Търговците на едро ще ги изкупят и продават за колкото си искат.

По-добрата идея било да се премахне за кратко биодобавката

България има налични запаси в държавния резерва малко под 1 млн. тона различни горива, но няма суров петрол, подобно на Щатите, Индия или Япония, които вече освободиха количества, за да спрат ръста на цените на горивата на дребно. Горивата са единствените стоки, чиито количества са публични - по закон другите наличности са държавна тайна. Евтини стоки от резерва могат да бъдат предложени, но само ако има обявена кризисна ситуация, война, военно или извънредно положение.

Това е записано в наредбата, с която стават сделките. Там е посочено, че Министерският съвет може да определи с разпореждане реда за продажба и условията на конкретна сделка само в тези случаи, заявиха експерти от държавната администрация. Коментарът им бе по повод призива на лидерката на БСП Корнелия Нинова служебното правителство да пусне стоки от резерва, за да се овладее инфлацията. Според нея това било утвърдена световна практика, използвана в кризисни ситуации. И даде пример, че такава стъпка направили правителствата на САЩ и Япония. Според Нинова щяло да има и втори ефект - при зареждането на резерва с нови стоки, предимно български, щяло да се помогне на нашите производители.

Експертите обаче посочват, че

в момента у нас

няма обявена

кризисна

ситуация или

извънредно

положение,

камо ли война или военно положение. Поради това не можело да се задейства клаузата, при която правителството да разпореди продажбата на стоки на ниски цени. Специално за кризисната ситуация те посочват, че не бива да се бърка с икономическа или пазарна криза. Защото кризисна ситуация възниквала вследствие на бедствия, аварии, катастрофи или други подобни събития.

И припомнят, че през миналата година от резерва са били освободени 77 000 тона спирт за производство на дезинфектанти, но тогава е имало обявена от правителството извънредно положение.

А по обичайната процедура сделките за суровини, материали и стоки от резерва се извършват чрез търгове или през стокови борси и тържища.

При търг се посочва какво точно се продава, началната цена и стъпката на наддаване. За участие се внася гаранция в размер, не по-малък от 1 на cто от оферираната цена. Търг с явно наддаване се провежда, когато се продават най-много 3 вида стоки с балансова стойност на всяка поотделно над 1000 лв.

Ако включените в търга суровини, материали и стоки не се продадат, първоначалната цена се намалява с 20 на сто еднократно и до 10 на сто за всеки следващ търг.

На стоково тържище пък се продават само налични хранителни продукти чрез поръчка, възложена от агенцията на търговец след сключен с него договор.

Тези правила показвали, че дори от резерва в момента да бъдат пуснати етини стоки,

няма гаранция,

че ниската цена

ще се запази

до крайния

потребител

Причината - липсва механизъм, по който да се контролира надценката, която търговците ще си сложат при препродажбата на количествата, които ще купят от резерва, на търговете или през стоковите борси.

От резерва обясняват, че пускането на стоки на цени под пазарните е в противоречие със свободната икономика и е практически невъзможно поради липсата на нормативна база как да бъде определена конкретна цена под пазарната.

И уточняват, че ако все пак се предприемат действия за интервенция на пазара, резултатите биха били изключително вредни за производителите, търговците и икономиката на страната.

Щели да бъдат изчерпани резервите от стратегически суровини, а след това стоките ще трябва да се купуват на пазарни цени към момента, което щяло да стане за сметка на държавния бюджет, тоест ще бъде финансирано от данъкоплатците.

А в периода, в който суровините са изчерпани и още не са попълнени наново, щяло да има вакуум, в който държавата щяло да бъде лишена от възможността да реагира при евентуални кризи.

Специално за горивата справката на държавния резерв показва ,че в края на септември запасите от бензин, дизел, газьол, керосин котелно гориво и пропан-бутан са общо 968 077 тона.

Тяхната продажба можело да стане по стандартния начин - през стокова борса, което означавало, че количествата ще се купят от търговци на едро и след това пак нямало възможност да се контролира цената, на която те ще продават на крайните потребители.

Според ценови експерти имало друга мярка, която можела да се приложи сравнително лесно и ще свали цената на горивата. Това можело да стане с бърза поправка от новия парламент в закона за възобновяемите енергийни източници. С нея можело временно - например в рамките на 6 месеца,

да не се изисква

слагането на

биодобавка

към бензина и дизела. Това автоматично щяло да свали цената на литър с 20 ст., което прави близо 10% намаление спрямо сегашните котировки на горивата. Такава мярка вече е прилагана през 2013 г., като нейната цел бе да смекчи поскъпването на горивата с 15-20 ст. заради вдигането на акциза.

Какви точно стоки има в държавния резерв, не се обявява, защото това било част от националната сигурност. Единствено изключени се правело за горивата. Но от резерва уточняват, че по закон са длъжни да поддържат количества от основни суровини, материали, горива, хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество, дезинфектанти, средства за дератизация и дезинсекция, защитни облекла.