Всяка година фондацията на бившия президент на САЩ Барак Обама и неговата съпруга Мишел селектира по 30 лидери от Европа, Африка и Азиатско-тихоокеанския регион. Те се отличават с желанието си да променят света около тях към по-добро, като междувременно са поели ангажимент да вдъхновяват останалите да ги последват. Тази година сред отличените лидери е българката Любомила Йорданова, основател и изпълнителен директор на компанията Plan A.

Като социален предприемач и експерт в областта на борбата с климатичните промени в следващите шест месеца Йорданова ще работи със свои колеги от мрежата на фондация „Обама“ по различни казуси. Заедно ще търсят как да стимулират промяната в своите общности и ще надграждат досегашния си опит.

„С нетърпение очаквам да надградя ползите, която дава Plan A на бизнеса, за ще можем заедно да управляваме прехода към устойчива икономика благодарение на знания. Сигурна съм, че ще науча как да стане това по време на програмата за лидерство“, каза изпълнителният директор на Plan A.

Тази програмата е с по-голяма насоченост към образованието и продължителността й е десет месеца, но основната ѝ цел е същата като тази, в която участва Йорданова. А именно да изгради развиваща се мрежа от ново поколение активни граждани, които са достойни модели за подражание и са решени да се борят с предизвикателствата в своите общности, държави, Европа и света.