„Работниците постоянно се обръщат към КНСБ с искания за протестни действия на национално и регионално ниво. Има напрежение заради липсата и невъзможността за договаряне на колективни и трудови договори. Работодателските организации също са на стендбай за започване на протести заради цените на горивата и електроенергията. Ние сме изключително притеснени това да не се отрази на работните места. КНСБ категорично ще застане на страната на работещите“, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. От организацията изложиха исканията си от актуализацията на бюджет 2022. Основните им искания са:

 • 760 лв. минимална работна заплата от 1 юли
 • Минимум 15% ръст на заплатите на работещите в системите на бюджетното финансиране
 • 20% увеличение на заплатите на работещите на терен
 • Увеличаване на командировъчните от 20 на 35 лв. ден
 • Реформа в данъчната система
 • Разработване на критерии за енергийна бедност

По сектори:

 • образование: допълнително увеличение на заплатите с 8% съгласно коалиционното споразумение, допълнително 30 млн. лева за издържането а общинските и държавните училища и 20 млн. лева повече за детските градини, защото няма как да се подготвят четири хранения за 1,10  на ден. В момента детските градини изнемогват, а родителите искат децата им да бъдат хранени качествено, 50 млн. средства за закупуване на климатици в училищата – по 1000 лв. на климатик плюс монтирането му, още 25 млн. лева за националните програми
 • висше образование: заплатите да са не по-малко от: 1500 лв. за асистент, 1600 лв. за асистент, 1770 лв. за доцент, 1900 лв. за професор. Общо исканията са в размер на 48,9 млн. лв.
 • държавно управление: увеличение на заплатите
 • МВР: минимум 20% увеличение на заплатите за цялото МВР, ритмично доставяне на 1000 бройки на година защитни облекла, сградния фонд положението е направо страшно
 • здравеопазване: увеличение на заплатите, 18 млн. за изплащане на дейност на лечебни заведения, 88,7 млн за достигане на минимални работни заплати съгласно КТД, 10 млн. за допълващ старт за брой деца в градини, училища, ясли
 • селско стопанство: 5,5 млн. лв. за увеличение на заплатите, дофинансирания, общо 25 млн. лева.
 • транспорт: 143 млн. лева допълнителна субидия за столичния градски транспорт, увеличаване на субсидията за транспорта в другите градове, субсидиране на нерентабилните линии, 19,6 млн. допълнително за БДЖ
 • култура: 25% увеличение за читалища, библиотеки, музеи, художествени галерии, институти в областта на културното и библиотечното дело. Общо 55 млн. лева

1,4 млрд. лева допълнително искат от КНСБ от Бюджет 2022 г, от които 1,05 млрд. са за повишаване на работните заплати и 350 млн. за капиталови разходи.

Янка Такева (вляво) и Лилия Вълчева от образователните синдикати, президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов
Янка Такева (вляво) и Лилия Вълчева от образователните синдикати, президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов