Такса “гориво” и “пътни условия” качи още цените на куриерските доставки за вкъщи

  • 0
authorАвтор: Марияна Бойкова

Такса “гориво” и “пътни условия” качи още цените на куриерските доставки за вкъщи

От 1 юли куриерските услуги пак поскъпват

Клиентите са насочвани към стойностите на дизела във вериги бензиностанции, за да се ориентират с какъв процент ще е скокът всеки следващ месец

Куриерските пратки поскъпват - компаниите привидно не вдигат цените за услугата, но клиентите плащат по-скъпо за доставките вкъщи.

Това е ефектът от таксата “гориво” на големите в бранша, която е свързана с цените на дизела и при повечето от тях се определя в началото на всеки месец.

Ако трендът при горивата е все така нагоре, то и тази такса ще се увеличава всеки месец.

Компанията с най-голям пазарен дял - “Еконт Експрес”, която от години държеше такса “гориво и пътни условия” от 1%, я вдигна от 1 юли на 8 % и възприе модела на другите куриери за месечно определяне.

“Еконт” преименува таксата в “пътни условия” и в нея калкулира цените на горивата, тол таксите, както и други плащания за пътната мрежа.

Друга голяма компания - “Европът-2000”, съобщава на сайта си, че такса “гориво” до 31 юли е 8%, и дава скала как варира този процент в зависимост от цената на литър дизел в бензиностанциите на един от големите търговци.

Най-ниската е 5% и тя е при цена на горивото от 1,99 лв., 8%, колкото е сега, е при цена от 2,10 до 2,19 лв., таксата стига до 17 на сто, ако горивото струва 3,90-3,99 лв. Над тези нива е 1% на всяка ст. увеличение.

Съобщават още, че крайната цена на куриерската услуга се формира от общата на всички посочени в товарителницата услуги плюс таксата “гориво”.

При “Спиди” за юли тази такса е 11%. Скалата при тях започва от 9,5% при дизел от 1,50 до 1,92 лв. Стъпката на увеличение е с половин процент. Сегашната такса е при цена на горивото от 2,13 до 2,23 лв. на литър. Най-висока е при 5,67 до 5,95 лв. на литър, тогава е 21%.

Промените в

цените на

горивата се

отразяват

директно

върху транспортната индустрия и това изисква използването на такса “Гориво”, която може да расте, намалява или да бъде премахната в зависимост от котировките на горивата, обосновават се от Ди Ейч Ел.

За международните си услуги компанията определя тази такса на база на осреднените месечни цени на самолетното гориво и зависят от индекс, който се публикува от Министерство на енергетиката на САЩ. За юни тя е била 17%, за юли е 17,75%, а за август ще бъде 18,50 на сто.

За регионалните пазари се основава на европейския индекс на цените на дизеловото гориво, който се публикува в Oil Bulletin. За миналия месец е била 9,75 на сто, за юли е 10,25% и за август ще е 10,50 на сто.

В прилагането на индекса има двумесечно забавяне. Например осреднената месечна цена на горивата през януари се използва за изчисляване на таксата за март. Това се дължи на забавянето в публикуването на данните, дават пример от компанията. Такса “гориво” се начислява върху цената на транспорта при всички услуги.

Куриерският бизнес в момента бил на изчакване дали ще има поредна вълна на пандемията. Представители на големите фирми коментират, че техният бизнес зависи от нивото на безработицата, дали хората имат доходи, дали бизнесът е отворен, или затворен.

За миналата година, белязана от COVID пандемията, приходите на куриерите се вдигнаха на 558,3 млн. лв. от 446,5 млн. през 2019 г. и 332,2 млн. през 2018-а, показва анализ на пощенските услуги на Комисията за регулиране на съобщенията. През 2020 г. общият обем на пощенския пазар се определя основно от приходите от куриерските услуги, чийто дял достига 87,9 % от общите реализирани приходи. А като обем общият пазар е 635 млн. лв.

Класацията на операторите на неуниверсалната пощенска услуга, в която са и куриерските пратки, по пазарен дял не се е променила от 2018 г. насам, само

процентите на

първите трима

вървят нагоре

“Еконт Експрес” е с дял 42,4% при 23,6 на сто през 2018 и 29,3,5 на сто през 2019 г. “Спиди” за миналата година държи 30,1% от пазара, Ди Ейч Ел Експрес България е с 8,5 на сто, “Български пощи” е с 2%, а всички останали си поделят 17%. Тоест първите две компании държат над 70% от пазара.

