Акционери сме в ново дружество с още 14 европейски борси

193,3 млн. лв. е оборотът на пазарите, организирани от Българската фондова борса за първите три месеца на тази година. Това е записано в междинния отчет на финансовата институция, обявен на сайта й.

Сравнение със същия период на миналата година показва 114%  ръст. Данните показват, че най-висок е оборотът през март, когато са реализирани 83 млн. лв., а най-нисък през януари 2024 г.- 35 млн. лв.

22 653 са сделките, сключени на борсата, което е с 40 % от първото тримесечие на 2023 г. Най- много са сделките през януари- 8 993, а най-малко през март-  6 557.

Расте броят на новите емисии финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите, организирани от борсата- към март 2024 г. се търгуват  14 броя инструменти, докато за първите три месеца на 2023 г. те са били само 4.

Доходът на една акция расте непрекъснато от 20219 г. насам- от 0,42 лв. през 2019 г., бележи спад до 0,70 лв. през 2022 г. за да се удвои до 1,94 лв. за 2024 г., показват данните от отчета на борсата. Брутният дивидент на една акция за миналата година пък е бил 1,04 лв.

През август миналата година е учредено дружеството EuroCTP, в което акционери са 14 европейски борси, съответно борсови групи, които представляват операторите на основните регулирани пазари в 25 страни от ЕС, става ясно още от отчета.  Целта на новата компания e да предоставя консолидирани пазарни данни за акции в Европейския съюз. Освен, че е член в него, Българска та фондова борса представлява малките борси в Надзорния съвет на новото дружество.

Фондовата ни борса планира старт  на електронна   платформа  за  сключване   и  регистрация на договори за заем на финансови инструменти. Целта  е да стимулира късите продажби за да подобри  ликвидността  на   пазара.

В  партньорство  с   LSEG  Data  &   Analytics  фондовата ни борса планира да  предоставя данни  за   устойчивото  представяне  на   българските  публични компании. Данните  под формата на оценки ще послужат за избор на  дружествата, които ще бъдат включени в бъдещия ESG индекс на борсата, който се очаква да стартира в средата на 2024 г.

В рамките на 15-годишното си партньорство с немския оператор Дойче  Бьорзе от юли 2021 г. борсата е стартирала пазар MTF BSE International,  на който в момента се търгуват акциите  на   близо  400  топ световни компании, ETF-и и крипто ETN-и.

В момента се създава нов  сегмент   EuroBridge Market  на  Основния пазар  BSE,   чрез  който  се   осигурява  възможност  за   български емитенти  да  бъдат   допуснати  до  търговия   на  организиран  от  Deutsche Boerse AG регулиран пазар на финансови инструменти, заявяват още от борсата в отчета си.

Заедно с финансовото министерство  се подготвя програма за  публично   предлагане  на  държавни ценни книжа на борсата, идеята на която е да увеличи броя на активните инвеститори, да активира вторичната търговия на ДЦК.

През платформата Oxygen от януари публичните дружества вече могат напълно  безплатно  да   изчисляват  въглеродния  си   отпечатък и да получат дигитално   решение  за  оценка   на  екологичната,  социалната   и корпоративна устойчивост. В момента 17 компании,  чиито   финансови  инструменти  са   регистрирани  за  търговия   на  борсата  и   една  компания,  която   не  е  публична, използват този инструмент.