Над 21 000 миньори изработиха 3 млрд. лв.

  • 0
authorАвтор: 24 часа

Производителността в сектора е 2,5 пъти по-висока от средната в индустрията

21 675 миньори в добивната индустрия произведоха продукция за близо 3 млрд лв. през 2018 г. Въпреки че заетите в бранша са по-малко от предишната година, производителността продължава да е 2,5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор.

Това води и до по-добри възнаграждения в отрасъла, за 2018 г. средната годишна заплата е 20 233 лв., което е увеличение с 10% спрямо предишната година. За сравнение - средната годишна работна заплата за страната е 13 468 лв., като заплащането в сектора е с 50% по-високо и е една от икономическите дейности с най-високо брутно възнаграждение у нас.

Най-висока заплата в бранша получават работниците и служителите в компаниите, добиващи метални полезни изкопаеми, а най-ниски са тези в подотрасъла добив на неметални материали и суровини.

Стойността на износа на минната индустрия е 6,43 млрд. лв. през 2018 г. Това е с близо 17% повече в сравнение с предишната година. И това въпреки че през първото полугодие на миналата година цените на цветните метали на Лондонската борса бяха спаднали с 20-30%. Данните са от отчета на Българската минно-геоложка камара пред празника на миньора, който е на 18 август - деня на успението на св. Иван Рилски, закрилника на миньорите.

Когато цените са високи, тази важна за държавата индустрия, която

дава между

3 и 5% от БВП,

инвестира, за да може да запази производителността на труда и заплатите на хората си. Не само че отдавна е минало времето във водещите компании добивът и преработката на рудите да е нещо мръсно, прашно, днес се влага в дигитализация на тази индустрия, което също дърпа нагоре производителността.

Има смартцентрове за управление, които са като централното диспечерско управление, от което се командва електроенергийната система, или пък като зала на РВД, от която се водят самолети.

Преди две години Силвестър Сталоун написа, че в България можеш да намериш Wi-Fi в гора, където си заобиколен от вълци, но не можеш да откриеш такъв в Санта Кларита, Калифорния.

Да му кажем - в мините на “Дънди прешъс метълс” има безжичен интернет на 600 м под земята, дронове сканират къде е златната жила и помагат да маркшайдерите. В “Елаците” от 4 години добивните процеси в рудника се управляват, контролират и отчитат с автоматична система за управление. Тя се стреми да намали времето на изчакване за багери и самосвали до минимум. “Елаците-Мед” изгради безжична комуникационна мрежа за работата на системата, осигуряваща почти 100% надеждно покритие. Тя се захранва частично от “зелена енергия”. В “Горубсо-Мадан”, компанията, в която преди шест години работниците стачкуваха за заплати, сега се купуват нови машини. “Каолин” пък изгражда нов модерен цех във фабриката си във Ветово. И това са само няколко примера.

Така големите компании в минната индустрия у нас

затвърждават

и водещата

си позиция в

европейския

добив на полезни

изкопаеми 

Тя твърдо е на трето място по добив на мед, на четвърто по добив на злато и на пето по добив на лигнитни въглища.

Има нещо обаче в статистиката, което учудва. Добивната индустрия е произвела продукция за 2,92 млрд. лв., а са изнесени минерални суровини за 6,43 млрд. лв. Причината е, че металургичните компании внасят суровини, които преработват, и изнасят концентрат с по-висока добавена стойност, освен това “Минстрой холдинг” има мини в Северна Македония, така че у нас се преработва и вносът оттам.

Основните суровини, които се добиват в страната, са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор.

Установените находища на подземни богатства са 449. Тези на метални полезни изкопаеми - 163, на индустриалните минерали са 84, едно е на нефт и газ, на твърдите горива са 23, на строителните материали са 140 и скалнооблицовъчните са 38. Общата площ на находищата на подземни богатства в България е 1 677 000,60 дка.

Действащите концесии за добив на подземни богатства са 531. За метални полезни изкопаеми те са 20, за неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - 75, за нефт и природен газ - 18, за твърди горива - 17, за строителни материали – 330, за скалнооблицовъчни материали – 70, за минни отпадъци - 1. Около 80% от минните дейности в страната се извършват по открит способ.

