България ще конкурира Гърция по маслини

  • 0
authorАвтор: Анелия Перчева

България ще конкурира Гърция по маслини

Маслини и памук са подходящи култури, ако се затопли у нас

Светът ще трябва да произвежда повече храна с по-малко вода, земя, енергия, торове и пестициди

Ако има сектор, в който промените в климата дават пряко отражение, то това е селското стопанство както по света, така и у нас.

Експерти прогнозират, че покачване средните температури с 3 градуса ще превърне Южна България в полупустиня и там ще може да се отглеждат памук, маслини и други субтропични култури. В Северна България подобна промяна би била добре дошла, но ще има все по-голяма нужда от напояване.

Преди дни земеделският министър Десислава Танева коментира, че промените в климата и въздействията върху околната среда са “предизвикателствата на нашето време”.

За справянето с тях конкретна стъпка е в рамките на директните плащания да има добороволни екосхеми. По тях

земеделските стопани ще

могат да получават пари

за поети задължения в

областта на околната

среда и климата

Детайлите ще бъдат разписани в Стратегическия план на страната, който ще се одобри от Европейската комисия преди старта на новия програмен период, обясниха от земеделското министерство.

За фермерите ще се прилагат стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земите. В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) се очаква борбата срещу измененията в климата да играе централна роля, коментира евродепутатът Иво Христов. Акценти са по-малка зависимост от изкуствени торове, повече биологично разнообразие, чиста вода, почви и въздух. Близо 40% от общия бюджет на ОСП се очаква да бъдат свързани с действия в областта на климата и промените в него. “Една от основните насоки на новата ЕК са пакет от мерки, които трябва да зададат условия за опазване на околната среда и да направят Европа първия климатично-неутрален континент, който не допринася към глобалното затопляне”, коментира Христов.

Климатичните изменения са свързани не само с повишаване на температурите, но също с по-сурови зими, по-чести бури, наводнения и още редица екстремни явления, коментира климатологът доц. Любов Трифонова от Националния институт по метеорология и хидрология.

Тя отбелязва, че от началото на 80-те години на ХХ век се наблюдава тенденция към затопляне, а средната годишна температура на въздуха за непланинската част на България е нараснала с около 0,9 градуса спрямо периода 1961-1990 г. Температурните аномалии за почти всички години от 2007 г. досега са над 1 градус. От средата на 90-те години зачестяват бедствията заради мощни бури. Особено през 2014 г. интензивните дъждове, гръмотевичните бури и силните градушки причиниха сериозни щети в много райони на страната. Това е и най-валежната година след 1988-а, със средногодишна сума на валежа 1013 литра на квадратен метър, припомня експертката.

Горещите вълни също нарастват значително от края на 80-те години, а в Югозападна България се наблюдават почти ежегодно. Черно море леко забавя процеса на затопляне в Източна България. Трябва да се отбележи, че тежестта на горещата вълна в климатологичен аспект се определя не само от достигнатата максимална температура, а и от продължителното - не по-малко от 6 дни - задържане на температурите над определена стойност. През 2000 г. екстремно горещото време беше около 15 дни средно за страната, през 2007 г. - 21 дни, през 2017 г. - 18 дни. От началото на века не липсват и студени екстремуми, свързани с по-продължителни застудявания, достигане на много ниски температури и обилни снеговалежи, но като цяло зимите са по-меки.

Сегашната средна глобална температура е с 0,85 градуса по-висока, отколкото е била през XIX век. Всяко от последните три десетилетия е било по-топло от предишното. Последните данни показват, че

юли 2019 година е

може би най-горещият

месец в историята,

откакто се правят метеорологични наблюдения. Учени вече са симулирали измененията на регионалния климат за периодите 2021-2050 и 2071-2100 г. През 2050 г. се очаква средната температура да нарасне с 1,5-2 градуса. При песимистичен сценарий до 2100 г. повишаването може да надхвърли 4 градуса. Прогнозира се намаляване на валежите с около 5-10% до 2050 г. и 15-20% до 2100 г. При песимистичния сценарий ще има с до 50% по-малко дъжд. Не се очаква съществена промяна на валежите през студеното полугодие, но през летните месеци ще има суша.

