Поскъпване със 7,9 процента на природния газ за декември предлага "Булгаргаз". Това става известно от справка в сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Според изчисленията на дружеството от началото на следващия месец цената на газа без цените за достъп, пренос, акциз и ДДС трябва да бъде 88,61 лева за мегаватчас.

КЕВР утвърди цена на природния газ за ноември 82,12 лева за мегаватчас или с близо 36 на сто по-висока от тази за октомври.

В заявлението на "Булгаргаз" се посочва, че през декември ще има доставки от три източника - от Азербайджан по дългосрочния договор, както и втечнен природен газ от гръцките търговци "ДЕПА" (DEPA) и "Митилинеос" (Mytilineos). Освен това е предвиден добив на природен газ от подземното газохранилище край Чирен.

За следващия месец прогнозните разходи за достъп и пренос през интерконектора България - Гърция възлизат на общо 2,83 млн. лева за количествата природен газ по договора с азербайджанската компания, които влизат в ценообразуването, добавят от "Булгаргаз" в заявлението си до КЕВР.

Доставката на втечнен природен газ от "Митилинеос" е договорена след участие в търговете за разпределение на капацитет през 2022 година, уточняват от обществения доставчик. Гръцката компания е предложила да управлява от името и за сметка на "Булгаргаз" доставката на втечнен природен газ, като осигури еквивалентно количество на равномерна дневна база, доставяно на на терминала в Ревитуса.

За количествата втечнен природен газ от "ДЕПА" има осигурен слот на терминала в Гърция. Точната стойност и количества не се посочват в заявлението, предаде БТА.

В края на този месец КЕВР трябва да проведе открито заседание за обсъждане на подаденото заявление. Окончателното заявление на "Булгаргаз" и решението на КЕВР за цената на природния газ през декември ще станат ясни на 1 декември.