Предстои прием по подмярка за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони от 2014-2020 г., като целта е кандидатстването на най-много общини, заяви земеделският зам.-министър Момчил Неков на среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) , съобщиха от аграрното министерство.

Планирани са четири процедури за водоснабдяване, пътища, улици, тротоари, както и възобновяеми енергийни източници, съобщи още Неков. До 2025 г. всички проекти трябва да бъдат изпълнени и платени, подчерта зам.-министърът и добави, че бюджетът от всички обявени приеми за една община поотделно не трябва да надхвърля 10 млн. евро.

Представители на местната власт бяха категорични, че мярката е от ключово значение за общините от селските райони в страната.