Да преброим живите и мъртви клетки

  • 1
authorАвтор: Христо Николов

Да преброим живите и мъртви клетки

Човечеството все по-трудно се бори с вирусите. За близо 70 години откакто масово се използват антибиотици, резистентността на вирусите към тях се е повишила значително. В САЩ например се очаква до две години да се наложи пълна забрана за използване на антибиотици без на пациента да е била направена преди това индивидуална антибиограма, от която да се види дали заселилият се в тялото вирус може да бъде унищожен ефективно. При всички случаи това може да се постигне само ако се предпише индивидуален антибиотик.

Изследване на ефективността на нови антибиотици чрез клетъчен брояч е една от многото функции на биофармацевтичната лаборатория на „София Тех Парк“, обяснява д-р инж. Борис Киров от Технически университет-София. Машината може автоматично да преброи каква част от клетките в разтвора, който й е подаден, са живи и каква част – мъртви. Така се изчислява с каква скорост работи антибиотикът и дали изобщо работи.
И това е само една малка част от оборудването на биофармацевтичния комплекс, който се показва за първи път на журналист.

Освен него в „София Тех Парк“ има още 10 лаборатории, някои от които са уникални за Европа и тепърва ще се използват от българската научна общност.

„След доставянето и монтирането на оборудването сега сме в етапа на обучение на персонала, който ще работи в тези лаборатории. В повечето от тях все още няма постоянно назначени хора, но още през първата половина на 2017 г. всяка ще има свой ръководител и човек, който отговаря за оборудването“, обяснява проф. Марин Христов. Бившият ректор на Техническия университет-София в момента е председател на управителния съвет на Сдружението за научно-изследователска дейност на Лабораторния комплекс на „София Тех Парк“. Това е организацията, която ще преценява как, от кого и срещу какво ще се използват лабораториите. В нея членуват представители на Софийския университет, Медицинския университет-София и Техническия университет-София, а чрез техните връзки със сродни вузове на практика лабораториите ще се използват и от останалите висши учебни заведения у нас, както и от БАН.

Всичко това ще става на проектен принцип. Досега има три приети проекта, по които се работи, а научно-експертен съвет разглежда още 6 предложения. Част от тях са свързани с проектите за създаване на национални центрове за добри практики, които ще се изграждат в продължение на 6 години и 10 години трябва да се самоподдържат. Финансирането им е по оперативна програма „Иновации и интелигентен растеж“. Има и предложения за научни проекти, които директно ще се финансират от ЕС.
С това обаче няма да се изчерпва цялата натовареност на лабораториите. Според условията на финансовата помощ от ЕС, с която те бяха изградени и оборудвани, 20% от времето, през което се използват, трябва да носи приход.

„Още когато бях шеф само на една от лабораториите и то още на етапа, в който обмисляхме как да я изградим и оборудваме, сме се съобразявали с желанията на фирми в областта на микроелектрониката. Доста частни фирми имат конкретни задачи и някои даже искат да организират производства тук. Вече са готови правилата, по които външни организации могат да ползват лабораториите и ще изработим специални правила за компаниите, които си плащат. Обикновено желанията са свързани със сертифициране на продукти и за изследвания на проби“, казва проф. Христов.

Счита се, че през първите две години от съществуването си лабораториите на „София Тех Парк“ няма да могат да „излязат на нула“ като съотношение между приходи и разходи. Но пък повечето ръководители на лаборатории идват от университети, където са вършили същата работа и техните лабораториите са се самоиздържали. Вярно, в рамките на определени научни проекти, но опитът може да се пренесе и в технологичния парк.
Още повече, че лабораториите са особено подходящи за изследване на прототипи и продукти. Например биофармацевтичната. Всеизвестно е, че примерно Българската агенция за безопасност на храните праща всички проби на съмнителни храни и хранителни добавки за изследване в Германия и Белгия. Тъй като това не се прави всекидневно, засега е по-евтино да не се купува цяла специализирана лаборатория.
Д-р Киров обаче обяснява, че на практика в „София Тех Парк“ има същото оборудване като това в чужбина. Проблемът при изследването на храните е по-скоро в софтуерната обработка на резултатите от изследванията, а разходът за тези програми и за обобщаването е далеч по-нисък от разхода за оборудването, което в технологичния парк така или иначе вече е налице.

