, от които няколко стотици сключват договори през интернет. Разбира се, една немалка част просто се осведомяват какво им предлагаме, но за да вземат окончателно решение, се нуждаят от консултация на живо, която предлагаме чрез нашите търговци“, казва Андреев.

Търговията с ток на свободния пазар за битовите потребители у нас се осъществява чрез т.нар. „стандартизирани товарови профили“. Това са определени схеми за потреблението, между които може да се избира в зависимост от това кога имате най-висока консумация – през деня или през нощта, в събота и неделя или през делнични дни и т.нат. Създаването им се наложи от това, че в България делът на „умните“ електромери, които могат да запаметяват параметрите на консумацията по дни и часове, е твърде малък сред битовите потребители.

„Ние имаме изградена мрежа от „умни“ електромери, която наброява над 100 000 уреда при общ брой над 1 милион. Но това зависи и от района, в който живеете. За да оперирате една смарт мрежа, трябва да има и добра комуникационна среда, което не навсякъде е възможно“, обяснява директорът на „Енерго-про“.

Освен това доскоро тези електромери са били доста скъпи и монтирането им се е рентирало само при клиенти с голяма консумация, каквито са стопанските. Средната сметка в бита в България не е висока - от около 45 лева месечно.

Противодействие

Престъпният свят, както е известно, няма почивен ден. Противодействието на кражбите на ток е един постоянен проект в „Енерго-про“, който няма край, защото технологиите и прийомите се развиват и променят постоянно.

„Имаме специфично ноу-хау в зависимост от типа кражби. Например в големите градове са типични софтуерните манипулации на електромерите, докато извън градовете и в селата по-разпространени са директните присъединявания. И в единия, и в другия случай използваме добре разработени програми за анализ, чрез които идентифицираме рисковите казуси“, обяснява Момчил Андреев.

Един от начините е напрмер да се аналзира потреблението и да се обръща внимание къде има необичаен спад.

Анализира се потреблението и на всеки трафопост, на дадени балансови райони. Има специален механизъм за достигане по-точно до мястото, където се губи енергия. Тогава проверките и работата на контрола стават съвсем целенасочени и дават добри резултати.
Така само през последната година компанията успява да намали загубите в мрежата с над 1 процентен пункт, което за мащабите й е над 5 млн. лева. Загубите са свалени от 12,03% на около 11 процента.

Друга новост в „Енерго-про“ са продажбите на зелена енергия. Тя първа на пазара пуска за продажба ток, за който се гарантира, че е произведен от възобновяеми енергийни източници. „Енерго-про“ е собственик на водни централи с мощност 166 мегавата в България, 585 в Грузуя, 95 в Турция. Освен от собствените централи, компанията купува ток от други възобновяеми източници. За тази енергия получава т.нар. „гаранции за произход“, регистрирани в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Така определени потребители, които искат да консумират такъв ток, получават енергията и самата „Енерго-про“ им удостоверява това чрез сертификат.
Клиенти са предимно големи западни фирми, които имат в политиката си на корпоративна социална отговоррност ангажимент пред обществото, че ще консумират само зелен ток. И го плащат, въпреки че той е с около 1% по-скъп от несертифицирания ток. Сред тези клиенти са „Елдом инвест“, „Фикосота“ и „Кауфланд“.

Предизвикателства

Но все пак най-голямото предизвикателство пред „Енерго-про“ е свързано с клиентите му в условията на либерализиран пазар. Защото така както компанията може да привлече нови клиенти от цялата страна, на които да продава ток, така може и останалите компании да отнемат от нейните клиенти.

Андреев нарича купувачите неслучайно именно „клиенти“. Довчера енергийните дружества ги наричаха абонати. Трансформацията не е просто лингвистична – Андреев признава, че предстои много работа

„Трябва да се промени отношението към тях, да бъдат добре обслужвани и доволни, а това предполага инвестиции и грижа към клиента. Необходимо е обучение на служителите, подобряване на тяхната мотивация. Правим периодични проучвания „таен клиент“, служителите ни също трябва да покрият тестове и да спазват стандарти на обслужване. Неслучайно само през последната година намалихме броя на клиентските жалби с над 50%. Неизбежно е да има жалби при
1 100 000 клиенти.

Когато става въпрос за инвестиции, на „Енерго-про“ принадлежи и рекордната за момента корпоративна облигационна емисия, пусната миналата година. Тя е 7-годишна и е за 130 млн. евро. Целта й е да осигури подходящо по размер средносрочно финансиране.

