Когато абонатите ставаха клиенти

  • 0
authorАвтор: Христо Николов

Когато абонатите ставаха клиенти

Кариерата на Момчил Андреев е белязана от едно важно нещо – където и да заема управленски пост, в същата сфера и по същото време се случват сериозни преобразувания.

Когато ръководи Пощенска банка (в началото Българска пощенска банка), на нашия пазар току-що са се появили и се утвърждават частните финансови институции. През десетте години, когато е начело на Райфайзенбанк България, в българската банкова сфера навлизат чуждите финансови институции, които носят със себе си своето ноу-хау. По време на неговото управление активите на банката нарастват от 847 млн. лв. до 5,99 млрд. лв., а самата банка, позната дотогава като предимно корпоративна, успешно навлезе и в банкирането на дребно.

От средата на 2015 г. Момчил Андреев е управител на „Енерго-про“ за България и главен изпълнителен директор на компанията, която снабдява с ток Североизточна България. Става такъв точно по времето, когато на свободния пазар излизат и битовите потребители и вече всеки може свободно да избира доставчика си на ток, без да се съобразява с ЕРП-то, към което е свързан, освен за мрежовите услуги. А това е голямо предизвикателство за довчерашните териториални монополисти.

Момчил Андреев безспорно има огромен управленски опит, неизбежно свързван в днешно време с въвеждането на нови, по-модерни методи на работа, на нови технологии и иновации. Но признава, че не е имал специална стратегия за това, когато приел да оглави „Енерго-про“ за България. Първо, защото мащабите на българския пазар са такива, че не предполагат предприятието да има сериозна научно-развойна дейност. От друга страна бизнесът на „Енерго-про“ е доста разностранен. Обслужва над 1 милион клиенти в Североизточна България и поддържа 50 000 километра електропреносна мрежа. В същото време има дружество, което е национална структура и търгува с ток на един либерализиращ се в момента пазар.

„Подходът ни е по-скоро да следим нововъведенията и добрите практики в индустрията и да ги адаптираме към нашите потребности. Опитът на компанията майка в Чехия също си казва думата, а и нашите мениджъри са работили в Турция, Словения, Грузия и региона. Този опит също ни е полезен“, казва Андреев.

Иновации в “Енерго-про“ се правят в няколко направления. Едното е защитата на значителните материални активи на компанията. Следи се внимателно какви нови материали излизат на пазара, защото внедряването им може да доведе до значителни икономии. Интерес представлява и всичко, което води до по-голяма ефективност в работата. Например автомобили, които са по-ефективни, електромери, които са по-добре защитени и не могат лесно да бъдат манипулирани.

„Внедрихме и продължаваме да внедряваме нови технологии за подобряване на управлението на екипите и контрола върху тяхната работа.

Андреев изтъква още една новост: „Енерго-про“ е първата у нас компания от енергийния бранш, която започна да внедрява в търговията с ток мултилевъл маркетинг. Създава и развива из цялата страна търговска структура и мрежа от посредници, каквито в България съществуват в сферата на застраховането, в търговията с козметични продукти и в банковия сектор.

„Това са посредници, които не работят ексклузивно за нас , а развиват друга дейност. Ние ги обучаваме да продават електроенергия от наше име, така че търговската ни мрежа става много по-голяма отколкото е броят на нашите служители“, обяснява директорът на „Енерго-про“. Тази мрежа е създадена във връзка с либерализирането на пазара на ток.

На свобода

През 2016 година и последната част от пазара на ток – битовите потребители, излязоха на свободния пазар. Това означава, че всяко домакинство може „да се отвърже“ от местния си доставчик, на когото продължава да плаща само мрежовите услуги, но самия ток може вече да купува от някой от над 120-те лицензирани търговци на ток. Сред тях са и търговските дружества на трите електроразпределителни предприятия у нас. Образно казано, можете да живеете в София, Пловдив или Бургас, но да решите, че офертата на „Енерго-про“ е по-удачна за вас и сключвате договор с тях.

