Да преброим живите и мъртви клетки

  • 1
authorАвтор: Христо Николов

Да преброим живите и мъртви клетки

Човечеството все по-трудно се бори с вирусите. За близо 70 години откакто масово се използват антибиотици, резистентността на вирусите към тях се е повишила значително. В САЩ например се очаква до две години да се наложи пълна забрана за използване на антибиотици без на пациента да е била направена преди това индивидуална антибиограма, от която да се види дали заселилият се в тялото вирус може да бъде унищожен ефективно. При всички случаи това може да се постигне само ако се предпише индивидуален антибиотик.

Изследване на ефективността на нови антибиотици чрез клетъчен брояч е една от многото функции на биофармацевтичната лаборатория на „София Тех Парк“, обяснява д-р инж. Борис Киров от Технически университет-София. Машината може автоматично да преброи каква част от клетките в разтвора, който й е подаден, са живи и каква част – мъртви. Така се изчислява с каква скорост работи антибиотикът и дали изобщо работи.
И това е само една малка част от оборудването на биофармацевтичния комплекс, който се показва за първи път на журналист.

Освен него в „София Тех Парк“ има още 10 лаборатории, някои от които са уникални за Европа и тепърва ще се използват от българската научна общност.

„След доставянето и монтирането на оборудването сега сме в етапа на обучение на персонала, който ще работи в тези лаборатории. В повечето от тях все още няма постоянно назначени хора, но още през първата половина на 2017 г. всяка ще има свой ръководител и човек, който отговаря за оборудването“, обяснява проф. Марин Христов. Бившият ректор на Техническия университет-София в момента е председател на управителния съвет на Сдружението за научно-изследователска дейност на Лабораторния комплекс на „София Тех Парк“. Това е организацията, която ще преценява как, от кого и срещу какво ще се използват лабораториите. В нея членуват представители на Софийския университет, Медицинския университет-София и Техническия университет-София, а чрез техните връзки със сродни вузове на практика лабораториите ще се използват и от останалите висши учебни заведения у нас, както и от БАН.

Всичко това ще става на проектен принцип. Досега има три приети проекта, по които се работи, а научно-експертен съвет разглежда още 6 предложения. Част от тях са свързани с проектите за създаване на национални центрове за добри практики, които ще се изграждат в продължение на 6 години и 10 години трябва да се самоподдържат. Финансирането им е по оперативна програма „Иновации и интелигентен растеж“. Има и предложения за научни проекти, които директно ще се финансират от ЕС.
С това обаче няма да се изчерпва цялата натовареност на лабораториите. Според условията на финансовата помощ от ЕС, с която те бяха изградени и оборудвани, 20% от времето, през което се използват, трябва да носи приход.

„Още когато бях шеф само на една от лабораториите и то още на етапа, в който обмисляхме как да я изградим и оборудваме, сме се съобразявали с желанията на фирми в областта на микроелектрониката. Доста частни фирми имат конкретни задачи и някои даже искат да организират производства тук. Вече са готови правилата, по които външни организации могат да ползват лабораториите и ще изработим специални правила за компаниите, които си плащат. Обикновено желанията са свързани със сертифициране на продукти и за изследвания на проби“, казва проф. Христов.

Счита се, че през първите две години от съществуването си лабораториите на „София Тех Парк“ няма да могат да „излязат на нула“ като съотношение между приходи и разходи. Но пък повечето ръководители на лаборатории идват от университети, където са вършили същата работа и техните лабораториите са се самоиздържали. Вярно, в рамките на определени научни проекти, но опитът може да се пренесе и в технологичния парк.
Още повече, че лабораториите са особено подходящи за изследване на прототипи и продукти. Например биофармацевтичната. Всеизвестно е, че примерно Българската агенция за безопасност на храните праща всички проби на съмнителни храни и хранителни добавки за изследване в Германия и Белгия. Тъй като това не се прави всекидневно, засега е по-евтино да не се купува цяла специализирана лаборатория.
Д-р Киров обаче обяснява, че на практика в „София Тех Парк“ има същото оборудване като това в чужбина. Проблемът при изследването на храните е по-скоро в софтуерната обработка на резултатите от изследванията, а разходът за тези програми и за обобщаването е далеч по-нисък от разхода за оборудването, което в технологичния парк така или иначе вече е налице.

