Общо 1,5 млрд. лв. са платени по мярката 60/40 на 13,3 хил. работодатели и по този начин са запазени близо 320 хил. работни места.

От 1 юни мярката се промени и фирмите получават 60 на сто от осигурителния доход на работниците, ако приходите им от продажби са се понижили с 40%. В случай че намалението е с 30%, държавата ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход.

Предварителните данни към 30 септември 2021 г. показват, че общият размер на плащанията за юни и юли е намалял до 95,4 млн. лв. в сравнение с близо 220,8 млн. лв. за април и май, пишат в анализ експертите на Националния осигурителен институт.

34,8% от работодателите, получили помощ през юни и юли, са в преработващата промишленост. Всеки четвърти, кандидатствал за помощ, е от сектор “Хотелиерство и ресторантьорство”. 11,2% от работодателите пък са били от транспортния сектор.

През цялата 2021 г. най-голям дял от средствата са насочени към работодателите, осигуряващи 250 и повече работници. Около 2% от всички работодатели, на които е предоставена подкрепа за юни и юли, са получили над 41% от финансовата подкрепа.

Родителите на деца до 14 г., които учат онлайн, пък имат право на парична помощ от държавата, напомниха от Агенцията по социално подпомагане. Семействата, които през миналата учебна година са получавали такава подкрепа, не трябва да подават ново заявление, ако не са си сменили адреса. Това улеснение ще важи само до края на годината. Те ще трябва да предоставят само удостоверителни документи от работодателя си за месеца, в който в училището са въведени ограничителните мерки.

За семейства с едно дете помощта е една минимална работна заплата - 650 лв., а за тези с две и повече деца - 975 лв. Ако дистанционно обучение е въведено за срок над 10 работни дни в месеца, помощта се получава в пълен размер. При ограничения за срок от 6 до 10 работни дни месечно за семейства с едно дете размерът на помощта е 325 лв., а за семейства с две и повече деца – 487,50 лв. При въведени ограничения до 5 работни дни месечно семейство с едно дете ще получи 162,50 лв., а семейство с две деца - 243,75 лв.

Условие за получаването на тази помощ е средномесечният доход на член от семейството за месеца да е по-нисък или равен на 150% от минималната заплата, или на 975 лв., което за семейство с едно дете означава общ доход от 2925 лв., а с две деца – до 3900 лв.