Шок с 12,37 млрд. лв. в икономиката, но в положителна посока

  • 0
authorАвтор: Марияна Бойкова

Шок с 12,37 млрд. лв. в икономиката, но в
положителна посока

Най-много инвестиции - над 1,7 млрд. лв., се планират за иновации, зелени технологии и дигитализация на малки и средни предприятия

Шок в положителна посока за България е вливането на 12,368 млрд. лв. европейски инвестиции по Плана за възстановяване и развитие до края на 2026 г. Това е записано в оценката на втория му вариант, който още е в процес на приемане. Финансовият пакет, от който страната ни може да се възползва, е около 6,217 млрд. евро грантове и 4,549 млрд. евро заеми. Засега не се предвижда страната ни да прибягва към кредити.

Преди дни на онлайн конференция за плана еврокомисарят по сближаване и реформи Елиза Ферейра заяви, че възможностите, които носят

бюджетът на ЕС и Планът за

възстановяване на обща

стойност 1,8 трилиона евро, се

случват веднъж на поколение

Сумата за България от ЕС до 2027 г. е общо 21,5 млрд. евро (в тях влизат парите за новия програмен период, новите финансови инструменти за преодоляване на пораженията от пандемията, както и финансиране на зеления преход).

В близките 6 години икономиката и животът на българите ще бъдат подпомогнати с едни много, много пари. Първите са тези 12,368 млрд. лв., които ще влязат много по-скоростно, отколкото финансирането по оперативните програми. В Механизма за възстановяване и устойчивост, който ще осигури финансирането, е записано, че първите години са особено важни, тъй като 70% от грантовете трябва да бъдат договорени до края на 2022 г., а останалите 30% - до края на 2023 г. Последните плащания по този инструмент са предвидени до края на 2026 г. Предвижда се възможност за предварително финансиране в рамките на 10% още през тази година. Така че в ударената от COVID-19 икономика ще могат да влязат авансово още тази година над 1,2 млрд. лева, извън грантовете по оперативните програми.

Преди това до края на април България ще представи своя план в Еврокомисията, в който е записала цели, реформи и инвестиции в четири стълба: “Иновативна България”, “Зелена България”, “Свързана България” и “Справедлива България”.

Между първия вариант на плана, публикуван на 30 октомври миналата година, и втория, който бе оповестен на 8 февруари, са получени 90 предложения от работодатели, синдикати, неправителствени организации. До внасянето му в ЕК могат да настъпят още промени. (Откъде се отнемат пари и къде отиват – виж инфографиката на X стр.).

Какво се промени? В стълба “Иновативна България”, в първия му вариант, бяха предвидени 20% от инвестициите. След обсъждането му и реакциите от бизнеса процентите станаха 25,8%. При него е и най-голямото увеличаване на ресурсите. “Зелена България” първоначално поглъщаше 37% от парите,  квотата е намалена на 34,8%. “Свързана България” щеше да бъде финансиран с 22%,  ресурсът е увеличен с половин процент - 22,5. “Справедлива България” е с дял 16,9% от парите в плана, беше 21%, при него намалението е най-осезаемо.  

Във варианта след общественото обсъждане се прави

опит да се съвместят новите

хоризонти – зеленият преход,

дигитализацията и иновативната

икономика, с инвестиции в

остаряла инфраструктура,

която поглъща милиони и милиарди.

За стълб “Иновативна България” са предвидени 3,1793 млрд. лв., при 2,2319 млрд. в първия вариант.   В сектора “Образование и наука”, който е част от иновациите и е с общ бюджет от 1,497 млрд. лв., са записани за инвестиране 552 млн. лв. в изграждане на STEM среда в училищата. Амбициозната задача, която е свита с близо 100 млн. лв. в сравнение с първия вариант, е за създаване на STEM центрове в училищата - лаборатории, зали за роботика и пространства за електронно съдържание, съвременни дигитални работилници, добиване на знания с добавена виртуална реалност и др. В същото време други едни 604,6 млн. лв. са за модернизиране на образователните институции, за чисти ремонти на детски градини и училища, нещо, което би трябвало да е факт.

В сферата на обучението, в която всички подобласти парите са намалени, е вкаран нов проект за 279,5 млн. лв. - за придобиване на цифрови умения от възрастни хора и създаване на онлайн платформа за тях. Предвижда се

безработни и заети да получават

цифрови знания, като за

обучението им ще се издават

електронни ваучери

След получаване на базови цифрови умения те ще получават електронни сертификати. Вторият проект е виртуалната платформа за онлайн обучение и дигитални клубове в читалища, библиотеки, бюра по труда, общински сгради и др., в които ще има наставници, ще съдействат за придобиване на дигитални умения.

С интервенцията се цели да се повлияе за преодоляване на изключително ниските нива на базови цифрови умения и компетенции, което е възпиращ фактор в процеса на икономическа трансформация и заплаха за “цифрово изключване”.