Забранено за компютърни вируси

Живеем във време, в което сме силно зависими от киберпространството и електрониката. Едва ли има вече човек, който поне веднъж да не е пострадал от троянски кон, от компютърен вирус или от някаква атака, предприета чрез технически средства.
Когато обаче бъдат атакувани цели индустрии, става страшно. Могат да престанат да функционират определени отрасли, да се открадне конфиденциална информация или огромни суми да изчезнат. Два съвсем пресни примера са достатъчни, за да илюстрират колко е важна киберсигурността: наскоро от yahoo бяха откраднати 1 милион акаунта, а китайски производител на видеокамери с вграден софтуер за връзка с интернет, допусна неволно чрез тях да бъдат атакувани големи компании, неподготвени за случая.

„В България, а и в Източна Европа хората си мислят, че това не е проблем, понеже сме незначителни като икономически потенциал и стратегическа сила в сравнение със САЩ и големите държави. В началото на тази година обаче имаше много сериозна хакерска атака срещу малкия и среден бизнес чрез криптовируси. Имам познати, които се принудиха да си затворят фирмите, защото бе изтрита цялата им информация“, казва Иво Ангелов от лабораторията.

Концепцията на лабораторията по киберсигурност е разработвана цели 4 години. Една част от нея е т.нар. информационна зала, която служи основно за обучения. Идеята е в едната част на залата да стоят атакуващите, а в другата да се настани отборът на атакуваните. Има физическа преграда между тях – стъклена стена, за да не се чува какво си говорят оттатък. След края на упражнението, което се състои в атакуване на компютърните системи на „противника“, физическата преграда се маха и се прави разбор кой как е действал.

На екрани на една от стените в залата се вижда в реално време какви компютърни атаки по света се правят. Кибер атаките са навсякъде и не спират в нито един момент. Прави впечатление, че повечето са от сървъри в САЩ, но истината е, че те може просто да са маскирани като такива, а физически да се намират на другия край на земното кълбо.

В лабораторията вече се обучават представители на група фирми, предимно доставчици на високотехнологично оборудване и на ИТ услуги. Има и изследователски екип, който следи кибер атаките в реално време и ги изследва.

Друга част от лабораторията е Фарадеевият кафез. В случая той е оформен като симулационна зала, в която може да се сложат маси с компютърно оборудване. Стените са метални, със специално покритие, което не пропуска радиовълни. Когато вратата се затвори, вътре не проникват сигнали на мобилни оператори. Целта е когато се работи с конфиденциална информация, тя да остава тук и да не може отвън да се направи пробив. Защото в света на киберпрестъпленията са разработени доста напреднали технически устройства. Например, мобилен телефон, който се поставя до невключен компютър, само с помощта на FM възможностите си може да извлече цялата информация от компютъра. Във Фарадеевия кафез може да се изследва специално оборудване.

Модерна жп инфраструктура

Целта на лабораторията по интелигентни комуникационни инфраструктури е да бъдат изследвани и тествани интелигентни мрежи за транспорт. Например т.нар. евробализи.

Бализите са устройства, които се слагат през определено разстояние на жп инфраструктурата и дават информация на машинистите каква е обстановката около влака - температурата, къде точно се намира, какво е състоянието на релсите. Тази информация се приема от влака с помощта на бордния компютър.

Лабораторията на практика изпитва и сертифицира евробализи, а може и да ги надгражда софтуерно. В цяла Европа има само още две такива лаборатории. Изградена е за да може България да се възползва по-пълно от няколкото различни европейски програми за модернизиране на жп инфраструктурата, включително и в България.
В едно от помещенията на лабораторията има техника за проверка на техническото състояние на бордови компютри.

