Инвестициите в реклама през 2021 г. достигат 520 млн. лв., показват данните на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА)

По-бързо от очакваното - така се възстанови българският рекламен пазар през 2021 г., като достигна ръст от 14,2% и даде надежда за добро развитие.

Прогнозата за 2022 г. обаче е несигурна заради високата инфлация и войната в Украйна в допълнение към новите вълни на Covid-19. Затова и очакванията са за забавен темп на растеж, който евентуално ще стигне 9,5% или 569 млн. лв. общ обем на пазара.

Трендът ще продължи да е умерен и през следващите две години, като се очаква рекламният пазар да достигне 669 млн. лв. в края на 2024 г.

Това са изводите и прогнозите, направени от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) въз основа на данните, събрани от нея.

Рекламният пазар през 2021 г.

През 2021 г. българският рекламен пазар се възстановява бързо след пандемията и расте с 14,2%, като достига 520 млн. лв. нетен обем.

Телевизията е привлякла 280 млн. лв. нетни инвестиции и остава медията с най-голям дял - 53,9%, и ръст от 13% спрямо предходната година.

Дигиталните медии са втори по рекламни приходи с дял от 32,1% и 167 млн. лв. нетен обем. При тях за втора поредна година има стабилен ръст от 17%, което се дължи на възхода на електронната търговия и дигиталната трансформация във всички бизнес сектори.

Според БАКА именно през 2021 г. българските медии са показали бърза адаптация към динамично променящата се среда.

Външната реклама расте с 19% и достига 49 млн. лв. нетен обем. Радиопазарът расте със 7% и се връща на нивото отпреди пандемията с обем от 20,3 млн. лв.

При пресата обемите се свиват и рекламната асоциация отчита спад с 11% при 9 млн. лв. нетен обем.

Киното се възстановява след тежък период на COVID ограничения върху дейностите на закрито и капацитета на залите. Въпреки това тя остава най-малката по рекламен обем медия с 0,5 млн. лв. нетни инвестиции и 25% ръст спрямо 2020 г.

Медийната инфлация се движи в диапазона между 0% и 13%.

Най-високи са стойностите на инфлацията в двете най-големи по обем медии – 13% за дигитални медии и 10% за телевизия. Основна причина за това са увеличеният интерес и ограниченото предлагане. При радиото инфлацията е 5%, а при външната реклама – 4%. При пресата и киното инфлация няма.

Прогноза за рекламния пазар през 2022 г.

Високата инфлация на глобално и локално ниво, войната в Украйна и новите вълни на Covid-19 обуславят макроикономическа несигурност и слаба видимост за 2022 година, твърдят от БАКА. Затова индустрията в момента очаква забавен темп на растеж от 9,5% или 569 млн. лв. нетен обем на пазара.

Телевизията остава доминираща за бърз и масов обхват с 53,6% дял от общите инвестиции. Цените на телевизионните реклами продължават да растат, тъй като тв каналите инвестират повече в местни продукции, нови филми и сериали, както и в спортно съдържание. Очакваният ръст там е 9% и 305 млн. лв. в стойност.

Дигиталната трансформация ще е причината развитието на дигиталната рекламна индустрия да продължи. През 2022 г. дигиталните медии запазват тенденцията за увеличение на дела си в общия микс. Очакването е той да порасне до 32,9%, достигайки обем от 187 млн. лв.

Външната реклама и радиото ще бъдат с дялове съответно 7% и 8% ръст на нетните инвестиции.

При пресата се очаква спад от 8% спад и нетни инвестиции за 8,3 млн. лв.

Медийната инфлация, подхранвана от увеличеното търсене и ограничения инвентар, ще задържи двуцифрени стойности в двете най-големи медии – 13% в телевизия и 15% в дигитални медии.

Външната реклама вероятно ще завърши 2022 година с 6% медийна инфлация, радиото - с 5%, а при пресата и киното отново ще е с 0%.

Какво очаква рекламния пазар през следващите две години до 2024-а

Рекламният пазар умерено ще расте през следващите две години и в края на 2024-а ще достигне 669 млн. лв., показва прогнозата на БАКА.

Телевизията ще е с 8% ръст и през двете години, като малко по малко ще губи от дела си и през 2024 г. ще заема 53,2% дял от нетните инвестиции или 356 млн. лв.

Най-голям е прогнозният ръст при дигиталните медии - 11% през 2023 и 2024 г., като така ще достигне 34,5% при нетна стойност от 230 млн. лв в края на 2024 г.

Инвестициите във външна реклама и радио се очаква да растат с 5% през 2023 г. и с 4% през 2024 г. Рекламата при пресата ще се свие със 7% през следващите две години.

В края на 2024-а очакванията са приходите от реклама в киното да преминат границата от 1 млн. лв.