България е държавата в ЕС с най-висок социален риск. Тя се оказва на 59-о място сред 185 държави по света, класирани в индекса Social Resilience Index, който се изготвя всяка година от Allianz Trade. Пред нас са Румъния и Сърбия, както и Беларус и Казахстан. Социално най-стабилна държава за поредна година е Дания, следвана от Финландия и Швейцария.

Индексът се изчислява по 12 параметъра. Те включват ръст на БВП на глава от населението, неравенство в доходите, публични социални разходи и защита, политическа стабилност, доверие в правителството. Честите избори например снижават оценката, също така обезценката на местната валута и високата инфлация.

В доклада се отбелязва, че стабилността се влошава в глобален мащаб и разликите в нивото на социален риск между развитите и развиващите се икономики се задълбочават. Основните причина са ръстът на цените на храни и горива, както и намалената възможност за намиране на добре платена работа.

Като потенциален фактор за увеличаване на социалното напрежение и риск в световен мащаб експертите на Allianz Trade идентифицират предстоящите избори в огромен брой държави през 2024 година. Друга предпоставка за увеличаване на социалното напрежение било развитието на изкуствения интелект, което можело да доведе до загуба на голям брой работни места. (24часа)