ЧЕЗ предлага затвор за крадците на ток

  • 0
authorАвтор: 24 часа

ЧЕЗ предлага затвор за  крадците на ток

21,5% от хванатите са го правили повече от един път

18 520 сигнали за кражби на ток са получени в ЧЕЗ миналата година, през 2016 г. са били 17 069, а през 2017 г. – 17 352. Констатираните нарушения за миналата година са 6672, през 2016 г. - 6506, а през 2017 г. – 7094. Това става ясно от презентацията на компанията на дискусията на в. “24 часа” за кражбите на ток и на съоръжения.

88% от констатираните кражби са извършени от домакинствата, а едва 12% от бизнеса. Но като откраднат ток делът на битовите клиенти е 54%, а на стопанските – 46 на сто, тоест, макар и доста по-малко на брой, кражбите на бизнеса са внушителни.

Високо е нивото на рецидивите – 21,5% от потребителите, хванати в кражба, са с повече от едно нарушение.

Има клиент, разкрит да краде 27 пъти в периода от 2015 до 2018 г. Най-голям е броят на тези, които са хванати втори път, те са 1910.

Каква е

рекапитулацията

на дружеството

след тази

статистика?

• Трайна тенденция в сигналите за кражби на електроенергия.

• Високо ниво на установени нарушения при проверки.

• Високо ниво на повторяемост на нарушенията в период от 1 година.

• Високо ниво на повторяемост на нарушенията в период от 4 години.

Причините:

• Съгласно Правилата за измерване на количествата електроенергия санкцията се калкулира до 90 дни.

• Ниска цена, по която се формира санкцията в сравнение с другите клиенти.

• Празноти в нормативната база.

Средно за периода от 2015 до 2018 г. са спечелени 25% и загубени 75% от делата срещу крадците на ток. За тези години подадените искови молби са 1672.

Съдебните решения по дела, свързани с нерегламентираното използване на електроенергия, са 901. От тях в полза на ЧЕЗ са 223, те са на стойност 442 000 лв.

678 съдебни решения са в полза на клиентите, те са на стойност 1,354 млн. лв. плюс разноски от 437 хил. лв. прави общо 1,791 млн. лв.

По 771 съдебни дела няма все още решение, те са за 1,593 млн. лв.

Прави впечатление и стръмната скала на спечелените дела. През 2015 г. те са 35%, през 2016 г. падат на 27 на сто, през 2017 г. са 18%, а през 2018 г. са едва 10%.

Защо според

дружеството

се губят делата

към 2016 г.?

70% - заради липса на процедура по общите условия за уведомяване на клиентите за издадени корекции на сметките (процедурата е описана във внесения проект за общи условия);

10% - защото доставката на фактурата не е в съответствие с общите правила за доставка на пощенски пратки в случаите, когато не е намерен получателят от куриерската фирма и не е изпълнено предписаното нареждане за уведомяване;

10% - няма доказано виновно поведение от страна на потребителя, което се налага да бъде доказвано;

10% - други.

А ето защо са

загубени делата

от страна на

дружеството

към 2018 г.:

65% са от липса на процедура по общите условия за уведомяване на клиентите за издадени корекции на сметките (процедурата е описана във внесения проект);

5% са от това, че доставката на фактурата не е в съответствие с общите правила за доставка на пощенски пратки в случаите, когато не е намерен получателят от куриерската фирма и не е изпълнено предписаното нареждане за уведомяване;

15% - няма доказано виновно поведение от страна на потребителя, което се налага да бъде доказвано;

10% са заради това, че фактурите са издадени след февруари 2017 г., когато правилата за измерване са суспендирани от Върховния административен съд;

5% - други.

Какво се

предлага да

се промени?

В Правилата за измерване на количествата електрическа енергия:

- Увеличаване на периода на преизчисление в случаите на кражба на ток на 180 дни, в проекта на правила КЕВР е записала 90 дни;

- Увеличаване на цената, по която да се фактурират преизчислените количества в случаите на кражба на електроенергия, като се използва цената за недостиг, а не за технологичен разход, както предлага КЕВР.