Компанията има инвестиционна програма, насочена към развитие на мрежата в Североизточна България. Друга част е свързана със смяната на електромери с по-нови и по-трудни за манипулиране. Пари ще трябват и за изнасяне на електромерите на границата на собственост, което се е забавило досега заради забавени регулации предимно във вилните зони и курортите.

Където и да е работил Момчил Андреев, не му е било трудно да убеждава акционерите, че в компанията Приоритет имат инвестициите, които дават бърза и висока възвръщаемост. Но извън това трябва да гледаме и напред, отвъд тримесечните отчети и годишния бюджет, за да сме сигурни, че бизнеса ни е устойчив“, казва Андреев.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Срамните тайни на хляба

Срамните тайни на хляба

Правят го с боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори и овкусители Боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори, овкусители. Това са част от срамните тайни на българския хляб. Че черният, смятан за по-здравословен е всъщност боядисан, е известно отдавна.

Паундът рязко поскъпна след решението, че Лондон може да се откаже от Брекзит едностранно

Паундът рязко поскъпна след решението, че Лондон може да се откаже от Брекзит едностранно

Британската лира поскъпва рязко спрямо останалите валути, след като Генералният адвокат на Съда на Европейския съюз прецени, че Великобритания има право едностранно да се откаже от Брекзит. Въпреки че решенията на генералния адвокат не са задължителни за Европейския съд и още по-малко за Обединеното кралство,

Експерт: Няма недостиг на кадри в България

Експерт: Няма недостиг на кадри в България

В България няма недостиг на кадри. Повечето обявени свободни работни места са за хора с ниско образование, на които се предлага ниско заплащане и не се осигурява обучение. Това каза председателят на сдружение "Солидарна България" и икономически съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова на форум за недостига на работна сила,

Емил Димитров: Сигнал има, Марешки да дойде с мен и да ни изслушат и двамата

Емил Димитров: Сигнал има, Марешки да дойде с мен и да ни изслушат и двамата

Снети са ми показанията, казва председателят на парламентарната комисия за борба със сивата икономика и контрабандата - Г-н Димитров, Марешки подава сигнал срещу вас до прокуратурата заради думите ви, че има двама крупни контрабандисти в горивата с политически чадър. Защо не сте подали сигнал, ако имате такива сведения?

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Руският президент Владимир Путин не изключи възможността Южна Европа да се включи към "Турски поток" през Гърция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Путин каза това на съвместна пресконференция след разговори с гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Готови сме да реализираме заедно с Гърция големи инфраструктурни енергийни проекти.

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

На върха на две от най-големите банки в България са жени, към тях скоро ще се присъедини и трета Образът на жените като мениджъри, които поемат по-малко рискове и които е малко вероятно да прахосат финансите на банката, която управляват, е погрешен и това трябва да се взема под внимание. Изненадващата констатация е записана в доклад на

Сглобява се най-големият автогигант - Fordswagen!

Сглобява се най-големият автогигант - Fordswagen!

Две от водещите автомобилни компании Volkswagen и Ford са все по-близо до пълно сливане. Ако това се случи, това ще бъде най-голямата автомобилна фирма в света. Генералният директор на германската компания Хербет Дийс потвърди пред Ройтерс, че преговорите с Ford моге да доведат до създаване на "глобален автомобилен алианс".

Хлябът трябва да се подбира според храната

Хлябът трябва да се подбира според храната

Ако е 100% ръжен, е като тухличка, останалото е лъжа Объл, красив, добре оформен, но никъде не е напукан, има формата на бял хляб, но на етикета пише, че ръжен. Това означава, че в него има поне 90% бяло брашно и 10% ръжено, обясняват експерти пекари част от заблудите, които прилагат търговци. 100% ръжен хляб може да има само в един вариант -

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Откриват градска железница по линията Казичене – Банкя. Първата мотриса потегли днес в 12:05ч. и ще стигне до крайната си точка за час и десет минути, предаде Би Ти Ви. „Идеята е да направим нова градска железница, която да свързва кварталите на София. В последствие идеята ни е да се свързва Перник със София.

