Българският износ през 2021 г. e $ 41,9 млрд. Това е с 31 на сто повече от износа през 2020 - $ 31,9 млрд., се посочва в анализ на Веселин Илиев, главен директор "Външноикономическо сътрудничество" в Българската стопанска камара (БСК), съобщиха от там, предаде БТА.

Въпреки това България отстъпва едно място и заема 59-то сред всички износители в света (58-мо място за 2020 г.), непосредствено преди Литва и Египет, и след Словения и Нова Зеландия. В ЕС сме на 20-то място (20-то и за 2020 г.), преди Литва и Хърватия, и след Гърция и Словения. По-малки по население държави от ЕС, които са преди нас, са Словения - 47 млрд. щ.д., Финландия - 81 млрд. щ.д., Словакия - 104 млрд. щ.д., Дания - 125 млрд. щ.д., Ирландия - 190 млрд. щ.д.

Ако не се отчитат най-малките икономики, лидер по ръст на износа 2021/2020 е Норвегия - 95 на сто, следвана от Иран 83 на сто, Азербайджан 62 на сто, Ангола 60 на сто, Саудитска Арабия 52 на сто, ОАЕ 50 на сто. Всички те са големи износители на енергоносители. Други големи икономики с по-голям ръст от нашия са Русия 46 на сто, Република Южна Африка 44 на сто, Индия 43 на сто, Индонезия 40 на сто, Австралия 36 на сто, Бразилия 34 на сто, Турция 33 на сто, Белгия 32 на сто. Важни партньори, в чиито вериги за доставки сме включени и пряко влияят на износа ни, са САЩ с ръст 23 на сто, Германия 18 на сто, Нидерландия 26 на сто, Италия 21 на сто, Франция 20 на сто, Обединеното кралство 18 на сто.

При седем от десетте водещи експортни пазара България постига положителен търговски баланс, включително с най-големите европейски износители - Германия, Италия, Франция, Белгия. Допреди 3 години България традиционно имаше положителен търговски баланс и с Турция - голям регионален играч. Вероятно дължащо се основно на финансовата криза в съседката ни, балансът ни с Турция вече е отрицателен.

От анализа са изключени доставките на стоки за отбраната, тъй като НСИ третира тази информация като конфиденциална. На база огледални данни, през 2021 г. България е изнесла стоки за отбраната най-малко за 566 млн. щ.д. Редица държави, които са пазар за българска специална продукция, също не предоставят данни за търговията си с нея, т.е. реалният износ е по-голям. Зза 2020 г. износът на специална продукция се оценява на 614 млн. щ.д. Отново според огледалната статистика, износът през първите четири месеца на 2022 г. е за 294 млн. щ.д.

Кумулативно, за последните 5 години износът ни има средногодишен ръст от 5 на сто в стойностно изражение. Световният внос расте средно с 4 на сто за последните 5 години. Това означава, че България продължава да печели позиции на световните пазари.

Групите стоки с най-голям износ са електротехника и електроника, мед и изделия от мед, машини и апарати, енергоносители (горива и електроенергия). Тези 4 групи стоки формират 1/3 от износа ни. Броят на групите стоки с износ над 1 млрд. щ.д. се увеличава от 10 на 15.

Изделията на електрониката и електротехниката регистрират 7 на сто средногодишен ръст за последните пет години, докато за същия период световният внос се е увеличавал с 5 на сто годишно. Ръстът на цените допринася за това износът на мед и медни продукти да заема втора позиция. Износът на машини и апарати също се представя добре и бележи средногодишен ръст от 6 на сто, докато световният внос расте с 3 на сто. Това означава, че българските производители на тези изделия са конкурентоспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици.

Традиционно, износът на енергоносители заема водещи позиции - за 2021 г. четвърто място. Износът на горива расте от 1 106 млн. щ.д. за 2020 г. на 1 292 млн. щ.д. през 2021 г., на електроенергия – от 229 на 632 млн. щ.д., петролен газ - от 29 на 322 млн. щ.д. В количествено измерение, износът на горива през 2020 г. е бил 2813 хил. тона, а за 2021 г. - 1997 хил. тона, електроенергия - от 4422 на 5853 GWh, петролен газ - от 90 хил. тона на 357 хил. тона. В региона единствено Румъния има по-голям износ на електроенергия - 658 млн. щ.д., а Гърция и Турция изнасят 2,5 пъти по-малко.

