Да преброим живите и мъртви клетки

  • 1
authorАвтор: Христо Николов

Да преброим живите и мъртви клетки

Човечеството все по-трудно се бори с вирусите. За близо 70 години откакто масово се използват антибиотици, резистентността на вирусите към тях се е повишила значително. В САЩ например се очаква до две години да се наложи пълна забрана за използване на антибиотици без на пациента да е била направена преди това индивидуална антибиограма, от която да се види дали заселилият се в тялото вирус може да бъде унищожен ефективно. При всички случаи това може да се постигне само ако се предпише индивидуален антибиотик.

Изследване на ефективността на нови антибиотици чрез клетъчен брояч е една от многото функции на биофармацевтичната лаборатория на „София Тех Парк“, обяснява д-р инж. Борис Киров от Технически университет-София. Машината може автоматично да преброи каква част от клетките в разтвора, който й е подаден, са живи и каква част – мъртви. Така се изчислява с каква скорост работи антибиотикът и дали изобщо работи.
И това е само една малка част от оборудването на биофармацевтичния комплекс, който се показва за първи път на журналист.

Освен него в „София Тех Парк“ има още 10 лаборатории, някои от които са уникални за Европа и тепърва ще се използват от българската научна общност.

„След доставянето и монтирането на оборудването сега сме в етапа на обучение на персонала, който ще работи в тези лаборатории. В повечето от тях все още няма постоянно назначени хора, но още през първата половина на 2017 г. всяка ще има свой ръководител и човек, който отговаря за оборудването“, обяснява проф. Марин Христов. Бившият ректор на Техническия университет-София в момента е председател на управителния съвет на Сдружението за научно-изследователска дейност на Лабораторния комплекс на „София Тех Парк“. Това е организацията, която ще преценява как, от кого и срещу какво ще се използват лабораториите. В нея членуват представители на Софийския университет, Медицинския университет-София и Техническия университет-София, а чрез техните връзки със сродни вузове на практика лабораториите ще се използват и от останалите висши учебни заведения у нас, както и от БАН.

Всичко това ще става на проектен принцип. Досега има три приети проекта, по които се работи, а научно-експертен съвет разглежда още 6 предложения. Част от тях са свързани с проектите за създаване на национални центрове за добри практики, които ще се изграждат в продължение на 6 години и 10 години трябва да се самоподдържат. Финансирането им е по оперативна програма „Иновации и интелигентен растеж“. Има и предложения за научни проекти, които директно ще се финансират от ЕС.
С това обаче няма да се изчерпва цялата натовареност на лабораториите. Според условията на финансовата помощ от ЕС, с която те бяха изградени и оборудвани, 20% от времето, през което се използват, трябва да носи приход.

„Още когато бях шеф само на една от лабораториите и то още на етапа, в който обмисляхме как да я изградим и оборудваме, сме се съобразявали с желанията на фирми в областта на микроелектрониката. Доста частни фирми имат конкретни задачи и някои даже искат да организират производства тук. Вече са готови правилата, по които външни организации могат да ползват лабораториите и ще изработим специални правила за компаниите, които си плащат. Обикновено желанията са свързани със сертифициране на продукти и за изследвания на проби“, казва проф. Христов.

Счита се, че през първите две години от съществуването си лабораториите на „София Тех Парк“ няма да могат да „излязат на нула“ като съотношение между приходи и разходи. Но пък повечето ръководители на лаборатории идват от университети, където са вършили същата работа и техните лабораториите са се самоиздържали. Вярно, в рамките на определени научни проекти, но опитът може да се пренесе и в технологичния парк.
Още повече, че лабораториите са особено подходящи за изследване на прототипи и продукти. Например биофармацевтичната. Всеизвестно е, че примерно Българската агенция за безопасност на храните праща всички проби на съмнителни храни и хранителни добавки за изследване в Германия и Белгия. Тъй като това не се прави всекидневно, засега е по-евтино да не се купува цяла специализирана лаборатория.
Д-р Киров обаче обяснява, че на практика в „София Тех Парк“ има същото оборудване като това в чужбина. Проблемът при изследването на храните е по-скоро в софтуерната обработка на резултатите от изследванията, а разходът за тези програми и за обобщаването е далеч по-нисък от разхода за оборудването, което в технологичния парк така или иначе вече е налице.

