Облекчават абитуриентите, досега повечето държаха по 3 зрелостни изпита

Осмислят се петте години обучение в гимназията

Всички дванайсетокласници, които изучават професия, ще положат втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за първи път от следващата учебна година. До 2016 г. за тях задължителният втори зрелостен изпит беше от общообразователните предмети, както при останалите ученици. От 2017 г. те можеха да избират между изпит по предмет от общообразователната подготовка или да им се признава държавният изпит за придобиване на професионална квалификация. От следващата учебна година, когато ще завърши първият випуск по Закона за предучилищното и училищното образование, тези ученици задължително ще имат като втори държавен зрелостен изпит - по професионална квалификация.

Той ще се проведе на 20 май 2022 г. (Виж графика на учебната година в таблицата).

Това предвижда проект на заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2021-2022 година, който е публикуван за обществено обсъждане. Становища ще се събират до 19 август.

Промяната ще облекчи абитуриентите от професионалните гимназии, много от които досега се явяваха на 3 зрелостни изпита - на задължителен по български език и литература, по втори предмет и по теория и практика на професията, за да придобият документ за професионална квалификация. Сега те задължително ще имат необходимата диплома с правото да упражняват изучаваната професия и ако сами пожелаят, ще се явят на матура по предмет по избор. Оценката може да им бъде необходима например, ако решат да кандидатстват в университет, за който тя може да послужи за вход. Според експерти промяната осмисля петте години обучение в професионалната гимназия.