ЧЕЗ предлага затвор за крадците на ток

  • 0
authorАвтор: 24 часа

ЧЕЗ предлага затвор за  крадците на ток

21,5% от хванатите са го правили повече от един път

18 520 сигнали за кражби на ток са получени в ЧЕЗ миналата година, през 2016 г. са били 17 069, а през 2017 г. – 17 352. Констатираните нарушения за миналата година са 6672, през 2016 г. - 6506, а през 2017 г. – 7094. Това става ясно от презентацията на компанията на дискусията на в. “24 часа” за кражбите на ток и на съоръжения.

88% от констатираните кражби са извършени от домакинствата, а едва 12% от бизнеса. Но като откраднат ток делът на битовите клиенти е 54%, а на стопанските – 46 на сто, тоест, макар и доста по-малко на брой, кражбите на бизнеса са внушителни.

Високо е нивото на рецидивите – 21,5% от потребителите, хванати в кражба, са с повече от едно нарушение.

Има клиент, разкрит да краде 27 пъти в периода от 2015 до 2018 г. Най-голям е броят на тези, които са хванати втори път, те са 1910.

Каква е

рекапитулацията

на дружеството

след тази

статистика?

• Трайна тенденция в сигналите за кражби на електроенергия.

• Високо ниво на установени нарушения при проверки.

• Високо ниво на повторяемост на нарушенията в период от 1 година.

• Високо ниво на повторяемост на нарушенията в период от 4 години.

Причините:

• Съгласно Правилата за измерване на количествата електроенергия санкцията се калкулира до 90 дни.

• Ниска цена, по която се формира санкцията в сравнение с другите клиенти.

• Празноти в нормативната база.

Средно за периода от 2015 до 2018 г. са спечелени 25% и загубени 75% от делата срещу крадците на ток. За тези години подадените искови молби са 1672.

Съдебните решения по дела, свързани с нерегламентираното използване на електроенергия, са 901. От тях в полза на ЧЕЗ са 223, те са на стойност 442 000 лв.

678 съдебни решения са в полза на клиентите, те са на стойност 1,354 млн. лв. плюс разноски от 437 хил. лв. прави общо 1,791 млн. лв.

По 771 съдебни дела няма все още решение, те са за 1,593 млн. лв.

Прави впечатление и стръмната скала на спечелените дела. През 2015 г. те са 35%, през 2016 г. падат на 27 на сто, през 2017 г. са 18%, а през 2018 г. са едва 10%.

Защо според

дружеството

се губят делата

към 2016 г.?

70% - заради липса на процедура по общите условия за уведомяване на клиентите за издадени корекции на сметките (процедурата е описана във внесения проект за общи условия);

10% - защото доставката на фактурата не е в съответствие с общите правила за доставка на пощенски пратки в случаите, когато не е намерен получателят от куриерската фирма и не е изпълнено предписаното нареждане за уведомяване;

10% - няма доказано виновно поведение от страна на потребителя, което се налага да бъде доказвано;

10% - други.

А ето защо са

загубени делата

от страна на

дружеството

към 2018 г.:

65% са от липса на процедура по общите условия за уведомяване на клиентите за издадени корекции на сметките (процедурата е описана във внесения проект);

5% са от това, че доставката на фактурата не е в съответствие с общите правила за доставка на пощенски пратки в случаите, когато не е намерен получателят от куриерската фирма и не е изпълнено предписаното нареждане за уведомяване;

15% - няма доказано виновно поведение от страна на потребителя, което се налага да бъде доказвано;

10% са заради това, че фактурите са издадени след февруари 2017 г., когато правилата за измерване са суспендирани от Върховния административен съд;

5% - други.

Какво се

предлага да

се промени?

В Правилата за измерване на количествата електрическа енергия:

- Увеличаване на периода на преизчисление в случаите на кражба на ток на 180 дни, в проекта на правила КЕВР е записала 90 дни;

- Увеличаване на цената, по която да се фактурират преизчислените количества в случаите на кражба на електроенергия, като се използва цената за недостиг, а не за технологичен разход, както предлага КЕВР.

В Наказателния

кодекс:

- В момента Наказателният кодекс предвижда затвор до 5 г. и глоба от 20 000 лв. за този, който неправомерно наруши целостта на съоръжения или обекти от електропреносната, електроразпределителната мрежа, от газовата или топлопреносната система, от тази за пренос на течни горива, както и от ВиК мрежата, и така създаде условия за отклоняване на ток, природен газ, течни горива, топлинна енергия или вода. Ако нарушението се повтори, затворът е до 10 г., а глобата до 30 000 лв.