Забранено за компютърни вируси

Живеем във време, в което сме силно зависими от киберпространството и електрониката. Едва ли има вече човек, който поне веднъж да не е пострадал от троянски кон, от компютърен вирус или от някаква атака, предприета чрез технически средства.
Когато обаче бъдат атакувани цели индустрии, става страшно. Могат да престанат да функционират определени отрасли, да се открадне конфиденциална информация или огромни суми да изчезнат. Два съвсем пресни примера са достатъчни, за да илюстрират колко е важна киберсигурността: наскоро от yahoo бяха откраднати 1 милион акаунта, а китайски производител на видеокамери с вграден софтуер за връзка с интернет, допусна неволно чрез тях да бъдат атакувани големи компании, неподготвени за случая.

„В България, а и в Източна Европа хората си мислят, че това не е проблем, понеже сме незначителни като икономически потенциал и стратегическа сила в сравнение със САЩ и големите държави. В началото на тази година обаче имаше много сериозна хакерска атака срещу малкия и среден бизнес чрез криптовируси. Имам познати, които се принудиха да си затворят фирмите, защото бе изтрита цялата им информация“, казва Иво Ангелов от лабораторията.

Концепцията на лабораторията по киберсигурност е разработвана цели 4 години. Една част от нея е т.нар. информационна зала, която служи основно за обучения. Идеята е в едната част на залата да стоят атакуващите, а в другата да се настани отборът на атакуваните. Има физическа преграда между тях – стъклена стена, за да не се чува какво си говорят оттатък. След края на упражнението, което се състои в атакуване на компютърните системи на „противника“, физическата преграда се маха и се прави разбор кой как е действал.

На екрани на една от стените в залата се вижда в реално време какви компютърни атаки по света се правят. Кибер атаките са навсякъде и не спират в нито един момент. Прави впечатление, че повечето са от сървъри в САЩ, но истината е, че те може просто да са маскирани като такива, а физически да се намират на другия край на земното кълбо.

В лабораторията вече се обучават представители на група фирми, предимно доставчици на високотехнологично оборудване и на ИТ услуги. Има и изследователски екип, който следи кибер атаките в реално време и ги изследва.

Друга част от лабораторията е Фарадеевият кафез. В случая той е оформен като симулационна зала, в която може да се сложат маси с компютърно оборудване. Стените са метални, със специално покритие, което не пропуска радиовълни. Когато вратата се затвори, вътре не проникват сигнали на мобилни оператори. Целта е когато се работи с конфиденциална информация, тя да остава тук и да не може отвън да се направи пробив. Защото в света на киберпрестъпленията са разработени доста напреднали технически устройства. Например, мобилен телефон, който се поставя до невключен компютър, само с помощта на FM възможностите си може да извлече цялата информация от компютъра. Във Фарадеевия кафез може да се изследва специално оборудване.

Модерна жп инфраструктура

Целта на лабораторията по интелигентни комуникационни инфраструктури е да бъдат изследвани и тествани интелигентни мрежи за транспорт. Например т.нар. евробализи.

Бализите са устройства, които се слагат през определено разстояние на жп инфраструктурата и дават информация на машинистите каква е обстановката около влака - температурата, къде точно се намира, какво е състоянието на релсите. Тази информация се приема от влака с помощта на бордния компютър.

Лабораторията на практика изпитва и сертифицира евробализи, а може и да ги надгражда софтуерно. В цяла Европа има само още две такива лаборатории. Изградена е за да може България да се възползва по-пълно от няколкото различни европейски програми за модернизиране на жп инфраструктурата, включително и в България.
В едно от помещенията на лабораторията има техника за проверка на техническото състояние на бордови компютри.