Износът на зърно заема пета позиция, като водещите продукти в тази група са пшеница, с ръст 96 на сто на годишна база, и царевица - спад от 3 на сто. В следващите години ще наблюдаваме и ечемика, чийто износ расте със 71 на сто на годишна база.

С над 1 млрд щ.д. износ са още пластмасови изделия, автомобилна индустрия и велосипеди, руди и концентрати, от които 2/3 са концентрати на благородни метали. Следват желязо и стомана, фармация, разнообразни химически продукти, изделия от желязо и стомана, оптически и измервателни прибори, мебели, матраци и обзавеждане. По експертна оценка, суровини и енергоносители формират 31-32 на сто от износа.

Стоката с най-голям стойностен обем в експортната ни листа през 2020 г. е катодната мед - 1 773 млн. щ.д. - 50 на сто ръст спрямо предишната година. Следва пшеницата - 1 356 млн. щ.д. и ръст от 94 на сто, анодната мед - износ за 1 026 млн. щ.д. и ръст от 2 на сто, биодизел - 926 млн. щ.д. и ръст 118 на сто, медикаменти - 840 млн. щ.д. ръст 4 на сто, концентрати на благородни метали - 839 млн. щ.д. и ръст 21 на сто, маслодаен слънчоглед - 730 млн. щ.д. и ръст 37 на сто, слънчогледово олио - 691 млн. щ.д. и ръст 83 на сто. Тези осем стоки генерират 19 на сто от износа ни.

В количествено изражение износът на катодна мед спада от 190 на 185 хил. т, пшеницата расте от 3 221 на 5 076 хил. т, анодна мед спада от 111 на 77 хил. т, биодизел от 423 се увеличава на 542 хил. т, концентрати на благородни метали от 4,2 падат на 1,8 хил. т, маслодаен слънчоглед от 818 пада на 757 хил. т, слънчогледово олио от 447 се увеличава на 505 хил. т.

След тях се нареждат: леки нефтени масла (горива), електроенергия, части за електроника, средно тежки нефтени масла, царевица, медни руди и концентрати, кабелни снопове за автомобилостроенето, велосипеди със спомагателен двигател. Тази група стоки допринася за още 10 на сто от износа.

Най-големи потребители на българска катодна мед са Китай - 40 на сто от износа, и Турция с 36 на сто. 60 на сто от анодната мед заминава за Белгия, останалата - за Германия.

Износът на пшеница е по-диверсифициран - Испания 14 на сто, Гърция 13, Румъния 9, Корея 7,5, Тунис 7,5, Израел, Пакистан, Либия, Виетнам, Индонезия. Средната ни експортна цена е 267 щ.д. на тон. Измежду по-големите партньори най-добри цени постигаме в Гърция – 295 щ.д./т, Либия - 292, Тунис - 280. Цени над 300 щ.д./т постигаме в Йордания, Йемен, Етиопия, но количествата са малки. Измежду по-значимите световни износители най-високи експортни цени постигат Република Южна Африка 357 щ.д./т, Австрия 330, Белгия 326, Нидерландия и Турция – 316, Канада 305, САЩ 303, Русия 266, Украйна 243.

Купувачите на биодизел са Румъния - 21 на сто, Италия - 16 на сто, Унгария 15 на сто, Австрия 8 на сто, Гърция 7 на сто. Средната експортна цена е 1676 щ.д./т (60 на сто ръст на цената спрямо 2020), като варира от 1400 до 1900 щ.д./т. Най-големите вносители в света са Нидерландия със средна цена по вноса 1455 щ.д./т, Белгия 1531 щ.д./т, Франция 1245 щ.д./т, Испания, Италия, Германия, Обединеното кралство.