- От ЧЕЗ предлагат тази санкция да важи и за лицата, които неправомерно потребяват/използват еленергия, получена от съоръжение от електропреносната или електроразпределителната мрежа с нарушена цялост (манипулиран електромер). Тоест да се включи този текст с нова алинея към чл. 216а.

- В момента НК предвижда още в чл. 234в, ако някой сам или чрез другиго осъществи неправомерно присъединяване към мрежите или неправомерно въздейства върху уредите за търговско измерване, с което създава условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода или на отведена отпадъчна вода, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева. При повторно извършване на деянието наказанието е затвор от една до осем години и глоба до 20 000 лв.

ЧЕЗ предлага тези санкции да са и за лицата, които потребяват/използват електроенергия, получена чрез неправомерно присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа или неправомерно въздействат върху уредите за търговско измерване.

Другата щета, която понасят дружествата, а оттам и клиентите им, е от кражбата на съоръжения. От 2016 до 2019 г. щетите са за 3,24 млн. лв., като пикът е през 2018 г. – 1,37 млн. лв.

Най-сериозни са загубите от кражбите по трансформаторите – 2,17 млн. лв. Засегнати са 621 240 клиенти. Общо за тези три години и четири месеца часовете без електричество заради откраднати жици или други съоръжения са 1054.

Какво да

се прави?

ЧЕЗ предлага да се промени Наказателният кодекс:

- Промяна на степента на наказуемост при кражби от електрически съоръжения, засягащи голям брой потребители - третиране на проявата като акт на тероризъм;

- Увеличаване на санкцията за кражби от съоръжения, предвидена в НК.

Промени в Закона за управление на отпадъците:

- При изкупуване операторът е задължен да поддържа списък с отпадъци, да идентифицира и регистрира всички събирани отпадъци;

- Операторът е задължен да изисква документ за произхода на продавания отпадък. Операторът е задължен да идентифицира лицата, които продават отпадъците, записвайки име, дата на раждане, адрес, номер на лична карта;

- Да има списък на отпадъците, които не може да бъдат изкупувани от физически лица и за които не може да се плаща на ръка, каквито са и предметите от обществена значимост - например части от електрическата мрежа.

Какво причиняват

посегателствата:

- Вследствие на кражбите се влошава качеството на доставяната електроенергия.

Когато консумацията нараства неразчетено, съоръженията се претоварват и се стига до чести аварии. Посегателствата над елементи от инфраструктурата водят до прекъсвания на електрозахранването;

- Кражбите ощетяват всички: клиентите, тъй като влошават качеството на доставката, бюджета заради невнасяне на данъци и такси, ЧЕЗ, която заплаща на производителя консумираната електроенергия и възстановява щетите от посегателствата;

- Служителите на ЧЕЗ са жертви на системен тормоз, заплахи и насилие. Дружеството крие лицата им, за да не бъдат разпознаваеми;

- Кражбите застрашават все по-често и човешкия живот – както на извършителите, така и на невинни хора. Само за 2015 г. ЧЕЗ регистрира 5 смъртни случая при опити за кражба на съоръжения и електроенергия.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Фолксваген отива в Измир?

Фолксваген отива в Измир?

Фолксваген ще строи нов завод и търси най-подходящото място за огромната инвестиция. В битката за нея останаха само две страни: България и Турция. А турците изглежда са сигурни в успеха си. "Инвестиционните намерения на германските компании вече не се влияят така силно от политиката", уверява шефът на Отдела за чуждестранни инвестиции към турската

Глад за кадри изпитват почти всички сектори на българската икономика

Глад за кадри изпитват почти всички сектори на българската икономика

В нагласите на работодателите у нас относно климата за наемане на служителите през третото тримесечие на 2019 г. няма особени промени спрямо предходното тримесечие и дори на годишна база. Пазарът продължава да бъде все така динамичен, почти всеки един сектор изпитва глад за кадри. Това каза Дарина Цанова,

Турският кораб "Фатих" е започнал сондажи край Кипър

Турският кораб "Фатих" е започнал сондажи край Кипър

Турският кораб "Фатих" е започнал проучвателни сондажи край бреговете на Кипър, съобщава "Катимерини", като се позовава на интервю на турския външен министър Мевлют Чавушоглу пред Анадолската агенция. Чавушоглу заяви, че "Фатих" е започнал сондаж западно от кипърския град Пафос и допълни, че и вторият турски сондажен кораб,