Научно изследване, публикувано наскоро в списание “Нейчър”, определя скоростта и мащабите на сегашното глобално затопляне като надминаващи всякакви подобни събития през последните 2000 години. Бързото покачване на температурите е засегнало 98% от планетата.

Според Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) се очаква търсенето на храни в световен мащаб да се увеличи със 70% до 2050 г., а населението на Земята да стигне над 10 млрд. души. Световното производство на храни ще трябва да се увеличи при намаляващите природни ресурси, площи и работна ръка.

Тоест светът ще трябва да произвежда повече храна, като използва по-малко вода, земя, енергия, торове и пестициди, се посочва в “Стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за новия програмен период 2021-2027”, изготвена от националната инициатива “Единение” и известния генетик акад. Атанас Атанасов.

Според експертите климатичните промени ще предизвикат конфликт между храни и биоенергия, ще свият биоразнообразието, ще намалят плодородието на почвата, водните ресурси ще бъдат по-малко. И

ще има нова криза -

прехвърляне на болести

от животните към

човека и обратно

Ще е необходимо и радикална промяна в растениевъдството, защото продуктивността при растенията след 1990 г. нараства с 1 до 2% годишно вместо с 3 до 6%, както е било в периода 1960- 1990 година.

Ако до 2050 г. не се редуцират емисиите на вредни газове в атмосферата с 80%, се очаква срив на планетата. Смята се, че земеделието в световен мащаб допринася с около 24% за влошаването на климата. А за преминаване към биологичното земеделие ще са нужни от 65 до 200% повече земи. България обаче е в благоприятна позиция, тъй като има пустеещи ниви. Но в същото време у нас се губели ежегодно по 100 млн. тона плодородна почва.

В резултат на човешката дейност в близките няколко десетилетия се очаква да изчезнат повече от 1 милион растителни и животински видове. Това само за Европа ще носи икономически загуби от 50 млрд. евро. Според Световната банка през последните десет години индексът на глобалните цени на храните от 2000 до 2012 г. се е повишил със 104,5%, което представлява средногодишно увеличение с 6,5%.

Според Организацията по прехрана и земеделие световната икономика е заплашена от ценови шок при хранителните продукти. В резултат на климатичните промени се очаква цените на пшеницата през 2050 година да се увеличат с 90%, а тези на царевицата и на ориза - съответно с 35 и 12%.

През 2050 г. агроиндустрията ще има и важна рола не само за изхранването на човечеството, но и за осигуряването на 25% от биогоривата, на 60% от продуктите за фитофармация за профилактика и лечение, за текстилна промишленост, нови материали като биопластмаси и други.

В стратегията се посочва, че

България е

облагодетелствана,

защото нейните природни дадености като почва, климат, водни източници и биоразнообразие в съчетание с гори и море са едни от най-благоприятните за развитието на модерно селско стопанство и хранително-вкусова, фитофармацевтична, козметична, текстилна промишленост и други.

Много експерти вече отхвърлят твърдението, че в земеделието най-лошо влияние има животновъдството. Например говедата на пасищното хранене се нуждаят от 0,6 г протеин, за да произведат 1 кг протеин в мляко или месо. Така може да се окаже, че добитъкът допринася пряко за глобалната продоволствена сигурност.

А производството на плодове и зеленчуци изисква голямо количество вода, торове и площи.

Веганското земеделие

изглежда все

по-невъзможно и би било

по-скоро експлоатация

на природните ресурси,

тъй като ще прекъсне хранителния цикъл на почвата.

А ако няма тор от животновъдството, ще трябва да се използва минерален тор, което би довело до нови предизвикателства. Ето защо вероятно още дълго ще се спори дали животновъдството, или растенията са по-големият враг на природата.

Ние вече виждаме отражението на климатичните промени на полето, коментира Филип Ромбаут - изпълнителен директор на “Агрополихим”. Той има ферма в България от 15 години, преди 6 се отказва от отглеждането на царевица заради липсата на напоителни системи.

Обяснява, че във фермата му са правени много проучвания какви култури може да се отглеждат. Важно било и да има отговор на въпроса кой ще купува продукцията. Заимствайки от опита на десетки държави, във фермата му насочват вниманието си към индустриалния коноп. Вземат пример от Австралия, където заради горещините земеделието е изключително затруднено.

