В паркингите към блоковете ще има места и за коли на ток

Апартаментите в новострящи се многофамилни жилищни сгради трябва да имат поне един балкон с големина 1,50 на 1,50 метра. Това предвиждат промени в наредбата за изискванията за достъпност и дизайн на елементите на достъпната среда, публикувани за обществено обсъждане от министерството на регионалното развитие. В мотивите се посочва, че изменение се налага, защото при прилагането на наредбата е констатирано, че някои от текстовете са неточни, непълни, неясни и водят до двусмислено тълкуване или до излишна административна тежест.

Изискването за минималния размер на практика от 3 кв. метра може да се покрие и чрез предвиждане на възможност за частично използване на вътрешното пространство като врата с две крила, плъзгаща се врата и други, пише в новите текстове.

За рампите, по които да се движат детски и инвалидни колички, се изисква да са с отопляема повърхност, ако водят към сгради или се намират в подлези, надлези и метростанции. За другите места няма такова изискване, защото нямало възможност за осигуряване на такова техническо решение в условията на градската среда.

Новите изисквания в наредбата важат за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж започва след влизането в сила на промените в наредбата. Това означава, че вече започнатите или готови строежи няма да бъдат засегнати от измененията.

С промени в наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии пък се дава възможност да се изграждат подземни паркинги на два етажа в блоковете. Новите текстове са пуснати за обществено обсъждане пак от регионалното министерство.

За първи път се определят и размерите на мястото за паркиране на една кола в паркинг гаражите на сградите. То не може да бъде по-малко от 2,75 м ширина и 5,50 м дължина, височината е не по-малка от 2,40 м.

Местата за паркиране и гариране могат да се проектират и за лекотоварни автомобили.

В гаражи и места за паркиране с повече от 10 паркоместа едно на всеки пет се оборудва със зарядна точка за електромобили. От предвидените зарядни точки една е с голяма мощност - с възможност за пренос на електроенергия към автомобила с мощност по-голяма от 22 киловата; една с мощност до 3,7 киловата – с възможност за пренос на електроенергия към електромобили от категория L.

Останалите са с нормална мощност на точките - с възможност за пренос на ток към електрическите коли с мощност по-малка от или равна на 22 киловата, но по-голяма от 3,7 киловата.

За първи път се регламентира и заделянето на паркоместа за коли на ток. В нови или реконструирани сгради с над 10 паркоместа 10% трябва да бъдат за електромобили.

При училища, детски градини, спортни площадки и площадки за игра се предвиждат транспортно обезопасени пешеходни и велосипедни трасета, достъпни тротоари за хора с намалена подвижност, пешеходни острови, изпъкнали изкуствени неравности на платното, повдигнати кръстовища, повдигнати пешеходни пътеки, зигзагообразно движение и др. Тези трасета не се пресичат на едно ниво с тези на първостепенната улична мрежа. Когато няма възможност, пресичане се допуска при осигуряване на безопасно преминаване.

Наредбата влиза в сила от 1 юни догодина, а изграждането на зарядни точки за електробуси - от 26 септември 2023 г. (24часа)