В Наказателния

кодекс:

- В момента Наказателният кодекс предвижда затвор до 5 г. и глоба от 20 000 лв. за този, който неправомерно наруши целостта на съоръжения или обекти от електропреносната, електроразпределителната мрежа, от газовата или топлопреносната система, от тази за пренос на течни горива, както и от ВиК мрежата, и така създаде условия за отклоняване на ток, природен газ, течни горива, топлинна енергия или вода. Ако нарушението се повтори, затворът е до 10 г., а глобата до 30 000 лв.

- От ЧЕЗ предлагат тази санкция да важи и за лицата, които неправомерно потребяват/използват еленергия, получена от съоръжение от електропреносната или електроразпределителната мрежа с нарушена цялост (манипулиран електромер). Тоест да се включи този текст с нова алинея към чл. 216а.

- В момента НК предвижда още в чл. 234в, ако някой сам или чрез другиго осъществи неправомерно присъединяване към мрежите или неправомерно въздейства върху уредите за търговско измерване, с което създава условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода или на отведена отпадъчна вода, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева. При повторно извършване на деянието наказанието е затвор от една до осем години и глоба до 20 000 лв.

ЧЕЗ предлага тези санкции да са и за лицата, които потребяват/използват електроенергия, получена чрез неправомерно присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа или неправомерно въздействат върху уредите за търговско измерване.

Другата щета, която понасят дружествата, а оттам и клиентите им, е от кражбата на съоръжения. От 2016 до 2019 г. щетите са за 3,24 млн. лв., като пикът е през 2018 г. – 1,37 млн. лв.

Най-сериозни са загубите от кражбите по трансформаторите – 2,17 млн. лв. Засегнати са 621 240 клиенти. Общо за тези три години и четири месеца часовете без електричество заради откраднати жици или други съоръжения са 1054.

Какво да

се прави?

ЧЕЗ предлага да се промени Наказателният кодекс:

- Промяна на степента на наказуемост при кражби от електрически съоръжения, засягащи голям брой потребители - третиране на проявата като акт на тероризъм;

- Увеличаване на санкцията за кражби от съоръжения, предвидена в НК.

Промени в Закона за управление на отпадъците:

- При изкупуване операторът е задължен да поддържа списък с отпадъци, да идентифицира и регистрира всички събирани отпадъци;

- Операторът е задължен да изисква документ за произхода на продавания отпадък. Операторът е задължен да идентифицира лицата, които продават отпадъците, записвайки име, дата на раждане, адрес, номер на лична карта;

- Да има списък на отпадъците, които не може да бъдат изкупувани от физически лица и за които не може да се плаща на ръка, каквито са и предметите от обществена значимост - например части от електрическата мрежа.

Какво причиняват

посегателствата:

- Вследствие на кражбите се влошава качеството на доставяната електроенергия.

Когато консумацията нараства неразчетено, съоръженията се претоварват и се стига до чести аварии. Посегателствата над елементи от инфраструктурата водят до прекъсвания на електрозахранването;

- Кражбите ощетяват всички: клиентите, тъй като влошават качеството на доставката, бюджета заради невнасяне на данъци и такси, ЧЕЗ, която заплаща на производителя консумираната електроенергия и възстановява щетите от посегателствата;

- Служителите на ЧЕЗ са жертви на системен тормоз, заплахи и насилие. Дружеството крие лицата им, за да не бъдат разпознаваеми;

- Кражбите застрашават все по-често и човешкия живот – както на извършителите, така и на невинни хора. Само за 2015 г. ЧЕЗ регистрира 5 смъртни случая при опити за кражба на съоръжения и електроенергия.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Китайският електрически автомобил Qiantu K50 дебютира на автошоуто в Ню Йорк (Видео)

Китайският електрически автомобил Qiantu K50 дебютира на автошоуто в Ню Йорк (Видео)

Китайският електрически автомобил Qiantu K50 направи дебюта си на Международното автошоу в Ню Йорк. Mullen Technologies, калифорнийска компания за електрически автомобили, ще бъде отговорна за сглобяването и продажбите на модела в Северна Америка, се казва в официално съобщение, цитирано от "Радио Китай".