След толкова векове търсене, проучване и добив (мед по нашите земи се е добивала 5000 г. преди новата ера, тоест преди повече от 7000 г.) човек би си помислил, че всичко се знае. Но не, действащите разрешения за търсене и проучване на полезни изкопаеми са 145.

Продължават

проучванията и

търсенето на

находища

на метални полезни изкопаеми, разрешенията са 32. 11 са за нефт и газ, за неметални изкопаеми – индустриални минерали са 24, за строителни материали – 35, за скалнооблицовъчни – 38. Само 3 са за търсене на твърди горива.

През 2018 г. държавата получи от миннодобивната индустрия концесионни възнаграждения в размер на 74 975 006 лв. (без ДДС). Има лек спад в сравнение с предходната година, което се дължи на по-малко плащания от сектор “Енергетика” и неметалните полезни изкопаеми - индустриални минерали. Значителен ръст обаче бележат приходите от рудодобива. При разпределението на концесионните приходи по подсектори с най-голям дял са металните полезни изкопаеми с 47%, следвани от въгледобива с 24%.

Общият добив на полезни изкопаеми у нас през 2018 г. е в размер на 108,42 млн. тона и е с незначителен спад спрямо предходната година. Повишение с 3% се наблюдава при рудодобива, като общият обем достига 34,66 млн. т. Това затвърждава устойчивата тенденция на нарастване в този подотрасъл през последните години.

Ръст има и в добива на инертни материали и на скалнооблицовъчни материали, с 10% и с 32%, като през последните години промените при тях са колебливи и не се откроява тенденция.

През миналата година има спад във въгледобива с 11%, като общият обем е 30,79 млн. тона. Това е най-ниското ниво от 2013 г. насам. Намаление има и при добива на нефт и природен газ - 7%, както и при добива на индустриални минерали с 2%.

Разпределението на добива на полезни изкопаеми от 2010 г. насам няма съществени промени и следва относително трайни тенденции: рудодобивът и този на твърди горива са с най-висок дял - 32% и 28%. Следват ги добивът на инертни материали с 27% и индустриалните минерали с 12%. Незначителен е делът на скалнооблицовъчните материали - 0,3%. 

Общата стойност на произведената продукция на промишлените предприятия от добивната промишленост през 2018 г. отчита ръст с 2% въпреки лекия спад във физическите обеми и е в размер на 2,92 млрд. лева. Той се дължи най-вече на по-високите добиви и повишението на цените през годината в рудодобива. Ръст в стойността с 8% има и при неметалните полезни изкопаеми.

Спад с 19% има в стойността на произведената продукция във въгледобив в резултат на снижените обеми на добив и по-ниските цени.

По данни за 2018 г. продуктите на минералносуровинната индустрия формират 6,43 млрд. лв. от общия износ, което повишение е близо 17% спрямо 2017 г. Вносът на минерални суровини в стройност обаче продължава да е със значителен превес, като през 2018 г. той е в размер на 12,45 млрд. лева. Съотношението на износа и вноса показва сериозния неизползван потенциал на бранша в полза на платежния баланс на страната. Към това трябва да прибавим и повишаване на конкурентоспособността на индустриите, следващи във веригата на стойността, например медните руди и концентрати, изнасяни от България, са два пъти по-евтини от вноса. В такива случаи трябва да се намери уместен подход и общи действия за повишаване на конкурентоспособността на цялата българска икономика, заключва Българската минно-геоложка камара.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Двоен скок на българите с американски пенсии в родината

Двоен скок на българите с американски пенсии в родината

Българите, които са живели и работели в САЩ и получават американска пенсия, са скочили двойно. Това става ясно от данните на Social Security Administration (SSA) до август 2019-а - става въпрос за 701 души. Предишните години бройката им е варирала между 300 и 390 и рядко е достигала малко над 400, пише bg-voice.com

В Тибет започна строителството на най-високата в света електромрежа

В Тибет започна строителството на най-високата в света електромрежа

Във вторник в Тибетския автономен район бе даден стартът на най-високия в света проект за пренос и трансформиране на енергия. С обща дължина от 1 689 км, той тръгва от гр. Шигадзе и стига до префектура Нгари, простирайки се през замръзнали и необитавани земи, предава Радио "Китай". За реализирането на проекта са необходими общо 7,

“Томас Кук” е пред фалит,  последният засега полет до България е тази събота

“Томас Кук” е пред фалит, последният засега полет до България е тази събота

Във Великобритания готвят мащабна операция по прибиране на туристите у дома Най-старата туристическа компания в света - “Томас Кук”, е заплашена с фалит. Този уикенд ще бъде критичен за фирмата, тъй като трябва да намери още 200 млн. паунда освен 900-те млн., които основният ѝ акционер - китайската Fosun Tourism, обеща да даде, за да я спаси.