Забранено за компютърни вируси

Живеем във време, в което сме силно зависими от киберпространството и електрониката. Едва ли има вече човек, който поне веднъж да не е пострадал от троянски кон, от компютърен вирус или от някаква атака, предприета чрез технически средства.
Когато обаче бъдат атакувани цели индустрии, става страшно. Могат да престанат да функционират определени отрасли, да се открадне конфиденциална информация или огромни суми да изчезнат. Два съвсем пресни примера са достатъчни, за да илюстрират колко е важна киберсигурността: наскоро от yahoo бяха откраднати 1 милион акаунта, а китайски производител на видеокамери с вграден софтуер за връзка с интернет, допусна неволно чрез тях да бъдат атакувани големи компании, неподготвени за случая.

„В България, а и в Източна Европа хората си мислят, че това не е проблем, понеже сме незначителни като икономически потенциал и стратегическа сила в сравнение със САЩ и големите държави. В началото на тази година обаче имаше много сериозна хакерска атака срещу малкия и среден бизнес чрез криптовируси. Имам познати, които се принудиха да си затворят фирмите, защото бе изтрита цялата им информация“, казва Иво Ангелов от лабораторията.

Концепцията на лабораторията по киберсигурност е разработвана цели 4 години. Една част от нея е т.нар. информационна зала, която служи основно за обучения. Идеята е в едната част на залата да стоят атакуващите, а в другата да се настани отборът на атакуваните. Има физическа преграда между тях – стъклена стена, за да не се чува какво си говорят оттатък. След края на упражнението, което се състои в атакуване на компютърните системи на „противника“, физическата преграда се маха и се прави разбор кой как е действал.

На екрани на една от стените в залата се вижда в реално време какви компютърни атаки по света се правят. Кибер атаките са навсякъде и не спират в нито един момент. Прави впечатление, че повечето са от сървъри в САЩ, но истината е, че те може просто да са маскирани като такива, а физически да се намират на другия край на земното кълбо.

В лабораторията вече се обучават представители на група фирми, предимно доставчици на високотехнологично оборудване и на ИТ услуги. Има и изследователски екип, който следи кибер атаките в реално време и ги изследва.

Друга част от лабораторията е Фарадеевият кафез. В случая той е оформен като симулационна зала, в която може да се сложат маси с компютърно оборудване. Стените са метални, със специално покритие, което не пропуска радиовълни. Когато вратата се затвори, вътре не проникват сигнали на мобилни оператори. Целта е когато се работи с конфиденциална информация, тя да остава тук и да не може отвън да се направи пробив. Защото в света на киберпрестъпленията са разработени доста напреднали технически устройства. Например, мобилен телефон, който се поставя до невключен компютър, само с помощта на FM възможностите си може да извлече цялата информация от компютъра. Във Фарадеевия кафез може да се изследва специално оборудване.

Модерна жп инфраструктура

Целта на лабораторията по интелигентни комуникационни инфраструктури е да бъдат изследвани и тествани интелигентни мрежи за транспорт. Например т.нар. евробализи.

Бализите са устройства, които се слагат през определено разстояние на жп инфраструктурата и дават информация на машинистите каква е обстановката около влака - температурата, къде точно се намира, какво е състоянието на релсите. Тази информация се приема от влака с помощта на бордния компютър.

Лабораторията на практика изпитва и сертифицира евробализи, а може и да ги надгражда софтуерно. В цяла Европа има само още две такива лаборатории. Изградена е за да може България да се възползва по-пълно от няколкото различни европейски програми за модернизиране на жп инфраструктурата, включително и в България.
В едно от помещенията на лабораторията има техника за проверка на техническото състояние на бордови компютри.

Тази лаборатория е проектирана и изградена с помощта на Техническия университет-София.

Технологии за живота

Най-важното нещо за една биолаборатория е хигиената. Помещението, в което се намираме, например е изградено по специален начин – има преддверие. На тавана са разположени специални филтри, така че въздухът вътре да е с положително налягане и отвън да не може да влиза запрашен въздух.

Това е т.нар. „бяла стая“. В нея ще се произвеждат чипове, които се използват в биомедицинските изследвания и с чиято помощ се автоматизират много лабораторни процеси. Идеята е, че всичко, което в една лаборатория се върши на ръка – с пипети, с местене на клатачки, може да се върши в едни много малки устройства, с много малко консумативи, но със същите резултати.

Едно от най-важните устройства тук е плазменият генератор, който създава плазма от кислородните молекули във въздуха. В случая тя създава активна повърхност на инертни материали, които иначе не могат да се залепват един за друг. Плазмата ги бомбардира с активни молекули и те се слепват, без да се използва лепило, което по принцип замърсява повърхнините.

Има зала за електрофореза, в която се изследва ДНК, а различните устройства в нея позволяват да се прави генно инженерство. „На това устройство се слага пластината с ДНК и тя се онагледява. Така може да се прави тест за бащинство, а също и да се помага в криминалистиката“, казва д-р Киров.

