Изкуственият интелект (ИИ) е изключителна възможност за максимално оползотворяване на потенциала на промишлените роботи и средствата за автоматизация в производството и логистиката, коментира президентът на Международната асоциация по роботика (IFR) Марина Бил в скорошна своя публикация на уебсайта на браншовата организация, цитирана в Портала за роботика - robotics-bulgaria.com.

По думите й международната индустрия към момента се намира в средата на десетилетие на безпрецедентна трансформация, провокирана от глобални предизвикателства, като пандемията, геополитическите конфликти и недостига на работна сила, предаде БТА.

Други фактори за случващата се фундаментална промяна в начина, по който бизнесът произвежда и доставя продукцията си, са непрекъснато нарастващият интерес към електронната търговия и стремежът към устойчивост по веригите на стойността, допълва експертът.

Границите на постижимото

"Изкуственият интелект ще продължи да подхранва в дългосрочен план търсенето на решения за автоматизация и роботизация в производството и логистиката. Технологията е двигател и на потребността тези решения да стават все по-интелигентни, бързи, ефективни и най-вече – достъпни. Използването на AI предлага огромна възможност за сектора на роботиката да отговори на нарастващите нужди на клиентите и на обществото като цяло", отбелязва Бил.

Тя подчертава, че изкуственият интелект не е новост в роботиката и че системите в сегмента от години разполагат с визуален и обучителен интелект. "Роботите се справят отлично със задачи, които са трудни или рискови за хората. AI технологиите им позволяват да ги изпълняват дори още по-ефективно благодарение на възможностите за по-задълбочено обучение, учене чрез опит вместо програмиране, способности за работа в динамични среди, а също и в колаборативни приложения. Така изкуственият интелект бързо разширява границите на възможното в индустрията", обобщава президентът на IFR.

AI като решение на глада за кадри

В анализа си Марина Бил цитира актуални проучвания и прогнози относно развоя на проблема с дефицита на кадри в някои от водещите световни икономики през следващите години. В Япония например се очаква недостиг на повече от 11 милиона работници до 2040 г. вследствие на застаряването на населението.

Подобни са перспективите и за САЩ, където над 2,1 млн. работни места в производството ще останат незаети до края на десетилетието. Повече от половината от промишлените предприятия в Германия пък изпитват затруднения при намирането на служители, сочи друго упоменато изследване от началото на годината.

"Освен с липсата на квалифицирани умения индустрията трябва да се бори и с все по-масовия отказ на наличната работна сила да се ангажира с интензивна физическа дейност. За много компании нуждата от компенсиране на кадровите дефицити чрез интелигентни роботи е належаща. Пазарът предлага все повече AI базирани решения, чиято цел е именно тази", споделя още Бил.

Тя прави обзор на някои от водещите приложения на изкуствения интелект в съвременната роботика:

В производството – компютърното зрение с ИИ позволява разработването например на роботи, които могат едновременно да заваряват прецизно и да се обучат да идентифицират микроскопични дефекти по-бързо и точно от човека;

В логистиката – ръстът на този сектор значително изпреварва предлагането на работна ръка заради бума в е-търговията. Ето защо интелигентните роботи се учат да разпознават различни обекти, да ги захващат, преместват и опаковат с висока скорост;

Във фабриките и складовете – с помощта на AI базирано зрение и самообучение мобилните роботи могат безпроблемно да се придвижват автономно и ефективно да транспортират стоки и материали;

В организацията и обслужването на производствените линии – софтуерните платформи за програмиране и планиране с ИИ идентифицират оптимални работни траектории за стационарните роботи, като за секунди извършват задачи по поддръжката, които биха отнели на програмистите часове.

Интелигентни роботи за по-устойчиво производство

По мнение на експертите от IFR по-интелигентните и ефективни роботи помагат на бизнеса да покрие и нарастващите изисквания за устойчивост на производството чрез редуциране на отпадъците и загубите, по-висока енергийна ефективност и по-компактни и "зелени" инсталации с по-малък въглероден отпечатък.

От Федерацията дават за пример прецизното нанасяне на бои и покрития в автомобилния сектор, при което загубите на материал могат да бъдат намалени с до 60 на сто чрез внедряването на роботи с изкуствен интелект. Друга възможност в това направление са софтуерните платформи с AI, които оптимизират използването на вода и енергия в технологичните процеси.

Интелигентната роботизация в опаковането на храни и напитки пък позволява на производителите да интегрират бързо и лесно различни практики във връзка с рециклирането на опаковките, повторното им използване и намаляване на количеството потребявана пластмаса.

"Конвергенцията между роботиката и AI носи огромен потенциал както за преодоляване на днешните предизвикателства, така и за разкриване на нови възможности за бъдещето", обобщават от IFR.

Ролята на генеративния изкуствен интелект

Както споменава в анализа си по-горе Марина Бил, достъпността и лекотата на използване на средствата за автоматизация и роботите днес са по-ключови за индустрията от всякога, като това важи за все повече сектори, сегменти и географски зони.

"Генеративният изкуствен интелект може да се превърне в трансформиращ фактор, който да направи роботите още по-достъпни за малките и средните предприятия. Чрез улесняване на кодирането и програмирането технологията допълнително занижава бариерите пред автоматизацията и позволява още по-широко интегриране на роботите и адаптирането им към различни работни среди и приложения", обобщава президентът на IFR.

Сред потенциалните иновации според нея са технологии за директно гласово програмиране на роботите в разговор. За да изпълнят зададената команда, системите се нуждаят от специфични умения, които именно изкуственият интелект им дава.

С оглед на възможностите за оптимално използване на предимствата на ИИ, той трябва да бъде разглеждан не на ниво отделна платформа, а като екосистема, смята още Бил. За целта е препоръчително да се насърчават стартъпите в сегмента, както и компаниите, разработващи нови типове приложения, да се стимулират колаборациите и съвместните разработки между индустрията, академичния сектор, образователните институции и всички заинтересовани страни по веригата на стойността, смятат от Федерацията.