От анализа на КРС става ясно още, че 14 фирми имат лицензии за универсална пощенска услуга, операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги, са 184 и извършващите пощенски парични преводи са 37.

Основен двигател за развитието на куриерските услуги и през 2020 г. продължава да бъде пазаруването онлайн. По данни на пощенските оператори през 2020 г. приходите от доставка на пратки, генерирани от електронната търговия, са нараснали с 40% спрямо 2019 г., пише в анализа на КРС.

За тази година няма данни освен от финансов отчет на “Спиди”, която е публична компания. От него става ясно, че в първите три месеца на 2021 г. фирмата, чийто мажоритарен собственик стана френската “ГеоПост”, има ръст от 36,8% на превозени пратки, увеличението на приходите от вътрешния пазар е с 31,7 на сто, а от външния – 33,7%.

Приходите са към 78 млн. лв., а печалбата се е удвоила – от малко над 4 млн. лв. през същия период на 2020 г. на 8,11 млн. лв.

Превозените пратки през тримесечието са надхвърлили 14,7 млн. броя, с 35% повече от същият период на миналата година. Изпреварващия ръст на пратките спрямо приходите е в резултат на

увеличаващия

се дял на

индивидуалните

клиенти,

където пратките са по-малки и по-леки.

Разликата между изменението на приходите и пратките е значително по-малка от обичайното за последните години, което се дължи на растящия дял на международните пратки и съживяването на бизнес сегмента, където цените са по-високи, пише в отчета. Прави се уговорката, че в първите три месеца на годината са били в сила значителни ограничителни мерки в практически всички основни пазари, където оперира групата. Вероятно и другите куриерски фирми бележат ръст в началото на годината.

Може би показателни в някаква степен ще бъдат данните за полугодието, които обаче още не са излезли. Дали пандемията създаде траен навик на хората да пазаруват онлайн, на бизнеса да ползва по веригата на доставките куриерски услуги, още е рано да се правят изводи от месеца без мерки.

В пандемията хората се отказват от писма и колети, пренасочват се към куриерите

Онлайн търговията променя нагласите на клиентите

на пощенските услуги

Общите приходи, реализирани от услугите в сегмента на универсалната пощенска услуга през 2020 г., бележат значително намаление от 50,5% спрямо 2019 г. и са в размер на 43 млн. лв. В сегмента на неуниверсалната пощенска услуга се наблюдава увеличение на приходите от 24% и техният размер достига 592 млн. лева.

По данни на лицензираните оператори, извършващи услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, причината за спада се дължи, от една страна, на промяната в нагласите на потребителите, които търсят все повече услуги с добавена стойност над универсалната.

От друга страна,

слабият интерес към традиционните

пощенски услуги се дължи и на

значителното увеличение на пратките,

генерирани от електронна търговия,

които се доставят предимно като куриерски услуги. Това стана ясно от анализ на пазара на пощенските услуги на Комисията за регулиране на съобщенията.

През 2020 г. общият обем на пощенския пазар се определя основно от приходите от куриерските услуги, чийто относителен дял достига 87,9% от общите реализирани приходи. В едногодишен период се наблюдава ръст в приходите от куриерски услуги, които нарастват както в абсолютно (с 25%), така и в относително изражение (с 8,8 процентни пункта) спрямо 2019 г.

Второ място с относителен дял (от 4,9%) в общите приходи заемат приходите от пощенски пратки за страната и чужбина. Тенденцията на ежегодно намаление на приходите от тези пратки продължава и през 2020 г., като спрямо 2019 г. относителният им дял в общия обем на пазара е спаднал с 1,9 процентни пункта, а в абсолютна стойност намалението е с 18,6%.

През миналата година тенденцията на ръст на пощенските колети се променя, като за едногодишен период

се наблюдава намаление от

75% в абсолютно изражение

на приходите от тези пратки

В резултат делът на приходите от пощенски колети заема трето място в общия обем на пазара, като се наблюдава намаление в относително изражение (с 6,8 процентни пункта) спрямо 2019 г.

