12,6 млрд. лева от ЕС и български 8 млрд. ще влязат за 5 години в икономиката ни

  • 0
authorАвтор: Марияна Бойкова

12,6 млрд. лева от ЕС и български 8 млрд. ще влязат за 5 години в икономиката ни

Най-голяма част от парите ще отидат за зелен преход - има средства за саниране, за превръщане на държавната ТЕЦ в газова и за нови ВЕИ почти колкото АЕЦ “Козлодуй”, предвижда новият вариант на плана за възстановяване

Зелените централи задължително с батерии за складиране на тока

12,6 млрд. лева от ЕС и над 8 млрд. българско съфинансиране - това е рамката на четвъртия вариант на Плана за възстановяване и устойчивост. Той бе публикуван от вицепремиера Атанас Пеканов за обществено обсъждане във вторник вечерта. България е една от трите страни, която още не е внесла плана си за одобрение от Брюксел, а се очакват към 1,3 млрд. лв. авансови плащания да дойдат през есента.

Най-много пари - 36,8%, или 4,64 млрд. лв. от европейските пари, се искат за проектите в стълба “Зелена България”, който трябва да трансформира икономиката ни в отговаряща на екоизискваията на ЕС.

Предвижда се частното участие в проектите да е 3,6 млрд. лв., с държавното да достигне 4,32 млрд. лв., или

общо зелените

инвестиции

стигат близо

9 млрд. лв.

Отличителната страна в този вариант на плана е изискването в повечето случаи на съучастие с пари на държавата, общините, бизнеса или хората.

Акцентът в така наречения “зелен преход” е за енергийна ефективност. Най-голям дял от финансирането се насочва към санирането на сградите - над 1,844 млрд. лв., или 14,6 на сто от парите. Посочени са два варианта - най-старите сгради ще получат 100% безвъзмездно финансиране. Тези, които имат енергиен клас D, а това са основно построените между 1991 и 2001 г., ще могат да разчитат на 85% от парите за саниране. Останалата част трябва да бъдат набавени от собствениците на жилища.

140 млн. лв. са отделени за

фотоволтаици

на покривите на

еднофамилни

и многофамилни

сгради, които не

са на парно и газ

В един от предишните варианти бяха предвидени термопомпи, но те отпаднаха.

Влизането на зеления водород в енергетиката се подпомага с 330 млн. лв., които са за изграждане на инфраструктура за преноса му, както и на други нисковъглеродни горива за захранване на електроцентрали във въглищни региони. Записано е съфинансиране от над 32,6 млн. лв. Това е газопровод до централите в Маришкия басейн, за който бизнесът пита защо струва толкова, след като на 20 км минава транзитният за Гърция. Спрямо предишния вариант сумата е намалена със 100 млн. лв.

Само 68,45 млн. лв. се насочват към пилотни проекти за зелен водород и биогаз, като е предвидено със същата сума съучастие във финансирането.

Най-впечатяващо е подпомагането за превръщането на държавната ТЕЦ “Марица-изток 2” в 1000-мегаватова газова мощност. Сумата е 498,73 млн. лв., като съфинансирането е за над 1,16 млрд. лв. Тоест

общата сметка

за минаване на

централата на газ

е над 1,6 млрд.

Не е ясно обаче кой и как ще осигури националното съфинансиране, което е над два пъти по-голямо от това на ЕС.

Много безвъзмездни пари - 877,777 млн. лв., са предвидени за изграждане на 1,7 гигавата възобновяеми мощности, но задължително с батерии за съхранение на ток. И тук се изисква двойно по-голямо национално съфинансиране - 1,782 млрд. лв.

Механизмът е планиран с шест тръжни процедури през половин година, считано от 1 януари догодина. Всеки търг е за предоставянето на поне 285 мегавата възобновяеми източници. Реализирането на проекта ще бъде подкрепено от безвъзмездна финансова помощ за инвеститора с най-висок капацитет.

Изискването при всеки времеви период ще бъде

да се изградят

ВЕИ мощности

със съоръжение

за съхранение,

което да балансира производството на възобновяема енергия. Батериите следва да имат капацитет за поне 4 часа и мощност поне 25% от общата на ВЕИ съоръжението. Това е ключов елемент от предложения проект, тъй като инвестициите в съоръжения за съхранение в подкрепа на ВЕИ електроцентралите са жизненоважни за цялата система. Построяването на тези 1,7 гигавата ВЕИ мощности с батерии е предвидено до края на 2025 г.

Изграждането на първите 285 мегавата може да започне през март 2022 г. Общият планиран ресурс е 2,6599 млрд. лв.

