Всеки от колектива на Електроенергийния системен оператор е получил 1700 лв. премия по повод 15 години от създаването на компанията. Оттам потвърдиха за получените бонуси от всеки от близо 4000-те души в дружеството, и че това е решение на ръководството.

Мотивът, освен годишнината, е че през последните години има преизпълнение на програмата, няма надвишаване на фонд "Работна заплата", както е екипът на системния оператор е работил усилено по дигитализацията на компанията.