Голям растеж на гръцкия износ през октомври

Голям растеж на гръцкия износ през октомври

За голям растеж на гръцкия износ през октомври информира в съобщение Гръцкият съюз на износителите, цитиран от агенция АНА-МПА. Според анализа на Центъра за експортни изследвания, който се основава на неокончателни данни на гръцката статистическа служба, през октомври износът на страната е нараснал с около 24 процента на годишна база и възлиза на

Най-коментирани

Пампорово открива ски сезона на 8 декември

Пампорово открива ски сезона на 8 декември

Ски сезонът в Пампорово ще бъде открит на 8 декември, съобщи на пресконференция в София Мариан Беляков, изпълнителен директор на "Пампорово" АД, предава БТА. На пресконференцията за представяне на новостите в курорта за предстоящия зимен сезон участва и олимпийската шампионка Катя Дафовска, която е сред хотелиерите в Пампорово.

Събират разделно отпадъците на близо 6,4 милиона българи от 183 общини

Събират разделно отпадъците на близо 6,4 милиона българи от 183 общини

Близо 6,4 млн. души от 183 общини са обхванати от разделното събиране на отпадъци в момента. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на заключителния форум "Зелена икономика", който се състоя в София хотел Балкан, съобщи БТА. В България са рециклирани 917 000 тона битови отпадъци през 2016 г.

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

На върха на две от най-големите банки в България са жени, към тях скоро ще се присъедини и трета Образът на жените като мениджъри, които поемат по-малко рискове и които е малко вероятно да прахосат финансите на банката, която управляват, е погрешен и това трябва да се взема под внимание. Изненадващата констатация е записана в доклад на

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Увеличението е от 1 януари, най-много е в Бургас и София Инфлацията за ноември, която НСИ ще обяви до няколко дни, ще е решаваща за това с колко ще поскъпне водата от 1 януари. На 17 декември КЕВР, чийто председател е Иван Иванов, ще разгледа заявленията на ВиК операторите в 23 града с новите цени.

Почват преговори за концесията в Банско (Обзор)

Почват преговори за концесията в Банско (Обзор)

Петчленка на ВАС потвърди, че не трябва ОВОС за плана за управление на “Пирин” Кабинетът упълномощи в сряда министъра на околната среда и водите Нено Димов да предоговори концесионния договор с “Юлен” АД за ски зоната над Банско. По същото време 5-членният състав на Върховния административен съд (ВАС) публикува решение,

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Откриват градска железница по линията Казичене – Банкя. Първата мотриса потегли днес в 12:05ч. и ще стигне до крайната си точка за час и десет минути, предаде Би Ти Ви. „Идеята е да направим нова градска железница, която да свързва кварталите на София. В последствие идеята ни е да се свързва Перник със София.

Левон Хампарцумян: Не се очаква рязко повишаване на лихвите

Левон Хампарцумян: Не се очаква рязко повишаване на лихвите

Финансистът Левон Хампарцумян, който стана „Банкер на 2018 г.” коментира проблемът с хроничната бедност пред Би Ти Ви. По думите му страната ни винаги е била най-бедната държава в Европа, дори по времето на комунизма. „През 1944 г. България е на същото икономическо положение като Дания – селскостопански държави с наченки на индустрия.

Срамните тайни на хляба

Срамните тайни на хляба

Правят го с боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори и овкусители Боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори, овкусители. Това са част от срамните тайни на българския хляб. Че черният, смятан за по-здравословен е всъщност боядисан, е известно отдавна.

Банско подарява кола за старта на сезона

Банско подарява кола за старта на сезона

Курортът отваря тържествено на 15 декември Чисто ново Audi A3 ще чака своя пръв притежател следващата събота, 15 декември, на Бъндеришка поляна. Автомобилът може да бъде спечелен в играта “Ловци на съкровища” - една от многото, които ще отбележат стартирането на ски сезона тази година. В приключението могат да се включат всички желаещи да

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Руският президент Владимир Путин не изключи възможността Южна Европа да се включи към "Турски поток" през Гърция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Путин каза това на съвместна пресконференция след разговори с гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Готови сме да реализираме заедно с Гърция големи инфраструктурни енергийни проекти.

