Китай ускорява изграждането на фотоволтаични електроцентрали в пустини, за да подкрепи своите цели за опазване на околната среда и развитие на възобновяемата енергия, след като на 15-ата Конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP15) бяха обяви няколко големи проекта в сферата.

В събота започна изграждането на най-големия единичен фотоволтаичен проект в Китай в пустиня, с инсталирана мощност от 2 милиона киловата. Той е разположен в пустинния район Кубуци в автономния район Вътрешна Монголия. В провинция Цинхай в Северозападен Китай също започна строителството на фотоволтаични паркове с инсталирана мощност от 10,9 милиона киловата, като общата инвестиция в тях е над 65 милиарда юана и обхваща 10 нови енергийни предприятия.

Ускореното изграждане на фотоволтаични проекти в Китай показва решимостта му да продължи да въвежда мощности за възобновяема енергия, насочени към опазване на околната среда в по-сухите части на страната, според местни експерти. Тези проекти ще блокират вятъра и ще предотвратят движението на пясък и дюни, тъй като фотоволтаичните модули могат да бъдат положени с висока плътност. След като бъдат пуснати в експлоатация, парковете ще увеличат доставките на чиста енергия, с ефективно използване на слънчевите ресурси в пустинните зони. Така например, пустинята Кубуци има средно 3180 слънчеви часа годишно.