Вертикалният газов коридор от Гърция, през България и Румъния до Унгария  е възможно да заработи до 2-3 г. Това стана ясно на среща на газовите оператори от 9 страни от Централна и Източна Европа в София - те са на Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, гости бяха шефовете на преносните оператори на Молдова и Украйна, които имат желания да се включат в коридора. Събитието е второ, след подписването на меморандум за вертикалния газов коридор в Атина миналата година. 

Идеята за това ново трасе за транспортиране на газ е да не се строят големи и скъпи газопроводи, а да се разшири капацитета на съществуващата мрежа и да се построят липсващи връзки. Така от юг на север поетапно ще се увеличат възможностите за транспорт, без да се влагат милиарди. 

Шефът на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов заяви, че общата цел е да се реагира адекватно, бързо и по най-ефективния финансов начин на необходимостите на пазара и на променените посоки на природен газ. Той се спря на възможностите за транспортиране на втечнен природен газ за целия регион.

"За да отговорим  по-бързо на тази пазарна необходимост през тази година всичките газови оператори направихме необвързващ пазарен тест и идентифицирахме необходимостта на пазара. В момента определяме конкретните проекти за разширение на мрежите и инвестициите, които трябва да вложим. Така в началото на следващата година ще представим тези проекти, остойностени, на пазара. Целта ни е в средата на следващата година да влезем в обвързваща фаза с проекти по цялото трасе на вертикалния газов коридор. Ако пазарните участници потвърдят намеренията си да го ползват, ние да сключим дългосрочни договори за пренос на природен газ и да започнем тези инвестиции", заяви Малинов.

На среща в Атина в началото на следващата година ще се уточнява дали проектите да се строят на база на търговски дългосрочни договори за резервиране на капацитет или и с допълнително финансиране. 

Малинов уточни, че пазарът, засега на необвързваща фаза, има необходимост от двойно увеличаване на възможностите за транспортиране на газ от Гърция към България и повече от 2 пъти увеличаване на изходния капацитет от България към Румъния. 

При успешно приключване на обвързващата фаза за резервиране на капацитет, в рамките до 2-3 години проектите по вертикалния коридор могат да бъдат завършени. 

Стана ясно, че Гърция, освен работещия терминал за втечнен газ при Ревитуса, както и строящия се при Александруполис, има намерение да построи още три, чийто газ да се транспортира през българо-гръцката газова връзка, чийто капацитет ще бъде увеличен от 3 на 5 млрд. куб. м на година, както и по трансграничната мрежа на "Булгартрансгаз". Друг източник на природен газ за транспортиране е по трансадриатическия газопровод, но в обратна посока - от Италия към Гърция и оттам през България. 

Молдова и Украйна в момента не са включени в проекта за вертикалния коридор, но по трансбалканския газопровод, по който идваше руския газ през Украйна към Балканите, сега посоката може да се обърне и да се доставя втечнен природен газ за тези две държави. Малинов каза, че количества газ за Молдова са пренасяни през тази година. Украинският пазар след прекратяването на войната е един от най-големите и ще има най-голяма нужда от алтернативни източници извън руските доставки.