Обемът на пазара на пощенски услуги, измерен чрез показателя “брой пратки”, през 2020 г. е 243 млн. броя и спрямо предходната година бележи намаление с 1,7%. Това основно се дължи на същественото намаление в потреблението на пощенските колети за страната и чужбина спрямо 2019 г.

Спрямо предходната година през 2020 г. се наблюдават следните промени в приходите при неуниверсалтата пощенска услуга, в която са куриерските пратки, паричните преводи, хибридната поща и пощенската реклама:

Ръст в приходите от куриерски услуги с 25%;

Ръст в приходите от пощенските парични преводи с 11%;

Ръст в приходите от хибридна поща с 10%;

Спад в приходите от пряка пощенска реклама с 15%.

Най-четени

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

С промени в закон отпада банковата тайна за тях Митнически служители са започнали да прехвърлят имоти, пари по банкови сметки и коли на близки и роднини, за да не ги декларират пред ръководството на агенцията. Причината - готвените промени в Закона за митниците, с които служителите им ще бъдат задължение да обявяват какво притежават

Лъчезар Иванов: 6 г. работя в Радомир да се произвежда оригинален американски препарат за болни от СПИН

Лъчезар Иванов: 6 г. работя в Радомир да се произвежда оригинален американски препарат за болни от СПИН

“Свободна Европа” съобщи, че ДАНС и комисията на Цацаров проверяват депутата за пране на пари Политикът, който е лекар, потвърди, че е консултирал компанията Enzolytics, получавал е акции вместо пари и през 2021 г. ги е продал за 1,6 млн. долара Как се перат пари с електронни акции? Това е смешно! Така отговори депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

С предложението ни за актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване ще се даде възможност за вдигане на всички пенсии. Това заяви в „Лице в лице“ по Би Ти Ви служебният социален министър Гълъб Донев. По думите му пенсиите на над 2,8 млн. българи ще се повишат, ако редовен кабинет одобри предложението им

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Само малките соларни централи до 30 киловата останаха с преференциални тарифи и това отвори нов бизнес за находчиви Нов тип инвеститори във възобновяеми източници се появиха в енергетиката. Това са хора и фирми, които изкупуват на ниски цени западнали и изоставени къщи с терените към тях в отдалечени села

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Министърът на икономиката Кирил Петков води разговори с фирмата, която проектира комплекс от три сгради и наземен паркинг до "София тех парк". Целта му е той да бъде прекратен. Според него в ситуация на пандемия, а и без нея, няма логика държава като България да харчи толкова много пари за министерства като небостъргачи

Потвърдено: Минчев с две заповеди за уволнение като шеф на АПИ

Потвърдено: Минчев с две заповеди за уволнение като шеф на АПИ

Засега тече срокът за обжалване на строителството на тунела под Шипка, конкурсът е в сила  Фактът, че на ексшефа на пътната агенция Апостол Минчев са издадени две заповеди за уволнение с различни дати, който “24 часа” описа като слух вчера (виж тук), се оказа истина. Редакцията се снабди с копия от двете заповеди (Виж факсимилетата)

Министърът на икономиката продавал идеята за 0 корупция у нас с гаранциите на президента

Министърът на икономиката продавал идеята за 0 корупция у нас с гаранциите на президента

Против логиката, но санкциите по "Магнитски" се отразиха положително Един от големите страхове на инвеститорите е какво ще стане, ако ми поискат едни пари или трябва някакви хора да бъдат наети. Какво ще стане, ако трябва да се съдя с някого и местните съдилища не дадат най-честния отговор на някой спор

Кирил Петков: Поредна глупост е небостъргачът в "София Тех Парк"

Кирил Петков: Поредна глупост е небостъргачът в "София Тех Парк"

Поредна глупост нарече намерението да се построи небостъргач в "София Тех Парк" министърът на икономиката Кирил Петков. Това той заяви в отговор на първия въпрос в новия формат на правителството „Властта говори! Открито“, вместо там да работят стартиращи бизнеси.  Небостъргач от 90 000 кв. м строят държави с нефтени находища. каквито нямаме

