Пътуванията в чужбина буквално са спрели - спаднали са с 91 на сто

Ако се смятат разходите, които българските граждани правят за туристически пътувания, туризмът ни през 2020 г. се е върнал обратно в 2012 г. Това показват публикуваните в понеделник данни на НСИ за харчовете, които правят хората на над 15-годишна възраст у нас за пътувания в страната и чужбина.

Предварителните данни за четвъртото тримесечие на 2020 г. показват, че българинът е похарчил за почивка и екскурзии едва 126 млн. лв. Ако се събере похарченото и през четирите тримесечия, се получават 1,060 млрд. лв. Това е почти двойно (с 97%) по-малко, отколкото парите, които са дадени през 2019 г. Тя бе рекордна за туризма и тогава сънародниците ни са похарчили у нас и в чужбина 2,089 млрд. лв.

Тази глобална сума се увеличаваше непрекъснато през последните години, като толкова ниска, както през 2020 г. е била през 2012 г., т.е. преди 8 години, когато страната и светът все още се възстановяваха от световната финансова криза. (Виж графиката.)

Четвъртото тримесечие на 2020 г., когато имаше редица ограничения във връзка с пандемията, бележи истински срив в пътуванията - те са с 63,7% по-малко, отколкото са били през същото тримесечие на 2019 г. Пътуванията в България са само с 57% по-малко, но пътуванията в чужбина са с 91% спад. При това почти половината - 48,3%, от всички пътувания в страната на практика са били посещения при близки, очевидно свързани с коледните и новогодишните празници, и пътуващите не са харчили пари нито за заведения, нито за нощувки, нито за туристически пакети.

Когато почива в страната, най-голям относителен дял в разходите на българина представлява храната - 38,4%. Когато пътува в чужбина, тя заема само 27,5% от всичките му разходи. Там най-голям дял има разходът за придвижване - 33,1% от всички разходи. Хотелското настаняване в чужбина заема с около 6-7 процентни пункта по-голям дял от разходите, отколкото в България.

В крайна сметка средният разход на всеки българин, когато почива някъде в България, е 162,67 лв. за едно пътуване, докато в чужбина е 554,33 лв. Тези цифри се отнасят за последното тримесечие на 2020 г. и не са се променили много съществено в сравнение с предните години по същото време. По-значителни са харчовете, които се правят през третото тримесечие, когато е лятото - в чужбина те стигат до близо 800 лв. средно, а в България са към 350 лв. При тях също няма кой знае какво движение през 2020 г. независимо от пандемията и свързаните с нея ограничения.