Гръцките медии с кампания срещу българи, които дават жилища под наем на Халкидики

Гръцките медии с кампания срещу българи, които дават жилища под наем на Халкидики

Гръцките медии отново подеха кампания срещу българи, които отдават под наем своите жилища на Халкиди, без да плащат данъци. Очаква се икономическа полиция да прати полицаи под прикритие за разбиване на схемата, предава БНР. "Българи и сърби отново отдават апартаменти под наем на Халкидики, без да плащат данъци",

Берлин ще преразгледа решението на Турция да закупи руските системи С-400

Берлин ще преразгледа решението на Турция да закупи руските системи С-400

Плановете на Анкара за придобиване на руските зенитно-ракетни системи С-400 предизвикват разногласия в НАТО и Берлин би приветствал, ако Турция преразгледа своето решение. Това заяви днес на брифинг говорителката на германското правителство Улрике Демер, цитирана от ТАСС и БТА. "Ние следим тези въпроси.

Емитират 400 млн. лева нов дълг, връщаме го за 20 г.

Емитират 400 млн. лева нов дълг, връщаме го за 20 г.

До 2021 г. се планират емисии само на вътрешните пазари 400 млн. лв. нов дълг ще емитира финансовият министър Владислав Горанов. БНБ обяви два аукциона за по 200 млн. лв. всеки на една и съща дата - 19 юни. Съкровищните облигации, които ще се продават на първия, са 20-годишни, падежът е на 19 юни 2039 г., а годишната лихва - 1,5%.

Симеон: Отнетите ми хижи ще последват съдбата на „Царските конюшни”

Симеон: Отнетите ми хижи ще последват съдбата на „Царските конюшни”

Симеон Сакскобургготски изрази притеснение, че отнетите му хижи „Ситняково” и „Саръгьол” ще последват съдбата на „Царските конюшни”. Бившият министър-председател на България коментира, че делата за семейните му имоти са тормоз, в предаването "120 минути" по Би Ти Ви. "Вижда се, че има систематично преследване - твърди Симеон.

Ирландия забранява продажбата на нови бензинови и дизелови коли до 2030 г.

Ирландия забранява продажбата на нови бензинови и дизелови коли до 2030 г.

Ирландия обяви, че ще забрани продажбата на нови бензинови и дизелови превозни средства до 2030 г. като част от новия си план за изменение на климата, съобщават АФП и БГНЕС. Правителството се надява да има 950 000 електрически коли по ирландските пътища дотогава, подкрепени от мрежа от станции за зареждане.

Президентът Радев сложи втора тапа на околовръстното - има пари, но няма как да го почнат през юли

Президентът Радев сложи втора тапа на околовръстното - има пари, но няма как да го почнат през юли

73 дела за имоти чакат съдът да насрочи дати, а тировете продължават да блокират столицата между “Младост” и “Цариградско шосе” Над 23 000 автомобили и камиони всеки ден попадат в най-тежката тапа на Околовръстнот в София - между квартал “Младост” и “Цариградско шосе”. В неделя, малко след 18 часа, там се чакаше средно между 40-50 минути,

ООН: Северна Македония е с най-голям растеж на инвестициите в региона

ООН: Северна Македония е с най-голям растеж на инвестициите в региона

Северна Македония отбелязва най-голям растеж на инвестициите в Западните Балкани, показва доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие, предаде агенция МИА, цитирана от БТА.  В доклада се казва, че притокът на преки чуждестранни инвестиции в Северна Македония се е увеличил с 260 процента - от 205 милиона долара през 2017 г.

Най-коментирани

ООН: Северна Македония е с най-голям растеж на инвестициите в региона

ООН: Северна Македония е с най-голям растеж на инвестициите в региона

Северна Македония отбелязва най-голям растеж на инвестициите в Западните Балкани, показва доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие, предаде агенция МИА, цитирана от БТА.  В доклада се казва, че притокът на преки чуждестранни инвестиции в Северна Македония се е увеличил с 260 процента - от 205 милиона долара през 2017 г.