Българинът живее все по-добре - вижте показателите, които го потвърждават

Българинът живее все по-добре - вижте показателите, които го потвърждават

Последните данни за доходите, разходите и потреблението на българските домакинства показват ясно, че стандартът на живот в страната и благосъстоянието на българските граждани продължава да се подобрява и през 2018 г., коментира Институтът за пазарна икономика (ИПИ). Тази тенденция като цяло е трайна от 90-те години насам,

От дъното до върха - сега Skoda обмисля продажбите си след Брекзита

От дъното до върха - сега Skoda обмисля продажбите си след Брекзита

Някога обект на подигравки, чешките автомобили Skoda спечелиха британците, но излизането на Великобритания от ЕС може да нанесе тежък удар върху марката и цялата чешка икономика. Великобритания е петият по големина пазар за износ на Чехия, която е член на ЕС, населението й е 10,6 милиона души и е изключително зависима от износа в чужбина,

Бизнесът със стари коли рухна

Бизнесът със стари коли рухна

С 9,2% са намалели регистрациите на употребяваните автомобили само от началото на годината Много от търговците на употребявани автомобили са пред фалит, след като от началото на годината бизнесът с вноса на стари коли още повече зацикли. С 9,2 процента са намалели регистрациите в България на возилата с пробег, сочи официалната статистика на МВР.

Строят високотехнологичен завод край Куклен

Строят високотехнологичен завод край Куклен

Произвеждат цифрови машини за цял свят Високотехнологичен завод с турско-немски капитали се изгражда край Куклен. Инвестицията е 12 милиона лева, а в предприятието ще бъдат наети 100 специалисти. Те ще правят цифрово-програмни машини, които ще се изнасят в цял свят. Очаква се през септември производството да стартира.

"Амазон" спира търговията си на дребно в Китай

"Амазон" спира търговията си на дребно в Китай

Американският гигант "Амазон" планира да затвори бизнеса си с търговия на дребно в Китай, очевидно признание, че е загубил битката с местните конкуренти в е-търговията като "Алибаба", предаде bulgarian.cri.cn. Американската компания ще запази другите си операции в Китай като Amazon Web Services, електронните книги Kindle и трансграничните екипи,

Xiaomi отвори първия си магазин в Букурещ

Xiaomi отвори първия си магазин в Букурещ

Китайската технологична компания Xiaomi отвори тази събота първия си официален магазин в румънската столица Букурещ, съобщи Радио Китай. Стотици местни жители се редяха на опашка с часове за церемонията по откриването на първия магазин на марката в страната. Той се намира в търговския център Mega Mall в източната част на Букурещ,

Кристалина Георгиева и Иванка Тръмп 
на форум в Кот д’Ивоар

Кристалина Георгиева и Иванка Тръмп на форум в Кот д’Ивоар

Първата регионална среща на участващите в инициативата за овластяване на жените WeFi се проведе тази седмица в Абиджан, Кот д’Ивоар. Повече от 400 представители на правителства и частния сектор от 12 държави в Западна Африка се събраха на форума, на който присъства Иванка Тръмп и Главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина

Започват новите 134 км от “Хемус” на 23 април

Започват новите 134 км от “Хемус” на 23 април

Трябва да са готови до 2021 г. През следващата седмица започва поетапното строителство на нови 56 км от автомагистрала “Хемус”. Трасето е първият участък от 134-те км, които държавното дружество “Автомагистрали” ще изгради. Това каза в Плевен зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков.

Програмистът, спрял вируса изнудвач Уонакрай, създал друг компютърен вирус

Програмистът, спрял вируса изнудвач Уонакрай, създал друг компютърен вирус

Британският програмист и специалист по киберсигурност Маркъс Хъчинс, който през 2017 г. успя да спре вируса изнудвач Уонакрай (WannaCry) се призна за виновен пред американски съд в създаването на друг вирус, предаде ТАСС, позовавайки се на в. "Ню Йорк таймс". Признах вината си по две обвинения, свързани със създаването на вредоносен софтуер години

Най-коментирани

Кристалина Георгиева и Иванка Тръмп 
на форум в Кот д’Ивоар

Кристалина Георгиева и Иванка Тръмп на форум в Кот д’Ивоар

Първата регионална среща на участващите в инициативата за овластяване на жените WeFi се проведе тази седмица в Абиджан, Кот д’Ивоар. Повече от 400 представители на правителства и частния сектор от 12 държави в Западна Африка се събраха на форума, на който присъства Иванка Тръмп и Главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина

Теменужка Петкова: КЕВР не е решил за тока, поскъпване може да има според инфлацията