Назначават 15 души без таван на заплатата да пазят държавата от хакери

Назначават 15 души без таван на заплатата да пазят държавата от хакери

Като се обяви конкурс, идвали стотици, но като чуели какви са парите, си отивали България имала вече предложение от други държави за защита, но офертите били за стотици милиони долари 10-15 българи, които ще пазят държавата от хакери, могат да получават заплати без таван. Идеята си премиерът Бойко Борисов разви на международна дискусия:

Бензинът поскъпва, дизелът пак над 2,30 лева

Бензинът поскъпва, дизелът пак над 2,30 лева

Атаката с дронове на рафинерии в Саудитска Арабия удари България с по-високи цени на горивата, като дизелът пак ще е над 2,30 лв. До края на седмицата се очаква поскъпването и на бензина у нас след рязкото увеличение на петрола заради терора. В понеделник при отварянето на борсите в Азия нефтът се вдигна с 20%, но по-късно цените се поуспокоиха,

Volkswagen решава за новия завод до края на октомври

Volkswagen решава за новия завод до края на октомври

Концернът Volkswagen Group ще реши къде да построи новия си европейски завод до края на октомври. Това съобщи директорът по производството на компанията Skoda - Михаел Олжеклаус, пред Automotive News Europe. Той допълни, че търсенето е стеснено до 3 обекта - два на територията на Турция и един в ЕС, но не пожела до посочи за коя държава става дума

Шефът на "Дойче банк" искал назаем пари от шофьора си

Шефът на "Дойче банк" искал назаем пари от шофьора си

Главният изпълнителен директор на една от най-големите финансови институции в света, "Дойче банк" - Кристиан Зевинг, искал понякога назаем пари от шофьора си, предаде ДПА. Банкерът нямал навика да носи налични суми в себе си и тогава прибягвал до услугите на своя служител. Това довери Зевинг по време на събитие

Гаранция след акт 15 искат строители

Гаранция след акт 15 искат строители

Камарата на строителите в България иска гаранцията на строителните обекти да започва да тече от издаването на акт 15 за завършване на обекта, а не както е сега - от акт 16, който е за експлоатация. Този въпрос е бил поставен по време на среща с регионалния министър Петя Аврамова във връзка с проект на нова наредба

Ще отпушват най-тежката тапа на  околовръстното на части - почват първо от Герман

Ще отпушват най-тежката тапа на околовръстното на части - почват първо от Герман

От общо 6 км само върху 2 км терените са напълно свободни Само двама собственици са си поискали парите досега Разширяването на околовръстното шосе на столицата между “Младост” и началото на магистрала “Тракия” ще се извършва на части, тъй като далеч не навсякъде отчуждителните процедури са завършили

„Яж сока“ или как родна фирма откри начин да пакетира плодово-зеленчуково смути

„Яж сока“ или как родна фирма откри начин да пакетира плодово-зеленчуково смути

10 иновативни български компании ще вземат участие в първата по рода си програма за растеж Dare to Scale. Това е инициатива на българския офис на глобалната мрежа Endeavor и е насочена към подпомагане на бизнеси, които вече са преминали през стартъп фазата и са в началото на по-мащабното разрастване на дейността си.

Най-коментирани

Желязков: България е сред четирите водещи европейски страни по корабен мениджмънт

Желязков: България е сред четирите водещи европейски страни по корабен мениджмънт

България е сред четирите водещи държави в Европа по мениджмънт на корабния трафик, каза днес във Варна министърът на транспорта Росен Желязков при откриването на международна конференция, посветена на 20-а годишнина от установяването на услугите по управление на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването у нас.