Глад за кадри изпитват почти всички сектори на българската икономика

Глад за кадри изпитват почти всички сектори на българската икономика

В нагласите на работодателите у нас относно климата за наемане на служителите през третото тримесечие на 2019 г. няма особени промени спрямо предходното тримесечие и дори на годишна база. Пазарът продължава да бъде все така динамичен, почти всеки един сектор изпитва глад за кадри. Това каза Дарина Цанова,

5 кабелни оператора ощетили Би Ти Ви, “Нова” и HBO с над 10 млн. лв. (Обзор)

5 кабелни оператора ощетили Би Ти Ви, “Нова” и HBO с над 10 млн. лв. (Обзор)

10,5 млн. лв. са щетите за Би Ти Ви, Нова телевизия и HBO от пиратско разпространение на програмите им в 5 кабелни оператора само за 2 месеца, съобщи в петък говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. 700 хиляди абонати на кабеларките са в сивия сектор. Таксите, които са плащали, не са отчитани и не са плащани данъци за тях.

Мария Габриел: Развитието на интернет трябва да е основано на ценности и сътрудничество

Мария Габриел: Развитието на интернет трябва да е основано на ценности и сътрудничество

Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел откри 12-ото издание на най-авторитетния форум в Европа, посветен на управлението на Интернет EuroDig, съобщи представителството на ЕК в България. Пред повече от 750 международни участници тя представи постигнатото до момента в цифровите политики и предизвикателствата,

Нови влакове на юг, за да се движат със 160 км/час, на север - най-добрите стари

Нови влакове на юг, за да се движат със 160 км/час, на север - най-добрите стари

До края на 2019 г. търг за 15 нови мотриси и 30 вагона Към 500 млн. лв. ще вложат БДЖ в ремонт на вагони и локомотиви и в купуване на нови влакове за 7 г., които се броят от сега. Това заяви шефът на борда на директорите на холдинга Григори Григоров пред “24 часа”. Поне на този етап толкова ще струва преходът на железницата от ниски скорости към

Атанас Добрев: Колкото по-бързо се развие 5G, толкова по-бързо ще се ускори растежът и ще се вдигнат заплатитеCVCV

Атанас Добрев: Колкото по-бързо се развие 5G, толкова по-бързо ще се ускори растежът и ще се вдигнат заплатитеCVCV

Смятаме, че мобилната телевизия е удобна и полезна за  хората, и се опитваме да я превърнем в масова услуга, казва  главният изпълнителен директор на “Виваком” Още акценти Средното потребление на интернет ще се увеличи 10 пъти до 5-7 години Оптимистичният вариант показва, че новото поколение услуги може да ги има в България до не повече от 3-4 г.

Берлин ще преразгледа решението на Турция да закупи руските системи С-400

Берлин ще преразгледа решението на Турция да закупи руските системи С-400

Плановете на Анкара за придобиване на руските зенитно-ракетни системи С-400 предизвикват разногласия в НАТО и Берлин би приветствал, ако Турция преразгледа своето решение. Това заяви днес на брифинг говорителката на германското правителство Улрике Демер, цитирана от ТАСС и БТА. "Ние следим тези въпроси.

Ерата на "Made in China" свърши

Ерата на "Made in China" свърши

Gіаnt Маnufасturіng Со. бъpзo paзбpa нa?ъдe дyxa вятъpa. Haй-гoлeмият пpoизвoдитeл нa вeлocипeди в cвeтa зaпoчвa дa мecти пpoизвoдcтвoтo cи зa CAЩ oт Kитaй в Taйвaн oщe пpи пъpвaтa зaплaxa зa нoви митa oт пpeзидeнтa Дoнaлд Tpъмп пpeз ceптeмвpи. "Koгaтo Tpъмп cъoбщи зa плaнa cи зa 25% митa, пpиexмe дyмитe мy cepиoзнo",

Нараства потреблението и износа на електроенергия

Нараства потреблението и износа на електроенергия

Продължава нарастването в производството, потреблението и износа на електроенергия, отчита Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ към средата юни тази година. Това показват оперативните данни на ЕСО за периода 01.01.2019 г. - 16.06.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 16.06.2018 г. Последната справка на електроенергийния системен оператор сочи,

Утре отварят офертите за хоризонтална маркировка по пътищата за следващите 5 г.

Утре отварят офертите за хоризонтална маркировка по пътищата за следващите 5 г.

Утре - 18 юни, се отварят офертите в обществената поръчка за определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републиканската пътна мрежа за следващите 5 години, съобщиха от пресцентъра на АПИ. Обществената поръчка е в 6 обособени позиции по райони на планиране в страната: • Обособена позиция №1 – Северозападен район,

Евростат: Значим ръст в цените на жилищата в България през последните 5 години

Евростат: Значим ръст в цените на жилищата в България през последните 5 години

Цените на жилищата, включително покупките на нови и съществуващи къщи и апартаменти, варират значително от 2010 г. насам, като годишните темпове на растеж у нас /и в европейски мащаб/ са били най-значими през последните 5 години, показват данни на Евростат за пазара на жилища в ЕС в периода 2010-2018 г. Като цяло между 2010 и 2018 г.