Тази лаборатория е проектирана и изградена с помощта на Техническия университет-София.

Технологии за живота

Най-важното нещо за една биолаборатория е хигиената. Помещението, в което се намираме, например е изградено по специален начин – има преддверие. На тавана са разположени специални филтри, така че въздухът вътре да е с положително налягане и отвън да не може да влиза запрашен въздух.

Това е т.нар. „бяла стая“. В нея ще се произвеждат чипове, които се използват в биомедицинските изследвания и с чиято помощ се автоматизират много лабораторни процеси. Идеята е, че всичко, което в една лаборатория се върши на ръка – с пипети, с местене на клатачки, може да се върши в едни много малки устройства, с много малко консумативи, но със същите резултати.

Едно от най-важните устройства тук е плазменият генератор, който създава плазма от кислородните молекули във въздуха. В случая тя създава активна повърхност на инертни материали, които иначе не могат да се залепват един за друг. Плазмата ги бомбардира с активни молекули и те се слепват, без да се използва лепило, което по принцип замърсява повърхнините.

Има зала за електрофореза, в която се изследва ДНК, а различните устройства в нея позволяват да се прави генно инженерство. „На това устройство се слага пластината с ДНК и тя се онагледява. Така може да се прави тест за бащинство, а също и да се помага в криминалистиката“, казва д-р Киров.

Клетъчният брояч е друга част от оборудването на лабораторията. Той може автоматично да преброи каква част от клетките в разтвора, който сме му подали, са живи и каква част са мъртви. Това е много полезно при тестване на антибиотици.

Прави впечатление, че навсякъде в лабораторията е пълно с микровълнови печки. Обяснението на д-р Киров е, че навсякъде се работи с гелове, тъй като на повечето микроорганизми им трябва както хранителна среда, така и възможност да излизат на повърхността да дишат. Най-бързият начин да се превърне един гел в течност е да се постави в микровълновата.

Тя е много удобна и за бърза стерилизация на пособия, тъй като за десетина минути убива почти всички вируси и спори на микроби. Служи най-вече за допълнителна степен на сигурност след измиване със спирт и горене.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

“Мтел” полека и без много шум става А1

“Мтел” полека и без много шум става А1

Българският оператор вече добави към името си, че е част от международната телеком група Шест месеца след като бе обявено, че “Мтел” ще смени логото и името с това на австрийския бранд А1, първият български мобилен оператор вече го прави, но полека, негласно и без да вдига много шум. Пример за това е,

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Чужди търговци продават по-скъпо на българи, не приемат и BG кредитни карти, ще ги спират

Чужди търговци продават по-скъпо на българи, не приемат и BG кредитни карти, ще ги спират

Търговци от европейски държави продават по-скъпо на българи, отколкото на съгражданите си. Има случаи, при които хора от България капарират коли под наем. Когато отидат да вземат ключовете и да платят с кредитна карта, фирмата отказва да им даде автомобила, защото не е издадена в съответната държава. Освен това не връщат и капарото.

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди да бъде извършен цялостен одит на обществена поръчка с предмет: "Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002,

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Най-евтините къщи
ще струват $4000,
печатат ги с 3D (ВИДЕО)

Най-евтините къщи ще струват $4000, печатат ги с 3D (ВИДЕО)

Американската компания ICON уверява, че е създала технология, с чиято помощ се изработват най-евтините пълноценни къщи, пише Inhabitat.com. Те ще са с площ от 55 - 57 кв. м и ще струват само 4000 долара при масово производство. Друго голямо тяхно предимство е фактът, че една може да бъде изградена в рамките на 24 часа на съответното място.

