Често с наша помощ се решават различни съдебни казуси

В поредица от материали “24 часа” представя една необичайна книга. Изпълнителният директор на Софийската стокова борса Васил Симов е написал по повод 30 години от възстановяването на съвременната българска борса не само историята на нейното създаване, и то разказана от първо лице. Тя е увлекателно четиво за всички, които се интересуват от основите на борсовата търговия, от нейните правила и ограничения и от нейните възможности. Заедно с това книгата е и разказ за икономическото развитие на България от последните 30 години, тясно преплетено с развитието на Софийската стокова борса.

Една от основните функции на борсата е да обобщава, съхранява и предоставя информация на всички други участници на пазара. През годините се налага практиката натрупаната информация от базата ни данни да се ползва от съдебни институции, търговци, медии, банки, данъчни служби и др.

Смело можем да се похвалим, че информационната база данни на Софийската стокова борса включва за периода от 1992 г. до момента цени за най-различни видове стоки като: всички видове зърнени култури, основни хранителни стоки, енергоносители, метали и метални изделия, химикали, дърво и дървесина и др.

Тази дейност на борсата представлява и един от основните ни източници на постъпления за издръжка на Софийската стокова борса.

С нашата база данни и информационни услуги ние  станахме най-ценният партньор на всички вещи лица, които търсят информация по определени съдебни дела. Например ако различни страни се съдят в дело за внос или износ на царевица, ечемик, слънчоглед през 2010 г., няма кой друг освен Софийската стокова борса, който може да даде информация за цената на тези стоки през същата година.

Ние сме в непрекъсната комуникация със съд, прокуратура, митници, данъчни служби, на които помагаме с официална информация, за да могат да решат своите казуси.

Мисля, че това е още един красноречив пример за ролята на Софийската стокова борса като инструмент на прозрачността в българското общество и българската икономика.

Софийската стокова борса е истински информационен хъб, който доста прилича на Българската телеграфна агенция. Ние събираме информация за всички събития от страната, от чужбина и ги разпространяваме до нашите медийни партньори.

По същия начин ние станахме източник на ценова информация не само за стоките в България, но и за стоките по цял свят, тъй като сме в непрестанен контакт с нашите колеги от почти всички борси по света, с които сме успели да изградим работни и приятелски взаимоотношения и обмен на информация.

Днес световната борсова търговия следва своя 24-часов график, задвижван от новите технологии и електронната търговия. Бъдещето изцяло се пренася върху електронните платформи, но на много места, както и при нас, на Софийската стокова борса, запазваме традицията на така наречената присъствена търговия. Тя все още се случва и на борсите в САЩ – буквално за час или два, след което продължава в електронен формат.

Светът лети с шеметна бързина напред и новите технологии нахлуват във всички аспекти на живота. Борсите неизменно са били, а и сега са авангард на прогреса. Новите технологии едновременно улесняват борсовата търговия и я издигат на едно друго ниво. Друго ниво, което следващите поколения ще продължават да доразвиват. Едва ли някой би могъл да направи достоверни предположения какво точно ни очаква в бъдеще, но човек така е създаден, че винаги си задава този въпрос.