Индустриалният коноп има много предимства, тъй като е сухоустойчива култура, няма нужда от напояване и може да се включи в сеитбооборота. Не е необходимо и да се използват пестициди и хербициди.

“Корените са много дълбоки, конопът расте много бързо. Така

може да се помогне

за разчистването на

полетата от плевели

Това е важно да се знае особено в рамките на дискусията за глифозата, която все още се използва във Франция например”, казва Ромбаут. Според него от изключително значение е хората да разберат, че има огромна разлика между индустриалния коноп и марихуаната.

Законът в България обаче е твърде рестриктивен и спира инвеститорите, които искат да се занимават с индустриален коноп. Макар и да има възможност да се отглежда културата, то тя не може да се обработва в България.

За разлика от всички наши съседни държави - Гърция, Македония, Румъния, където може да се обработва този коноп. Вече има и пример за българска компания, която се оттеглила от страната и отворила преработвателно предприятие в Румъния. Индустриалният коноп може да се използва за направа на различни тъкани, влагани в каросериите на коли, строителни материали като тухли и т.н. Тези сектори при производството си традиционно са от големите замърсители на околната среда. Би могъл да послужи и в дискусията за пластмасата, тъй като може да се вложи и в биоразградими материали.

Един хектар може да абсорбира три пъти повече въглероден двуокис, отколкото дърветата. Освен това в рамките на 100 дни индустриалният коноп расте до 4 метра.

“Защо е позволено в България да се внася безпроблемно конопено масло, а да не може да се работи с индустриален коноп”, пита Ромбаут.

Маслини и памук подходящи, ако се затопли у нас

АНЕЛИЯ ПЕРЧЕВА

Зеленчуците окапват без вода и при високи температури

В последните 30 г. температурите у нас през лятото и в есенните месеци - септември и октомври, са се увеличили средно с 1-1,5 градуса. Промяната в климата се отразява на вегетационния период на основните селскостопански култури - житни, технически, овощни и зеленчукови. Тенденцията е за по-ранно развитие напролет заради топлото време през февруари и март. Това показват наблюденията на Аграрния университет в Пловдив, направени в учебно-експерименталната база на вуза, където са засети различни сортове. Има и метеорологична станция на НИМХ.

“Друг ключов фактор за културите са валежите. Свидетели сме на продължителни летни и есенни засушавания от 1989-а насам. През т.г. в района на Пловдив имаше засушаване през август, септември и голяма част от октомври, което застраши есенната сеитба. По тази причина последните валежи бяха от изключителна важност”, обяснява шефът на катедра “Ботаника и агрометеорология” доц. Дафинка Иванова.

Според нея 40 милилитра на кв. метър дъжд са необходими след засяване на зимните посеви. Без необходимото количество влага те не могат да поникнат. Затова

трябва да се търсят

сортове, устойчиви

на безводие

В момента на опитните полета на пловдивския вуз се изпитват житни култури, които имат по-дълъг вегетационен период и издържат на липса на валежи.

Измениятата в климата налагат да се търсят и нови сортове плодни дръвчета.

“При овошките са рискови повратните студове през януари и февруари - примерно 10 дни да е с температури 5-10 градуса, а след това да паднат до минус 10. Опасни са и пролетните слани. Такава имаше на 31 март тази година. Тя нанесе огромни щети на плодните завръзи. В отделни райони на страната нямаше кайсии, праскови и ябълки. Затова е необходимо да се създават сортове, устойчиви в периода на цъфтеж”, смята доц. Иванова.

Пред предизвикателство заради тенденцията за повишаване на градусите са и зеленчуците.

“Те са много чувствителни на високите температури през лятото и на липсата на валежи. При такива условия може да се получи т.нар. абортиране - окапване на зеленчуците, преди да узреят”, посочват агрономи от Пловдив. Според тях заради затоплянето на времето

разсадът от

оранжериите вече

ще трябва да се сее

на полето по-рано

“Няма как да има устойчиви на сушата зеленчукови култури. Може да се създават сортове, които по-малко се поливат. В момента изпитваме такива, но още е рано за резултати”, заяви проф. Николай Панайотов от Аграрния университет. По думите му трудността е, че климатът е много динамичен. Зеленчуците са над 120 вида и необходимите условия за отглеждането им са различни.

