На 18 май Китайската асоциация за сателитна навигация и позициониране публикува „Бяла книга“ за развитието на сектора, според която стойността на предлаганите от него услуги през 2022 г. са били 500,7 милиарда юана или увеличение от 6,76% на годишна база, съобщава "Радио Китай".

След като глобалната система „Бейдоу-3“ започна да функционира през 2020 г., тя допълнително стимулира и увеличи търсенето и инвестициите в прилагането на технологията в различни отрасли. През 2022 г. китайската индустрия за спътникова навигация и услуги за позициониране продължи да поддържа стабилна тенденция на растеж, като структурата непрекъснато се оптимизираше, а обхватът на индустрията продължи да се разширява.

Данните показват, че основната стойност на продукцията чипове, навигационни данни, терминално оборудване и инфраструктура, пряко свързани с разработването и прилагането на технологията за спътникова навигация, достига 152,7 млрд. юана. Като стратегически ресурс, важна гаранция за националната сигурност и незаменим основен информационен ресурс за икономическото строителство, „Бейдоу“ ще служи на икономическото и социалното развитие на Китай в бъдеще.

Общият мащаб на приложенията на „Бейдоу“ се увеличава постоянно, ключовите области също продължават да се развиват, а международното сътрудничество постига стабилно развитие и се отваря нова страница на пазарно ориентирано, индустриализирано и интернационализирано развитие, заяви Ю Сянчън, президент на Китайската асоциация за спътникова навигация и позициониране.

Системата „Бейдоу“ дава значителни възможности на националната инфраструктура. „Бялата книга“ показва, че от 2022 г. насам тя е ускорила интегрирането си в изграждането на енергийна инфраструктура, при разработката на природни ресурси, в селското стопанство, комуникациите, транспорта и други индустрии, като значително е повишила нивото на способностите си за предоставяне на висококачествени услуги за позициониране.

През 2022 г. секторът за производство на електроенергия продължи да използва активно „Бейдоу“. До края на 2022 г. индустрията е завършила изграждането и разполагането на повече от 2000 енергийни наземни референтни станции за разширяване на системата и е популяризирала повече от 500 000 единици от различни видове терминали, предоставяйки надеждни, точни и стабилни услуги за определяне на местоположението с висока прецизност за интелигентно оборудване в бизнес приложения, като например автономна инспекция от дронове, инспекция от роботи за подстанции и наблюдение на кули. Понастоящем всички превозни средства в енергетиката са оборудвани с терминали „Бейдоу“ за мониторинг.

В областта на предотвратяването и намаляването на последиците от природните бедствия досега в повече от десет провинции, включително Юннан и Съчуан, е въведена универсална система за наблюдение на геоложки процеси и ранно предупреждение, в основата на която е технологията „Бейдоу“. Системата съчетава високоточни приемници, дъждомери и други видове сензори за наблюдение на деформации, разломи и нивата на подпочвените води на потенциално опасни места, като позволява дистанционно онлайн наблюдение в реално време, анализ и ранно предупреждение.

Според Джао Дзичън, говорител на Китайската асоциация за сателитна навигация и позициониране, в 17 провинции на Китай са инсталирани над 22 000 устройства за предупреждение за свлачища с ниска цена и ниска консумация на енергия, с което се осъществява надеждна превенция, подобрява се способността за предупреждение за бедствия и ефективно се опазва животът и имуществото на хората.

В сектора на селското стопанство данните на Министерството на земеделието и селата показват, че повече от 50 компании за селскостопанска техника са инсталирали терминали „Бейдоу“ като стандартно оборудване в близо 1,6 милиона единици, позволяващи дистанционна експлоатация и поддръжка на системите за автоматично задвижване, наблюдение на работата, позициониране на риболовни кораби, като се осъществява интеграция на данните за работата и 24-часово динамично наблюдение на прибирането на реколтата от ориз, пшеница, царевица и други основни зърнени култури.

Ю Сянчън заяви, че демонстрациите на приложения на системата „Бейдоу“ са стартирали и в гражданската авиация, железопътния транспорт, горското стопанство и спешната помощ. Тъй като приложението продължава да се разширява, технологията „Бейтоу“ и информацията за пространство и време се задълбочават в някои отрасли и се формира нов режим на безпилотни и автоматизирани производствени операции.

Системите „Бейдоу“ не само разширяват възможностите на националната инфраструктура, но и се използват в голям мащаб в споделената икономика, смартфоните и други области на масово потребление, като дълбоко променят производството и начина на живот на хората.

Според „Бялата книга“ общият обем на продажбите на терминали за спътникова навигация и позициониране надхвърли 376 милиона и през 2022 г., от които 264 милиона смартфона с функции за спътникова навигация и позициониране. Продажбите на различни видове терминално оборудване за позициониране, включително Интернет на нещата, носими, монтирани на превозни средства и високопрецизни, надхвърлят 100 млн. единици. Освен това няколко доставчици на навигационни карти официално преминаха към приоритетно позициониране чрез „Бейдоу“, а средното дневно използване надхвърли 360 милиарда пъти.

Джао Дзичън заявява, че до края на 2022 г. кумулативните продажби на чипове и модули, съвместими с „Бейдоу“, са надхвърлили 300 милиона, а общият брой на крайните продукти с функции за позициониране, включително смартфони, е надвишил 1,3 милиарда. Технологията на чиповете продължава да има напредък, като скоро ще бъдат пуснати на пазара чипове по 12 нанометра и с ниска консумация на енергия.

През 2022 г. броят на доставките на смартфони на вътрешния пазар ще достигне 264 милиона, от които 260 милиона ще поддържат функциите „Бейдоу“, което представлява 98,5%.

„Бялата книга“ показва, че през 2022 г. общата стойност на продукцията на китайската индустрия за спътникова навигация и услуги за позициониране достига 50,07 млрд. юана, което е с 6,76 % повече от 2021 г. Сред тях свързаната производствена стойност, получена от приложения и услуги за спътникова навигация, се е увеличил със 7,54% на годишна база, достигайки 348 млрд. юана.