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

"Господин Цветанов отново е открил топлата вода, БСП иска отдавна предсрочни избори. Нима не е заплаха за националната сигурност, след като столицата се електроснабдява чрез ЧЕЗ. Въпросът е кой купува дружеството, с какви пари, кой ще връща кредитите?". Така коментира сделката за ЧЕЗ бившият енергиен министър Румен Овчаров пред БНТ.

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 са подадените заявления за участие в процедурата за производство и доставка на тръби за нуждите на газовата връзка Гърция - България. Това стана ясно преди публичното заседание, на което ще бъдат отворени подадените заявления за участие в ограничената процедура за „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка

Ройтерс: Русия ще модернизира българските МиГ-29

Ройтерс: Русия ще модернизира българските МиГ-29

Българските власти са избрали руската РСК „МиГ” за ремонта и модернизацията на 15-те си изтребителя МиГ-29 до 2022 г., предаде „Ройтерс”, като се позова на документи от Министерството на отбраната. Сделката е на стойност 81,3 млн. лева. Агенцията отбелязва, че нашата страна е член на ЕС и НАТО, но от ведомството на Красимир Каракачанов са

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

"Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ в България. Бизнесът на фирмата се финансира от банки и две непрозрачни структури – „Score Trade“ и „Global Victory Trust“.  Това става ясно от ново разследване на чешки медии. Според разследването индийската компания "Индия Пауър" заедно с малка българска компания "Фючър

Най-коментирани

“Булмаркет”: Незаключена стрелка е виновна за Хитрино. Прокуратурата отрича (Обзор)

“Булмаркет”: Незаключена стрелка е виновна за Хитрино. Прокуратурата отрича (Обзор)

Не високата скорост, а незаключена стрелка е причина за трагедията в Хитрино, каза на пресконференция зам.- управителят на “Булмаркет” Светослав Първанов. Той цитира експертиза, поръчана от фирмата в чужбина и правена от немски и румънски експерти. От нея ставало ясно, че проблемът възникнал при преминаването на шести вагон,

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Шефчович: Подкрепяме хъба, за да стане България от транзитьор - търговец на газ (Видео)

Шефчович: Подкрепяме хъба, за да стане България от транзитьор - търговец на газ (Видео)

"Знаете какъв е вашият министър председател. Той изважда карти, схеми", така обясни вицепрезидентът на европейската комисия Марош Шефчович закъснението си с над половин час за конференцията "Ролята на неправителствените организации при формиране на енергийната политика". С Бойко Борисов са обсъждали тази сутрин инфраструктурата на западните

Георги Икономов: Добрият туризъм без добрата храна не върви

Георги Икономов: Добрият туризъм без добрата храна не върви

Добрият туризъм без добрата храна, не върви. Всеки който пътува някъде иска да опита местната кухня. Идята за винени маршрути е добра и за българите едва ли е подходящо да рекламираме страната си, без да знаем какво има в нея. Това заяви кметът на Банско Георги Икономов на кръглата маса за обсъждането на проекта „Сподели България“.

Регистрираните безработни намаляват и през февруари

Регистрираните безработни намаляват и през февруари

Продължава да намалява броят на регистрираните безработни в бюрата по труда и през февруари - общо 230 611 за месеца, което представлява намаление от 2.8 на сто спрямо януари. Сравнението с година по-рано пък показва, че безработните намаляват с 14.5 на сто, съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Нанков: До 2020 г. над 90 на сто от страната се очаква да е покрита с кадастрална карта

Нанков: До 2020 г. над 90 на сто от страната се очаква да е покрита с кадастрална карта

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи на форум, че амбициозната задача на Агенцията по кадастър е в рамките на следващите две години над 90 на сто от територията на страната да бъде покрита с кадастрална карта. Сега 36 на сто от територията на България е с такава карта, допълни той.

Безработицата у нас пада до 179 000 души през 2019 г.

Безработицата у нас пада до 179 000 души през 2019 г.