Теменужка Петкова: КЕВР не е решил за тока, поскъпване може да има според инфлацията

Предизборен трик е повдигането на темата за цената на тока, въпреки че няма решение на КЕВР. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на пресконференция, която дадоха съвместно с новоизбрания председател на енергийната комисия в парламента Валентин Николов. Тя поясни, че цената на електроенергията се определя от КЕВР и каквито и

Българинът живее все по-добре - вижте показателите, които го потвърждават

Българинът живее все по-добре - вижте показателите, които го потвърждават

Последните данни за доходите, разходите и потреблението на българските домакинства показват ясно, че стандартът на живот в страната и благосъстоянието на българските граждани продължава да се подобрява и през 2018 г., коментира Институтът за пазарна икономика (ИПИ). Тази тенденция като цяло е трайна от 90-те години насам,

Русия спира износа на петрол за Украйна

Русия спира износа на петрол за Украйна

Русия спира износа на петрол и петролни продукти за Украйна, съобщи днес руският премиер Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС. Освен това Русия разширява забраната за внос на украинска продукция, предава БНР. Новите мерки са в отговор на Киев, който също разшири списъка на забранени за внос руски стоки.

Китайският електрически автомобил Qiantu K50 дебютира на автошоуто в Ню Йорк (Видео)

Китайският електрически автомобил Qiantu K50 дебютира на автошоуто в Ню Йорк (Видео)

Китайският електрически автомобил Qiantu K50 направи дебюта си на Международното автошоу в Ню Йорк. Mullen Technologies, калифорнийска компания за електрически автомобили, ще бъде отговорна за сглобяването и продажбите на модела в Северна Америка, се казва в официално съобщение, цитирано от "Радио Китай".

"Росатом": Дали ще сме инвеститор в "Белене" или не, ще окажем всякаква помощ тя да стане

"Росатом": Дали ще сме инвеститор в "Белене" или не, ще окажем всякаква помощ тя да стане

Независимо дали "Росатом" ще бъде инвеститор в проекта "Белене" или не, ние сме готови да окажем всякаква помощ на България, за да се получи. Това заяви на пресконференция в рамките на "Атомекспо -2019" първият зам.-генерален директор на руската корпорация Кирил Комаров. По повод въпроси на български журналисти той се пошегува,

От дъното до върха - сега Skoda обмисля продажбите си след Брекзита

От дъното до върха - сега Skoda обмисля продажбите си след Брекзита

Някога обект на подигравки, чешките автомобили Skoda спечелиха британците, но излизането на Великобритания от ЕС може да нанесе тежък удар върху марката и цялата чешка икономика. Великобритания е петият по големина пазар за износ на Чехия, която е член на ЕС, населението й е 10,6 милиона души и е изключително зависима от износа в чужбина,

"Филип Кутев" става булевард с 4 ленти и трамвай

"Филип Кутев" става булевард с 4 ленти и трамвай

Работим много сериозно по цялостното протежение на бъдещия вътрешен транспортен ринг на София, за да можем да облекчим трафика в центъра на града. Това обяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова, която провери ремонтните дейности на бъдещия бул. "Филип Кутев". Вътрешният ринг е стратегически проект за следващите години,

28 млн. лева са похарчени по предходната програма за енергийна ефективност

28 млн. лева са похарчени по предходната програма за енергийна ефективност

По предходната програма за енергийна ефективност са похарчени близо 28 млн. лева за различни мерки. Бенефициенти са българските общини. "Положителният ефект от предходната програма за енергийна ефективност беше значителен", каза министър Теменужка Петкова по време на днешния парламентарен контрол, цитирана от БТА.

Китай с нови мерки за стимулиране на средните и малките предприятия

Китай с нови мерки за стимулиране на средните и малките предприятия

Средните и малките предприятия, като основна сила за развитие на китайското стопанство, играят важна роля за създаване на заетост, подобряване на благосъстоянието на хора и стабилизиране на икономическия растеж. Неотдавна Канцеларията на ЦК на ККП и Държавния съвет публикуваха документ, озаглавен „Визия за устойчивото развитие на малките и средни

88,8 млн. долара е стокообменът ни с Виетнам през 2018 г.

88,8 млн. долара е стокообменът ни с Виетнам през 2018 г.