Тази лаборатория е проектирана и изградена с помощта на Техническия университет-София.

Технологии за живота

Най-важното нещо за една биолаборатория е хигиената. Помещението, в което се намираме, например е изградено по специален начин – има преддверие. На тавана са разположени специални филтри, така че въздухът вътре да е с положително налягане и отвън да не може да влиза запрашен въздух.

Това е т.нар. „бяла стая“. В нея ще се произвеждат чипове, които се използват в биомедицинските изследвания и с чиято помощ се автоматизират много лабораторни процеси. Идеята е, че всичко, което в една лаборатория се върши на ръка – с пипети, с местене на клатачки, може да се върши в едни много малки устройства, с много малко консумативи, но със същите резултати.

Едно от най-важните устройства тук е плазменият генератор, който създава плазма от кислородните молекули във въздуха. В случая тя създава активна повърхност на инертни материали, които иначе не могат да се залепват един за друг. Плазмата ги бомбардира с активни молекули и те се слепват, без да се използва лепило, което по принцип замърсява повърхнините.

Има зала за електрофореза, в която се изследва ДНК, а различните устройства в нея позволяват да се прави генно инженерство. „На това устройство се слага пластината с ДНК и тя се онагледява. Така може да се прави тест за бащинство, а също и да се помага в криминалистиката“, казва д-р Киров.

Клетъчният брояч е друга част от оборудването на лабораторията. Той може автоматично да преброи каква част от клетките в разтвора, който сме му подали, са живи и каква част са мъртви. Това е много полезно при тестване на антибиотици.

Прави впечатление, че навсякъде в лабораторията е пълно с микровълнови печки. Обяснението на д-р Киров е, че навсякъде се работи с гелове, тъй като на повечето микроорганизми им трябва както хранителна среда, така и възможност да излизат на повърхността да дишат. Най-бързият начин да се превърне един гел в течност е да се постави в микровълновата.

Тя е много удобна и за бърза стерилизация на пособия, тъй като за десетина минути убива почти всички вируси и спори на микроби. Служи най-вече за допълнителна степен на сигурност след измиване със спирт и горене.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Мобилна вана се бори за златото на “Есен 2018” Слънчев колектор, който е без аналог в света, изобрети българска компания. Супермощното съоръжение е една от новостите на международното изложение “Есен 2018” в Пловдив. Той ще се превърне в сензация на деловия форум, предричат учени. Колекторът произвежда топла вода,

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Ще спират водата на крадци и ще им начисляват сметки за една година назад При смяната на водомери гражданите трябва задължително да поставят такива с дистанционно отчитане. Това предвижда нова наредба, пусната от МРРБ за обществено обсъждане. Данните от отчитането ще се публикуват на интернет страницата на съответния ВиК оператор.

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

- Дъжд и градушки съсипаха лозята - Очаква се добивите да са с 20% по-ниски - В Брестовица пръскали 15 пъти след пороите и опазили реколтата - Диви прасета нападат масивите в Пиринския край Реколтата от винено грозде през 2018 г. ще е по-слаба спрямо миналогодишната. Прогнозите са за около 150-160 млн. кг при около 171 млн. през 2017 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Политиците говорят за 15 милиона, но няма достоверни данни, които да ги опровергаят Според правилата на Евростат в една и съща година – 2021 г., преброяване на населението и жилищния фонд се провежда във всяка страна членка. Тъй като отговорът на въпроса за националността на всеки преброен е задължителен,

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

Предложение за обединяване на атомната централа "Козлодуй" и държавната "Мини Марица" в едно дружество, направено от Българския енергиен холдинг, вече е обсъждано на експертен съвет в Министерството на енергетиката. Ако това стане, стопански и финансово ще бъде съсипана атомната централа - едно от най-силните дружества в Европа.