Най-голямата и мощна новост е в сектора “Интелигентна индустрия” на стълба “Иновативна България”. Странно, но в първия вариант на плана инвестиции в бизнеса почти липсваха. Записани бяха 490 млн. лв. за индустриалните паркове и за инфраструктурата им, които после бяха намалени на 416,5 млн. 100 млн. лв. бяха предвидени за проекти за рециклиране, от които по-късно се отказаха.

След реакцията на бизнеса се намериха 900 млн. лв., след свиване на други инвестиции, които да са за икономическа трансформация на малкия и на средния бизнес. Разчита се на допълващо частно съфинансиране на стойност 828 млн. лв. Или общо

бюджетът е 1,728 млрд. лв. за

трансформация на икономиката

Мотивите са, че българските предприятия се затрудняват да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от новите цифрови технологии - едва 6% от малките и средните предприятия продават онлайн (средната стойност за ЕС е 17%), 3% от тях продават зад граница и едва 2% от техния оборот идва от търговията онлайн. Друг съществен проблем на българските предприятия е ниското ниво на производителността на ресурсите - през 2019 г. тя е била 0,3288 евро/кг, при 2,1 евро/кг средно за ЕС.

Програмата се състои от три фонда: “Технологична модернизация”, “Зелен преход” и “Дигитализация”.

Фонд “Технологична модернизация” е за високотехнологични компании. Ще има две процедури. Първата е за въвеждане на нови технологии и за технологично обновление на производствения процес с ноу-хау, софтуер и машини от следващо поколение. Втората процедура е за ниско и средно технологични компании, като се разчита на проекти за нови технологии или иновации и закупуване на ново технологично оборудване за тази цел за ниско и средно технологични компании. Целта е те да придобият пазарно иновативно предимство, гъвкавост, ефективност и оригиналност за диверсификация на производството. Планирани са 400 млн. лв. от Инструмента за възстановяване и устойчивост, които да активират още 570 млн. лв. частни инвестиции.

Фонд “Зелен преход” предвижда инвестиции за изграждане на нови ВЕИ от малкия и средния бизнес за собствени нужди, както и локални съоръжения за съхранение на електроенергия. Второто направление на този фонд е подкрепа за внедряване на екологични решения и технологии от въглеродоинтензивните сектори. Планирани са 250 млн. лв. от Инструмента за възстановяване и устойчивост, които се очаква да привлекат и 237,5 млн. лв. частни инвестиции.

Фондът “Дигитализация” ще подкрепя решения от началните два етапа на дигитализация (първо ниво “Компютризация” и второ ниво “Свързаност”), както и подкрепа за въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията. Обект на подпомагане ще бъдат малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката, а подкрепата ще се реализира чрез ваучери. Фондът ще подпомага и създаването на дигитални иновационни хъбове, като допълва изграждането на Европейската мрежа от иновационни хъбове чрез изграждане на местна регионална мрежа. Финансовият ресурс е 250 млн. лв. от Инструмента за възстановяване и устойчивост, които се очаква да привлекат 21 млн. лв. частни инвестиции.

Другите големи промени са в сферата на нисковъглеродната икономика и в транспорта. (За тях виж IX стр.)

В “Устойчиво селско стопанство” са отделени 895,2 млн. лв., като големите пари - 847 млн. лв., са за държавния хидромелиоративен фонд - за ремонт на канали, помпени станции и прочее, които са затлачени, и нереализирани модернизации. И само 23,8 млн. лв. за дигитално земеделие - от фермата до трапезата.

В “Местно развитие”  внушителните 606,3 млн. лв. отиват в модернизации на ВиК системи и за пречиствателни станции за отпадни води в населени места между 2000 и 10 000 жители. В предишния вариант сумата беше общо 575 млн. лв. 134,8 млн. лв. ще се влагат в цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно ползване на водите. 150,6 млн. лв. са за изграждане на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа на МВР за координация на държавните администрации за превенция и противодействие на престъпността, корупцията и за реакции при аварии и бедствия.

 

Най-четени

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германската млечна компания “Меггле” затваря завода си в Шумен, освобождава 95 души

Германският млекопроизводител “Меггле” се изтегля като млекопреработвател от нашия пазар и затваря завода си в Шумен, съобщиха от компанията. Това ще стане от 1 октомври, като мотивът е, че Meggle Group преструктурира бизнесоперациите си в цяла Югоизточна Европа. В същото време от компанията признават

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Христо Иванов и Атанас Атанасов искат да върнат “Юбер”, таксиджии на бунт

Компанията имаше бизнес у нас през 2014 г., но бе спряна Искат да се махне и синият талон към книжката на шофьорите Да се даде възможност на мобилни приложения за споделено пътуване като “Юбер” да се върнат на пазара у нас, но при определени условия. Това е едно от предложенията за промяна в Закона за автомобилните превози