В момента, в зависимост от профила на потребление, един немалък процент от домакинствата вече могат да постигнат спестяване от порядъка на 5-10% от сметките. Така че изборът на търговец е въпрос на преценка и консултация със специалист.
„Енерго-про“ има предимството, че първи въведоха в тази област технологична новост: да се сключи договор с фирмата може и през специално създадената електронна платформа в интернет. Достатъчно е човек да изчисли през електронния калкулатор коя оферта му е най-изгодна, да сравни цените, да нанесе данните си в платформата и договорът вече е сключен, независимо, че потреблението на ток се извършва например във Видин.
Момчил Андреев уточнява, че когато е дошъл в „Енерго-про“ проектът за създаването на е-платформата вече е бил задвижен. Но стартира едновременно с освобождаването на пазара.

„За нас това е един от начините да стигнем директно и с ниски разходи до клиента. Данните ни показват, че до момента в сайта са влезли над 120 000 души, от които няколко стотици сключват договори през интернет. Разбира се, една немалка част просто се осведомяват какво им предлагаме, но за да вземат окончателно решение, се нуждаят от консултация на живо, която предлагаме чрез нашите търговци“, казва Андреев.

Търговията с ток на свободния пазар за битовите потребители у нас се осъществява чрез т.нар. „стандартизирани товарови профили“. Това са определени схеми за потреблението, между които може да се избира в зависимост от това кога имате най-висока консумация – през деня или през нощта, в събота и неделя или през делнични дни и т.нат. Създаването им се наложи от това, че в България делът на „умните“ електромери, които могат да запаметяват параметрите на консумацията по дни и часове, е твърде малък сред битовите потребители.

„Ние имаме изградена мрежа от „умни“ електромери, която наброява над 100 000 уреда при общ брой над 1 милион. Но това зависи и от района, в който живеете. За да оперирате една смарт мрежа, трябва да има и добра комуникационна среда, което не навсякъде е възможно“, обяснява директорът на „Енерго-про“.

Освен това доскоро тези електромери са били доста скъпи и монтирането им се е рентирало само при клиенти с голяма консумация, каквито са стопанските. Средната сметка в бита в България не е висока - от около 45 лева месечно.

Противодействие

Престъпният свят, както е известно, няма почивен ден. Противодействието на кражбите на ток е един постоянен проект в „Енерго-про“, който няма край, защото технологиите и прийомите се развиват и променят постоянно.

„Имаме специфично ноу-хау в зависимост от типа кражби. Например в големите градове са типични софтуерните манипулации на електромерите, докато извън градовете и в селата по-разпространени са директните присъединявания. И в единия, и в другия случай използваме добре разработени програми за анализ, чрез които идентифицираме рисковите казуси“, обяснява Момчил Андреев.

Един от начините е напрмер да се аналзира потреблението и да се обръща внимание къде има необичаен спад.

Анализира се потреблението и на всеки трафопост, на дадени балансови райони. Има специален механизъм за достигане по-точно до мястото, където се губи енергия. Тогава проверките и работата на контрола стават съвсем целенасочени и дават добри резултати.
Така само през последната година компанията успява да намали загубите в мрежата с над 1 процентен пункт, което за мащабите й е над 5 млн. лева. Загубите са свалени от 12,03% на около 11 процента.

Друга новост в „Енерго-про“ са продажбите на зелена енергия. Тя първа на пазара пуска за продажба ток, за който се гарантира, че е произведен от възобновяеми енергийни източници. „Енерго-про“ е собственик на водни централи с мощност 166 мегавата в България, 585 в Грузуя, 95 в Турция. Освен от собствените централи, компанията купува ток от други възобновяеми източници. За тази енергия получава т.нар. „гаранции за произход“, регистрирани в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Така определени потребители, които искат да консумират такъв ток, получават енергията и самата „Енерго-про“ им удостоверява това чрез сертификат.
Клиенти са предимно големи западни фирми, които имат в политиката си на корпоративна социална отговоррност ангажимент пред обществото, че ще консумират само зелен ток. И го плащат, въпреки че той е с около 1% по-скъп от несертифицирания ток. Сред тези клиенти са „Елдом инвест“, „Фикосота“ и „Кауфланд“.

Предизвикателства

Но все пак най-голямото предизвикателство пред „Енерго-про“ е свързано с клиентите му в условията на либерализиран пазар. Защото така както компанията може да привлече нови клиенти от цялата страна, на които да продава ток, така може и останалите компании да отнемат от нейните клиенти.

