Да преброим живите и мъртви клетки

  • 1
authorАвтор: Христо Николов

Да преброим живите и мъртви клетки

Човечеството все по-трудно се бори с вирусите. За близо 70 години откакто масово се използват антибиотици, резистентността на вирусите към тях се е повишила значително. В САЩ например се очаква до две години да се наложи пълна забрана за използване на антибиотици без на пациента да е била направена преди това индивидуална антибиограма, от която да се види дали заселилият се в тялото вирус може да бъде унищожен ефективно. При всички случаи това може да се постигне само ако се предпише индивидуален антибиотик.

Изследване на ефективността на нови антибиотици чрез клетъчен брояч е една от многото функции на биофармацевтичната лаборатория на „София Тех Парк“, обяснява д-р инж. Борис Киров от Технически университет-София. Машината може автоматично да преброи каква част от клетките в разтвора, който й е подаден, са живи и каква част – мъртви. Така се изчислява с каква скорост работи антибиотикът и дали изобщо работи.
И това е само една малка част от оборудването на биофармацевтичния комплекс, който се показва за първи път на журналист.

Освен него в „София Тех Парк“ има още 10 лаборатории, някои от които са уникални за Европа и тепърва ще се използват от българската научна общност.

„След доставянето и монтирането на оборудването сега сме в етапа на обучение на персонала, който ще работи в тези лаборатории. В повечето от тях все още няма постоянно назначени хора, но още през първата половина на 2017 г. всяка ще има свой ръководител и човек, който отговаря за оборудването“, обяснява проф. Марин Христов. Бившият ректор на Техническия университет-София в момента е председател на управителния съвет на Сдружението за научно-изследователска дейност на Лабораторния комплекс на „София Тех Парк“. Това е организацията, която ще преценява как, от кого и срещу какво ще се използват лабораториите. В нея членуват представители на Софийския университет, Медицинския университет-София и Техническия университет-София, а чрез техните връзки със сродни вузове на практика лабораториите ще се използват и от останалите висши учебни заведения у нас, както и от БАН.

Всичко това ще става на проектен принцип. Досега има три приети проекта, по които се работи, а научно-експертен съвет разглежда още 6 предложения. Част от тях са свързани с проектите за създаване на национални центрове за добри практики, които ще се изграждат в продължение на 6 години и 10 години трябва да се самоподдържат. Финансирането им е по оперативна програма „Иновации и интелигентен растеж“. Има и предложения за научни проекти, които директно ще се финансират от ЕС.
С това обаче няма да се изчерпва цялата натовареност на лабораториите. Според условията на финансовата помощ от ЕС, с която те бяха изградени и оборудвани, 20% от времето, през което се използват, трябва да носи приход.

„Още когато бях шеф само на една от лабораториите и то още на етапа, в който обмисляхме как да я изградим и оборудваме, сме се съобразявали с желанията на фирми в областта на микроелектрониката. Доста частни фирми имат конкретни задачи и някои даже искат да организират производства тук. Вече са готови правилата, по които външни организации могат да ползват лабораториите и ще изработим специални правила за компаниите, които си плащат. Обикновено желанията са свързани със сертифициране на продукти и за изследвания на проби“, казва проф. Христов.

Счита се, че през първите две години от съществуването си лабораториите на „София Тех Парк“ няма да могат да „излязат на нула“ като съотношение между приходи и разходи. Но пък повечето ръководители на лаборатории идват от университети, където са вършили същата работа и техните лабораториите са се самоиздържали. Вярно, в рамките на определени научни проекти, но опитът може да се пренесе и в технологичния парк.
Още повече, че лабораториите са особено подходящи за изследване на прототипи и продукти. Например биофармацевтичната. Всеизвестно е, че примерно Българската агенция за безопасност на храните праща всички проби на съмнителни храни и хранителни добавки за изследване в Германия и Белгия. Тъй като това не се прави всекидневно, засега е по-евтино да не се купува цяла специализирана лаборатория.
Д-р Киров обаче обяснява, че на практика в „София Тех Парк“ има същото оборудване като това в чужбина. Проблемът при изследването на храните е по-скоро в софтуерната обработка на резултатите от изследванията, а разходът за тези програми и за обобщаването е далеч по-нисък от разхода за оборудването, което в технологичния парк така или иначе вече е налице.