През 2018 г. между България и Виетнам е постигнат общ стокообмен на стойност 88.8 млн. долара. Повишението спрямо 2017 г. е с около 10 на сто, но считам че имаме по-висок потенциал, който да реализираме. Това е казал министърът на икономиката Емил Караниколов по време на среща с посланика на Виетнам Доан Туан Лин,

Петкова: Правителството има отличен диалог с бизнеса и синдикатите в енергетиката

Петкова: Правителството има отличен диалог с бизнеса и синдикатите в енергетиката

С бизнеса и синдикатите правителството има отличен диалог в областта на енергетиката, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти на излизане от среща при премиера Бойко Борисов с представители на работодателски и синдикални организации в Министерския съвет. Срещата при премиера днес е била организирана по искане на четирите

"Северен поток 2" готов до края на годината, България в изолация

"Северен поток 2" готов до края на годината, България в изолация

С двете тръби от Русия през Балтийско море Германия се превръща в енергиен гигант за Европа Европейският парламент прие резолюция, призоваваща да се прекрати строежът на “Северен поток 2”. Кандидатът и най-вероятен бъдещ шеф на Еврокомисията - Манфред Вебер, обяви в интервю за “Дойче веле”, че ще спре този проект след изборите.

Превозвачи и работодатели настояват толсистемата да се отложи до 2020 година

Превозвачи и работодатели настояват толсистемата да се отложи до 2020 година

Изграждането на толсистемата върви по график и има готовност за пускането й към 16 август, обяви в края на миналата седмица регионалният министър Петя Аврамова. От 15 май започва тестване на тол системата в частта "такси" на база изминато разстояние, заяви тя, предаде БТА. Темата за толсистемите от близо година предизвиква остри полемики и реакции

Автомобилното изложение в Шанхай привлече близо 1000 производители

Автомобилното изложение в Шанхай привлече близо 1000 производители

Шанхайското автошоу, едно от най-важните събития в сектора, тази година привлече около 1000 автопроизводители и доставчици от цял свят, които показаха най-новите си продукти, представиха стратегиите си за развитие и плановете си за Китай – най-големия и динамичен пазар за автомобили в света, предава Радио Китай.

В София средният приход от хотелска стая стигна 50 евро

В София средният приход от хотелска стая стигна 50 евро

За 4 години се е увеличил почти двойно, туристите в столицата с 13% ръст за година В столицата средният приход от хотелска стая е достигнал 50 евро, а средният разход, който прави всеки гост на града за една нощувка, е 57 евро. Той дава и средно по 25 евро на ден за други разходи, показват данни на Столичната общинска агенция за приватизация и

Бизнесът със стари коли рухна

Бизнесът със стари коли рухна

С 9,2% са намалели регистрациите на употребяваните автомобили само от началото на годината Много от търговците на употребявани автомобили са пред фалит, след като от началото на годината бизнесът с вноса на стари коли още повече зацикли. С 9,2 процента са намалели регистрациите в България на возилата с пробег, сочи официалната статистика на МВР.

Горанов: До 2 г. българският офис на Световната банка ще е  готов

Горанов: До 2 г. българският офис на Световната банка ще е готов

l Изграждането му стартира през юли l Това ще издигне допълнително престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност, казва министърът Министърът на финансите Владислав Горанов очаква до две години офисът на Световната банка в България да заработи на пълен капацитет. Изграждането ще се осъществи поетапно.

Павел Станчев става шеф на най-гледаната унгарска телевизия ТВ2

Павел Станчев става шеф на най-гледаната унгарска телевизия ТВ2

Бившият шеф на Би Ти Ви и Нова тв заема поста на 15 май Павел Станчев, бившият изпълнителен директор на Би Ти Ви, а преди това и на Нова тв, е избран за шеф на най-гледаната унгарска телевизия ТВ2. От 15 май той ще заеме поста на изпълнителен директор на най-голямата телевизионна компания в Унгария - “ТВ2 груп”,

Учени получиха електричество от снеговалеж

Учени получиха електричество от снеговалеж

Американски химици разработиха първото по рода си устройство, което генерира електричество от естествен снеговалеж, съобщи Сайънс алърт. Новата технология използва принципите на трибоелектричния ефект, при който се генерира електрически заряд от контакта на два материала, както и от положителния електрически заряд на снежните частици.