Потреблението се е увеличило с близо 2 млрд. лева

Икономиката ни вече се е възстановила и произвежда повече, отколкото преди кризата, предизвикана от пандемията.

Това показват данните на НСИ за брутния вътрешен продукт (БВП), публикувани във вторник. Според тях БВП през третото тримесечие на тази година е нараснал с 4,6% спрямо същия период на 2020 г. Това е значително по-високо ниво от експресните данни от средата на ноември, когато бе обявен ръст от едва 0,4 на сто на годишна база.

През третото тримесечие на 2021-а на човек от населението се падат 5241 лв. брутен вътрешен продукт. Преизчислен в евро, БВП е съответно 18,475 млрд. общо и на човек по 2680 евро.

Ако се вземе предвид обаче второто тримесечие, ръстът на икономиката се забавя, защото тогава бе отчетено годишно повишение от 9,9%.

За възстановяване от кризата говори стойността на произведения БВП за третото тримесечие. Той е за 36,133 млрд. лв. по текущи цени. За сравнение - през юли-септември 2020 г. стойността му е била 32,624 млрд. лв., а през 2019-а - 31,972 млрд. Дори при отчитане на натрупаната инфлация от октомври за две години насам, която е близо 7%, пак стойността на произведеното от икономиката е повече от тази през 2019 г.

Създадената от националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. е 31,201 млрд. лв. по текущи цени. Година по-рано сумата е била 27,288 млрд. лв. Отчитайки ефекта на инфлацията, се оказва, че потреблението за периода юли-септември тази година е с близо 2 млрд. по-голямо от това през същия период на миналата година.

През есента на 2021 година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо година по-рано до 7,6%. Индустриалният сектор също има по-голям принос, който е стигнал до 26,4%.

За сметка на това намалява делът на услугите, но въпреки това той заема почти една трета от добавената стойност - 66%.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2021 г. са били изразходвани 75,1% от БВП. Инвестициите дават 14,8% от произведеното от икономиката. (24часа)