Цените на тока в Европа пак полудяха. Котировките на  "Ден напред" с дата на доставка 16 август в повечето страни приближават 500 евро за мегаватчас, а във Франция, Италия, Словения, Хърватия, Унгария са между 501 и 505 евро.  В България и в Гърция цената е 397 евро за мвтч, но при другите съседи - Сърбия и Гърция са 495 и 491 евро.  

Към 19,30 ч днес към Румъния течеше от България 918 мегавата електроенергия, а към Сърбия - 608. За Северна Македония се изназяха 175 мегавата или общо товарът, който в този час напуска държавата е 1701 мегавата.

Причините са освен топлото време и спирането на вятъра. Освен това Германия е пусната въглищни централи, тъй като токът от вятър е минимално количество.