България закъснява със стимулирането на покупката на електромобили, но въпреки това напоследък навлизането им на пазара бележи високи темпове и крайният резултат не е лош, показват данни на националната браншова организация за електрическа мобилност (ИКЕМ).

За няколко месеца - от октомври 2021 до март 2022 г., регистрираните нови електрически коли в България нарастват с 65%. От общо регистраните у нас 3,763 млн. леки коли електрическите превозни средства са 27 800, което прави дела им 0,7%.

Това нарежда България малко под средното за Европа ниво на електромобилите като дял от всички превозни средства. По-нисък дял - между 0,1 и 0,2%, имат електромобилите във всички съседни страни, включително Сърбия и Турция. По-нисък дял има и в Испания, където е 0,2%.

Дори в страни като Австрия, Дания и Люксембург, които имат по-висок стандарт на живот, делът на електромобилите спрямо общия брой на всички лични превозни средства е под 1%.

Двете европейски държави с най-голям дял на електромобилите спрямо броя на всички леки коли, са Норвегия, където делът им е 8,3%, и Швеция, където е 7,1%.

В Германия делът на колите на ток е 2,8%, но мащабите на пазара са такива, че става дума за 1,370 млн. електромобила.

В Норвегия високите резултати са постигнати, без частните лица и бизнесът да получават преки субсидии при покупка на кола на ток, но в Швеция не е така - там покупката на електромобил се дотира от държавата. И в двете скандинавски държави има специални мерки за насърчаване на инфраструктурата от зарядни станции, и в двете се дават данъчни облекчения.