Клетъчният брояч е друга част от оборудването на лабораторията. Той може автоматично да преброи каква част от клетките в разтвора, който сме му подали, са живи и каква част са мъртви. Това е много полезно при тестване на антибиотици.

Прави впечатление, че навсякъде в лабораторията е пълно с микровълнови печки. Обяснението на д-р Киров е, че навсякъде се работи с гелове, тъй като на повечето микроорганизми им трябва както хранителна среда, така и възможност да излизат на повърхността да дишат. Най-бързият начин да се превърне един гел в течност е да се постави в микровълновата.

Тя е много удобна и за бърза стерилизация на пособия, тъй като за десетина минути убива почти всички вируси и спори на микроби. Служи най-вече за допълнителна степен на сигурност след измиване със спирт и горене.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Търг и за ИПК “Родина” и “Родина тауър”, искат за имотите поне 38 млн.

Търг и за ИПК “Родина” и “Родина тауър”, искат за имотите поне 38 млн.

Синдиците на КТБ ще погасяват  заеми, взети от банката  Още два имота, собственост на фирми, близки до банкера беглец Цветан Васиев, се продават от частен съдебен изпълнител по искане на синдиците на КТБ, научи “24 часа”. На търг са пуснати Издателско-полиграфически комплекс “Родина” и “Родина тауър” - т.нар.

Руски издания коментират възможното развитие на "Турски поток"

Руски издания коментират възможното развитие на "Турски поток"

Русия постави на Европа ултиматум във връзка с доставките на "синьо гориво", коментира онлайн изданието "Росийский диалог" изявления на външния министър на федерацията Сергей Лавров. Москва е готова да доставя газ на територията на Европейския съюз по тръбопровода "Турски поток", но за това са необходими гаранции от европейските власти,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Ведомствените  бензиностанции без обезпечения

Ведомствените бензиностанции без обезпечения

Регистрираните земеделски производители, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, няма да издават обезпечение за горивата, които ползват за собствено потребление. Това предвиждат промени в Правилника за ДДС, предложени от финансовия министър Владислав Горанов.

Пламен Димитров призна, че се водят разговори да отпадне минималният осигурителен доход

Пламен Димитров призна, че се водят разговори да отпадне минималният осигурителен доход

Според Пламен Димитров евентуално отпадане на минималните осигурителни доходи минава само през заменяне на съществуващите модели с по-добри, а не с по-лоши. Президентът на КНСБ коментира пред журналисти изказването на социалния министър Бисер Петков, че е възможно да се постигне съгласие със социалните партньори за отпадането на минималните

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Отличието се дава и за екологичност, безопасност и предлагани модерни услуги “Виктория груп” дава работа на младежи в неравностойно положение като помощник сервитьори в хотел "Чайка бийч" Плажът в курорта Елените е получил тази година сертификат “Син флаг”, което показва високото качество на плажа, чистотата на морската вода, екологичност,

ЧСИ продава зала "Универсиада" за над 15 млн. лв., Тити Папазов пази имота

ЧСИ продава зала "Универсиада" за над 15 млн. лв., Тити Папазов пази имота

Заради дълг от 15,6 милиона лева частният съдия - изпълнител Стоян Якимов №844 в регистъра е пуснал на търг емблематичната за българския спорт зала "Универиада". началната цена е 15 602 028,30 лева.  Треньор на "Левски Лукойл" Константин Папазов е определен за пазител на имота. Според търговския регистър той е представител на "Универсиада" ЕАД,

Откриха най-дългия магистрален тунел в Турция

Откриха най-дългия магистрален тунел в Турция

Най-дългият магистрален тунел в Турция - тунелът Овит, преминаващ през планината Овит в североизточната част на страната, бе открит вчера с церемония, на която присъства турският президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава в."Хюриет дейли нюз". Когато за първи път стартирахме този проект, хората казваха, че това е само мечта. Но ние го осъществихме.

