При младите обаче остава доста висока, макар да пада от 26,9 на 24,5%

Има и хора, които повече от една година не са започнали работа - най-много са в Каолиново, Котел, Плевен и Велинград

България стигна абсолютен рекорд по ниска безработица през зимата - за първото тримесечие на тази година средно тя е била едва 4,4%, съобщи НСИ в петък.

По-ниска е отчетена само през лятото на миналата година - 3,9%, но това се е дължало на сезонни фактори - висока заетост в туризма през активния сезон. След края на лятото леко се увеличи и средната за цялата 2022-а е 4,8%.

Младежката безработица обаче е значително по-висока,

независимо че и при нея има тренд да намалява. Средната за миналата година за хората между 15 и 29 години беше 26,9%, докато през първото тримесечиена 2023 г. е паднала на 24,5%.

Причините за безработицата у нас далеч не са демографски и не са заради намаляващото население в трудоспособна възраст, тъй като паралелно с нейното намаляване заетостта расте. За първото тримесечие на тази година тя е достигнала 70,4% средно за страната, докато през миналата година е била 68,8%, а предходната година - 66,9%.

Това обаче се отнася в различна степен за различните области в страната. В Монтана например само 55,8% от трудоспособното население работи, докато в столицата - 77,8%. На второ място е Варна със 76,7% заетост, а на трето - Велико Търново със 76,1%.

Заетостта на практика надхвърля рекордните равнища от 2019 г.

Това обаче далеч не означава, че на пазара на труда липсва свободен ресурс или пък че той няма видими несъвършенства, написа Адриан Николов в последния бюлетин на Института за пазарна икономика, публикуван в петък.

Най-големият проблем според него е трайната безработица, т.е. хората, които не са започнали работа в продължение на повече от една година.

През 2022 г. средногодишният брой на трайно безработните в цялата страна е бил 35 500 души. Разпределението им обаче е силно неравномерно. Две относително малки общини - Котел и Каолиново, са с по 1100 трайно безработни, голям е броят им и във Велинград и Плевен, по почти 900 души.

И обратно, има цели групи населени места, в които този феномен практически не съществува – в Средногорието, в почти всички черноморски общини, край Габрово и Велико Търново.