Проектът е локализиран на производствената база на “Главболгарстрой” близо до София 

Преди седмица Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) беше домакин на презентация на участниците в иновативния проект NRG-Storage, финансиран по линия на изследователската програма на ЕС “Хоризонт 2020”.

Целта на NRG-Storage е да се създаде топлоизолационен материал, който има свойството не само да изолира, но и да съхранява енергия. В проекта участва консорциум от европейски технически университети като Техническия университет в Дармщат, Техническия университет в Делфт, Нидерландия, Materials Physics Center (Испания) и др., както и редица представители на индустрията, сред които и българската строителна компания “Главболгарстрой”.

Целта на експеримента е да замести наличните изолационни материали в строителството с многофункционална и енергийно спестяваща циментова пяна (NRG пяна).

Концепцията е насочена засега към нежилищни сгради и цели да постигне 25% по-добър изолационен капацитет

и поне 10% по-голям капацитет за съхранение на енергия при много по-малък обем на самия изолационен материал. Многофункционалната пяна ще бъде и с по-висока водонепропускливост и херметичност.

Проектът ще продължи до 2025 г., като включи и производството на иновативния материал в по-голям мащаб, както и строителството на демонстрационни къщи в Германия, Испания и в България.

“Главболгарстрой” вече е изградила четири модула на работната площадка на проекта.

Изпълнителният директор на “ГБС – Инженеринг” арх. Веселин Колев разказа на място, че къщите са под постоянно наблюдение чрез специални сензори, като в четвъртата е поставен сървърът за събиране и обработка на данните. Той е с постоянен достъп от различни точки на света, така че данните са достъпни за партньорите по проекта, включително и от далечна Аржентина, където и до момента се анализират голяма част от данните и се правят сложни изчисления. Едно от предизвикателствата на проекта е да се координират усилията на много екипи по целия свят.

Едно от предизвикателствата на проекта е да се координират усилията на много екипи по целия свят.

Стените на първата сграда са покрити с добре познатата на пазара стандартна стиропорна топлоизолация. Идеята е на другите да бъде положена разработваната в момента пяна на базата на наночастици с графен.

“Екипът от учени има две години да създаде пяна, която последователно се формова и обработва до получаването на плоскости със стандартни размери”, обясни още арх. Колев.

През цялото време материалът ще бъде наблюдаван в различни топлинни режими, за да се установи какво се случва с него - колко топлина излиза навън през зимата или колко топлина влиза навътре през лятото. По този начин ще се направи реална оценка за свойствата му.

Идеята на разработката е да се получи по-добра топлоизолация на стените с по-тънък слой материал. Едно от условията на експеримента е цената да е съизмерима или по-ниска от тази на познатите на пазара топлоизолационни материали. Производството ще бъде екологично, щадящо околната среда. Практически се получава една почти безотпадъчна технология.

“Очакваме новите изолационни плочи да пристигнат при нас в края на юли. Ние ще ги монтираме по познатия начин на две от къщичките. В продължение на две години чрез топлинните датчици, които в момента поставят колегите от Германия и Нидерландия, и в зависимост от получените данни и от цялостната консумация на електроенергия в трите модула ще се анализират свойствата на новата изолация”, обясни арх. Колев.

След като теорията се докаже и на практика, ще се изготви бизнес план  за самото производство на новия материал,

както и инструкциите за работа с него. Следващата стъпка е да се осъществи регистрация на пазара, както предполага и европейският проект. Къде точно ще стане това - в Италия, Германия, Испания или България, е въпрос, който ще се решава в недалечно бъдеще. Новият вид пяна ще бъде с по-висока водонепропуск-
ливост и
 херметичност.

Новият вид пяна ще бъде с по-висока водонепропуск- ливост и херметичност.

Една от големите цели е и новият материал да заема доста по-малко място. Ако вместо стандартните 10 см той стане 8 или 5 см при равни или по-добри други показатели, той ще се окаже далеч по-ефективен за работа. Защото ако обемът на всички топлоизолации в строителството се намали примерно с 50%, това  означава два пъти  по-малко камиони за транспорт,

два пъти по-малко товаро-разтоварни работи, и то по целия свят.

Колев обясни още, че работниците на ГБС извършват цялата експериментална строително-монтажна работа по модулните къщички. В следващ етап се очаква от компанията да създаде и инструкциите за работа, съхранение, пробиване, закрепване, анкериране и цялостната концепция за полагане и монтаж, т.е. едно ноу-хау на ГБС, изпълнението на което ще стане на производствено-техническата база на компанията.

“Като учен оценявам този нов проект като очакван  връх на технологиите,

който трябва да постигнем”, каза проф. д-р Едуард Коендърс, ръководител на Института по строителство и строителни материали към Техническия университет в Дармщат.

“За мен като тиймлидер е предизвикателство да мога да координирам работата на целия екип, да го държа информиран през цялото време, тъй като проектът е с участието на експерти от 13 държави. За ЕС е много важно да обединява Източна и Западна Европа и затова информираността е един от главните елементи на нашия проект. Като добър пример ще посоча работата на място, където са построени експерименталните сгради. В базата тук всеки един от участниците трябва да достави малка или по-голяма част от своите научни търсения и разработки и това е сериозно предизвикателство и задължение. В крайна сметка голямата цел е да приложим тази иновация в строителството в близко бъдеще”, каза още проф. Коендърс.

Проектът наистина е много голям, а ние трябва да обръщаме внимание и на всички малки детайли, да не ги пренебрегваме. Демонстрационната площадка е много важна, защото всичките тези малки части от проекта тук  се обединяват, за да се получи крайният ефект

Това, което правим с мониторинга в България, е да изведем идеи за бъдещи симулации, т.е. информацията, която получаваме оттук, е и за развитието на бъдещи модели в нашето научно и практическо направление.

Сътрудничеството ни с “Главболгарстрой” е отлично. Напредъкът на проекта е очевиден, защото работата е много добре организирана, допълни още той.