С промени в закон отпада банковата тайна за тях

Митнически служители са започнали да прехвърлят имоти, пари по банкови сметки и коли на близки и роднини, за да не ги декларират пред ръководството на агенцията. Причината - готвените промени в Закона за митниците, с които служителите им ще бъдат задължение да обявяват какво притежават. Освен това за тях няма да важи банковата тайна и ще може да се сверява информация при проверки.

Според няколко независими източника през последните седмици се забелязвала голяма активност с имотни сделки от митничари по морските пристанища и в района около Свиленград.

“24 часа” изпрати и запитване до Агенция “Митници” дали във ведомството имат информация за такива сделки, извършвани от техни служители.

Идеята за контрол над имотите и сметките на митническите служители бе обявена от служебният финансов министър Асен Василев още при стъпването му в длъжност. В интервю за “24 часа” той обясни, че целта на законовите промени е контрол над злоупотреби и корупция сред митничарите. Той добави, че първите резултати се очакват още в края на годината.

В публикуваните преди дни за обществено обсъждане промени в закона се вкарва изискване всички митнически служители, с изключение на тези, които заемат технически длъжности, да подават декларация, с която се съгласяват за разкриване на банкова тайна. Документът ще се подава както при назначаване в митническата администрация, така и ежегодно в срок до 31 март. Шефът на митниците ще изпраща писмено искане до НАП всяка година до 31 май да предоставят всички данни за доходите и имуществото на митническите служители. Отменени са разпоредбите за санкции, предвидени от закона в момента. За митничарите ще важат санкциите за политици и заемащите висши държавни длъжности, предвидени в закона за отнемане на противозаконно имущество.

Те предвиждат глоба за неподадена декларация до 1000 лв., а ако нарушението се повтори - от 3500 до 6000 лв. Поправки в закона за кредитните институции задължават банките да предоставят сведения, които представляват банкова тайна, за митническите служители.

Още през 2003 г. бе въведен публичен регистър за митничарите, но достъп до информацията имаха само началниците на митническите служители. Заради медийния интерес ръководството на митниците обяви данни от първото деклариране. Според тях митничарите се оказаха собственици на скромни къщи и апартаменти и на цял автопарк от коли, производство на бившия Съветски съюз. Останалата собственост своевременно бе прехвърлена на близки и роднини под условие.

Всеки вносител с виртуална сметка

Вносители и търговци ще получат виртуална сметка, в която да се отчитат всички задължения и извършени плащания към митниците, предвиждат други промени в закона.

Те ще имат постоянен достъп до нея през електронния портал на митниците. Плащанията ще се регистрират като получени в момента на авторизация за нареждането за плащане, т.е. в рамките на няколко минути. Платецът ще може да избира сам кое задължение да погасява.

Целта е потребителите на митнически услуги да погасяват възникнали задължения, без значение дали са в своята държава, или извън нея, при еднакви общи условия, права и задължения. Очакванията са броят на трансакциите да намалее значително след откриването на една сметка за митнически задължения и премахването на кодовете за вид плащане като задължителен атрибут в платежното нареждане.