След успешното приключване на всички тестови дейности се потвърждава планираната дата 27 октомври за въвеждане в оперативна работа на пазарното обединение между България и Румъния във времевия сегмент "ден напред". Това съобщиха от Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. Първият ден на доставка на електроенергия ще бъде на 28 октомври.

Проектът за пазарно обединение между България и Румъния се изпълнява от операторите на пазара на електроенергия и от операторите на електропреносните системи на двете държави - Българската независима енергийна борса /БНEБ/ ЕАД, OPCOM S.A., ЕСО ЕАД и CN Transelectrica S.A.

Целта на проекта е интегриране на българо-румънската граница към Единния европейски пазар "ден напред" (SDAC - Single Day-Ahead Coupling), съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1222, даващ насоки за разпределението на трансграничния капацитет и управление на претоварванията, позволявайки едновременното разпределение на трансграничен преносен капацитет и електрическа енергия.

Единният европейски пазар "ден напред" разпределя ограничения трансграничен преносен капацитет по най-ефективния начин, като свързва пазарите на електроенергия на едро от различни пазарни зони чрез общ алгоритъм. Едновременно се отчитат и ограниченията за трансграничен капацитет, за да се осигури в максимална степен социалното благосъстояние в обхванатите европейски страни.

Целта на SDAC е изграждане на единен общоевропейски пазар в сегмента "ден напред". Интегрираният пазар "ден напред" увеличава общата ефективност на търговията, като насърчава конкуренция, увеличава ликвидността и дава възможност за пълноценно използване на ресурсите за производство на електроенергия в цяла Европа, допълват от ЕСО.