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Взеха на документи скъпа кола на Ивайло Пенчев, станал жертва на измама

Собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев станал жертва на измама и му отнели скъпа кола по документи. Ето какво разказва самият той във фейсбук профила си: "Искам да ви споделя за едно престъпление, на което станах жертва, и което мисля че няма как да се получи без участието на държавни институции. Брутално е и може да се случи на всеки от вас

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

В Северозапада предпочитат да си закупят агне за Великден от стопаните

Повече са фермите, които директно предлагат агнета и ярета за Великден и Гергьовден. В Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана заявка са подали собствениците на 17 ферми, с 6 повече от 2020 година. "Хората могат да са спокойни. Клането на животните се извършва под стриктен ветеринарен контрол

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" спря

В АЕЦ "Козлодуй" започна днес плановият годишен ремонт на пети блок на атомната централа, съобщиха от централата. На блока ще бъде извършено презареждане на реактора за следващата горивна кампания и дейности, свързани с безопасността и с дългосрочната експлоатация на ядреното съоръжение. Планирано е изпълнение на превантивно техническо обслужване

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

Млад китаец създаде свой бизнес модел за родното му село

„Готвачът, който не иска да бъде шивач, не е добър шофьор.“ Така се шегува Фън Инцян, който следва свой бизнес път точно по този начин. Той завършва Университета за наука и технологии в гр. Чунцин в специалност „Металургия“, но продължава да обича селския живот, защото е израсъл на село. След дипломирането Фън Инцян работи две години в предприятие

И 12-те млрд. лева за България от ЕС не събраха нови и стари политици

И 12-те млрд. лева за България от ЕС не събраха нови и стари политици

Депутатите задължиха Бойко Борисов да им представи плана за възстановяване на 21 април Вместо дебат по същество - скандали и обиди  Не чуха призива на бизнеса за съгласие в полза на икономиката Май нито старите, нито новите народни представители чуха тревогите и призива на българския бизнес да загърбят скандалите и да се обединят в името на

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Повече пари за водород, саниране и фотоволтаици на покривите

Общо инвестициите за зелен преход на икономиката са увеличени с близо 500 млн. до 3,8 млрд. лв., според третия вариант на плана за възстановяване Днес новият парламент за втори път ще дискутира плана за възстановяване, по който България може да получи над 12 млрд. лв. безвъзмездно от ЕС и още над 8 млрд. като дългосрочни заеми

Вижте кои мерки се облекчават от понеделник (Заповед)

Вижте кои мерки се облекчават от понеделник (Заповед)

Считано от понеделник, 19 април, посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала. Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес заповед

Кантарджиев: Да се отложи отварянето на стадионите и на нощните заведения

Кантарджиев: Да се отложи отварянето на стадионите и на нощните заведения

"НОЩ стартира с 4 лекари, хора от Външно министерство, Гранична полиция и полицията. Имахме задачи – да информираме правителството за движението на епидемията, което ще продължаваме да правим, и да координираме държавните институции". Това заяви  проф. Тодор Кантарджиев за "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVANEWS Според него моловете не са толкова

Най-коментирани

Азиатският форум Боао: Икономическият растеж на Азия ще надвиши 6,5%

Азиатският форум Боао: Икономическият растеж на Азия ще надвиши 6,5%

На 18 април в Хайнан бе открит Азиатският форум Боао, чиято главна тема тази година е „Огромните промени в света: Съвместно споделяне на постиженията от глобалното управление и изграждане на инициативата „Един пояс, един път““. В рамките на форума бяха представени и два доклада, в които се посочва, че през 2021 г

България има два пъти по-голям фискален резерв от минимум изискуемия (Видео)

България има два пъти по-голям фискален резерв от минимум изискуемия (Видео)

Фискалният резерв към 31 март тази година възлиза на 7 млрд. и 900 млн. лева, посочи министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев на пресконференцията в централата на ПП ГЕРБ. Той добави, че в началото на следващата седмица фискалният резерв ще надхвърли 8 млрд. лева. "Ние имаме два пъти по-голям фискален резерв от минимално изискуемия фискален

Бизнес и синдикати искат още 1,5 млрд. лв. към 12-е млрд. и планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Бизнес и синдикати искат още 1,5 млрд. лв. към 12-е млрд. и планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Бизнесът и синдикатите искат още 1,5 млрд. лв. да бъдат прибавени към 12-е млрд. лв. в плана за възстановяване и устойчивост. Това заявиха представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България, КТРИБ, БСК и БТПП и на синдикатите - КНСБ и "Подкрепа", на пресконференция. Те оповестиха и обръщение към парламентарно представените партии в

