За откриването на тазгодишния ловен сезон ЗАД „ОЗК-Застраховане“ стартира специална кампания за осигуряване сигурността и спокойствието на ловци и рибари. Промоцията ще продължи до 31 декември 2021 г. и в този период застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се предлага с 10% отстъпка от тарифата. Същото е намалението за „Каско” от базовата премия и всички полагащи се отстъпки на застрахования.

Максимално допустимите отстъпки са 35%. Минималната премия за полица на превозни средства по всички клаузи е 225 лева, а за право на ремонт в доверен сервиз - 423 лева. С 10% остъпка се предлага и застраховка “Достъпната сигурност за дома“, вариант "Сигурност" с покрит риск при кражба на личното оръжие чрез взлом или с техническо средство.

Предлага се и полица „Обща гражданска отговорност на оръжието“ с лимит за едно събитие от 2000 лв., а за срока на застраховката той е 4000 лв. Застрахователната премия е 4,08 лв. Ловците и риболовците трябва да представят редовен ловен и риболовен билет, заверен за 2021 година.

За повече информация за преференциални условия по кампанията и за издаване на полица информация може да се намери в офисите на ЗАД “ОЗК-Застраховане” АД, както и при агентите и брокерите.