Абсолютна новост са 92 млн. лв. за пилотен проект за производство на ток и топлина от геотермални източници. При него цялото финансиране е грантово.

Опорните точки за “Зелена България” са създаването на Национален фонд за декарбонизация, разработване на дефиницията за “енергийна бедност”, либерализация, стимулиране на енергия от ВЕИ. Предвижда се създаване на Комисия за енергиен преход, която да изработи пътна карта към климатичната неутралност.

В сегмента за устойчиво земеделие са предвидени 247 млн. лв. за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство, но се иска 296 млн. съфинансиране.

Целите, които са поставени за постигане, са 25% дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потреббление през 2024 г., 10% намаление на енергийната интензивност на икономиката и също толкова свиване на въглеродните емисии.

Нови предмети в

училище, още детски

градини и онлайн

обучение за всички

За “Иновативна България” са определени 3,46 млрд. лв. Целта е повишаване на конкурентоспособността и трансфомирането на икономиката в такава, базирана на знанието и интелигентния растеж. Поради това ще се прилагат мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите. За модернизация на училища и университети, обучения на цифрови умения и национална онлайн платформа за обучение на възрастни са предвидени общо 1,7 млрд. лв., от които по плана ще дойдат 1,424 млрд., а националното съфинансиране е 281,4 млн.

В образователната среда ще се надграждат лаборатории за работа по проекти, с които да се насърчи интересът към природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, ИТ, но също и лингвистични познания, такива в областта на изкуствата и други. Учителите ще се обучават на дигитални умения и иновативно преподаване.

Предвидено е въвеждане на нови интегрирани учебни предмети (физико-химия, екология, изкуствен интелект, роботика и др.) и нови методи на преподаване (проектно и проблемно базирано преподаване, изследователско обучение и др.).

Отделят се и пари за ремонти и изграждане на детски градини, училища, общежития и кампуси с благоприятни условия за живеене, обучение, възпитание, социализация и развитие на учащите. Ще има поне 24 професионални училища с акцент върху дигитализацията и зелените технологии.

Националната онлайн платформа за обучение ще е безплатна с две учебни програми - за придобиване на базово и средно равнище на дигитални умения. Тези, които искат да се обучават, ще се регистрират и след като бъдат одобрени, ще получават електронен ваучер в избрана обучаваща организация. За тези, които нямат достъп до интернет или имат затруднения с регистрацията, ще се оказва съдействие на място в бюрата по труда. Предвижда се обучение на 500 000 души с ниско равнище или без цифрови умения и на поне 100 000 до средно равнище. Ще се изгради и мрежа от 760 безплатни дигитални клубове, където ще има електронно обучение, подпомагани от наставници. Те ще са в сгради на общини, областни информационни центрове, библиотеки, читалища, бюра по труда и други места в цялата страна. (24часа)

Иновативен начин на преподаване и нови предмети са предвидени за финансиране. 

Над 2 млрд. за бърз

интернет и 5G мрежи,

има пари и за метрото

Оправят канализацията

в малките населени места

За “Свързана България” предвидените средства по плана са 2,24 млрд. лв, а от национално съфинансиране трябва да дойдат още 1,03 млрд. лв. Тук се акцентира върху устойчивото развитие на районите на страната, подобряването на транспортната и цифровата свързаност.

Един от основните акценти по този стълб е покритие с бърз интернет на цяла България - мобилен и фиксиран. Посочва се, че от ключово значение за икономиката и обществените услуги са инвестициите за въвеждане на 5G в страната.

За да се ускори това, са намалени таксите за използване на честотите - с 50% на еднократната и с 35 на сто на годишната. Разрешенията за ползването на честоти се дават за не по-малко от 15 г., с възможност за удължаване на срока на 20 г. Облекчава се и режимът за разполагане на базови станции, като вече не се изисква разрешение за строеж.

Основната пътна мрежа в България ще бъде обхваната от сигурна високоскоростна мобилна свързаност - това са магистралите Тракия, Хемус, Струма, както и връзката с Румъния и Турция. Има предвидени мерки за високоскоростна мобилна свързаност с фокус към периферни, слабонаселени и селски райони.

В транспортната свързаност е останал проектът за линия 3 на метрото, като безвъзмездно се предвиждат 360 млн. лв., и 405,48 млн. са национално, тоест общинско финансиране. Този проект се появи едва в третия вариант на плана.

Остават и парите за купуване на нови влакове за новите участъци, които са за 160 км в час, те са 217,6 млн. лв. Съфинансирането е 94,9 млн.