Турция разтърсена от мащабна измама с криптовалута

Турция разтърсена от мащабна измама с криптовалута

"Ударът на века с криптовалута", пише в заглавие турският в. "Сабах" тази сутрин. "Светът на дигиталните пари се разтресе от най-голямата измама в историята на републиката", предаде БТА.  Вестникът съобщава за предполагаемата измама на платформата за криптовалута Thodex, чиито потребители се оплакаха, че нямат достъп до авоарите си

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Парламентарни емоции с неясен резултат Въпреки патоса от това решение, което ГЕРБ даде на КС, подадените за вписване бордове не може да се спрат, продължават и пътните проекти 6 болници може да останат без директори, а 9 плажа - да не бъдат концесионирани заради мораториум, който Народното събрание наложи на правителството

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

Конституционният съд бе поставен в неудобното положение да коригира обещания на политици Конституционният съд отмени частично абсолютната давност. Какви са причините за това решение след така шумните дебати по приемането на закона? Абсолютната давност беше въведена в една предизборна обстановка и отразяваше повече желанието на политиците да

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България остава на трето място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Естония с 18,2%, след това е Люксембург (24,9%) и България (25%). Данните показват, че всъщност само 0,1 на сто ни делят от второто място

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация - София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г. Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се

С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклука

С над 376 хиляди лв. Горна Оряховица ще създава еко отношение към боклука

Проектът “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ бе представен в Деня на Земята. Проектът е по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. Идеята е да се формира у гражданите екологично отношение към отпадъците

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Мораториумът спира 6-има директори на болници, концесии на 9 плажа и на летище Пловдив (Обзор)

Парламентарни емоции с неясен резултат Въпреки патоса от това решение, което ГЕРБ даде на КС, подадените за вписване бордове не може да се спрат, продължават и пътните проекти 6 болници може да останат без директори, а 9 плажа - да не бъдат концесионирани заради мораториум, който Народното събрание наложи на правителството

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

За стари задължения абсолютната давност ще важи от 2031 г.

Конституционният съд бе поставен в неудобното положение да коригира обещания на политици Конституционният съд отмени частично абсолютната давност. Какви са причините за това решение след така шумните дебати по приемането на закона? Абсолютната давност беше въведена в една предизборна обстановка и отразяваше повече желанието на политиците да

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България пак трета в ЕС по най-нисък дълг, само 0,1% ни дели от второто място

България остава на трето място в Европейския съюз по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Естония с 18,2%, след това е Люксембург (24,9%) и България (25%). Данните показват, че всъщност само 0,1 на сто ни делят от второто място

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Американска агенция дава 1 млн. долара за план за “Топлофикация - София”

Близо 1 милион долара за изготвяне на пътна карта за развитие на “Топлофикация - София” ще даде Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Столичният общински съвет одобри днес подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на проучване, което да включва разработване на пътна карта за надграждане на

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Приемат с 37,2% повече инженери в университетите

Общият брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 г. ще бъде увеличен с 3,2%, или с 1256 места, спрямо миналата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за броя на студентите и докторантите в държавните университети през учебната 2021/2022 г. Заради политиките на Министерството на образованието и науката да се

Фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на земеделците за зелени плащания

Фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на земеделците за зелени плащания

ДФ „Земеделие” изплати 480 436 511 лв. за Кампания 2020 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). Подпомагане получиха 54 650 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики, съобщиха от ДФЗ

Паргов: Не трябва да се стига до приватизация на „Топлофикация София“

Паргов: Не трябва да се стига до приватизация на „Топлофикация София“

Трябва да има комитет за наблюдение, които да е в тесен контакт с консултанта, за да може да следим неговата работа и за всяко негово действие, категоричен е лидерът на БСП - София Работата на консултанта трябва да доведе подходящ външен мениджмънт, който да управлява ефективно „Топлофикация-София“. Работата му не бива да доведе до приватизация

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

Борисов: Осигурихме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май

„Отпускаме допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май. Средствата са в размер на 104 400 000 лева и ще бъдат изплатени на всички пенсионери независимо от размера на техните пенсии“. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на извънредното правителствено заседание, което се проведе днес чрез видеоконферентна връзка

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг

Бюджетният дефицит в ЕС като цяло е нараснал до 6,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), а в еврозоната - до 7,2 на сто през 2020 година, съобщи европейската статистическа служба Евростат. Същевременно държавният дълг е нараснал до съответно 90,7 на сто и 98 на сто на фона на пандемията от коронавирус и мерките

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

Милен Велчев: Не е добре да се вдигат данъци, но ако се налага, може да е ДДС, при това временно

За да се възползваме пълноценно от Плана за възстановяване и устойчивост и от новата 7-годишна рамка за европейско финансиране, е необходимо стабилно правителство с разумни политики, казва бившият финансов министър Още акценти: Може би ще се наложи актуализация на бюджета от следващото правителство Опитът показва