Прогнозите на международната метеорологична организация за Югоизточна Европа са за увеличаване на екстремните явления като продължителни засушавания, проливни дъждове и неочаквани поврати на времето в следващите 50 г. Очакват ни меки и сухи зими, следвани от нетипични понижавания на температурите и обилни снеговалежи. Тенденцията на постепенно вдигане на температурите през зимните месеци ще се запази. Пролетта, лятото и есента ще са по-дълги, с по-високи средни стойности на градусите.

“Ще можем

да отглеждаме

в България

субтропични

култури,

примерно някои сортове маслини, нар, по-топлолюбиви овошки, но за банани няма да има условия. Все още сме далеч от африканската жега”, уточняват от Аграрния университет.

На 3 декември вузът ще е домакин на национална конференция, посветена на промените в климата.

“Изправени сме пред предизвикателствата на времето и изискванията на потребителите, за които трябва да сме подготвени”, заяви министърът на земеделието Десислава Танева на 9-ия аграрен семинар в Пловдив.

България и още 7 държави разработват домати, които да издържат на суша и жега

РАДКО ПАУНОВ

Учени от пловдивския институт по зеленчукови култури “Марица” работят по селекцията и търсят геноизточници за домати, устойчиви на екстремно високи температури и суша. Проблемът с изменението на климата е сериозен и това е принудило специалисти от Франция, Германия, Англия, Испания, Тайван, Аржентина и България да търсят варианти за нови сортове. “С тези държави сме партньори в проекта “Том Джем”, който трябва да проектира нови сортове домати за подобряване на добива и качеството в условията на климатичните промени”, обясни пред “24 часа” доц. Даниела Ганева, директор на институт “Марица”.

Нейни са изобретените сортове домати “Розово сърце”, “Розов блян”, “Розова магия”, които станаха хит в последните години. Те обаче изискват поливане, за да дадат хубава реколта. Затова Ганева и колегите ѝ упорито работят по създаване на хибрид, който да е толерантен на засушаване и екстремна жега.

“От известно време работим в тази насока. Създаваме изкуствено стресови условия, за да видим как реагира на тях културата. Те включват редуцирано поливане. Все още сме на етап изследвания. Проучваме селекционни линии, търсим генотипове, но нямаме още създаден сорт”, откровена е доц. Ганева.

Тя признава, че напоследък у нас летата са доста по-различни. Мнозина стопани се оплакват, че на открито доматите им не стават. “Не е причина само в засушаването. Все пак това е поливна култура. Тази година имаше високи температури, но не толкова екстремални. В същото време имаше и чести валежи. Съчетанието на тези фактори се отразява на културите”, казва директорката на институт “Марица”.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Милен Велчев: Не виждам причина за напрежение в държавния бюджет

Милен Велчев: Не виждам причина за напрежение в държавния бюджет

"Този бюджет е продължение на досегашните бюджети в последните години. Смятам, че е отражение на политиката, която от години води ГЕРБ, така че нищо учудващо не виждам в този бюджет като цяло и не виждам причина за напрежение". Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ бившият финансов министър Милен Велчев

Редица транспортни фирми в САЩ банкрутираха

Редица транспортни фирми в САЩ банкрутираха

Продължава "кървавата баня" от фалити в сектора на автомобилните товарни превози в САЩ, съобщи "Бизнес Инсайдър“. "Селадон“, гигантът в превозите, който само преди 4 г. отчете приход от 1 милиард долара, ще обяви фалит на 11 декември или по-рано, според изданието "FreightWaves”. Това ще бъде най-големият банкрут в сектора на пътните товарни

Американци искат да правят оръжия в България

Американци искат да правят оръжия в България

Американски компании като “Локхийд Мартин”, “Нортроп Груман”, “Ошкош Дифенс”, “Текстрон” и Ай Би Ем имат интерес към съвместно производство на оръжия и бойна техника с български заводи. И участие в търговете за нова техника на армията. Това стана ясно на втория форум за отбранителна индустрия и киберсигурност

