Гостуванията на чужденци са почти колкото през 2019 г.

Краткотрайният оптимизъм, който бе обхванал хотелиерите у нас през летните месеци, се е изпарил почти напълно до октомври. През последните три месеца делът на собствениците на хотели, които твърдят, че ще продължат да работят с намален обем, за да достигне през октомври до 40% от анкетираните, сочат данни на НСИ.

Онези, които възнамеряват да затворят напълно обектите си, са близо 20%, т.е. една пета. Резултатите са почти идентични с тези от миналата година по същото време, когато по същия начин са отговорили приблизително същият брой от хотелиерите. Влияние върху резултата оказва обаче това, че повечето хотели у нас са морски и през есента и особено зимата доста от тях така или иначе не работят.

Все пак икономическото им състояние не е добро и 44,3% от хотелиерите казват, че в близките месеци ще могат да обслужват сами само около половината от разходите си за дейността. 21,6% от тях даже смятат, че изобщо няма да могат да се справят сами.

Все пак пътуванията на чужди граждани до България през октомври са с 35% повече от тези през октомври м.г. и са почти равни на тези през същия месец на 2019 г., т.е. поне нощувките в хотелите не би трябвало да отбелязват драстичен спад. Пътуванията на български граждани в чужбина през този октомври дори са малко над тези от същия месец на предпандемичната 2019 г. - 519 700. Само около две трети от тези пътувания са свързани с почивки и екскурзии, останалото е посещения при роднини или командировки.