Нивото на трудова заетост се повишава в 24 от страните от ЕС през първото тримесечие на 2022 г.

„Гражданите на страните от Европейския съюз (ЕС) между 20 и 64 години, които са имали работа през първото тримесечие на 2022 г. съставляват 74,5 процента от трудоспособните лица в тази възрастова група, информира Евростат, цитиран от БТА.

Това е увеличение с 0,5 процента в сравнение с първите 3 месеца на 2021 г.

В България също е отчетено повишаване на броя на заетите лица между 20 и 64 години през първото тримесечие на 2022 г. - 74,5 процента при 72,7 на сто през същия период на 2021 г.

Резервът на пазара на труда, който включва всички трудоспособни лица, които не са си намерили работа, обаче се е увеличил до 11,9 процента сред гражданите на ЕС във възрастовата група между 20 и 64 години през първото тримесечие на тази година. Това е понижение в сравнение с 12,3-те процента през първите 3 месеца на миналата година. Резервът на пазара на труда е важен индикатор за нивата на безработицата, отбелязва статистическата служба на ЕС.

Нивото на трудова заетост се повишава в 24 от страните от ЕС през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение с последните три месеца на 2021 г. В България е отчетено повишение от +0,7 процента.

Най-голямо повишение е отчетено в Гърция (+1.8 процента), Люксембург (+1.1 на сто) и Латвия (+1.0 процент). Понижение е отчетено в три страни Литва (-0.3 процента), Дания (-0.5 на сто) и Малта (-0.6 процента).