Румъния замразява заплатите на държавни служители

Румъния замразява заплатите на държавни служители

Румънският премиер Лудовик Орбан заяви, че възнагражденията на лицата, заемащи висши държавни длъжности, ще бъдат замразени, за да не нараснат с предстоящото увеличение на минималната работна заплата, предаде агенция Аджерпрес. Новото румънско правителство си е поставило за цел да намали бюджетните разходи и замразяването на заплатите на висшите

Министерството на земеделието на Китай обяви тригодишен план за възстановяване на свинепроизводството

Министерството на земеделието на Китай обяви тригодишен план за възстановяване на свинепроизводството

Министерството на земеделието и селските райони обяви тригодишен план за действие за възстановяване на свинепроизводството в опит да стабилизира доставките на това основно за страната месо, съобщи Радио "Китай". Той предвижда мерки за възстановяване на стадата от свине до края на тази година, така че през 2021 г

Чавушоглу: Турция купи руски системи С-400 без политически подтекст

Чавушоглу: Турция купи руски системи С-400 без политически подтекст

Турция купи руските зенитно-ракетни системи С-400 без какъвто и да е политически контекст, тя бе принудена да го направи заради отказа на съюзниците от НАТО да й продадат такова въоръжение, заяви днес турският външен министър Мевлют Чавушоглу на международна конференция "Средиземноморски диалози" в Рим, предаде ТАСС

Провал на преговорите между Украйна и Русия за транзита на газ

Провал на преговорите между Украйна и Русия за транзита на газ

Планираните за днес преговори за подписване на нов договор за транзит на газ между Русия и Украйна няма да се проведат, съобщава БГНЕС. Министърът на енергетиката на Украйна Алексей Оржел беше предложил проблемът да се обсъди днес. Руската страна прие, при условие, че до тогава „Нафтгаз” и „Газпром” се споразумеят за техническите подробности

"Нафтогаз" предложи на "Газпром" "нулев вариант" чрез погасяване на дълга

"Нафтогаз" предложи на "Газпром" "нулев вариант" чрез погасяване на дълга

"Нафтогаз Украйна" предложи на "Газпром" "нулев вариант", само след като руската страна изплати дълга си според решението на арбитражния съд в Стокхолм. Това заяви днес шефът на "Нафтогаз" Юрий Витренко, цитиран от ТАСС. "Нулевият вариант е на първо място да се изпълни решението на арбитража, така че задълженията на "Газпром" към "Нафтогаз" да са

До 20 дни газ от Турция, през май го пускаме към Сърбия

До 20 дни газ от Турция, през май го пускаме към Сърбия

Обявяват търгове за обратен поток от България през Румъния към Украйна Готови сме от 1 януари да обърнем потока и да осигурим потреблението на газ за България, Гърция и Северна Македония през “Турски поток”. Това заяви за “24 часа” Владимир Малинов, изпълнителен директор на “Булгартрансгаз”. Дори от началото на годината да спре транзитът на руски

АПИ: През януари и февруари изтича валидността на над 1 млн. годишни е-винетки

АПИ: През януари и февруари изтича валидността на над 1 млн. годишни е-винетки

С наближаване на Коледните и Новогодишни празници, когато много шофьори тръгват на път, Агенция „Пътна инфраструктура“ напомня на водачите на автомобили, че могат проверят валидността на електронната винетка на сайта www.bgtoll.bg. Това съобщиха от АПИ. От бутона „Проверка на винетка“, чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила и

Най-коментирани

Експерти: Трябват европравила за киберсигурността

Експерти: Трябват европравила за киберсигурността

Държавите не могат да се справят без помощ от бизнеса Новите предизвикателства за сигурността на държавите и бизнеса са свързани с киберпространството и опазването му от хакери, организирани престъпни групи и дори терористични групировки. За това е нужно публично-частно партньорство, което да започне веднага

През 2019 г. "Околна среда" е обявила 18 процедури за 611 млн. лева

През 2019 г. "Околна среда" е обявила 18 процедури за 611 млн. лева

През 2019 г. ОП "Околна среда" е обявила 18 процедури за 611 млн. лева. Сключени са 52 договора за 654 млн.лв., съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов пред участниците във форум на Националното сдружение на общините в Република България. В сферата на водите са сключени общо 39 договора на стойност над 1,8 млрд.лв

