В условията на енергийна криза и непрекъснато покачване на цените на ел. енергията, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград успя да спечели и реализира проект за внедряване на мерки по енергийна ефективност, една от които е изграждането на фотоволтаична централа ситуирана на територията на пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ - Благоевград/ с инсталирана мощност от 200 кWp, изцяло за собствени нужди.
Ето какво сподели инж. Росица Димитрова - Управител на дружеството:
„Щастлива и горда съм, че с екип от професионалисти успяхме да реализираме проект „Внедряване на енергийно-ефективни мерки” и да докажем, че едно държавно дружество може да се управлява успешно. В момент, когато цените на електроенергията са три пъти по-високи от предходната година, ние ще задоволим 30% от нуждите на ПСОВ - Благоевград, който е най-големият консуматор на ел.енергия в дружеството“.
Стойността на реализирания обект е 504 152,52 лв. без ДДС. Финансирането на проекта е с отпуснати средства по Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.