От 18-ия конгрес на ККП насам ЦК на ККП, начело със Си Дзинпин, приоритетно поставя въпроса за прехраната на 1,4 милиардно население в работата си. „Трябва да гарантираме самодостатъчност при производството на зърнени храни“, заяви Си Дзинпин.

ЦК на ККП за първи път постави стратегията за гарантиране на продоволствена сигурност- „фокусиране върху вътрешно снабдяване със зърнени храни, гарантиране на капацитета на производството, умерен внос и подкрепа за науката и технологиите в сектора“. Запазва се „червената линия” за поддържане на милион и двеста хиляди квадратни километра обработваема земя. Директорът на Института за продоволствена сигурност при Народния университет Чън Гуочиан заяви, че от 18-ия конгрес на ККП се е сформирала система за гарантиране на продоволствената сигурност с иновации и пробиви на ключови механизми.