Валентин Николов: Няма как да бавим строежа на "Турски поток"

Валентин Николов: Няма как да бавим строежа на "Турски поток"

Има два варианта за анализ на думите на руския президент, че България умишлено бави строежа на "Турски поток" - или са очаквали много по-бързо да върви строежа, или може би иска да вмъкне по-различен смисъл на отношенията, които формирахме със САЩ. Това заяви председателят на енергийната комисия в Народното събрание и депутат от ГЕРБ Валентин

Бизнес и синдикати: Спрете договорите с американските централи

Бизнес и синдикати: Спрете договорите с американските централи

Така щяло да се спре опасното изкривяване на енергийния пазар, предизвикано от неправомерна държавна помощ С обща декларация, в която отново иска да се спрят дългосрочните договори с американските централи излязоха във вторник КРИБ, БСК, Асоциацията на индустриялния капитал в българия и КНСБ. Ето какво са казва в становището им: Дългосрочните

Полски млекопреработватели: Българското мляко е с много високо качество

Полски млекопреработватели: Българското мляко е с много високо качество

Българското мляко е с много високо качествено ниво, продуктите са екологично чисти. Това каза днес пред журналисти в Сливен Станислав Дух, който е директор на отдел по технологични инвестиции в най-голямата полска млекопреработвателна фирма. Представители на фирмата са в Сливен, като целта на визитата е да установят партньорски бизнес отношения

Експерт: БАБХ закъсня с действията около салмонелата в пилешко месо

Експерт: БАБХ закъсня с действията около салмонелата в пилешко месо

Контролният орган на БАБХ няма нито един открит случай на салмонела, а всичко се случва, ако други страни ни предупредят - това каза в Сутрешния блок на БНТ д-р Сергей Иванов от Асоциация "Активни потребители". Той прогнозира, че по-голямата част от внесеното заразено месо вече е изконсумирано. "Малко предистория - става въпрос за нотификацията от

Само 21 000 шофьори ще плащат 400% по-скъпа застраховка

Само 21 000 шофьори ще плащат 400% по-скъпа застраховка

Битката между компаниите ще бъде за 80% добри водачи Новият вариант на системата “Бонус-малус” е по-добър от предишния, заявиха от Асоциацията на застрахователите при обсъждане на проекта за наредба, обявен от Комисията за финансов надзор. “Въвеждането на новата система за формиране на “Гражданска отговорност” няма да има директно отражение върху

Хайнан представи мерки за развитие на блокчейн индустрията

Хайнан представи мерки за развитие на блокчейн индустрията

Властите на островната провинция Хайнан представиха на пресконференция в сряда серия от мерки за ускоряване развитието на блокчейн индустрията, предаде Радио "Китай". Те ще се прилагат в първата пилотна зона за блокчейн в Хайнанската зона за свободна търговия и са насочени към подготовката на кадри, проучвания свързани с технологичните приложения

Програмистите в България - с по-висок стандарт от тези във Великобритания

Програмистите в България - с по-висок стандарт от тези във Великобритания

Над 3000 лева вече е брутната средна месечна заплата в софтуерния сектор, според прогнозата за 2019 г. Това обявиха от Българската асоциация на софтуерните компании на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. Те представиха доклад за състоянието на софтуерния сектор в България - Барометър 2019

„Хуауей" отвръща на удара, ще съди Федералната комисия за съобщения на САЩ

„Хуауей" отвръща на удара, ще съди Федералната комисия за съобщения на САЩ

Сагата на „Хуауей" със САЩ продължава, след като миналия четвъртък китайската компания съобщи, че ще съди Федералната комисия за съобщения (ФКС), като иска да отмени свое разпореждане отпреди две седмици, която забранява на американските телекоми да купуват оборудване на „Хуауей", използвайки за това федерални субсидии. Това съобщи Радио "Китай"

Отлагат въвеждането на системата "бонус-малус" за след 1-ви януари

Отлагат въвеждането на системата "бонус-малус" за след 1-ви януари

Поредно отлагане на системата "Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност". Днес от Комисията за финансов надзор, която е водеща при подготовката на системата, обявиха, че обсъждането ѝ ще продължи и след 1 януари, предава БНТ. Предстои направените вече предложения и коментари да бъдат разгледани от финансовия регулатор