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Подаването на иска става в последния момент - преди да се подпише договор с “Хидрострой” Проектът спира, докато КЗК не се произнесе, но решението на  комисията може и да се обжалва Обединение “Шипченски проход”, в което влизат фирмите “Трейс Груп холд” и проектантската “Алве Консулт” ЕООД, е обжалвало класирането на компаниите

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Оставиха санирането, но няма да е безплатно за всички, както бе преди Вземат 870 млн. лв., които бяха предвидени за хидромелиорациите Стотици милиони за 1,7 мегавата веита, но с батерии за складиране на тока, 1000 мегавата газова мощност в държавната тец, орязване на парите за водородни проекти. Това са част от основните промени в последния

Най-коментирани

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Само малките соларни централи до 30 киловата останаха с преференциални тарифи и това отвори нов бизнес за находчиви Нов тип инвеститори във възобновяеми източници се появиха в енергетиката. Това са хора и фирми, които изкупуват на ниски цени западнали и изоставени къщи с терените към тях в отдалечени села

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

Почти една четвърт от субсидиите са отишли за столицата, само метрото струва 750 млн. лв. България е усвоила малко над 14 млрд. лв. европейски пари, откакто е член на ЕС от 2007 г. до средата на юни 2021 г. Средно на човек от населението се падат по 2010 лв., но разликите между отделните общини по този критерий са много големи

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Оставиха санирането, но няма да е безплатно за всички, както бе преди Вземат 870 млн. лв., които бяха предвидени за хидромелиорациите Стотици милиони за 1,7 мегавата веита, но с батерии за складиране на тока, 1000 мегавата газова мощност в държавната тец, орязване на парите за водородни проекти. Това са част от основните промени в последния

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

С предложението ни за актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване ще се даде възможност за вдигане на всички пенсии. Това заяви в „Лице в лице“ по Би Ти Ви служебният социален министър Гълъб Донев. По думите му пенсиите на над 2,8 млн. българи ще се повишат, ако редовен кабинет одобри предложението им

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Подаването на иска става в последния момент - преди да се подпише договор с “Хидрострой” Проектът спира, докато КЗК не се произнесе, но решението на  комисията може и да се обжалва Обединение “Шипченски проход”, в което влизат фирмите “Трейс Груп холд” и проектантската “Алве Консулт” ЕООД, е обжалвало класирането на компаниите

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

С промени в закон отпада банковата тайна за тях Митнически служители са започнали да прехвърлят имоти, пари по банкови сметки и коли на близки и роднини, за да не ги декларират пред ръководството на агенцията. Причината - готвените промени в Закона за митниците, с които служителите им ще бъдат задължение да обявяват какво притежават

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Министърът на икономиката Кирил Петков води разговори с фирмата, която проектира комплекс от три сгради и наземен паркинг до "София тех парк". Целта му е той да бъде прекратен. Според него в ситуация на пандемия, а и без нея, няма логика държава като България да харчи толкова много пари за министерства като небостъргачи

Хотелиери на протест срещу новите мерки за влизане в страната

Хотелиери на протест срещу новите мерки за влизане в страната

Туристическият бранш с писмо до служебния кабинет заради новите ограничения за влизане в страната. Хотелиерите се опасяват от провал на летния сезон. Основно притеснение буди информацията за нова вълна на пандемията, съобщи "Здравей, България". „Изпратихме това писмо заради многото появили се в медийното пространство заглавия от типа „Летният

Дигитализацията на строителството може да оптимизира цените и да сведе до минимум тежките инциденти

Дигитализацията на строителството може да оптимизира цените и да сведе до минимум тежките инциденти

Камарата на строителите в България (КСБ) и Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" - "Подкрепа" (ФСИВ - "Подкрепа") проведоха третия виртуален семинар за развиване на капацитет за социален диалог на тема "Дигитализация и цифрови умения в рамките на социалния диалог". Събитието е по проекта SuSodCo и е обединило представители на

Скок от поне 15% на цените на автомобилните гуми у нас

Скок от поне 15% на цените на автомобилните гуми у нас

Поне с 15 процента ще се повишат цените на новопроизведените гуми в България през есента, когато дойде време за смяна на летните със зимни. Това прогнозират търговци у нас. Тази година цените на гумите вече са се повишили в Европа и маржовете са леко намаление в цялата система производител-търговец, като по този начин засега се избягва шоковото