Има ги и парите за цифровизацията на железницата по европейските коридори - те са 296,52 млн. лв., тук не се изисква съучастие. Още 273 млн. са за тягови подстанции и за системи за телеуправление и телесигнализация.

В сегмента “Местно развитие” на “Свързана България” са останали все пак ВиК мрежите и пречиствателните станции в градове между 2000 и 10 хил. жители, за които са предвидени 300 млн. лв. и 92 млн. съучастие. (24часа)

154 млн. лв. за въздушни

линейки и спасяване

в “златния час”

В сектора на здравеопазването на стълб “Справедлива България” нов е проектът за хеликоптерите. За него са планирани 154,5 млн. лв., от които 129 млн. от ЕС и 25,5 млн. национално съфинансиране с период на изпълнение 2021-2026 г.

Ще се създава система за модерна и квалифицирана спешна медицинска помощ по въздух в рамките на така наречения “златен час” с последващ транспорт на пациенти и ранени, при необходимост от и до всяка географска точка на страната, транспорт на пациенти между медицинските заведения и доставяне на медицинско оборудване, кръв, органи и лекарства.

2,26 млрд. лв. европейско финансиране са за стълба “Справедлива България”, за държавно и частно участие са предвидени 438 млн. лв. Акцентите в него са бизнес средата, социалното включване и здравеопазването.

В сектора на бизнес средата са предвидени 27,5 млн. лв. за Единната информационна система на съдилищата, има няколко проекта за цифровизации на процесите в административното правораздаване и на достъпа на граждани и фирми до електронно правосъдие и услуги. 36 млн. лв. са за трансформация на електронните системи в прокуратурата, има проекти за медиация и други.

Пак в тази сфера е и цифровизацията на строителния сектор, както и дигитализацията на регистрите в държавата.

Най-четени

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

С промени в закон отпада банковата тайна за тях Митнически служители са започнали да прехвърлят имоти, пари по банкови сметки и коли на близки и роднини, за да не ги декларират пред ръководството на агенцията. Причината - готвените промени в Закона за митниците, с които служителите им ще бъдат задължение да обявяват какво притежават

Лъчезар Иванов: 6 г. работя в Радомир да се произвежда оригинален американски препарат за болни от СПИН

Лъчезар Иванов: 6 г. работя в Радомир да се произвежда оригинален американски препарат за болни от СПИН

“Свободна Европа” съобщи, че ДАНС и комисията на Цацаров проверяват депутата за пране на пари Политикът, който е лекар, потвърди, че е консултирал компанията Enzolytics, получавал е акции вместо пари и през 2021 г. ги е продал за 1,6 млн. долара Как се перат пари с електронни акции? Това е смешно! Така отговори депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

С предложението ни за актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване ще се даде възможност за вдигане на всички пенсии. Това заяви в „Лице в лице“ по Би Ти Ви служебният социален министър Гълъб Донев. По думите му пенсиите на над 2,8 млн. българи ще се повишат, ако редовен кабинет одобри предложението им

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Министърът на икономиката Кирил Петков води разговори с фирмата, която проектира комплекс от три сгради и наземен паркинг до "София тех парк". Целта му е той да бъде прекратен. Според него в ситуация на пандемия, а и без нея, няма логика държава като България да харчи толкова много пари за министерства като небостъргачи

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Само малките соларни централи до 30 киловата останаха с преференциални тарифи и това отвори нов бизнес за находчиви Нов тип инвеститори във възобновяеми източници се появиха в енергетиката. Това са хора и фирми, които изкупуват на ниски цени западнали и изоставени къщи с терените към тях в отдалечени села

Потвърдено: Минчев с две заповеди за уволнение като шеф на АПИ

Потвърдено: Минчев с две заповеди за уволнение като шеф на АПИ

Засега тече срокът за обжалване на строителството на тунела под Шипка, конкурсът е в сила  Фактът, че на ексшефа на пътната агенция Апостол Минчев са издадени две заповеди за уволнение с различни дати, който “24 часа” описа като слух вчера (виж тук), се оказа истина. Редакцията се снабди с копия от двете заповеди (Виж факсимилетата)

Министърът на икономиката продавал идеята за 0 корупция у нас с гаранциите на президента

Министърът на икономиката продавал идеята за 0 корупция у нас с гаранциите на президента

Против логиката, но санкциите по "Магнитски" се отразиха положително Един от големите страхове на инвеститорите е какво ще стане, ако ми поискат едни пари или трябва някакви хора да бъдат наети. Какво ще стане, ако трябва да се съдя с някого и местните съдилища не дадат най-честния отговор на някой спор