Сърбия с с рекордни 1,4 млрд. евро печалба от туризъм

Сърбия с с рекордни 1,4 млрд. евро печалба от туризъм

Тази година Сърбия е постигнала рекордна печалба от туризъм от 1,4 милиарда евро, отчела е най-голямо нарастване на броя на китайските туристи в Европа и общо нарастване на броя на туристите с 8 процента, пише в. "Вечерне новости". Тези данни бяха съобщени от Туристическата организация на Сърбия на церемония по повод четвъртвековния й юбилей

Дончев: Кметовете трябва да следват пулса на градовете си

Дончев: Кметовете трябва да следват пулса на градовете си

Следващите четири години трябва да се работи в практически различна среда. Досега основен фокус е да се разрешават проблемите. Наред с тяхното решаване, все по-голям става залогът за стратегическо мислене за това как трябва да се развива дадена община. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев на форума на Националното сдружение на общините в

Фонд "Земеделие" изплаща субсидиите на
производители по СЕПП на 16 декември

Фонд "Земеделие" изплаща субсидиите на производители по СЕПП на 16 декември

Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ ще изплати 635 млн. лв., предвидени за плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и 115 млн. за схемите за обвързано подпомагане. Земеделските стопани ще получат субсидиите си, съгласно разчетите за декември, които се запазват без промяна от първоначално одобрените директни плащания по линия на Европейския

Прекратиха 3 концесии за добив на подземни богатства

Прекратиха 3 концесии за добив на подземни богатства

Прекратяват се три концесионни договора за добив на подземни богатства, съобщи правителствената пресслужба след днешното заседание на Министерския съвет. Концесионният договор за добив на строителни материали - андезитобазалти, от находище „Бозалъка“ ще бъде прекратен едностранно от държавата поради неизпълнение на основни договорни задължения от

До Милано спряха 815 тона пластмасови боклуци за България

До Милано спряха 815 тона пластмасови боклуци за България

Карабинерите от Милано спряха незаконен товар от 815 тона боклуци за България, съобщи в.”Кориере дела сера”. Става въпрос за 582 бали отпадъци, натоварени в 17 вагона. Търговската им стойност на пазара била за 130 000 евро. Влаковият конвой бил засечен на гарата на Леко, до Милано, където потеглял за България

САЩ пратили експертите си да помогнат да станем енергиен хъб на Балканите

САЩ пратили експертите си да помогнат да станем енергиен хъб на Балканите

Eкип от експерти по ядрени и изкопаеми горива от Държавния департамент и от Департамента по енергетика на САЩ са на посещение в България от 8 до 13 декември 2019 г., съобщи посолството на САЩ в София. Делегацията е предвождана от заместник-помощник държавния секретар в Бюрото по международна сигурност и неразпространение Ан Гензър

"Булгаргаз" предлага цената на природния газ да падне с 1.94% от Нова година

"Булгаргаз" предлага цената на природния газ да падне с 1.94% от Нова година

"Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за първото тримесечие на 2020 г., в размер 43,98 лв./MWh /мегаватчаса/ (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от дружеството. Цената е за крайни снабдители на природен газ и за лица с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия

"Стандард енд Пуърс" понижи перспективата на кредитния рейтинг на Румъния

"Стандард енд Пуърс" понижи перспективата на кредитния рейтинг на Румъния

Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P) понижи перспективата на оценката си за кредитоспособността на Румъния от "стабилна" на "негативна" заради увеличението на бюджетния дефицит, предаде агенция Аджерпрес. "Стандард енд Пуърс" потвърди кредитен рейтинг на Румъния "BBB-/A-3". Отклоненията

Дават 280 млн. лева за строителни работи на републиканските пътища

Дават 280 млн. лева за строителни работи на републиканските пътища

Министерският съвет отпусна 279 968 812 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно на Агенция „Пътна инфраструктура“, с които до края на годината ще бъдат разплатени строително-ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа. От тях 27 082 849 лв. са за изградения участък от АМ „Хемус“ от Ябланица