Двойно повече митничари, съкращават чиновници

Двойно повече митничари, съкращават чиновници

Закриват митниците на 7 януари 2019 година, ще стават управления и дирекции Митниците в сегашния им вид ще бъдат закрити на 7 януари 2019 г., за да бъдат основно преструктурирани. Това е записано в проект за промени в Устройствения правилник на едната от двете приходни агенции, които са предложени от финансовия министър Владислав Горанов за

Фонд "Земеделие" преведе 4,3 млн. лева в помощ на 2841 животновъди

Фонд "Земеделие" преведе 4,3 млн. лева в помощ на 2841 животновъди

Държавен фонд "Земеделие" продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани в планинските райони. Днес са били преведени над 4,3 млн. лева на 2841 животновъди, съобщават от фонда. По схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони 2603-ма фермери са получили 3 787 448 лева получиха.

"Булгаргаз" ЕАД предлага увеличение на цената на природния газ с 3,51%

"Булгаргаз" ЕАД предлага увеличение на цената на природния газ с 3,51%

"Булгаргаз" ЕАД предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ да утвърди цена на природния газ за първо тримесечие на 2019 г. в размер 44,80 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от обществения доставчик. В сравнение с утвърдената за четвърто тримесечие на 2018 г.

Растежът на турската икономика се забави до 1,6% през третото тримесечие на 2018 г.

Растежът на турската икономика се забави до 1,6% през третото тримесечие на 2018 г.

Икономическият растеж на Турция се забави до 1,6 на сто на годишна основа през третото тримесечие под натиска на високата инфлация и валутната криза. Това сочат обявените днес официални данни на турския статистически институт, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Те показват, че брутният вътрешен продукт на Турция се е увеличил с 1,

Китайският индекс на цените на производителите през ноември се е увеличил с 2,7%

Китайският индекс на цените на производителите през ноември се е увеличил с 2,7%

Според публикуваните от Китайското статистическо бюро данни, през ноември индексът на цените на производителите се е увеличил с 2,7%, предаде bulgarian.cri.cn. Старшият статистик Шън Гуоцин заяви, че според оценките, 0,8 процентни пункта от 2,7-процентния ръст са повлияни от промените на цените през миналата година, а 1,9% от новото им увеличение.

За ноември месец китайският индекс на потребителските цени се е повишил с 2,2%

За ноември месец китайският индекс на потребителските цени се е повишил с 2,2%

Публикуваните вчера данни от Държавното статистическо управление данни показват, че през първите 11 месеца на тази година индексът на потребителските цени (CPI) на Китай се е повишил с 2,1% спрямо същия период на миналата година, а за ноември с 2,2%, предава bulgarian.cri.cn. По-конкретно увеличението в градовете и селата е било на едно и също

Близо 31 млн. частни фирми и 71 млн. семейни бизнеси оперират в Китай

Близо 31 млн. частни фирми и 71 млн. семейни бизнеси оперират в Китай

Броят на частните компании и семейните бизнеси в Китай се е увеличил бързо след старта на политиката за реформи и отваряне преди 40 години, сочат данни на Държавната агенция за пазарна регулация. Към края на октомври 2018 г. в страната е имало 71,37 милиона семейни бизнеса и 30,67 милиона частни фирми, предаде bulgarian.cri.cn.

„Блумбърг": До 2030 г. Китай може да се превърне глобален лидер в изкуствения интелект

„Блумбърг": До 2030 г. Китай може да се превърне глобален лидер в изкуствения интелект

Стойността на основните индустрии, свързани с разработката на изкуствен интелект в Китай може да надхвърли 1 трилион юана (над 145 милиарда долара) до 2030 г., а тази на секторите, в които тази технология се използва – над 10 трилиона юана, прогнозира доклад на „Блумбърг" (Bloomberg Intelligence), предаде bulgarian.cri.cn.

Русия вече на второ място сред
най-големите производители на оръжие в света

Русия вече на второ място сред най-големите производители на оръжие в света

Русия се е изкачила на второ място сред страните производителки на оръжия през 2017 г. Така тя се нарежда след първенеца САЩ. Данните се съдържат в доклад на Института за изследвания на международния мир в Стокхолм (СИПРИ), предадоха световните агенции, цитирани от БТА. "Руските предприятия преживяват значителен ръст в техните продажби на оръжия

Кирил Домусчиев призова да се разследва спекулата с цената на тока

Кирил Домусчиев призова да се разследва спекулата с цената на тока

Уважавайте бизнеса, който не търси работа, а създава работа, каза председателят на КРИБ на живо в предаването „Беновска пита“ по Канал 3. Кирил Домусчиев за бизнеса, представляван от КРИБ, като обединител на нацията срещу повишаването на цените на тока, срещу безотговорните изказвания на политици, срещу нежеланието и направо отказа за реформи в