Учениците минават на ротация по преценка на директорите на училищата

Забраняват се свижданията в болниците

Нови противоепидемични мерки въвежда столичната РЗИ и в София от четвъртък. С тях се затварят езикови центрове и школи по изкуства, намалява се капацитетът на работа на кина, театри, концерти, фитнеси до 30%. Сватби, кръщенета и други частни събирания могат да се провеждат с до 15 човека на закрито и до 25 - на открито. Училищата и детските градини пордължават да работят нормално, като на директорите на школата се възлага задачата да взимат решения за преминаване на ротация според обстановката. Забраняват се свижданията в болниците. 

Заповедта на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев е публикувана на сайта на инспекцията и в нея няма краен срок за действието на мерките. Уточнено е само, че те ще се променят според обстановката.

Промяна в изискванията към заведенията няма. Те продължават да работят до 23 ч. с до 6 човека на маса и отстояния. 

Заповедта обаче позволява всички ограничения за капацитет да отпадат, ако хората са ваксинирани или имат сертификат за пребоелдуване и отрицателен резултат от тест.

Ето и пълния списък с новите мерки.

Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица.

Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие.

Възлагам на ръководствата на училищата, при увеличаване на заболеваемостта да предприемат мерки за преминаване на ротационен принцип на обучение

 Преустановя се провеждането на конгреси, конференции, семинари, изложения и т.н.

Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.

Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

Преустановяват се посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

Забраняват се екскурзиите, тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

 Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и др.).

 Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от наймалко 1.5 м. и носене на защитна маска за лице от персонала.

Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.

Посещенията в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите.

Преустановяват се свижданията в лечебни заведения.