Въпреки че мобилните оператори вдигнаха цените, договорите не могат да се прекратят без неустойки

Въпреки че цените на услугите на два от мобините оператори се вдигнаха, потребителите нямат право да прекратят едностранно договорите си, без да плащат неустойки. Това стана ясно по време на комисията по икономическа политика в парламента.

Мария Бончева от Комисията за регулиране на съобщенията обясни, че това е европейска практика, тъй като индексацията попринцип е записана като клауза в договорите и потребителите са дали своето съгласие. Те могат да бъдат прекратени без неустойки само ако повишението на цените е значително, но това трудно може да се случи, ако то е в рамките на инфлацията. Според омбудсмана Диана Ковачева това е дупка в закона, защото няма дефиниция на “значително увеличение”.

Според председателя на браншовата организация на мобилните оператори Андреана Атанасова безсрочните договори могат да се прекратят с едномесечно предизвестие, без да се дължат неустойки. И обоснова вдигането на цените - разходите на мобилните оператори са се увеличили значително през миналата година, а качеството на представяните от тях услуги у нас е сред най-високото в света.

Индексацията на цените сама по себе си не представлява нелоялна търговеска практика, обясни Стоил Алипиев, председател на КЗП. А едва след като излязат първите месечни фактури с новите цени ще може да се провери дали индексацията е правилно приложена.

Комисията вече е направила проверка на общите условия на мобилните оператори. Тя показва, че голяма част от клаузите са неравноправни и на операторите са изпратени предписания за отстраняването им. Алипиев обаче не уточни какви са нарушенията.