Гаранция след акт 15 искат строители

Гаранция след акт 15 искат строители

Камарата на строителите в България иска гаранцията на строителните обекти да започва да тече от издаването на акт 15 за завършване на обекта, а не както е сега - от акт 16, който е за експлоатация. Този въпрос е бил поставен по време на среща с регионалния министър Петя Аврамова във връзка с проект на нова наредба

АИКБ: Първите 3 дни от болничния да са за сметка на служителя

АИКБ: Първите 3 дни от болничния да са за сметка на служителя

50 млн. лв. годишно се изплащат от бизнеса като обезщетения за фалшиви болнични листове. Още 150 млн. лв. се изплащат от Националния осигурителен институт. За последните три години у нас са установени повече от 10 000 нарушения, свързани с издаването на фалшиви болнични. Това сочат данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Не знаеш немски - оставаш без жилищна помощ: Австрия вдига летвата пред имигрантите

Не знаеш немски - оставаш без жилищна помощ: Австрия вдига летвата пред имигрантите

Да се трепеш с години в Австрия и да си лишен от помощ, защото не знаеш достатъчно немски - тази мярка създава усещане за несправедливост у стотици чужденци и те все по-малко се чувстват добре дошли в страната. "Работила съм много, почиствала съм къде ли не", спомня си с горчивина бивша чистачка. Изискването откъсва от нейния доход почти 150 евро

Готови са новите метростанции "България" и "Красно село"

Готови са новите метростанции "България" и "Красно село"

До края на 2019 г. ще са завършени още 8 километра Станциите “България” и “Красно село” от третата метролиния в София вече са готови. Там текат изпитания на системите за управление и безопасност на движението. В другите 6 станции от първия етап на линия 3 - “Медицински университет”, “НДК”, “Патриарх Евтимий”, “Орлов мост”

Приходите от е-винетки до момента са над 325 млн.лв.

Приходите от е-винетки до момента са над 325 млн.лв.

Проф. Асенов: Готови сме да организираме обучения на бизнеса за тол системата в изнесени демонстрационни центрове До момента са продадени над 6, 5 млн. електронни винетки на стойност повече от 325 млн. лв. За сравнение за цялата 2018 година приходите от винетки са 357 млн. лв. В летните месеци има съществен ръст в постъпленията от транзитния

Фандъкова: Индустриални зони ще има в "Младост“, Надежда“ и "Овча купел“

Фандъкова: Индустриални зони ще има в "Младост“, Надежда“ и "Овча купел“

"Създаваме четири индустриални зони. Голямата индустриална зона ще се намира в северните територии – "Кремиковци“, "Нови Искър“, "Връбница“. Това е нашата надежда за привличане на стратегически инвеститор в нашия град. Това обяви кметът на София Йорданка Фандъкова, която участва във форум на тема "Германските инвестиции в България 1990-2017

Назначават 15 души без таван на заплатата да пазят държавата от хакери

Назначават 15 души без таван на заплатата да пазят държавата от хакери

Като се обяви конкурс, идвали стотици, но като чуели какви са парите, си отивали България имала вече предложение от други държави за защита, но офертите били за стотици милиони долари 10-15 българи, които ще пазят държавата от хакери, могат да получават заплати без таван. Идеята си премиерът Бойко Борисов разви на международна дискусия:

Първи готов проект по плана "Юнкер" - нов завод на "Биовет"

Първи готов проект по плана "Юнкер" - нов завод на "Биовет"

Бойко Борисов изпратил в Пещера преди официалното откриване на проекта на братя Домусчиева екоминистъра да провери пречиствателната станция. “Нено Димов ми каза, че мога спокойно да говоря - всичко е направено по най-модерен начин”, обясни премиерът, прерязвайки лентата Пещера от понеделник е градът с най-внушителната инвестиция в производството

5000 лева заплата за програмисти и машинни инженери в София

5000 лева заплата за програмисти и машинни инженери в София

По 5000 лева месечна заплата могат да получат добрите системни програмисти и такива на софтуерни приложения, специалистите за тестване на софтуер, разработчиците на уеб сайтове, системните анализатори и машинните инженери в София. Това показва справка на Агенцията по заетостта. Най-високата заплата, която в момента се предлага в бюрата по труда в

5000 лева заплата за програмисти и машинни инженери в София

5000 лева заплата за програмисти и машинни инженери в София

По 5000 лева месечна заплата могат да получат добрите системни програмисти и такива на софтуерни приложения, специалистите за тестване на софтуер, разработчиците на уеб сайтове, системните анализатори и машинните инженери в София. Това показва справка на Агенцията по заетостта. Най-високата заплата, която в момента се предлага в бюрата по труда в