При износа на медикаменти Румъния измести Русия като наш най-голям пазар. Изнасяме също за Германия, Франция, Чехия, Нидерландия, Италия, Унгария и други, предимно от ЕС.

99,7 на сто от концентратите на благородни метали са за немски купувачи. Прави впечатление, че Германия изобщо не декларира такъв внос от България.

Маслодаен слънчоглед изнасяме най-много за Германия и Турция – по 14 на сто от целия износ, за САЩ и Обединеното кралство - по 9 на сто. Средната експортна цена е 964 щ.д./т, но износът за Германия, САЩ и Обединеното кралство е на цени над 1000 щ.д./т. Пазарите ни за слънчогледово олио са Испания - 20 на сто, Италия 19 на сто, Турция 9 на сто, Гърция 8 на сто. Средната експортна цена е най-високата за последните 10 години - 1370 щ.д./т (845 щ.д./т през 2020 г.). Цената е дори по-висока при водещите пазари. Най-големият световен износител - Украйна, износ за 5,6 млрд. щ.д. през 2021 г., постига средна цена 1199 щ.д./т. Следващият - Русия, с износ за 2,4 млрд. щ.д. България е на трето място в света по износ на олио.

Измежду стоките с износ над 100 млн. щ.д. за 2021 най-голям ръст спрямо 2020 г. бележат: природен газ 1896 процента, рапица 263 процента, електроенергия 177 процента, индустриални термометри 163 процента, железен скрап 140 процента, медицински инструменти 130 процента, биодизел 118 процента.

С най-голям положителен търговски баланс са катодна мед 1505 млн. щ.д., пшеница 1340 млн. щ.д., анодна мед 1025 млн. щ.д., концентрати на благородни метали – 696 млн. щ.д., слънчогледово олио 678 млн. щ.д., електроенергия 511 млн. щ.д.

Голям ръст на търсенето на световните пазари в последните години има при: ваксини за хуманната медицина, електроенергия, природен газ, вкл. втечнен, леки петролни горива, талий, монетарно злато, хексахлорбензен, родий и други редкоземни изкопаеми и химически субстанции.

България държи 20,9 на сто от световния пазар на патешки черен дроб, въпреки значителния спад в износа (6,7 млн. щ.д.). Временно консервираните череши имат 19,2 на сто дял, прежди от вискозна коприна - 16,6 на сто, замразено патешко месо - 15,6 на сто, маслодаен слънчоглед - 15,4 на сто.

Стоките, с които България заема водещо място в световния износ, показват известна устойчивост, но има и нови отличници.

През 2021 г. сме осъществили износ за 133 държави и територии за над 1 млн. щ.д. за всяка. В редица държави имаме малък износ на нишови продукти. Най-важният пазар е Германия – 15 на сто от целия износ, при това – с положителен търговски баланс от 468 млн. щ.д. Следват Румъния 10,2 на сто, Италия 7,6 на сто, Гърция 6,6, Турция 6,2, Франция 3,7, Белгия 3,3, Китай 3,2, Испания 2,8, Полша 2,5.

Тези 10 партньори са пазар за 60,3 на сто от износа. Най-голям положителен търговски баланс имаме с Румъния, САЩ, Германия, Белгия, Великобритания, Франция, Гърция. Най-голям отрицателен търговски баланс имаме с Русия – 3 090 млн. щ.д., при общ търговски дефицит на България от 5 508 млн. щ.д. Следват отрицателните баланси с Китай, Турция, Унгария, Холандия, Полша, Украйна.

Измежду значимите партньори, над 10 на сто ръст на износа ни за миналата година имаме с Германия 23 на сто, следвана от Румъния 47 на сто, Италия 45 на сто, Гърция 31 на сто, Турция 26 на сто, Франция 26 на сто, Белгия 23 на сто, Китай 28 на сто, Испания 51 на сто, Полша 34 на сто. Измежду държавите, за които изнасяме над 100 млн. щ.д., спад имаме единствено при износа към Иран с 6 на сто, което, до голяма степен, може да се обясни със санкциите на ЕС и невъзможността за нормално разплащане, се посочва в анализа.