Забранено за компютърни вируси

Живеем във време, в което сме силно зависими от киберпространството и електрониката. Едва ли има вече човек, който поне веднъж да не е пострадал от троянски кон, от компютърен вирус или от някаква атака, предприета чрез технически средства.
Когато обаче бъдат атакувани цели индустрии, става страшно. Могат да престанат да функционират определени отрасли, да се открадне конфиденциална информация или огромни суми да изчезнат. Два съвсем пресни примера са достатъчни, за да илюстрират колко е важна киберсигурността: наскоро от yahoo бяха откраднати 1 милион акаунта, а китайски производител на видеокамери с вграден софтуер за връзка с интернет, допусна неволно чрез тях да бъдат атакувани големи компании, неподготвени за случая.

„В България, а и в Източна Европа хората си мислят, че това не е проблем, понеже сме незначителни като икономически потенциал и стратегическа сила в сравнение със САЩ и големите държави. В началото на тази година обаче имаше много сериозна хакерска атака срещу малкия и среден бизнес чрез криптовируси. Имам познати, които се принудиха да си затворят фирмите, защото бе изтрита цялата им информация“, казва Иво Ангелов от лабораторията.

Концепцията на лабораторията по киберсигурност е разработвана цели 4 години. Една част от нея е т.нар. информационна зала, която служи основно за обучения. Идеята е в едната част на залата да стоят атакуващите, а в другата да се настани отборът на атакуваните. Има физическа преграда между тях – стъклена стена, за да не се чува какво си говорят оттатък. След края на упражнението, което се състои в атакуване на компютърните системи на „противника“, физическата преграда се маха и се прави разбор кой как е действал.

На екрани на една от стените в залата се вижда в реално време какви компютърни атаки по света се правят. Кибер атаките са навсякъде и не спират в нито един момент. Прави впечатление, че повечето са от сървъри в САЩ, но истината е, че те може просто да са маскирани като такива, а физически да се намират на другия край на земното кълбо.

В лабораторията вече се обучават представители на група фирми, предимно доставчици на високотехнологично оборудване и на ИТ услуги. Има и изследователски екип, който следи кибер атаките в реално време и ги изследва.

Друга част от лабораторията е Фарадеевият кафез. В случая той е оформен като симулационна зала, в която може да се сложат маси с компютърно оборудване. Стените са метални, със специално покритие, което не пропуска радиовълни. Когато вратата се затвори, вътре не проникват сигнали на мобилни оператори. Целта е когато се работи с конфиденциална информация, тя да остава тук и да не може отвън да се направи пробив. Защото в света на киберпрестъпленията са разработени доста напреднали технически устройства. Например, мобилен телефон, който се поставя до невключен компютър, само с помощта на FM възможностите си може да извлече цялата информация от компютъра. Във Фарадеевия кафез може да се изследва специално оборудване.

Модерна жп инфраструктура

Целта на лабораторията по интелигентни комуникационни инфраструктури е да бъдат изследвани и тествани интелигентни мрежи за транспорт. Например т.нар. евробализи.

Бализите са устройства, които се слагат през определено разстояние на жп инфраструктурата и дават информация на машинистите каква е обстановката около влака - температурата, къде точно се намира, какво е състоянието на релсите. Тази информация се приема от влака с помощта на бордния компютър.

Лабораторията на практика изпитва и сертифицира евробализи, а може и да ги надгражда софтуерно. В цяла Европа има само още две такива лаборатории. Изградена е за да може България да се възползва по-пълно от няколкото различни европейски програми за модернизиране на жп инфраструктурата, включително и в България.
В едно от помещенията на лабораторията има техника за проверка на техническото състояние на бордови компютри.

Тази лаборатория е проектирана и изградена с помощта на Техническия университет-София.

Технологии за живота

Най-важното нещо за една биолаборатория е хигиената. Помещението, в което се намираме, например е изградено по специален начин – има преддверие. На тавана са разположени специални филтри, така че въздухът вътре да е с положително налягане и отвън да не може да влиза запрашен въздух.

Това е т.нар. „бяла стая“. В нея ще се произвеждат чипове, които се използват в биомедицинските изследвания и с чиято помощ се автоматизират много лабораторни процеси. Идеята е, че всичко, което в една лаборатория се върши на ръка – с пипети, с местене на клатачки, може да се върши в едни много малки устройства, с много малко консумативи, но със същите резултати.

Едно от най-важните устройства тук е плазменият генератор, който създава плазма от кислородните молекули във въздуха. В случая тя създава активна повърхност на инертни материали, които иначе не могат да се залепват един за друг. Плазмата ги бомбардира с активни молекули и те се слепват, без да се използва лепило, което по принцип замърсява повърхнините.