Скок от поне 15% на цените на автомобилните гуми у нас

Скок от поне 15% на цените на автомобилните гуми у нас

Поне с 15 процента ще се повишат цените на новопроизведените гуми в България през есента, когато дойде време за смяна на летните със зимни. Това прогнозират търговци у нас. Тази година цените на гумите вече са се повишили в Европа и маржовете са леко намаление в цялата система производител-търговец, като по този начин засега се избягва шоковото

Дора Стрезова-Николова е новият изпълнителен директор на Кока-Кола България

Дора Стрезова-Николова е новият изпълнителен директор на Кока-Кола България

Тя има над18 години опит в хранително-вкусовата индустрия  Дора Стрезова-Николова заема позициятаизпълнителен директорв Кока-Кола България. Тя има над 18 години опит на различни управленски, маркетинг и търговски роли на различни пазари вDanone Group. През последните 4 години тя управлява собствена дигитална и консултантска компания в България и

Над 1 млрд. долара е спечелила "Тесла" само за тримесечие

Над 1 млрд. долара е спечелила "Тесла" само за тримесечие

Компанията производител на електромобили "Тесла" е спечелила за първи път за тримесечие над 1 милиард долара, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. През второто тримесечие компанията е доставила 201 250 коли, което е невиждано ниво въпреки недостига на електронни чипове и проблеми с доставките

Безос дава 2 млрд. долара на НАСА в замяна на договор за мисия до Луната

Безос дава 2 млрд. долара на НАСА в замяна на договор за мисия до Луната

Милиардерът Джеф Безос е предложил да поеме разходи на НАСА в размер на 2 милиарда долара, ако американското космическо управление възложи на неговата компания Блу ориджин договор за създаването на космически кораб, проектиран да откара астронавти обратно на Луната, предаде Ройтерс. През април НАСА възложи на конкурентната компания Спейс екс на

Интервю на Радио Китай със Станимир Александров

Интервю на Радио Китай със Станимир Александров

В интервю за Радио Китай представителят на фирма "Олинеза" за Китай, Станимир Александров, който от 15 години живее в Шанхай, разказа за работата и живота си тук. Той сподели впечатленията си от страната и културата и говори за интереса на местните потребители към стоките от Централна и Източна Европа, включително България

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Подаването на иска става в последния момент - преди да се подпише договор с “Хидрострой” Проектът спира, докато КЗК не се произнесе, но решението на  комисията може и да се обжалва Обединение “Шипченски проход”, в което влизат фирмите “Трейс Груп холд” и проектантската “Алве Консулт” ЕООД, е обжалвало класирането на компаниите

До 30 години ще има семейства, които ще летят в Космоса (Видео)

До 30 години ще има семейства, които ще летят в Космоса (Видео)

Какво питаха българските деца и какво им отговориха астронавтите от Международната космическа станция Вярно ли е, че на Юпитер валят диаманти и могат ли кокошките да снасят в Космоса? Любознателни български ученици и студенти задаваха най-различни въпроси на двама астронавти от Международната космическа станция (МКС)

Строителят на толсистемата става собственост на фондация

Строителят на толсистемата става собственост на фондация

Австрийската фирма “Капш ТрафикКом” АГ, която е собственик на компанията, изградила българската толсистема - “Капш Трафик Солюшън България”, сменя собственика си. Това стана ясно от уведомлението, което австрийската фирма майка е изпратила до българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Купувачите са две австрийски фондации: “

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

Почти една четвърт от субсидиите са отишли за столицата, само метрото струва 750 млн. лв. България е усвоила малко над 14 млрд. лв. европейски пари, откакто е член на ЕС от 2007 г. до средата на юни 2021 г. Средно на човек от населението се падат по 2010 лв., но разликите между отделните общини по този критерий са много големи

И завода за батерии на Volkswagen няма да е в  България

И завода за батерии на Volkswagen няма да е в България

Volkswagen планира да построи един от бъдещите 6 завода за батерии за електрически коли в Централна или Източна Европа, като България не е в списъка. Преди две години страната ни се надяваше германският производител да построи фабрика за автомобили у нас, като основене съперник бе Турция. В крайна сметка немците решиха да не дтроят нов завод на