Кирил Петков: Поредна глупост е небостъргачът в "София Тех Парк"

Кирил Петков: Поредна глупост е небостъргачът в "София Тех Парк"

Поредна глупост нарече намерението да се построи небостъргач в "София Тех Парк" министърът на икономиката Кирил Петков. Това той заяви в отговор на първия въпрос в новия формат на правителството „Властта говори! Открито“, вместо там да работят стартиращи бизнеси.  Небостъргач от 90 000 кв. м строят държави с нефтени находища. каквито нямаме

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Оставиха санирането, но няма да е безплатно за всички, както бе преди Вземат 870 млн. лв., които бяха предвидени за хидромелиорациите Стотици милиони за 1,7 мегавата веита, но с батерии за складиране на тока, 1000 мегавата газова мощност в държавната тец, орязване на парите за водородни проекти. Това са част от основните промени в последния

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Подаването на иска става в последния момент - преди да се подпише договор с “Хидрострой” Проектът спира, докато КЗК не се произнесе, но решението на  комисията може и да се обжалва Обединение “Шипченски проход”, в което влизат фирмите “Трейс Груп холд” и проектантската “Алве Консулт” ЕООД, е обжалвало класирането на компаниите

Най-коментирани

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Само малките соларни централи до 30 киловата останаха с преференциални тарифи и това отвори нов бизнес за находчиви Нов тип инвеститори във възобновяеми източници се появиха в енергетиката. Това са хора и фирми, които изкупуват на ниски цени западнали и изоставени къщи с терените към тях в отдалечени села

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

Почти една четвърт от субсидиите са отишли за столицата, само метрото струва 750 млн. лв. България е усвоила малко над 14 млрд. лв. европейски пари, откакто е член на ЕС от 2007 г. до средата на юни 2021 г. Средно на човек от населението се падат по 2010 лв., но разликите между отделните общини по този критерий са много големи

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Оставиха санирането, но няма да е безплатно за всички, както бе преди Вземат 870 млн. лв., които бяха предвидени за хидромелиорациите Стотици милиони за 1,7 мегавата веита, но с батерии за складиране на тока, 1000 мегавата газова мощност в държавната тец, орязване на парите за водородни проекти. Това са част от основните промени в последния

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

С предложението ни за актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване ще се даде възможност за вдигане на всички пенсии. Това заяви в „Лице в лице“ по Би Ти Ви служебният социален министър Гълъб Донев. По думите му пенсиите на над 2,8 млн. българи ще се повишат, ако редовен кабинет одобри предложението им

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Подаването на иска става в последния момент - преди да се подпише договор с “Хидрострой” Проектът спира, докато КЗК не се произнесе, но решението на  комисията може и да се обжалва Обединение “Шипченски проход”, в което влизат фирмите “Трейс Груп холд” и проектантската “Алве Консулт” ЕООД, е обжалвало класирането на компаниите

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

С промени в закон отпада банковата тайна за тях Митнически служители са започнали да прехвърлят имоти, пари по банкови сметки и коли на близки и роднини, за да не ги декларират пред ръководството на агенцията. Причината - готвените промени в Закона за митниците, с които служителите им ще бъдат задължение да обявяват какво притежават

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Министърът на икономиката Кирил Петков води разговори с фирмата, която проектира комплекс от три сгради и наземен паркинг до "София тех парк". Целта му е той да бъде прекратен. Според него в ситуация на пандемия, а и без нея, няма логика държава като България да харчи толкова много пари за министерства като небостъргачи

Скок от поне 15% на цените на автомобилните гуми у нас

Скок от поне 15% на цените на автомобилните гуми у нас

Поне с 15 процента ще се повишат цените на новопроизведените гуми в България през есента, когато дойде време за смяна на летните със зимни. Това прогнозират търговци у нас. Тази година цените на гумите вече са се повишили в Европа и маржовете са леко намаление в цялата система производител-търговец, като по този начин засега се избягва шоковото

Дора Стрезова-Николова е новият изпълнителен директор на Кока-Кола България

Дора Стрезова-Николова е новият изпълнителен директор на Кока-Кола България

Тя има над18 години опит в хранително-вкусовата индустрия  Дора Стрезова-Николова заема позициятаизпълнителен директорв Кока-Кола България. Тя има над 18 години опит на различни управленски, маркетинг и търговски роли на различни пазари вDanone Group. През последните 4 години тя управлява собствена дигитална и консултантска компания в България и