След борсата за ток правят и за газ, ще търгува с цяла Европа

След борсата за ток правят и за газ, ще търгува с цяла Европа

Трябва да заработи през 2020 година След борсата за ток тръгва и създаването на газова и либерализиране на пазара на природен газ. Това предвиждат промени в Закона за енергетиката, внесени от депутати от ГЕРБ и “Обединени патриоти”. Текстовете регламентират организирането на борсов пазар за газ, както и отварянето му към Европа.

Горанов: Хлябът няма да поевтинее, ако ДДС се намали (Обзор)

Горанов: Хлябът няма да поевтинее, ако ДДС се намали (Обзор)

Тристранният съвет не подкрепи идеята за намаляване на ставката Готов съм да се обзаложа, че намаляването на ДДС няма да промени цената за крайния потребител - нито при намаляване на общата ставка, нито при диференцирани ставки. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на заседанието на Националния съвет за тристранно

Бързото отчуждаване нужно за две магистрали, скоростен път и околовръстното на София

Бързото отчуждаване нужно за две магистрали, скоростен път и околовръстното на София

Внасят първите искания за такава процедура за “Хемус” Завършването в срок на започнати две магистрали - “Хемус” и “Струма”, на скоростния път Видин - Монтана, както и на околовръстното на София, зависи от възможността за бързо отчуждаване на имоти, което се урежда със Закона за държавната собственост.

Заради напрежение с бизнеса шефът на НЕК сам подаде оставка (Обзор)

Заради напрежение с бизнеса шефът на НЕК сам подаде оставка (Обзор)

Шефът на НЕК Петър Илиев е депозирал оставката си в Българския енергиен холдинг, съобщиха оттам. Мотиви не се посочват. Той е и председател на борда на директорите на БЕХ, но оставката му е като изпълнителен директор на националната компания. В същото време според съобщения в специализирани групи във фейсбук трите търга за продажба на 98 мегавата

Пилоти призоваха за по-добро обучение на техни колеги, които ще управляват "Боинг МАКС"

Пилоти призоваха за по-добро обучение на техни колеги, които ще управляват "Боинг МАКС"

Няколко пилоти, сред които и Челси Салънбъргър, пилотът-герой, който приводни самолет преди 10 години, без да се стигне до жертви, призоваха за по-добро обучение на техните колеги, които ще пилотират самолетите "Боинг 737 МАКС", когато полетите им бъдат възобновени, предаде Франс прес. Самолетите от този модел бяха спрени след две катастрофи,

Няма да сливат агенциите за инвестиции и за приватизация

Няма да сливат агенциите за инвестиции и за приватизация

Министърът на икономиката Емил Караниколов оттегли от законопроекта за публичните предприятия предложението да се създаде нова Агенция за публичните предприятия и инвестициите. В нея трябваше да се обединят Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Българската агенция за инвестиции. По време на тристранния съвет в сряда Караниколов

Европейският съд обяви за недействителна търговската марка от три ленти на "Адидас"

Европейският съд обяви за недействителна търговската марка от три ленти на "Адидас"

Общият съд, който е съставна част от Съда на Европейските общности, постанови в сряда, че марката "Адидас" (Adidas AG) с три ленти е невалидна, тъй като не е имала отличителен характер на територията на Европейския съюз, потвърждавайки по този начин решението за отмяна от страна на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO),

Цоло Вутов с орден "Стара планина" заради приноса му в икономическото развитие на страната

Цоло Вутов с орден "Стара планина" заради приноса му в икономическото развитие на страната

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на проф. дтн инж. Цоло Вутов с орден „Стара планина“ без лента – първа степен, за приноса и заслугите му към икономическото развитие на страната и изграждането на съвременните индустриални отношения. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Горанов: Намаляването на данъка за добавена стойност няма да промени цената за крайния потребител

Горанов: Намаляването на данъка за добавена стойност няма да промени цената за крайния потребител

Намаляването на данъка за добавена стойност /ДДС/ няма да промени цената за крайния потребител. Това няма да стане нито при намаляване на общата ставка, нито при диференцираните ставки. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ в Министерския съвет,