Андреев нарича купувачите неслучайно именно „клиенти“. Довчера енергийните дружества ги наричаха абонати. Трансформацията не е просто лингвистична – Андреев признава, че предстои много работа

„Трябва да се промени отношението към тях, да бъдат добре обслужвани и доволни, а това предполага инвестиции и грижа към клиента. Необходимо е обучение на служителите, подобряване на тяхната мотивация. Правим периодични проучвания „таен клиент“, служителите ни също трябва да покрият тестове и да спазват стандарти на обслужване. Неслучайно само през последната година намалихме броя на клиентските жалби с над 50%. Неизбежно е да има жалби при
1 100 000 клиенти.

Когато става въпрос за инвестиции, на „Енерго-про“ принадлежи и рекордната за момента корпоративна облигационна емисия, пусната миналата година. Тя е 7-годишна и е за 130 млн. евро. Целта й е да осигури подходящо по размер средносрочно финансиране.

Компанията има инвестиционна програма, насочена към развитие на мрежата в Североизточна България. Друга част е свързана със смяната на електромери с по-нови и по-трудни за манипулиране. Пари ще трябват и за изнасяне на електромерите на границата на собственост, което се е забавило досега заради забавени регулации предимно във вилните зони и курортите.

Където и да е работил Момчил Андреев, не му е било трудно да убеждава акционерите, че в компанията Приоритет имат инвестициите, които дават бърза и висока възвръщаемост. Но извън това трябва да гледаме и напред, отвъд тримесечните отчети и годишния бюджет, за да сме сигурни, че бизнеса ни е устойчив“, казва Андреев.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Килограм джанки в Турция струва колкото 14 кг агнешко месо

Килограм джанки в Турция струва колкото 14 кг агнешко месо

Джанки се предлагат на цена от 500 турски лири (160 лв.) за килограм на пазара в Турция - сума, за която в страната може да се купят 14 кг агнешко месо, съобщава турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА. Първите за сезона джанки са отгледани в парници в Анталия и Мерсин и вече се появиха на щандовете на турските пазари за плодове и зеленчуци.

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

МРРБ приема предложения до 15 април, след това ще изготви промени в закона МРРБ подготвя нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградите и механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост.

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром експорт“ е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 година, съобщава Sputnik Turkiye, като се позовава на агенция Bloomberg. Българската министърка на енергетиката Теменужка Петкова е потвърдила,

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

“Газпром експорт” е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 г. съобщава агенция “Блумбърг”. Ако това стане, България ще се възползва от правото си да се обърне към арбитражен съд, за да получи дължимите си транзитни такси до 2030

Виена е най-добрият град за живеене, София е на 116-о място

Виена е най-добрият град за живеене, София е на 116-о място

Международната консултантска компания Mercer публикува традиционната си годишна класация за най-добрите за живеене градове в света. За десета поредна година класацията се оглавява от австрийската столица Виена, следвана от Цюрих, Швейцария и Ванкувър, Канада, предаде БНР. Българската столица София е на 116-о място от общо 231 града.

Данъчните продават  свлачище край Варна

Данъчните продават свлачище край Варна

Ваканционен имот върху 22 декара в местността Прибой на юг ог Варна е обявен от НАП на търг за 2 349 000 лева. Заради свлачищната зона върху него по времето на соца бяха разположени 70 бунгала. В базата, която е популярна сред варненци за уикендите, има още заведение с кухня, барбекю и тераса. Търгът, който не е първи, ще бъде проведен на 5 април.

Магазините в Черна гора вече няма да работят в неделя

Магазините в Черна гора вече няма да работят в неделя

Правителството на Черна гора одобри предложение за изменение на закона за вътрешната търговия, според което се забранява търговията на едро и дребно в неделя и на празници, написа черногорският премиер Душко Маркович на профила си в Туитър, като добави, че това е положителна новина за 37 хиляди работници в търговията, предаде Танюг.

"Боинг-737-8 Mакс" на “Туи” се връща в България, застигнат над Румъния от забраната да лети в Европа (Обзор)

"Боинг-737-8 Mакс" на “Туи” се връща в България, застигнат над Румъния от забраната да лети в Европа (Обзор)

В сряда във въздушното ни пространство е трябвало да влязат два такива самолета, авиокомпаниите ги сменят "Боинг-737-8 Mакс” на “Туи флай” се приземи извънредно в София в 20,53 ч във вторник. Това става седем минути преди да влезе в сила забраната на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) моделите B737-8 и B737-9 Макс да летят над