Има зала за електрофореза, в която се изследва ДНК, а различните устройства в нея позволяват да се прави генно инженерство. „На това устройство се слага пластината с ДНК и тя се онагледява. Така може да се прави тест за бащинство, а също и да се помага в криминалистиката“, казва д-р Киров.

Клетъчният брояч е друга част от оборудването на лабораторията. Той може автоматично да преброи каква част от клетките в разтвора, който сме му подали, са живи и каква част са мъртви. Това е много полезно при тестване на антибиотици.

Прави впечатление, че навсякъде в лабораторията е пълно с микровълнови печки. Обяснението на д-р Киров е, че навсякъде се работи с гелове, тъй като на повечето микроорганизми им трябва както хранителна среда, така и възможност да излизат на повърхността да дишат. Най-бързият начин да се превърне един гел в течност е да се постави в микровълновата.

Тя е много удобна и за бърза стерилизация на пособия, тъй като за десетина минути убива почти всички вируси и спори на микроби. Служи най-вече за допълнителна степен на сигурност след измиване със спирт и горене.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Килограм джанки в Турция струва колкото 14 кг агнешко месо

Килограм джанки в Турция струва колкото 14 кг агнешко месо

Джанки се предлагат на цена от 500 турски лири (160 лв.) за килограм на пазара в Турция - сума, за която в страната може да се купят 14 кг агнешко месо, съобщава турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА. Първите за сезона джанки са отгледани в парници в Анталия и Мерсин и вече се появиха на щандовете на турските пазари за плодове и зеленчуци.

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

МРРБ приема предложения до 15 април, след това ще изготви промени в закона МРРБ подготвя нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградите и механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост.

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром експорт“ е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 година, съобщава Sputnik Turkiye, като се позовава на агенция Bloomberg. Българската министърка на енергетиката Теменужка Петкова е потвърдила,

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

“Газпром експорт” е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 г. съобщава агенция “Блумбърг”. Ако това стане, България ще се възползва от правото си да се обърне към арбитражен съд, за да получи дължимите си транзитни такси до 2030

Виена е най-добрият град за живеене, София е на 116-о място

Виена е най-добрият град за живеене, София е на 116-о място

Международната консултантска компания Mercer публикува традиционната си годишна класация за най-добрите за живеене градове в света. За десета поредна година класацията се оглавява от австрийската столица Виена, следвана от Цюрих, Швейцария и Ванкувър, Канада, предаде БНР. Българската столица София е на 116-о място от общо 231 града.

Данъчните продават  свлачище край Варна

Данъчните продават свлачище край Варна

Ваканционен имот върху 22 декара в местността Прибой на юг ог Варна е обявен от НАП на търг за 2 349 000 лева. Заради свлачищната зона върху него по времето на соца бяха разположени 70 бунгала. В базата, която е популярна сред варненци за уикендите, има още заведение с кухня, барбекю и тераса. Търгът, който не е първи, ще бъде проведен на 5 април.

Магазините в Черна гора вече няма да работят в неделя

Магазините в Черна гора вече няма да работят в неделя

Правителството на Черна гора одобри предложение за изменение на закона за вътрешната търговия, според което се забранява търговията на едро и дребно в неделя и на празници, написа черногорският премиер Душко Маркович на профила си в Туитър, като добави, че това е положителна новина за 37 хиляди работници в търговията, предаде Танюг.

"Боинг-737-8 Mакс" на “Туи” се връща в България, застигнат над Румъния от забраната да лети в Европа (Обзор)

"Боинг-737-8 Mакс" на “Туи” се връща в България, застигнат над Румъния от забраната да лети в Европа (Обзор)

В сряда във въздушното ни пространство е трябвало да влязат два такива самолета, авиокомпаниите ги сменят "Боинг-737-8 Mакс” на “Туи флай” се приземи извънредно в София в 20,53 ч във вторник. Това става седем минути преди да влезе в сила забраната на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) моделите B737-8 и B737-9 Макс да летят над

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Настъпи хаос с полетите в Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че засега също спира полетите на модела „Боинг”, информира Би Ти Ви. Втори път за последните шест години американските власти взимат решение да спрат за полети определен тип самолети на „Боинг”. Решението беше взето след катастрофата в Етиопия,

Рестартиране на алианса между "Рено", "Нисан" и "Мицубиши"

Рестартиране на алианса между "Рено", "Нисан" и "Мицубиши"