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

“Да, открихме го” - казват митниците. Екипът на Миню Стайков: “Абсурд! Ако е отворен, ще се взривят заводът и гарата От митниците разпространиха клип, на който се вижда, че нелегалният кран действа.  И вчера работници от винпрома протестираха с искане заводът да бъде отворен. Съдът разпореди в неделя вечер да се отвори винзаводът в село

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

Българите с имоти в Гърция ще плащат по-високи данъци, съобщи в. "Монитор". Това стана ясно, след като южната ни съседка обяви увеличение на данъка на 950 xил. дoмa?инcтвa c по o?oлo 200 eвpo, сочат данните на финансовото министерство в Атина. Mинимaлнaтa данъчна оценка нa имoтa обаче, зa ?oятo ce нaлaгa дoпълнитeлният дaнъ?,

H&M обвинен, че не осигурява справедливо 
заплащане на работниците си по света

H&M обвинен, че не осигурява справедливо заплащане на работниците си по света

Компанията за облекла Ейч енд Ем (H&M) не изпълнява ангажимента си да осигурява справедливо заплащане на работниците си по света, което принуждава много от тях да работят допълнителни часове, за да оцеляват, съобщиха правозащитни организации, цитирани от Томсън Ройтерс. Въз основа на интервюта с 62-ма души от шест доставчици на Ейч енд Ем в

"Инерком" пак поиска ЧЕЗ

"Инерком" пак поиска ЧЕЗ

"Днес, 21 септември 2018 г., „Инерком България“ ЕАД, след значителна промяна в обстоятелствата и отстраняването на всички предпоставки и изразени опасения от Комисията за защита на конкуренцията по предстоящата концентрация, подаде в Комисията ново уведомление по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗЗК". Това гласи официално съобщение на компанията „Инерком

Най-коментирани

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите, които предлага китайския пазар за развитието на туризма в Източна Европа и на Балканите, бе във фокуса на годишния Форум за развитие Милочер, който започна вчера в черногорската столица Подгорица, предава bulgarian.cri.cn. Събитието, чиято основна тема е „Икономическо развитие чрез туризъм – предизвикателства и заплахи“,

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с Луис Алфонсо де Алба, специален пратеник на генералния секретар на ООН за Срещата на върха по въпросите на климата през 2019 г. Двамата разговаряха в рамките на второто издание на Световния икономически форум в Ню Йорк. Той се провежда в периода 24-25 септември,

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Двудневна международна конференция “Социални услуги на едно гише - нов подход за социално включване” започна във Варна. Общата стойност на проекта, спечелен от Община Аксаково, е 198 000 лв. и е вход от ноември миналата година до края на 2018 г. Външните партньори са испанската община Игуалада и Полската асоциация за социална политика.

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Първите дипломати на България и Кения се договориха да организират съвместен бизнес форум, да работят за инвестиции на български ИТ компании и да възобновят обучението на кенийски студенти в страната ни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. Външните министри Екатерина Захариева и Моника Джума разговаряха в Монреал в

Манолова: Новата наредба не решава проблема с високите сметки за вода

Манолова: Новата наредба не решава проблема с високите сметки за вода

„Предложената нова наредба на регионалното министерство няма да реши основните проблеми, които имат гражданите с ВиК дружествата, защото там не се решава основният проблем – за справедливостта при формирането на сметките за вода. Напротив, ще се появят нови междусъседски спорове и разправи, в резултат на това,

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Цената на природния газ се очаква да се увеличи с почти 14 на сто от 1 октомври. На днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше разгледан доклад за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти,

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

До края на годината инфлацията може да достигне по-високи стойности от предварително планираните 2,1%, прогнозират експертите на БНБ. Като причина те посочват по-високото от очакваното поскъпване на храните, задържането на цените на петрола на високи нива и по-висок ръст на административно регулираните цени.