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Настъпи хаос с полетите в Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че засега също спира полетите на модела „Боинг”, информира Би Ти Ви. Втори път за последните шест години американските власти взимат решение да спрат за полети определен тип самолети на „Боинг”. Решението беше взето след катастрофата в Етиопия,

Рестартиране на алианса между "Рено", "Нисан" и "Мицубиши"

Рестартиране на алианса между "Рено", "Нисан" и "Мицубиши"

Председателят на "Рено" (Renault SA) Жан-Доминик Сенар обяви във вторник "рестартирането на алианса" между френския производител на автомобили и японските компании "Нисан" (Nissan Motor Corp.) и "Мицубиши" (Mitsubishi Motors), предаде БНР. Алиансът Рено-Нисан-Мицубиши създаде нов съвместен съвет, който ще се председателства именно от Жан-Доминик

Най-коментирани

Москва бе домакин на седмия китайско-руски туристически форум

Москва бе домакин на седмия китайско-руски туристически форум

Вчера в Москва се проведе седмият китайско-руски туристически форум. На него бе съобщено, че през 2018 г. броят на китайските туристи в Русия, освободени от групова виза, е надхвърлил за първи път 1 милион, предаде Радио Китай. Зам.-изпълнителният директор на туристическата асоциация „Свят без граници" Анна Сибиркина коментира,

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

“Газпром експорт” е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 г. съобщава агенция “Блумбърг”. Ако това стане, България ще се възползва от правото си да се обърне към арбитражен съд, за да получи дължимите си транзитни такси до 2030

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Настъпи хаос с полетите в Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че засега също спира полетите на модела „Боинг”, информира Би Ти Ви. Втори път за последните шест години американските власти взимат решение да спрат за полети определен тип самолети на „Боинг”. Решението беше взето след катастрофата в Етиопия,

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром експорт“ е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 година, съобщава Sputnik Turkiye, като се позовава на агенция Bloomberg. Българската министърка на енергетиката Теменужка Петкова е потвърдила,

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

МРРБ приема предложения до 15 април, след това ще изготви промени в закона МРРБ подготвя нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградите и механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост.

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

Крайният срок за решението на немския гигант е през май Решение къде да построи завод за автомобили в Източна Европа германският автомобилен концерн VW ще вземе в края на май. В момента проучването на най-подходящи за целта страни е в етап, в който кандидатите са ограничени до четири. В следващия две страни ще отпаднат и накрая ще се избере

Още в понеделник новият шеф на КФН Бойко Атанасов се заема с “Бонус-малус” (Обзор)

Още в понеделник новият шеф на КФН Бойко Атанасов се заема с “Бонус-малус” (Обзор)

Иска да запълни целия състав на комисията Още в понеделник новият шеф на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов започва работа по системата “Бонус-малус”. Това заяви той в кулоарите на парламента, минути след като депутатите единодушно със 134 гласа “за” решиха да оглави финансовия надзор. Атанасов подчерта,

Бразилия продаде 12 летища

Бразилия продаде 12 летища

Правителството на президента на Бразилия Жаир Болсонаро обяви приватизацията на 12 летища, предаде БГНЕС. Въпреки че приходите в държавната хазна от първоначалния търг да са сравнително малки - 2,3 милиарда реала (620 милиона долара), продажбата се разглежда като първи тест за доверието на пазара в огромната приватизационна програма на Болсонаро.

Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се дигитализират

Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се дигитализират

Вицепремиерът Томислав Дончев очаква в рамките на десетилетието в строителния бранш ескалацията на разходите за труд да продължи. Той не се ангажира със средногодишния темп на нарастването й, стана ясно по време на форум на тема "Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България" с конвергенцията на България с

Срещат в София инвеститори с иновативни стартъпи

Срещат в София инвеститори с иновативни стартъпи

“София Тех парк” прави специална програма в подкрепа на изобретатели, иноватори и предприемачи Ще има демо ден на преакселераторска програма Конференция Investum Supersonic в подкрепа на новатори и стартъпи ще се проведе на 25 март в “София Тех парк”. Целта на събитието е да даде възможност за среща и взаимодействие между водещи инвеститори и

40 години пътуване за Пролетния празник в Китай

40 години пътуване за Пролетния празник в Китай

От 1979 г. до 2019 г. пътуванията в Китай са се увеличили от 100 милиона на 3 милиарда. Китайците днес разполагат с по-голям избор на транспорт и по-добри услуги, съобщава "Радио Китай". Наскоро приключи Китайската нова година и свързаното с нея „голямо пролетно преселение", когато милиони китайци се прибират у дома,