Най-коментирани

Представят план за иновации на ЕК за 100 млрд. евро на конференция в София

Представят план за иновации на ЕК за 100 млрд. евро на конференция в София

Конференцията "Иновативна седмица на предприемачеството - Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите" ще се състои утре в "София тех парк" и на нея ще бъде представен новият седемгодишен план за иновации на Европейската комисия на стойност 100 милиарда евро. България е домакин на конференцията на най-високо равнище

Горанов: Подаваме молба за еврото и за банковия съюз едновременно (Обзор)

Горанов: Подаваме молба за еврото и за банковия съюз едновременно (Обзор)

България ще кандидатства в един и същи ден за чакалнята на еврото ERM II и за Европейския банков съюз. Това съобщи финансовият министър на конференция в София. Така той опроверга спекулациите, че кабинетът ще кандидатства само за еврозоната, но не и за банковия съюз. Министърът подчерта, че тъй като сме първата държава,

Седмата среща на върха "16+1" ще се състои в София на 6 и 7 юли

Седмата среща на върха "16+1" ще се състои в София на 6 и 7 юли

В периода 6-7 юли в София ще се състои седмата среща на върха "16+1" заедно със съпътстващ бизнес форум, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирана от БТА. Седмата годишна среща ще събере заедно у нас лидерите на 16-те страни от ЦИЕ (България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

Дунавската стратегия има вече изготвен бранд Дунав

Дунавската стратегия има вече изготвен бранд Дунав

Предстои разработването и на бранд Черно море На 18 и 19 октомври министрите на туризма от страните в Дунавската стратегия ще проведат голям форум „Икономически растеж и териториално сближаване чрез инвестиции в туризма” – съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на конференцията „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с

Домбровскис: Гърция е на финалната права за изход от спасителната програма

Домбровскис: Гърция е на финалната права за изход от спасителната програма

Гърция се намира на финалната права за успешен изход от спасителната програма, заяви заместник председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис са конференция на Economist в Атина, предаде агенция АНА-МПА. Домбровскис заяви още, че "през последните години станаха явни реформаторските усилия за справяне с предизвикателствата,

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

От 2020 г. “Софийска вода” въвежда допълнително най-модерния в момента начин за пречистване на водата - чрез нагряване с ултравиолетови лъчи. Това съобщи в петък новият изпълнителен директор на компанията Васил Тренев. Инвестицията вече е предвидена в бизнес плана на дружеството, като този метод се въвежда постепенно във всички дружества на

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния, въпреки спада на руските туристи. Регистриран е ръст на туристите от Полша, скандинавските страни, Франция и други пазари. Тази вечер Ангелкова откри официално "Лято 2018" в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БТА. Изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров информира,

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Газовият хъб “Балкан” може да доставя между 25 и 60 млрд. куб. м газ на година според различните сценарии. Това са предвижданията на междинния доклад за предпроектното проучване на газоразпределителния център, който бе представен преди дни в Брюксел от зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков и шефа на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов.

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

В наддаването има и инвестиционен фонд   Българо-американската кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк и Пощенска банка са сред кандидатите да придобият “Банка Пиреос България”, твърдят източници от банкерските среди. Пет обвързващи оферти са подадени за “Банка Пиреос България”, съобщи през миналата седмица гръцкият информационен сайт banks.com.gr.

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Отличието се дава и за екологичност, безопасност и предлагани модерни услуги “Виктория груп” дава работа на младежи в неравностойно положение като помощник сервитьори в хотел "Чайка бийч" Плажът в курорта Елените е получил тази година сертификат “Син флаг”, което показва високото качество на плажа, чистотата на морската вода, екологичност,

32% дял на ВЕИ в микса електроенергия до 2030 г.

32% дял на ВЕИ в микса електроенергия до 2030 г.

Делът на тока от възобновяеми източници за ЕС да стигне до 32% от общия енергиен дял до 2030 година. За това се договориха само преди ден Европейската комисия, Европарламентът и Съветът на ЕС. Директивата за възобновяема енергия е била затворена късно вечерта в четвъртък след 9-часови разговори. Това съобщи зам.

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

От 2020 г. “Софийска вода” въвежда допълнително най-модерния в момента начин за пречистване на водата - чрез нагряване с ултравиолетови лъчи. Това съобщи в петък новият изпълнителен директор на компанията Васил Тренев. Инвестицията вече е предвидена в бизнес плана на дружеството, като този метод се въвежда постепенно във всички дружества на

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния, въпреки спада на руските туристи. Регистриран е ръст на туристите от Полша, скандинавските страни, Франция и други пазари. Тази вечер Ангелкова откри официално "Лято 2018" в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БТА. Изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров информира,

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

КЕВР предлага увеличение с 10,81% на природния газ от 1 юли, вместо с 18,5%

КЕВР предлага увеличение с 10,81% на природния газ от 1 юли, вместо с 18,5%

Комисията за енергийно регулиране /КЕВР/ предлага увеличение с 10,81 на сто на природния газ от 1 юли, вместо исканите от "Булгаргаз" 18,5 процента. Това става ясно от доклад на работна група към КЕВР, качен днес на сайта на енергийния регулатор. Цената от 1 юли, по която "Булгаргаз" следва да продава природен газ през следващите три месеца,