Китайска компания дари 18 000 евро на Момчиловци

Китайска компания дари 18 000 евро на Момчиловци

Китайска компания дари 18 000 евро на Момчиловци, съобщиха от кметството. Дарението е връчено на провеждащия се в родопското село традиционен Фестивал на киселото мляко, организиран съвместно с компанията, която наложи на пазара в Китай българските млечни продукти. Изложения на производители на млечни продукти от цялата страна

"Томас Кук" продължава да преговаря с акционери и кредитори в опит да се спаси от фалит

"Томас Кук" продължава да преговаря с акционери и кредитори в опит да се спаси от фалит

Над 600 000 туристи, клиенти на британски туроператор "Томас Кук" (Thomas Cook) са притеснени дали ще могат да се приберат по домовете си, тъй като една от най-старите и големи туристически компании в света е на ръба на фалита, предаде Асошиейтед прес. Компанията, която в петък потвърди, че търси 200 милиона британски лири (250 милиона долара)

Теменужка Петкова: Либерализацията на пазара няма да оскъпи електроенергията

Теменужка Петкова: Либерализацията на пазара няма да оскъпи електроенергията

Очаква се през следващия регулаторен период, от 2020 година постепенно да се върви към пълно либерализиране на пазара за електроенергия, каза пред журналисти във Велико Търново министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя припомни, че през миналата година на свободния пазар са излезли всички производители на електрическа енергия,

Ангелкова: 15 на сто повече българи на туризъм у нас, компенсират спада на чужденците

Ангелкова: 15 на сто повече българи на туризъм у нас, компенсират спада на чужденците

С 15% са се увеличили нощувките на българи у нас в сравнение с миналата година. Ръст се наблюдава и при чужденците, които идват в България с цел културно-исторически туризъм, каза във Велико Търново министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя посочи, че развитието именно на културно-историческия туризъм е ключово за превръщането на България в

Гугъл планира инвестиция от 3 млрд. евро в Европа

Гугъл планира инвестиция от 3 млрд. евро в Европа

Гугъл планира да инвестира 3 милиарда евро за разширяване на своите центрове за данни в Европа през следващите две години. Изпълнителният директор на компанията Сундар Пичай заяви, че общата инвестиция в интернет инфраструктурата в Европа от 2007 г. насам възлиза на 15 милиарда евро. На среща с финландския премиер Анти Рине в Хелзинки,

Електромобилите в Дженеръл мотърс може да означават по-малко и по-нископлатени работни места

Електромобилите в Дженеръл мотърс може да означават по-малко и по-нископлатени работни места

Ако американците някога заменят бензиновите автомобили с електрически, тогава профсъюзът на автомобилните работници ще има проблеми, съобщава Асошиейтед прес. Ще бъдат закрити хиляди работни места в заводите за двигатели и трансмисии в индустриализирания Среден Запад. Те ще бъдат заменени от по-малко работници в предимно автоматизирани заводи

"Файненшъл таймс": "Гугъл" създава най-мощния квантов компютър в света

"Файненшъл таймс": "Гугъл" създава най-мощния квантов компютър в света

Американската компания "Гугъл" съобщи за създаването на най-мощния квантов компютър в света, който е с изчислителни възможности, многократно надвишаващи тези на съвременните суперкомпютри, съобщи в. "Файненшъл таймс". "Гугъл" съобщи за разработката си в научен доклад, разпространен за кратко време на сайта на НАСА,

Древни църкви, скален водопад и най-големият въжен мост привличат туристи в Западна България

Древни църкви, скален водопад и най-големият въжен мост привличат туристи в Западна България

С над 1 млн. евро по програмите за трансгранично сътрудничество МРРБ развива туристическия потенциал по границата със Сърбия и Република Северна Македония Средновековни църкви с уникална архитектура и стенописи, панорамна гледка от един от най-високите водопади в България и най-големият въжен парк в страната.

20% от пътуванията със самолет на българите това лято - до Германия

20% от пътуванията със самолет на българите това лято - до Германия

20% от резервациите за самолетни билети, които са направили това лято българите, са били до Германия. Това показват данни на една от най-популярните платформи за търсене и резервиране на самолетни билети. Броят на резервациите от нашата страна за летния период е нараснал с 18,3% спрямо миналата година,