Безработицата в България ще продължи да намалява, достигайки 179 000 души през 2019 година. Това е една от прогнозите за страната ни в доклад на Международната организация на труда, огласена при вчерашното откриване на пролетната сесия на управляващия й орган, съобщиха от пресцентъра на КНСБ, цитирани от БТА.

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

В ГЕРБ нямат притеснение относно купувача на ЧЕЗ, обяви депутатът и бивш енергиен министър Делян Добрев в предаването "Панорама" по БНТ и допълни, че КЕВР има достатъчно механизми за регулация, а цената на тока не се определя от самото ЕРП и регулаторът има функция да отстранява мениджмънта му. "Казвам, че няма проблем не,

От 20 март общините в ЕС ще се борят за 15 000 евро за безплатен Wi-Fi

От 20 март общините в ЕС ще се борят за 15 000 евро за безплатен Wi-Fi

Дават им 3 г. гратисен период за подготовка на безплатен високоскоростен интернет на публично място На 20 март пускаме сайта, на който общините от целия ЕС ще могат да кандидатстват за финансиране на безплатен интернет на публично място. Страницата ще е различна от тази на ЕК и на нея ще е качен достъпен формуляр на всички езици на общността.

Без български праскови тази година

Без български праскови тази година

Реколтата от праскови в Сливенско е под въпрос. Заради големите температурни разлики в последните седмици овошките измръзнаха. Над 70% са засегнатите дървета. Долината на прасковите тази година ще остане без праскови. В Сливенско не са виждали подобно поголовно измръзване на овошките повече 30 години. „Поражението е 100%.

891 ощетили бюджета с над 23 млн. лв.

891 ощетили бюджета с над 23 млн. лв.

891 лица са участвали в организирани схеми за данъчни или осигурителни измами през 2017 г. Това показва отчет на финансовото министерство за предходната година. Щетите са на стойност над 23 млн. лв. Проверени са общо 55 732 души в 386 проверки и 168 ревизии. Допълнително начисленият данък е около 11,2 млн. лв.

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Нанков разгледа строежа на кораб за маркиране на Дунав

Нанков разгледа строежа на кораб за маркиране на Дунав

Избираме с конкурс името на плавателния съд, чието изграждане е сред приоритетните проекти на Дунавската стратегия Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков разгледа строителството на български кораб за маркиране на плавателния път в долното течение на река Дунав, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

В ГЕРБ нямат притеснение относно купувача на ЧЕЗ, обяви депутатът и бивш енергиен министър Делян Добрев в предаването "Панорама" по БНТ и допълни, че КЕВР има достатъчно механизми за регулация, а цената на тока не се определя от самото ЕРП и регулаторът има функция да отстранява мениджмънта му. "Казвам, че няма проблем не,

От 20 март общините в ЕС ще се борят за 15 000 евро за безплатен Wi-Fi

От 20 март общините в ЕС ще се борят за 15 000 евро за безплатен Wi-Fi

Дават им 3 г. гратисен период за подготовка на безплатен високоскоростен интернет на публично място На 20 март пускаме сайта, на който общините от целия ЕС ще могат да кандидатстват за финансиране на безплатен интернет на публично място. Страницата ще е различна от тази на ЕК и на нея ще е качен достъпен формуляр на всички езици на общността.

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди да бъде извършен цялостен одит на обществена поръчка с предмет: "Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002,

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 са подадените заявления за участие в процедурата за производство и доставка на тръби за нуждите на газовата връзка Гърция - България. Това стана ясно преди публичното заседание, на което ще бъдат отворени подадените заявления за участие в ограничената процедура за „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

Чешки медии: "Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ

"Инерком" не е дала най-високата цена за купуването на активите на ЧЕЗ в България. Бизнесът на фирмата се финансира от банки и две непрозрачни структури – „Score Trade“ и „Global Victory Trust“.  Това става ясно от ново разследване на чешки медии. Според разследването индийската компания "Индия Пауър" заедно с малка българска компания "Фючър