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

България е сред четирите държави в ЕС, в които измамите с ДДС са намалели с най-много - над 5% на годишна база, показва доклад на ЕК за 2016 г. Другите страни отличнички са Латвия, Кипър и Холандия. 150 млрд. евро годишно струва на ЕС укриването и източването на ДДС. Загубата е с 10,5 млрд. евро, или 12,3% по-малка спрямо 2015 г.

Спас Русев купува в Албания до 6 месеца  втория GSM оператор

Спас Русев купува в Албания до 6 месеца втория GSM оператор

Телекомът, за който българският бизнесмен играе сам без братя Велчеви, в момента е собственост на “Дойче телеком” Спас Русев - собственик на “Виваком” и на футболния отбор “Левски”, води преговори за закупуване на албанския оператор “Телеком Албания”, притежаван от германския “Дойче телеком”. Новината за сделката, появила се в “Блиц”,

Парите в банките достигнаха 76 млрд. лева

Парите в банките достигнаха 76 млрд. лева

Въпреки ниските лихви общият размер на депозитите в България продължава да се повишава рекордно и през август е достигнал 76 млрд. лв. Повишението на годишна база е с 8,8% и изпреварва ръста на кредитите за същия период, показват данните на БНБ. Домакинствата държат 49,5 млрд. лв. в банките, или със 7,6% повече, отколкото година по-рано.

Хакерска атака на сайта на "Юнион Ивкони"

Хакерска атака на сайта на "Юнион Ивкони"

Фалшива новина за изтекли лични данни от сайта на транспортната фирма "Юнион Ивкони" се получи на имейли на в. "24 часа".  В съобщението, което уж е от името на компанията се казва: "Бяхме уведомени, че поради дупка в системата е изтекла цялата лична клиентска информация от нашата база данни. Изтичането на данни означава поверителна информация да

Американската компания "Майкъл Корс" купи "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Американската компания "Майкъл Корс" купи "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Базираната в Ню Йорк модна компания "Майкъл Корс" (Michael Kors Holdings Ltd.) обяви във вторник, че ще придобие известната италианска модна фирма Gianni Versace S.p.A. ("Версаче") за 2,1 млрд. долара. След приключване на процедурата по закупуване, американската компания ще промени името си на Capri Holding?s Ltd, съобщават финансовите агенции,

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Главният изпълнителен директор  Момчил Андреев преминава в надзорния съвет след три години начело на дружеството. През този период компаниите от групата на "Енерго-Про Варна" утвърдиха позициите си на българския енергиен пазар, увеличиха пазарното си присъствие и запазиха устойчивото си развитие, съобщават от фирмата.

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Планираните или обмисляни инвестиции в китайския сектор на високите технологии показват стабилен ръст за осми пореден месец, сочат данни от онлайн платформата за одобрение и мониторинг на капиталови проекти, поддържана от Държавната комисия за развитие и реформи (ДКРР), предаде bulgarian.cri.cn. Те показват, че за месеците от януари до август т.г.

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

Цената на електроенергията от 1 октомври няма да бъде променяна. Това увери пред журналисти председателят на КЕВР Иван Иванов. Той уточни, че Комисията е намерила необходимия буфер, за да не се увеличава цената на тока. По този начин е било записано и в доклада, който ще бъде разгледан от КЕВР. Той уточни, че е намерен излишък от средства,

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

България се нарежда на 46-то място от 162 държави и територии, включени в "Икономическа свобода по света: годишен доклад 2018", изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен за България от Института за пазарна икономика, съобщиха от ИПИ, цитирани от БТА. Докладът представя картината през 2016 г.

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка (КНБ) изтегли от пазара 90 млрд. юана (около 13 млрд. долара), за да поддържа ликвидността „на разумно и достатъчно ниво", предава bulgarian.cri.cn. В съобщение на институцията се посочва, че нивото на ликвидност в банковата система е в състояние да компенсира влиянието от ценните книжа с наближаващ падеж.