По брой на заетите областта e на 4-о място след София, Пловдив и Варна

На 17-о място по средна месечна заплата се нарежда Бургас спрямо останалите градове в страната, сочат данни на Националния статистически институт за третото тримесечие на 2021 г. 1188 лв. е средната брутна месечна заплата в региона при 1520 лв. за страната.

Най-много получават работещите в София - 2068 лв., а най-малко в Благоевград – 999 лв. Данните на статистиката показват, че през третото тримесечие на годината средната брутна заплата в област Бургас намалява спрямо второто с 0,1%. Най-голям спад се отчита в здравеопазването и в сферата на недвижимите имоти.

Спрямо същия период на 2020 г. средната месечна заплата в обществения сектор нараства с 11,5%, а в частния сектор - с 4,7%.

С 8,3% намаляват към края на септември наетите по трудово и служебно правоотношение в област Бургас спрямо юни, когато достигат общо 111 600 души. Спадът е с около 10 000 души, наети основно за летния сезон по курортите.

Освен в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, спад има и при търговците на недвижими имоти. Най-голямо увеличение на наетите пък се наблюдава в селското и горското стопанство, в сферата на далекосъобщенията и IT технологиите.

В края на септември 2021 г. в сравнение със същия период на 2020-а наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0,5%. Най-голямо е увеличението в сферата на административните дейности и селското стопанство.

Сериозен спад има в отраслите “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и “Добивна промишленост”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в търговията, преработващата промишленост и ремонт на автомобили.

По брой наети Бургаска област заема 4-о място в страната. През третото тримесечие на годината общият брой на заетите е 188 600, от които 102 900 са мъже и 85 700 - жени.

Коефициентът на заетост в област Бургас е 54,5% при 53,4% за страната.