Китай ще извърши инспекция на проектите с високо енергопотребление

Китай ще извърши инспекция на проектите с високо енергопотребление

Държавното управление за инспекция на околната среда съобщи, че ще ускори мерките за ограничаване на проектите с високо енергийно потребление и висока степен на вредни емисии, съобщи неин представител в понеделник, предаде "Радио Китай".  По-стриктният контрол е част от усилията на Китай да достигне целите си за климата и подобри по-нататъшно

Скок от поне 15% на цените на автомобилните гуми у нас

Скок от поне 15% на цените на автомобилните гуми у нас

Поне с 15 процента ще се повишат цените на новопроизведените гуми в България през есента, когато дойде време за смяна на летните със зимни. Това прогнозират търговци у нас. Тази година цените на гумите вече са се повишили в Европа и маржовете са леко намаление в цялата система производител-търговец, като по този начин засега се избягва шоковото

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Подаването на иска става в последния момент - преди да се подпише договор с “Хидрострой” Проектът спира, докато КЗК не се произнесе, но решението на  комисията може и да се обжалва Обединение “Шипченски проход”, в което влизат фирмите “Трейс Груп холд” и проектантската “Алве Консулт” ЕООД, е обжалвало класирането на компаниите

До 30 години ще има семейства, които ще летят в Космоса (Видео)

До 30 години ще има семейства, които ще летят в Космоса (Видео)

Какво питаха българските деца и какво им отговориха астронавтите от Международната космическа станция Вярно ли е, че на Юпитер валят диаманти и могат ли кокошките да снасят в Космоса? Любознателни български ученици и студенти задаваха най-различни въпроси на двама астронавти от Международната космическа станция (МКС)

Строителят на толсистемата става собственост на фондация

Строителят на толсистемата става собственост на фондация

Австрийската фирма “Капш ТрафикКом” АГ, която е собственик на компанията, изградила българската толсистема - “Капш Трафик Солюшън България”, сменя собственика си. Това стана ясно от уведомлението, което австрийската фирма майка е изпратила до българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Купувачите са две австрийски фондации: “

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

Почти една четвърт от субсидиите са отишли за столицата, само метрото струва 750 млн. лв. България е усвоила малко над 14 млрд. лв. европейски пари, откакто е член на ЕС от 2007 г. до средата на юни 2021 г. Средно на човек от населението се падат по 2010 лв., но разликите между отделните общини по този критерий са много големи

И завода за батерии на Volkswagen няма да е в  България

И завода за батерии на Volkswagen няма да е в България

Volkswagen планира да построи един от бъдещите 6 завода за батерии за електрически коли в Централна или Източна Европа, като България не е в списъка. Преди две години страната ни се надяваше германският производител да построи фабрика за автомобили у нас, като основене съперник бе Турция. В крайна сметка немците решиха да не дтроят нов завод на

Бизнесът приема само някои от промените в бюджета

Бизнесът приема само някои от промените в бюджета

Българската стопанска камара приема само някои от промените в бюджета, които се разглеждат днес на тристранката. това личи от разпространено днес становище на БСК. Организацията се въздържа от подкрепа за промените в Закона за бюджета на НЗОК, приема само задържането на тавана на осигурителните вноски на 3000 лв

Любомир Спасов: Финансиране на регионалните стратегии за зелен преход е уникална възможност за енергетиката

Любомир Спасов: Финансиране на регионалните стратегии за зелен преход е уникална възможност за енергетиката

ТЕЦ "Бобов Дол" работи и по проект за производство на електрическа енергия от зелен водород, казва изпълнителният директор на дружеството - Инж. Спасов, имате ли поглед върху мерките в националния план за възстановяване и устойчивост? Адекватно ли е засегната енергетиката? - Запознах се в проекта, по-скоро само с частта

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Оставиха санирането, но няма да е безплатно за всички, както бе преди Вземат 870 млн. лв., които бяха предвидени за хидромелиорациите Стотици милиони за 1,7 мегавата веита, но с батерии за складиране на тока, 1000 мегавата газова мощност в държавната тец, орязване на парите за водородни проекти. Това са част от основните промени в последния

Гълъб Донев: Абсолютно всички пенсионери са обхванати от предложеното от нас увеличение

Гълъб Донев: Абсолютно всички пенсионери са обхванати от предложеното от нас увеличение

Това, което предлага служебното правителство, е всички пенсионери да получат повишение от средно 12,5%. С 14,3% ще се увеличат минималната пенсия и социалната пенсия за старост. Това заяви пред „Здравей, България“ служебният социален министър Гълъб Донев. Така няма да има изключени, каза той. Това е най-справедливият вариант