Наблюдава се спад средно с около 10 процента на цените на "Газов хъб Балкан" през последните дни, съобщи БТА

Справка на сайта на платформата показва, че цената с ден за доставка за днес, 11 октомври, е 129,45 лв. за мегаватчас при продадени 6350 мегаватчаса природен газ в пазарния сегмент "ден напред". 

Това е с 11,60 процента по-ниска стойност в сравнение с тази, която е била с ден за доставка за вчера ,10 октомври. Продажбите на газовата борса показват, че от 8 октомври цените при продажбите на природен газ в сегмента "ден напред" намаляват.


Низходяща тенденция на "Газов хъб Балкан" се откроява през последните четири дни и в сегмента "в рамките на деня". На 7 октомври цените са с 21,72 на сто по-ниски в сравнение с тези за 6 октомври, на 8 октомври - с 10,99 процента по-ниски в сравнение с ден по-рано.

Само на 9 октомври има повишение с 1,25 процента. Вчера обаче борсата е затворила при 15,42 процента по-ниска цена. За вчера са били продадени 9950 мегаватчаса природен газ на средна цена от 131,28 лева за мегаватчас. Референтната цена за днес, 11 октомври, е 129,45 лева за мегаватчас.
Последните сделки на Българска енергийна търговска платформа /БЕТП/ сочат, че и на тази борса се отчита понижение на ценовите нива при търгувания природен газ. Продажбите в сегмента "ден напред" показват, че природният газ с ден за доставка 9 октомври се е търгувал с 35,34 на сто по-ниски стойности в сравнение с този, който е бил с ден за доставка 8 октомври. В другия сегмент, "в рамките на деня", са постигнати с 18,48 на сто по-ниски цени на природния газ.