Председателят на "Рено" (Renault SA) Жан-Доминик Сенар обяви във вторник "рестартирането на алианса" между френския производител на автомобили и японските компании "Нисан" (Nissan Motor Corp.) и "Мицубиши" (Mitsubishi Motors), предаде БНР. Алиансът Рено-Нисан-Мицубиши създаде нов съвместен съвет, който ще се председателства именно от Жан-Доминик

Най-коментирани

Москва бе домакин на седмия китайско-руски туристически форум

Москва бе домакин на седмия китайско-руски туристически форум

Вчера в Москва се проведе седмият китайско-руски туристически форум. На него бе съобщено, че през 2018 г. броят на китайските туристи в Русия, освободени от групова виза, е надхвърлил за първи път 1 милион, предаде Радио Китай. Зам.-изпълнителният директор на туристическата асоциация „Свят без граници" Анна Сибиркина коментира,

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

България ще съди “Газпром” за транзитни такси, ако “Турски поток” не мине през нас

“Газпром експорт” е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 г. съобщава агенция “Блумбърг”. Ако това стане, България ще се възползва от правото си да се обърне към арбитражен съд, за да получи дължимите си транзитни такси до 2030

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Хаос с полетите в САЩ след забраната на Путин за "Боинг 737 Макс"

Настъпи хаос с полетите в Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че засега също спира полетите на модела „Боинг”, информира Би Ти Ви. Втори път за последните шест години американските власти взимат решение да спрат за полети определен тип самолети на „Боинг”. Решението беше взето след катастрофата в Етиопия,

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром“ уведоми България, че от 2020 г. спира транзита на газ през Трансбалканския коридор

„Газпром експорт“ е уведомил официално българските власти, че смята да прекрати транзита на газ по Трансбалканския коридор, по който се доставя газ за Турция, от януари 2020 година, съобщава Sputnik Turkiye, като се позовава на агенция Bloomberg. Българската министърка на енергетиката Теменужка Петкова е потвърдила,

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

Пишат нови правила как съседи да поддържат блока

МРРБ приема предложения до 15 април, след това ще изготви промени в закона МРРБ подготвя нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградите и механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост.

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

Крайният срок за решението на немския гигант е през май Решение къде да построи завод за автомобили в Източна Европа германският автомобилен концерн VW ще вземе в края на май. В момента проучването на най-подходящи за целта страни е в етап, в който кандидатите са ограничени до четири. В следващия две страни ще отпаднат и накрая ще се избере

Още в понеделник новият шеф на КФН Бойко Атанасов се заема с “Бонус-малус” (Обзор)

Още в понеделник новият шеф на КФН Бойко Атанасов се заема с “Бонус-малус” (Обзор)

Иска да запълни целия състав на комисията Още в понеделник новият шеф на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов започва работа по системата “Бонус-малус”. Това заяви той в кулоарите на парламента, минути след като депутатите единодушно със 134 гласа “за” решиха да оглави финансовия надзор. Атанасов подчерта,

Бразилия продаде 12 летища

Бразилия продаде 12 летища

Правителството на президента на Бразилия Жаир Болсонаро обяви приватизацията на 12 летища, предаде БГНЕС. Въпреки че приходите в държавната хазна от първоначалния търг да са сравнително малки - 2,3 милиарда реала (620 милиона долара), продажбата се разглежда като първи тест за доверието на пазара в огромната приватизационна програма на Болсонаро.

Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се дигитализират

Томислав Дончев: До края на годината обществените поръчки ще се дигитализират

Вицепремиерът Томислав Дончев очаква в рамките на десетилетието в строителния бранш ескалацията на разходите за труд да продължи. Той не се ангажира със средногодишния темп на нарастването й, стана ясно по време на форум на тема "Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България" с конвергенцията на България с

Срещат в София инвеститори с иновативни стартъпи

Срещат в София инвеститори с иновативни стартъпи

“София Тех парк” прави специална програма в подкрепа на изобретатели, иноватори и предприемачи Ще има демо ден на преакселераторска програма Конференция Investum Supersonic в подкрепа на новатори и стартъпи ще се проведе на 25 март в “София Тех парк”. Целта на събитието е да даде възможност за среща и взаимодействие между водещи инвеститори и

