Българският суперкомпютър "Хемус" бе въведен в експлоатация на 15 септември 2023 г. До 31 октомври бяха проведени интензивни настройки с цел установяване и документиране на реалната производителност върху международно утвърдени стандартизирани тестове. Това даде възможност "Хемус" да заеме престижното 360-о място в публикуваната на 16 ноември класация на най-мощните суперкомпютри в света (ТОП 500), казва член-кореспондент и професор Светозар Маргенов - директор на Института по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките (ИИКТ-БАН). Той е и ръководител на "Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии", посочва БТА.

На 19 октомври 2023 г. министър-председателят акад. Николай Денков и председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски откриха официално новия български суперкомпютър "Хемус".

От началото на ноември започна и реалното ползване на суперкомпютъра от потребители, каза директорът на ИИКТ-БАН и поясни, че "поетапно се мигрират приложения, които до момента са се изпълнявали на по-стария суперкомпютър "Авитохол". Приоритет имат задачи, за които бързото действие е особено важно. Такива например са молекулно-динамичните симулации, които са в основата на компютърно-подпомогнатото разработване на нови лекарствени средства. Друг такъв пример с голяма обществена значимост са изследванията на въздействията на климатичните промени. Учените, работещи в тази област, вече могат да се възползват от съществено по-високата (петаскейл) производителност на суперкомпютъра "Хемус", обясни член-кореспондент Маргенов пред агенцията.

Той каза, че "Хемус" е хетерогенен мултифункционален суперкомпютър. Това е особено важно за обхвата на ефективните приложения. На качествено ново ниво се издигат възможностите за комплексни изследвания и иновации в области, като изкуствен интелект, климатология, биоинформатика, лекарствен дизайн, симулации на високотехнологични материали и процеси, и анализ на големи данни. Все по-важна целева група в работата на екипа ще бъдат и българските фирми с иновативен капацитет, които създават, произвеждат и реализират на световния пазар завършени високотехнологични изделия.

В областта на суперкомпютърните приложения и високопроизводителните изчисления българските учени са с утвърден авторитет в Югоизточна и дори в Централна Европа, заяви директорът на ИИКТ-БАН. Суперкомпютрите имат фундаментално значение за съвременното развитие на системи с изкуствен интелект, които се основават на обучение на сложни модели върху много големи масиви от данни. Така например, при нас се работи по такъв тип приложения с изкуствен интелект в области, като езикови и семантични технологии, електронно здравеопазване, управление на мрежови ресурси, взаимодействие човек-машина, биоинформатика и невротехнологии, каза член-кореспондент Светозар Маргенов.