Къща за гости в курортното село  Огняново ще трябва да връща 333 932 лв. безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. Това е решението на първа инстанция на Административния съд в Благоевград, което не е окончателно и може да се обжалва.

Фирмата на Ленко П. е получила сумата през 2014 г. за изграждане на къща за гости, 3 звезди, и кафе-аперитив за развитие на интегриран селски туризъм.

В бизнес плана към договора за отпускане на помощта са били заложени приходи от 220 хил. лв. годишно за 10-годишен период.

Служители на ДФ "Земеделие" направили проверка на място на 18 юни 2019 г. и установили, че заложеното в бизнес плана не се изпълнява. За 2016 г. приходите били 13 511 лв., за 2017 г. - 45 614 лв. и за 2018 г. - 12 132 лв. Средноаритметично за всички три пълни финансови години изпълнението на плана е 8,96 % от заложените приходи. Назначено по делото вещо лице е изчислило и допълнително приходите за 2019 г. - 38 688 лв., 2020 г. - 41 740 лв., 2021 г. - 50 194, 2022 г. - 36 310 лв., които са много под записаните в бизнес плана 220 хил. лв. годишно.
Освен това не били изпълнени в цялост и ангажиментите за разкриване на пет работни места, а през годините били назначавани по 1-2 души.

Собственикът на къщата обяснил, че бизнеспланът съдържал предвиждания за финансови и икономически показатели за период от 10 години, но те били прогнозни и очертавали само намерения и тенденции, а не представлявали поет твърд ангажимент. Друго обяснение било, че в района на община Гърмен и целия Гоцеделчевски район е нараснал броят на къщите за гости, което е увеличило конкуренцията.

Съдът обаче е категоричен, че конкуренцията не е обективно основание за невъзможност за изпълнение на приходите и отхвърли жалбата на фирмата срещу решението на за налагане на финансова корекция, т.е. връщане на получената безвъзмездна помощ. Фирмата бенефициент по договора с ДФЗ ще обжалва решението пред Върховния административен съд.