Всеки похарчени 100 лв. създават 71 лв. допълнителна стойност

Какво означава уравнението 100 = 171 и как е възможно то да е правилно? Вярно е, тъй като всеки 100 лева, похарчени от “Лидл България”, създават допълнителна стойност от още 71 лв., което означава, че общият принос към българската икономика на “Лидл” за всеки 100 лв. е равен на 171 лв.

В по-общ план ефектът “Лидл” за икономиката на страната през 2021 г. е 1,61 млрд. лв. Това е с 44% повече в сравнение с 2019 г.

Изчисленията са от Института за пазарна икономика (ИПИ), базирайки се на световно призната методология, която отчита прекия принос към вътрешното търсене от извършените разходи на компанията, както и непреките ефекти, предизвикани от взаимодействието по веригата на добавената стойност с останалите отрасли и бизнес сектори. Резултатите бяха представени от икономиста на ИПИ Лъчезар Богданов.

По-конкретно преките ефекти се равняват на 942 млн. лв., а непреките - на 670 млн. лв.

Но как всъщност се получават тези суми?

За да отговори на този въпрос, анализът на ИПИ е изчислил какво се случва с всеки 100 лева, с които един потребител пазарува в “Лидл”. Най-голяма част от тях - 62 лв., отиват към българските производители на хранителни и нехранителни стоки, които снабдяват всичките 113 обекта на веригата в страната. За последните 2 години делът на стоките от родни производители е нараснал с 11%, а само за 2021 г. плащанията към тях възлизат на 544 млн. лв. Реализираният от тях износ към търговската мрежа на “Лидл” в Европа е на стойност близо 65 млн. лв.

14 лв. се отделят за инвестиции в сгради и тяхната поддръжка и ремонт. 112 млн. лв. са инвестициите на “Лидл”, извършени през миналата година. “Изпълнихме плана си за експанзия въпреки COVID-19 и открихме 10 нови магазина с над 600 нови работни места. Това показва ангажимента ни към местните общности и често нашата инвестиция е най-важната в някои населени места”, заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на “Лидл България”.

На всеки 100 лв. 9,50 лв. се използват за разплащане на различни услуги - охрана, почистване, логистика.

С други 3,50 се закупува оборудването в магазините, което прави пазаруването възможно и по-лесно - това са хладилници, фризери, пекарни и колички.

7 лв. се отделят за възнаграждения на служителите. Това може и да не звучи много, но ако се изчисли, всъщност

общата сума за заплати на 4-те хил. служители на компанията е

71 млн. лв. Непреките ефекти от тях се изразяват в още 41 млн. лв. “Заплатите ни са с 81% по-високи от средните в бранша и с 53% по-високи от средната за страната за 2021 г.”, уточни Драгийска. И допълни, че също толкова важна е атмосферата на доверие, прозрачност и грижа към служителите, което се доказва и от факта, че все повече от тях отглеждат поне 2 деца, а дори и повече от 3.

Останалите 4 лв. отиват към държавата под формата на данъци и осигуровки. Общо това прави 42 млн. лв. платени данъци, с което компанията е един от най-големите данъкоплатци у нас.

Милена Драгийска
Милена Драгийска

Милена Драгийска:

Ефектът е много по-голям - към клиентите, служителите, доставчиците и обществото

Постигнахме този резултат с усилията на целия ни екип и партньори в едни доста предизвикателни години, за което искрено благодаря на всички тях. Вярваме, че ефектът “Лидл” е много по-всеобхватен. Той включва в себе си и приноса към нашите клиенти, които намират в “Лидл” качество на добра цена, пазаруват бързо, удобно и пестят време и средства. Тук е и приносът към нашите служители, които откриват в наше лице сигурен и стабилен работодател, както и приносът към българските доставчици, които растат заедно с нас и могат да разчитат на коректен и надежден партньор. И не на последно място е и приносът ни към обществото чрез различните социално отговорни инициативи и програми, които развиваме.