40 години пътуване за Пролетния празник в Китай

40 години пътуване за Пролетния празник в Китай

От 1979 г. до 2019 г. пътуванията в Китай са се увеличили от 100 милиона на 3 милиарда. Китайците днес разполагат с по-голям избор на транспорт и по-добри услуги, съобщава "Радио Китай". Наскоро приключи Китайската нова година и свързаното с нея „голямо пролетно преселение", когато милиони китайци се прибират у дома,

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

България с лек превес пред Сърбия за завод на VW

Крайният срок за решението на немския гигант е през май Решение къде да построи завод за автомобили в Източна Европа германският автомобилен концерн VW ще вземе в края на май. В момента проучването на най-подходящи за целта страни е в етап, в който кандидатите са ограничени до четири. В следващия две страни ще отпаднат и накрая ще се избере

Фандъкова: До месец ще приключим преговорите за заплатите на шофьорите в градския транспорт

Фандъкова: До месец ще приключим преговорите за заплатите на шофьорите в градския транспорт

Най-късно до един месец преговорите за споразумение за програма за тригодишно ежегодно увеличение с поне 10 процента на заплатите на заетите в градския транспорт трябва да приключат. Това каза пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова след като участва в откриването на XVIII Годишна конференция на Мрежата на синдикалните организации от

Заетостта в Китай остава стабилна въпреки по-високия месечен ръст на безработица

Заетостта в Китай остава стабилна въпреки по-високия месечен ръст на безработица

Заетостта в Китай се запазва стабилна, въпреки по-високия ръст на безработицата през януари и февруари, сочат данни на Държавното статистическо управление. Нивото на безработица в градовете през януари е отчело 5.1% и 5.3% през февруари съответно с 0.1% и 0.3% по-висок от предходната година за същия период, съобщава "Радио Китай".

Износът на Япония спада за трети пореден месец

Износът на Япония спада за трети пореден месец

Японският износ се е понижил с 1,2 процента на годишна база до 6,38 трлн. йени (57,3 млрд. долара) през февруари, съобщи днес правителството, цитирано от ДПА. Това е трети пореден месец на спад, предава БТА. Износът към други азиатски страни, който представлява 52 на сто от изнесените в Япония стоки, е намалял с 1,8 процента до 3,3 трлн.

Данъчните продават  свлачище край Варна

Данъчните продават свлачище край Варна

Ваканционен имот върху 22 декара в местността Прибой на юг ог Варна е обявен от НАП на търг за 2 349 000 лева. Заради свлачищната зона върху него по времето на соца бяха разположени 70 бунгала. В базата, която е популярна сред варненци за уикендите, има още заведение с кухня, барбекю и тераса. Търгът, който не е първи, ще бъде проведен на 5 април.

Проектират нова станция на метрото в “Обеля”, свързва го с влака за Кюстендил

Проектират нова станция на метрото в “Обеля”, свързва го с влака за Кюстендил

Ще е първата построена в партньорство между общината и частен инвеститор С още една станция може да се разшири до 3 г. метромрежата на София. Плановете са тя да е на бул. “П. Владигеров” и да има връзка с влаковете по жп линията София - Кюстендил. Вече тече процедура за избор на изпълнител, който да направи идейния проект на бъдещата метростанция

Местните власти  управляват по-добре бюджетните пари

Местните власти управляват по-добре бюджетните пари

38 кметства с повече собствени приходи, само 8 чакат помощ от хазната Местните власти управляват по-добре бюджетните пари, а все повече от тях събират повече собствени приходи. Просрочените дългове на много от тях намаляват. Тази равносметка за финансовото състояние на общините в края на 2018 в сравнение с 2017 г.

Дойче банк и Комерцбанк започнат преговори за евентуално сливане

Дойче банк и Комерцбанк започнат преговори за евентуално сливане

Водещите финансови институции на Германия Дойче банк (Deutshe Bank) и Комерцбанк (Commerzbank) започват официално преговори за евентуално сливане, съобщи ДПА, позовавайки се на свои източници, предаде БТА. Разговори по плановете за сливането на банките се водят вече от месеци. Правителството заяви преди време по този повод,

Товарните влакове по маршрута Китай-Европа са извършили 14 000 пътувания

Товарните влакове по маршрута Китай-Европа са извършили 14 000 пътувания

Мрежата за товарен железопътен превоз между Китай и Европа, ключова част от инициативата „Един пояс един път", се разширява бързо. До края на февруари тази година, са били извършени 14 000 пътувания по маршрута, по данни на китайския икономически регулатор, съобщава bulgarian.cri.cn. Мрежата свързва Китай с 50 града в 15 европейски държави,