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

Крайният срок за решението на немския гигант е през май Решение къде да построи завод за автомобили в Източна Европа германският автомобилен концерн VW ще вземе в края на май. В момента проучването на най-подходящи за целта страни е в етап, в който кандидатите са ограничени до четири. В следващия две страни ще отпаднат и накрая ще се избере

Фандъкова: До месец ще приключим преговорите за заплатите на шофьорите в градския транспорт

Фандъкова: До месец ще приключим преговорите за заплатите на шофьорите в градския транспорт

Най-късно до един месец преговорите за споразумение за програма за тригодишно ежегодно увеличение с поне 10 процента на заплатите на заетите в градския транспорт трябва да приключат. Това каза пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова след като участва в откриването на XVIII Годишна конференция на Мрежата на синдикалните организации от

Заетостта в Китай остава стабилна въпреки по-високия месечен ръст на безработица

Заетостта в Китай остава стабилна въпреки по-високия месечен ръст на безработица

Заетостта в Китай се запазва стабилна, въпреки по-високия ръст на безработицата през януари и февруари, сочат данни на Държавното статистическо управление. Нивото на безработица в градовете през януари е отчело 5.1% и 5.3% през февруари съответно с 0.1% и 0.3% по-висок от предходната година за същия период, съобщава "Радио Китай".

Износът на Япония спада за трети пореден месец

Износът на Япония спада за трети пореден месец

Японският износ се е понижил с 1,2 процента на годишна база до 6,38 трлн. йени (57,3 млрд. долара) през февруари, съобщи днес правителството, цитирано от ДПА. Това е трети пореден месец на спад, предава БТА. Износът към други азиатски страни, който представлява 52 на сто от изнесените в Япония стоки, е намалял с 1,8 процента до 3,3 трлн.

Данъчните продават  свлачище край Варна

Данъчните продават свлачище край Варна

Ваканционен имот върху 22 декара в местността Прибой на юг ог Варна е обявен от НАП на търг за 2 349 000 лева. Заради свлачищната зона върху него по времето на соца бяха разположени 70 бунгала. В базата, която е популярна сред варненци за уикендите, има още заведение с кухня, барбекю и тераса. Търгът, който не е първи, ще бъде проведен на 5 април.

Проектират нова станция на метрото в “Обеля”, свързва го с влака за Кюстендил

Проектират нова станция на метрото в “Обеля”, свързва го с влака за Кюстендил

Ще е първата построена в партньорство между общината и частен инвеститор С още една станция може да се разшири до 3 г. метромрежата на София. Плановете са тя да е на бул. “П. Владигеров” и да има връзка с влаковете по жп линията София - Кюстендил. Вече тече процедура за избор на изпълнител, който да направи идейния проект на бъдещата метростанция

Местните власти  управляват по-добре бюджетните пари

Местните власти управляват по-добре бюджетните пари

38 кметства с повече собствени приходи, само 8 чакат помощ от хазната Местните власти управляват по-добре бюджетните пари, а все повече от тях събират повече собствени приходи. Просрочените дългове на много от тях намаляват. Тази равносметка за финансовото състояние на общините в края на 2018 в сравнение с 2017 г.

Дойче банк и Комерцбанк започнат преговори за евентуално сливане

Дойче банк и Комерцбанк започнат преговори за евентуално сливане

Водещите финансови институции на Германия Дойче банк (Deutshe Bank) и Комерцбанк (Commerzbank) започват официално преговори за евентуално сливане, съобщи ДПА, позовавайки се на свои източници, предаде БТА. Разговори по плановете за сливането на банките се водят вече от месеци. Правителството заяви преди време по този повод,

Товарните влакове по маршрута Китай-Европа са извършили 14 000 пътувания

Товарните влакове по маршрута Китай-Европа са извършили 14 000 пътувания

Мрежата за товарен железопътен превоз между Китай и Европа, ключова част от инициативата „Един пояс един път", се разширява бързо. До края на февруари тази година, са били извършени 14 000 пътувания по маршрута, по данни на китайския икономически регулатор, съобщава bulgarian.cri.cn. Мрежата свързва Китай с 50 града в 15 европейски държави,