"Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010" (НАТ-2010) входира днес писмо до аграрния министър Явор Гечев за провеждане на предварителна работна среща на сектор "Тютюн" с държавни експерти от Министерство на земеделието (МЗм), последвана от свикване на Консултативен съвет по тютюна най-късно до средата на месец септември 2022 г. Това предадоха от пресцентъра на МЗм. Целта на бранша е разрешаване на належащи проблеми, свързани с краткосрочни и дългосрочни въпроси за развитието на тютюнопроизводството в България.

В писмото Цветан Филев, председател на УС на НАТ-2010 заявява, че сектор "Тютюн" настоява за подпомагане на вписани в Регистър за 2022 г тютюнопроизводители по схема de minimis. Сред основните аргументи за искането, с цел постигане равнопоставеност на останалите сектори, той изтъква постоянно повишаващите се цени на горива, торове и препарати, галопиращата всеобхватна инфлация, както и невключването на бранша в мерките за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Ковид-19 за 2022 г.

Други предложени точки за обсъждане в дневния ред са помощ по мярка за преодоляване на последиците от войната в Украйна и информация относно нивото на преговори по Националния стратегически план на България за новата ОСП (2023-2027), касаеща Преходна национална помощ за тютюн (ПНПТ) с нова референтна рамка. предаде БТА.